Chuyên đề Quản trị nguồn vốn của ngân hàng thương mại Á Châu

LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TÍN DỤNG TÍN DỤNG BÁN LẺ Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TÍN DỤNG TÍN DỤNG BÁN LẺ Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
... ̣ thông tin về khách hàng đề u các công ty bán lẻ thu thâ ̣p, đó ngân hàng không có sở để đánh giá khách hàng mô ̣t cách chinh xác Các ́ khoản nơ ̣ của khách hàng thiế ... phát triể n ̣ ̣ ́ khách hàng của ngân hàng Ngươ ̣c la ̣i, môi trường chinh tri ̣ bấ t ổ n cản trở hoa ̣t đô ̣ng ́ phát triể n khách hàng của ngân hàng Thông qua các luâ ̣t thương ... ĐINH VỀ TRÌ NH TỰ, THỦ TỤC CÂP TÍ N DỤNG ̣ ́ BAN LẺ của Tổ ng Giám đố c Ngân hàng Đầ u tư và Phát triể n Viêṭ Nam thì khách hàng sử du ̣ng dich vu ̣ TDBL của ngân hàng...
 • 24
 • 191
 • 0

Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín

Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín
... trỡnh cho vay nh: khụng ỏnh giỏ y chớnh xỏc khỏch hng trc cho vay, cho vay khng, thiu ti sn m bo, cho vay vt t l an ton ng thi cỏn b ngõn hng khụng kim tra, giỏm sỏt cht ch v tỡnh hỡnh s dng vay ... cụng tỏc qun tr ri ro tớn dng cho vay i vi khỏch hng doanh nghip ti Ngõn hng TMCP Si Gũn Thng Tớn Chng 3: Gii phỏp hon thin cụng tỏc qun tr ri ro tớn dng cho vay i vi khỏch hng doanh nghip ti Ngõn ... ngõn hng thc hin cho vay di hỡnh thc tin t thụng qua cỏc nghip v cho vay, chit khu, cho thuờ ti chớnh, bo lónh ngõn hng v cỏc nghip v khỏc - Tớn dng ngõn hng cho vay ch yu bng i vay ca cỏc thnh...
 • 26
 • 105
 • 0

Slide đánh giá hoạt động quản trị rủi ro lãi suất cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh huế

Slide đánh giá hoạt động quản trị rủi ro lãi suất cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội  chi nhánh huế
... động cho vay chi m tỷ trọng lớn tổng doanh thu của ngân hàng Quân đội Muốn đảm bảo hoạt động kinh doanh tốt thì cần có mức lãi suất cho vay phù hợp Quản trị rủi ro lãi suất cho vay ... QUẢ N TRI ̣ RỦ I RO LÃ I SUẤT CHO VAY TẠI NGÂN HÀ NG ̣ QUÂN ĐỘI CHI NHÁ NH HUẾ  Doanh số hoạt động cho vay giai đoạn 2009 - 2011 STT 2009 2010 2011 Doanh số cho vay 751.123 793.568 ... TRẠNG VỀ QUAN TRI ̣RỦ I RO LÃ I SUÂT CHO VAY ́ ́ TẠI NGÂN HÀ NG QUÂN ĐỘI – CHI NHANH HUÊ NỘI DUNG PHÂN TÍCH RỦI RO LÃI SUẤT CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH HUẾ Add GIÁ Text...
 • 13
 • 275
 • 0

Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro lãi suất cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh huế

Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro lãi suất cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội  chi nhánh huế
... Cho vay di hn vi thi hn trờn nm - Cho vay giỏn tip + Chit khu chng t cú giỏ + Bao toỏn - Hỡnh thc cho vay khỏc + Thu chi + Cho vay thụng qua phỏt hnh th Tớn dng - Bo lónh ngõn hng + Bo lónh vay ... 2011 doanh s cho vay tng khỏ n nh, 2009-2010 l 6%, 2010- 2011 l 8% * Phõn loi theo k hn cho vay: Cho vay trung ch yu l ngn hn, lng tin cho vay ngn hn chim gn 90% tng doanh s cho vay, 10% cũn ... nh lam tụ t cụng tac cho vay 2.2.3 Doanh sụ hoa t ụng cho vay thi gian t 2009-2011 Doanh sụ cho vay ta i ngõn hang c chia theo nhiờ u tiờu chi, cu thờ la theo thi n cho vay, theo loa i hinh...
 • 49
 • 219
 • 2

