BÁO CÁO KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 2013

Nghiên cứu soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần di truyền phân tử và đột biến gen để kiểm tra đánh giá chất lượng sinh viên khoa sinh KTNN, đại học sư phạm hà nội 2

Nghiên cứu soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần di truyền phân tử và đột biến gen để kiểm tra đánh giá chất lượng sinh viên khoa sinh  KTNN, đại học sư phạm hà nội 2
... Nghiên cứu soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần di truyền phân tử đột biến gen để kiểm tra đánh giá chất lượng sinh viên khoa Sinh KTNN, Đại học Phạm Nội 2 Mục đích nghiên cứu ... hỏi trắc nghiệm khách quan phần di truyền phân tử đột biến gen để kiểm tra đánh giá chất lượng sinh viên khoa Sinh - KTNN, Đại học phạm Nội 2 Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu khóa luận đƣợc ... thống câu hỏi gồm 100 câu trắc nghiệm khách quan dạng đúng/sai dùng vào khâu kiểm tra đánh giá kiến thức di truyền phân tử đột biến gen sinh viên khoa Sinh KTNN, trƣờng ĐHSP Nội ĐẠI HỌC SƯ PHẠM...
 • 67
 • 214
 • 0

Báo cáo " Bàn về phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng và một số hình thức kiểm tra đánh giá " ppt

Báo cáo
... thức kiểm tra đánh giá thờng đợc sử dụng phơng pháp kiểm tra đánh giá chất lợng Bài viết luận bàn thuận lợi, khó khăn sử dụng hình thức kiểm tra đánh giá II Các loại hình kiểm tra đánh giá thông ... (b), kiểm tra đánh giá phải mang tính liên tục, kế thừa giai đoạn kiểm tra đánh giá hình thức kiểm tra đánh giá; (c), Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Ngoại ngữ, T.XXI, Số 3, 2005 Bàn phơng pháp kiểm tra ... việc giáo viên hớng dẫn sinh viên Qua phần giới thiệu đặc điểm phơng pháp kiểm tra đánh giá chất lợng loại hình kiểm tra đánh giá thông dụng, bạn đọc băn khoăn liệu phơng pháp kiểm tra đánh giá chất...
 • 6
 • 309
 • 0

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN NHẰM KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KIẾN THỨC CHƯƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” CỦA HỌC SINH LỚP 10 THPT (CƠ BẢN)

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN NHẰM KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KIẾN THỨC CHƯƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” CỦA HỌC SINH LỚP 10 THPT (CƠ BẢN)
... việc Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm kiểm tra đánh giá trình độ nắm vững số kiến thức thuộc chương “Các định luật bảo toàn” học sinh lớp 10 THPT (cơ bản) ... Đại học sư phạm Hà Nội LỜI CAM ĐOAN Khoá luận tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm kiểm tra đánh giá chất lượng kiến thức chương “Các định luật bảo toàn” ... “Các định luật bảo toàn” lớp 10 THPT góp phần cải tiến hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng kiến thức học sinh Đối tượng nghiên cứu Kiểm tra, đánh giá kết học tập chương “Các định luật bảo toàn”...
 • 80
 • 1,070
 • 11

Phối hợp câu hỏi trắc nghiệm khách quan và trắc nghiệm tự luận trong việc kiểm tra đánh giá chất lượng học tập vật lý ở trường THPT (thể hiện qua chương định luật bảo toàn năng lượng, SGK vật lý 10 )

Phối hợp câu hỏi trắc nghiệm khách quan và trắc nghiệm tự luận trong việc kiểm tra đánh giá chất lượng học tập vật lý ở trường THPT (thể hiện qua chương định luật bảo toàn năng lượng, SGK vật lý 10 )
... 4, câu 5, câu 6, câu 7; câu hỏi TNTL : câu 1, câu 2, câu 7, câu 8, câu 1 0) Nêu định động năng, định luật bảo toàn năng, định luật bảo toàn lợng ( Các câu hỏi TNKQ : câu 8, câu 9, câu 10, câu ... cầu luận thực tiễn kiểm tra đánh giá trình bày trên, chọn đề tài: Phối hợp câu hỏi trắc nghiệm khách quan trắc nghiệm tự luận việc kiểm tra đánh giá chất lợng học tập Vật trờng trung học ... kết học tập học sinh 1.3 Câu hỏi trắc nghiệm khách quan câu hỏi trắc nghiệm tự luận 10 1.3.1 Khái niệm 10 1.3.2 So sánh câu hỏi TNKQ TNTL 10 1.4 Cơ sở việc lựa chọn sử dụng phối hợp câu hỏi TNKQ...
 • 42
 • 800
 • 1

Sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn để kiểm tra đánh giá chất lượng học tập của học sinh trong dạy học phần sinh học tế bào, thuộc

Sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn để kiểm tra đánh giá chất lượng học tập của học sinh trong dạy học phần sinh học tế bào, thuộc
... CU HI TRC NGHIM KHCH QUAN NHIU LA CHN KIM TRA NH GI CHT LNG HC TP CA HC SINH TRONG DY HC PHN SINH HC T BO, THUC SINH HC 10, BAN C BN, TRUNG HC PH THễNG LUN VN THC S S PHM SINH HC Chuyờn ngnh: ... thuyt) Trong chng trỡnh THPT, sinh hc t bo c a xung lp 10 vi ni dung m rng i sõu hn õy l mt phn khú, nhng rt quan trng, l c s hc cỏc phn sau v vi sinh vt, sinh hc c s, sinh hc qun th, sinh hc ... hc sinh v t chc dy kin thc mi dy hc phn Sinh hc t bo i tng v khỏch th nghiờn cu 4.1 i tng - Quy trỡnh xõy dng v s dng cõu hi TNKQ dng MCQ kim tra kt qu hc ca hc sinh dy hc phn Sinh hc t bo, Sinh...
 • 125
 • 241
 • 0

sử dụng rubric trong kiểm tra đánh giá chất lượng học tập môn hóa học lớp 11 ban nâng cao

sử dụng rubric trong kiểm tra đánh giá chất lượng học tập môn hóa học lớp 11 ban nâng cao
... tài: “SỬ DỤNG RUBRIC TRONG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP MÔN HÓA HỌC LỚP 11 BAN NÂNG CAO 2 Mục đích nghiên cứu Sử dụng rubric KTĐG chất lượng học tập môn Hóa học lớp 11 ban nâng cao nhằm ... phần nâng cao chất lượng dạy học và KTĐG cấp THPT Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận KTĐG - Sử dụng rubric để xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng học tập môn Hóa học lớp 11 ban nâng ... môn Hóa học lớp 11 ban nâng cao b/ Khách thể nghiên cứu: trình dạy học Hóa học trường THPT Giả thuyết khoa học Nếu GV kết hợp cách khéo léo, hợp lý tiêu chí đánh giá chất lượng học tập môn Hóa học...
 • 171
 • 226
 • 0

SKKN một số biện pháp nâng cao chất lượng lên lớp và cách kiểm tra đánh giá chất lượng giờ học giáo dục thể chất của HS tiểu học

SKKN một số biện pháp nâng cao chất lượng lên lớp và cách kiểm tra đánh giá chất lượng giờ học giáo dục thể chất của HS tiểu học
... Phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng học giáo dục thể chất học sinh tiểu học: Trong trình giáo dục thể chất, giáo viên cần có kiểm tra hệ thống dạy giáo dục thể chất, điều đem lại tác dụng giáo ... sinh tiểu học cách Giáo viên: Nguyễn Thanh Hải 21 Sáng kiến kinh nghiệm Trên vài sáng kiến về: Một số biện pháp nâng cao chất lượng lên lớp kiểm tra đánh giá chất lượng học giáo dục thể chất học ... cao Giáo viên: Nguyễn Thanh Hải Sáng kiến kinh nghiệm Vì vậy, chọn đề tài Một số biện pháp nâng cao chất lượng lên lớp cách kiểm tra đánh giá chất lượng học giáo dục thể chất học sinh tiểu học ,...
 • 24
 • 64
 • 0

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN NHẰM KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA HỌC SINH LỚP 10 THPT