Xây dựng đề án hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại hải phòng tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các ngân hàng thương mại

Xây dựng đề án hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại hải phòng tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các ngân hàng thương mại
... bt k doanh nghip sn xut kinh doanh no Kh nng ti chớnh ca doanh nghip cú tt mi m bo rng hot ng sn xut kinh doanh din n nh v lõu di Cú s thỡ doanh nghip mi u t nhm m rng hot ng sn xut kinh doanh, ... kinh doanh, hiu qu kinh doanh, kh nng chim lnh th trng Quy mụ ca doanh nghip s c m rng hay thu hp li chớnh nh vo hiu qu sn xut kinh doanh Hiu qu sn xut skinh doanh c nõng cao thỡ chớnh bn thõn doanh ... hin ti ngnh ca Doanh nghip l nhng cỏ nhõn, doanh nghip cựng hot ng sn xut, kinh doanh nhng sn phm, dch v ging nh ca Doanh nghip v tranh ginh th trng cng nh tranh ginh khỏch hng vi Doanh nghip i...
 • 83
 • 263
 • 0

nâng cao chất lượng thẩm định và quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam

nâng cao chất lượng thẩm định và quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam
... động tín dụng bán lẻ tại một ngân hàng thương mại Đây lý chọn đề tài Nâng cao chất lượng thẩm định và quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ ... TÁC THẨM ĐỊNH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 2.1 GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM VÀ ... mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định và quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ...
 • 110
 • 362
 • 1

Bài Giảng CHuyên Đề "Ngân Hàng Thương Mại" - PGS TS. Trân Hoàng Ngân phần 10 doc

Bài Giảng CHuyên Đề
... 15800 Tỷ giá (VND/USD) Người bán Put Option Put Breakeven = Strike(exercise price) - Premium 15760 = 15800 - 40 IV THỊ TRƯỜNG GIAO SAU (FUTURES MARKET) Thò trường giao sau nơi giao dòch mua bán ... trừ) Thò trường giao sau quy đònh kích cỡ cho đơn vò hợ p đồng (fixed amount per contract) 100 .000 AUD, 100 .000 CAD, 125.000 CHF, 62500 GBP, 1250.000 JPY (USD đồng tiền đònh giá) Hợp đồng Kích ... giao động từ 1,5960 lên 1,5970 khoản chênh lệch USD là: 250.000 x 0,0 010 USD/GBP = 250 USD là: 62500 x x 0,001 = 250 USD Hoặc = x10 x 6,25 = 250 USD ...
 • 8
 • 187
 • 0

Bài Giảng CHuyên Đề "Ngân Hàng Thương Mại" - PGS TS. Trân Hoàng Ngân phần 9 doc

Bài Giảng CHuyên Đề
... USD/CHF = 1.2670 1.2680 MUA USD BÁN USD BÁN CHF MUA CHF Lưu ý: - số nhỏ giá mua đồng tiền yết giá (USD) giá bán đồng tiền đònh giá (CHF) - số lớn giá bán đồng tiền yết giá (USD) giá mua đồng tiền ... tương lai trước ngày người mua muốn thực quyền mua American style- thực hiệ n thờ i điểm khoảng thời gian hợp đồng European style- thực quyền chọn vào ngày đáo hạ n hợp đồng ... Forward Hai nghiệp vụ tiến hành lúc, với lượng ngoại tệ theo hai hướng ngược Lưu ý: giao dòch swap ngân hàng, nghiệp vụ spot dùng tỷ giá tính tỷ giá fw, Ts công thức Tk, phải dù ng lại tỷ giá tính...
 • 12
 • 177
 • 0

Bài Giảng CHuyên Đề "Ngân Hàng Thương Mại" - PGS TS. Trân Hoàng Ngân phần 8 doc

Bài Giảng CHuyên Đề
... triệu USD, Morning star cement 309 triệu USĐ (Vay 186 .6 triệu USD) CHƯƠNG IV: KINH DOANH NGOẠI TỆ I.TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ( Foreign Exchange Rate -FX) Khái niệm: Tỷ giá hối đoái giá cuả đơn vò tiền ... quốc tế ta có thông tin: 1USD = 1 18. 20 JPY ( Japanese Yen) 1GBP = 1.7390 USD ( United States dollars) 1USD= 1.3092 CHF ( Confederation Helvetique Franc), AUD = 0.7 385 USD GBP (Great Britain Pound) ... chức việc tài trợ Cung ứng TS thuê cho thuê người cho thuê đặt hàng giao nhận sử dụng Thuê Dòch Vụ - Thời gian cho thuê ngắn so với thời gian sử dụng Mức vốn thu hồi nhỏ so với giá trò tài sản Được...
 • 12
 • 211
 • 0