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN NHẰM KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA HỌC SINH LỚP 10 THPT
... thuật xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn cụ thể là: - Ưu, nhược điểm trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn - Cách tiến hành soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn ... lại việc Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm kiểm tra đánh giá trình độ nắm vững số kiến thức thuộc chương “Các định luật bảo toàn” học sinh lớp 10 THPT (cơ bản)” ... điểm, đánh giá kết trắc nghiệm soạn - Các số thống kê để đánh giá độ tin cậy trắc nghiệm * Tất điều trình bày trên, vận dụng để xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm kiểm tra...
 • 80
 • 682
 • 2

Các biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh của hiệu trưởng tiểu học khi bỏ thi tốt nghiệp

Các biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh của hiệu trưởng tiểu học khi bỏ thi tốt nghiệp
... kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh bỏ thi tốt nghiệp tiểu học 5.2 Nghiên cứu thực trạng công tác quản người hiệu trưởng trường tiểu học vấn đề kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh bỏ thi ... trọng kiểm tra, đánh giá cho giáo viên Hiệu trưởng phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh Quản quy trình kiểm tra, đánh giá trường tiểu học Quản nội dung kiểm tra, đánh giá ... đánh giá chất lượng học sinh người hiệu trưởng Quản cách đánh giá, ghi điểm, vào học bạ cho học sinh giáo viên tiểu học Quản lịch trình kiểm tra, đánh giá học sinh Quản chất lượng thông...
 • 148
 • 705
 • 4

kiểm tra, đánh giá chất lượng môi trường không khí, nước và các giải pháp khắc phục.

kiểm tra, đánh giá chất lượng môi trường không khí, nước và các giải pháp khắc phục.
... thép không gỉ Đồng thời kiểm tra, đánh giá chất lượng môi trường không khí, nước giải pháp khắc phục Tổ chức thực Công ty TNHH Thép DONG BANG kết hợp với công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Môi trường ... công tác giám sát chất lượng môi trường theo định kỳ Việc giám sát chất lượng môi trường nhằm đánh giá khả tác động hoạt động sản xuất đến sức khỏe người ảnh hưởng đến chất lượng môi trường xung ... cứu cố môi trường 20 CHƯƠNG IV: CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 22 4.1 Giám sát môi trường không khí 22 4.1.1 Chất lượng không khí xung quanh .22 4.1.2 Chất lượng không...
 • 29
 • 917
 • 2

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỌC SINH MÔN HÓA HỌC HỮU CƠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỌC SINH MÔN HÓA HỌC HỮU CƠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
... nguyên chất, cân chất lỏng chất khí, chất lỏng chất rắn, chất rắn chất khí Mỗi pha chất nghiên cứu nhất, nghóa đại lượng giá trò điểm pha nghiên cứu Chúng ta dùng kí hiệu (h) để tất đại lượng ... Vật lý chất rắn, chất lỏng, chất khí, hạt nhân, hạt bản, vật lý sinh học năm gần nhà toán học xã hội học quan tâm nghiên cứu chuyển pha 1.4 NHỮNG PHA VÀ CHUYỂN PHA QUAN TRỌNG TRONG VẬT LÝ HỌC Khi ... Đối với Heli II, quan sát thấy tượng siêu chảy (không có độ nhớt) 1.5 CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHUYỂN PHA 1.5.1 Phương pháp trường tự hợp : Phương pháp “trường tự hợp” phương pháp tương tác phân...
 • 47
 • 292
 • 0

TIỂU LUẬN: kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh

TIỂU LUẬN: kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh
... dựng đề kiểm tra đánh giá kết học tập người học bao gồm bước sau: Xây dựng kế hoạch kiểm tra đề kiểm tra; Xây dựng tiêu chí kỹ thuật đề kiểm tra (Ma trận); Viết câu hỏi kiểm tra; Kiểm tra thử ... đánh giá Đề kiểm tra công cụ dùng để đánh giá kết học tập người học sau học xong chủ đề, chương, học kì hay học xong môn học Cho nên, đầu tiên, người xây dựng đề kiểm tra cần xác định rõ kiểm tra ... câu hỏi; Tập hợp in ấn đề kiểm tra; Kiểm tra, chấm điểm báo kết quả; Viết báo cáo tổng kết đánh giá chất lượng kiểm tra; Báo cáo phản hồi tới cán đề chất lượng đề kiểm tra; Chọn lựa câu hỏi tốt...
 • 13
 • 564
 • 2