Bài Giảng CHuyên Đề "Ngân Hàng Thương Mại" - PGS TS. Trân Hoàng Ngân phần 7 ppt

Bài Giảng CHuyên Đề
... lãnh Ngân hàng (Người bảo lãnh)  Bảo lãnh hải quan (Custom guarantee) Tạm nhập Chủ hàng (Người BL) Tái xuất đơn Đại diện Cơ quan hải quan (Người nhận BL) Thư bảo lãnh Ngân Hàng Tín dụng thẻ ngân ... bảo lãnh Ngân Hàng Tín dụng thẻ ngân hàng: Đây hình thức tín dụng mà Ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng qua thẻ ngân hàng Ngân hàng cấp cho khách hàng thẻ tín dụng với hạn mức tín dụng thỏa ... (Người bán nợ-người bán hàng) (4) toán T (1) HĐ Factoring Hàng hóa – dòch vụ (2) Hàng hóa – dòch vụ (2) (3) Hóa đơn Hàng hóa – dòch vụ (2) Ngân hàng (người mua nợ) Người mắc nợ Trả Tiền cho ngân hàng...
 • 12
 • 182
 • 0

Bài Giảng CHuyên Đề "Ngân Hàng Thương Mại" - PGS TS. Trân Hoàng Ngân phần 6 pps

Bài Giảng CHuyên Đề
... nghiệp vụ cho vay-thu nợ (cho vay thông thường-advances loan, cho vay luân chuyển-revolving, thấu chi-overdraft, chiết khấu thương phiếu-discount, cho vay hợp vốnsyndicated, bảo lãnh-guarantee, cho ... vốn gián tiếp Chiết khấu thương phiếu giấy tờ có giá khác: a Chiết khấu thương phiếu: Ngườ i trả tiề n Hà ng hó a – dòch vụ (3) đò i tiề n (4) Thanh toá n (TP) Ngân hàng Thương Mạ i Ngườ i thụ ... đònh 9 06/ 2002 NHNN ngày 26/ 08/2002 St=Gt/ 1+Ls.Tc/ 365 .100 St số tiền NH toán cho khách hàng chiết khấu Gt giá trò chứng từ đến hạn Tc thời hạn lại b Chiết khấu ng từ có giá khác: Ngoài thương...
 • 12
 • 204
 • 0

Bài Giảng CHuyên Đề "Ngân Hàng Thương Mại" - PGS TS. Trân Hoàng Ngân phần 5 docx

Bài Giảng CHuyên Đề
... TD: Hiện số NH phân tích TD, xem xét yếu tố sau:  Nguyên tắc 5. C  Nguyên tắc 5. P  Nguyên tắc Papers, Campari a Theo nguyên tắc 5C:  Capacity (Khả hoàn trả nợ vay)  Charater (Uy tín ch hàng) ... bồi dưỡng nghiệp vụ cách thường xuyên cho CB-CNV CBTD  Tổ c hội thảo để trao đổi kinh nghiệm phòng chống rủi ro  Thực tốt quy chế pháp lý, văn pháp lý Ngân hàng II PHÂoN TÍCH TÍN DỤNG: Bá o cá ... để phân tích tín dụng: Để xem xét yếu tố phân tích TD ngân hàng phải dựa vào thông tin sau:  Phỏng vấ n người xin vay  Sổ sá ch lưu trữ Ngân hàng  Các nguồn thông tin bên  Điề u tra nơi hoạ...
 • 12
 • 191
 • 0