ỨNG DỤNG TRẮC NGHIỆM VÀO VIỆC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

ỨNG DỤNG TRẮC NGHIỆM VÀO VIỆC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN
... CỦA VIỆC ỨNG DỤNG TRẮC NGHIỆM VÀO VIỆC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP SINH VIÊN (TRƯỜNG CAO ĐẲNG PT-TH II) 10 I.1 Khái quát đo lường đánh giá Giáo dục 10 I.1.1 Khái niệm Kiểm tra, ... khoa học Chương CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC ỨNG DỤNG TRẮC NGHIỆM VÀO VIỆC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP SINH VIÊN (TRƯỜNG CAO ĐẲNG PT-TH II) I.1 Khái quát đo lường đánh giá Giáo dục Giáo ... DẠY ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC KIỂM TRA Hình 1.1.1 – Mô hình vị trí kiểm tra, đánh giá GD-ĐT Đánh giá kết học tập sinh viên trình phức tạp đòi hỏi nhiều công sức Vì vậy, để việc đánh giá kết học tập đạt...
 • 107
 • 333
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tổ chức các hoạt động liên ngành kiểm tra đánh giá việc thực hiện giáo dục hòa nhập dành cho người khuyết tật của các địa phươngbản thân người thực hiện hoạt động phải tự kiểm trakiểm tra việc sử dụng vay vốn theo đúng mục đích đã ghi trong hợp đồng tín dụng kiểm tra kết quả thực hiện dự án phương án hiện trạng tài sản đảm bảo tiền vaykhu cn đông xuyên đang kiểm tra sản phẩm mẫu thử nghiệmbulông chịu cắt và kéo đồng thời được kiểm tra chịu cắt và kéo riêng biệthoạt động 2 tự kiểm trakết quả chụp động mạch vành kiểm tra sau dùng tenecteplasebàn luận về kết quả chụp động mạch vành kiểm tra sau dùng thuốc tiêu sợi huyết3 4 dùng đồng hồ so kiểm tra con lăn và giá đỡđồ thị động học để kiểm tra động học hệ treođề kiểm tra sinh 2013tình hình trẻ bị tiêu chảy cấp vào nằm điều trị tại bv nhi đồng cần thơkiểm tra điều dưỡng nhikiểm tra an toàn lao độngđề kiểm tra an toàn lao độngQuyet dinh 1219 2017 Hoc bong KKHT HK 1 16 17 Vien Moi truongTB17 Thong bao hp hk1 2017 (2)Chỉ thị 04 CT-BTC năm 2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Bộ Tài chính ban hànhKế hoạch 2531 KH-UBND kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2016Kế hoạch 5025 KH-UBND năm 2016 phát triển làng nghề nông thôn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020Kế hoạch 143 KH-BCĐTHA năm 2016 công tác chỉ đạo thi hành án dân sự năm 2017 do tỉnh Ninh Bình ban hànhChỉ thị 27 CT-UBND năm 2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hànhKế hoạch 214 KH-HD triển khai thẩm định, đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính thành phố Hà Nội năm 2016Kế hoạch 94 KH-UBND năm 2016 tổ chức quản lý chuột hại bảo vệ mùa màng năm 2017 do tỉnh Ninh Bình ban hànhKế hoạch 165 KH-UBND thực hiện chương trình bình ổn thị trường cuối năm 2016 và Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 trên địa bàn tỉnh Phú YênKế hoạch 180 KH-UBND năm 2016 thông tin, tuyên truyền về Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020Kế hoạch 96 KH-UBND năm 2016 đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020Kế hoạch 124 KH-UBND năm 2016 bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã của tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021Chỉ thị 30 CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hải PhòngKế hoạch 202 KH-UBND năm 2016 thí điểm xây dựng nhận diện thương hiệu (logo), biển chỉ dẫn và sản phẩm lưu niệm du lịch Hà NộiDien dan hoi nhap kinh te cac nuoc khu vuc Dong AKế hoạch 9239 KH-UBND năm 2016 hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025Báo cáo 254 BC-UBND công tác hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp năm 2016 do tỉnh Quảng Bình ban hànhKế hoạch 169 KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên HuếHai Duong dia diem hap dan cho cac nha dau tu