Bài Giảng CHuyên Đề "Ngân Hàng Thương Mại" - PGS TS. Trân Hoàng Ngân phần 4 pdf

Bài Giảng CHuyên Đề
... Thiệt hại Ngân hàng Khi RRTD xuất nợ hạn gia tăng  Nợ khó đòi gia tăng, lợi nhuận NH giảm Và đến mức NH lỗ đến phá sản  Thiệt hại kinh tế: Khi ngân hàng bò phá sản kéo theo phá sản ngân hàng ... khả chi trả khách hàng (nếu bước trước bước 3) Tiền gửi Khách hàng Cho vay (1) (2) Ngân hàng Khách hàng Thu nợ (4) Trả nợ (3)  i ro lãi suất: Rủi ro lãi suất xảy có Rủ không ăn khớp LS huy động ... nợ ngân hàng thay cho khách hàng vay vốn người không trả nợ Trong đảm bảo đối nhân có chủ thể tham gia B RỦI RO TÍN DỤNG VÀ PHÂN TÍCH TÍN DỤNG:     I RỦI RO TÍN DỤNG: Hoạt động kinh doanh ngân...
 • 12
 • 203
 • 0

Bài Giảng CHuyên Đề "Ngân Hàng Thương Mại" - PGS TS. Trân Hoàng Ngân phần 3 potx

Bài Giảng CHuyên Đề
... nghiệp vụ cho vay-thu nợ (cho vay thông thường-advances loan, cho vay luân chuyểnrevolving, thấu chi-overdraft, chiết khấu thương phiếu-discount, cho vay hợp vốn-syndicated, bảo lãnh-guarantee, cho ... phiếu-discount, cho vay hợp vốn-syndicated, bảo lãnh-guarantee, cho thuê tài chính-financial lease, bao toán-factoring, tài trợ theo dự án-Project finance) III CÁC NGUYÊN TẮC TÍN DỤNG: Vốn vay phải hoàn trả ... mua bán chòu  Quan hệ TD TCTD (NHTM) – NHTM (Tín dụ ng liên ngân hàng)  Quan hệ tín dụng NHNN với NHTM  Quan hệ NHTM với DN, cá nhân-TDNHTM  cấp tín dụng việc tổ chức tín dụng thoả thuận để...
 • 12
 • 107
 • 0

Bài Giảng CHuyên Đề "Ngân Hàng Thương Mại" - PGS TS. Trân Hoàng Ngân phần 2 potx

Bài Giảng CHuyên Đề
... demand deposits- Checking account Tiền gửi tiết kiệm (savings deposit,pass-book savings) Mỹ, Châu u khách hàng sử dụ ng thẻ ATM số dư ...
 • 12
 • 94
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nguồn vốn của ngân hàng thương mạikhái quát về ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển hà tâyđiều kiện để hình thành ngân hàng thương mại đa năngđộng vốn với hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trườngcác hình thức huy động vốn của ngân hàng thương mạicác nhân tố ảnh hưởng tới quy mô huy động vốn của ngân hàng thương mạitoàn tối thiểu với hệ thống ngân hàng thương mạithực trạng công tác thẩm định các dự án vay vốn đầu tư xây dựng tại ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu petrolimex chi nhánh hà nộinhững vấn đề cơ bản về mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mạinhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mạinâng cao hiệu quả cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mạinâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam trong xu thế hội nhậpnâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng – chi nhánh thăng longngân hàng thương mại cổ phầnthực trạng về khả năng hội nhập vào hệ thống tài chính tiền tệ quốc gia của hệ thống ngân hàng thương mại việt namQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, CN Khánh Hoà.Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Đà Nẵng.Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á, CN tỉnh Quảng Nam.Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Việt Á - chi nhánh Đà NẵngBài 14. Bảo vệ loài vật có íchBài 20. Họ nội, họ ngoạiBảng nhân 7Tăng cường kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần môi trường đô thị Quãng Ngãi.Tuần 17. Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo)Tăng cường kiểm soát thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội Tỉnh Phú Yêntiểu thủ công nghiệp ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà NẵngTổ chức kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần Vĩnh Cửu.Vận dụng kế toán quản trị tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà NẵngChương I. §8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhauBài 4. Làm gì để xương và cơ phát triển tốt?Vận dụng tư tưởng của Ph. Ăngghen về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong tác phẩm Biện chứng của tự nhiên vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Đắk LắkChương I. §5. Lũy thừa của một số hữu tỉChương I. §10. Trung điểm của đoạn thẳngBài 6. Tiêu hoá thức ănBài 5. Cơ quan tiêu hoá