đề cương đa dạng sinh học

Đề cương đa dạng sinh học

Đề cương đa dạng sinh học
... vật, giá trị đa dạng sinh học đa dạng sinh học, số vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học phụ lục, nhấn mạnh đa dạng sinh học thực vật bền vững Bài mở đầu Chương I Khái niệm đa dạng sinh học (9 tiết) ... tin môn học 2.1 Tên môn học: Đa dạng sinh học 2.2 Mã số môn học: 202403 Số tín chỉ: 02 2.3 Cấu trúc môn học: 30 tiết 2.4 Môn học tiên quyết: Sinh học đại cương, Sinh học thực vật, Sinh học động ... ChươngV.Hiện trạng bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam (5 tiết) V.1.Đặc điểm đa dạng sinh học Việt Nam V.2 Hiện trạng đa dạng sinh học Việt Nam V.3.Ứng dụng đa dạng sinh học nông lâm ngư nghiệp Việt...
 • 6
 • 616
 • 3

Tài liệu Đề tài : Đa dạng sinh học ở các thủy vực nước ngọt nội địa và phương hướng khai thác ppt

Tài liệu Đề tài : Đa dạng sinh học ở các thủy vực nước ngọt nội địa và phương hướng khai thác ppt
... 2.2 Hệ sinh thái nước chảy (sơng, suối) Nét đặc trưng chung đa dạng sinh học thủy vực nước nội địa 3.1 Đặc điểm thủy vực nước nội địa 3.2 Đa dạng hệ sinh thái thủy vực ... lợi đa dạng sinh học thủy vực nước nội địa Phương hướng khai thác Phạm Văn Thương _ Lê Tân phú Phạm Văn Thương _ Lê Tân phú NỘI DUNG Khái niệm đa dạng sinh học 1.1 khái niệm Đa dang sinh học ... trạng khai thác nguồn lợi đa dạng sinh học thủy vực nước nội địa Hoạt động người q trình phát triển gây tổn thất lớn lao hệ sinh thái thủy vực nước nước ta, nhiều hệ sinh thái thủy vực nước...
 • 30
 • 570
 • 0

tiểu luận môn đa dạng sinh học đề tài “đa dạng sinh học ở việt nam thành tựu và thách thức”

tiểu luận môn đa dạng sinh học đề tài “đa dạng sinh học ở việt nam thành tựu và thách thức”
... sinh học có luật quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học, tập huấn việc bảo tồn DDSH khu bảo tồn vn, quản lý đa dạng sinh học • Kết hợp việc bảo tồn đa dạng sinh học với việc xóa đói giảm nghèo cho ... 1 Thách thức bảo tồn ĐDSH VN Thành tựu bảo tồn ĐDSH VN Chính sách nhà nước VN với việc bảo tồn ĐDSH Những thách thức bảo tồn đa dạng VN: • Đa dạng sinh học giảm sút số lượng loài hệ sinh thái ... Tính đa dạng sinh học cao: - 568 loài thực vật - 876 loài động vật + 10 linh trưởng (chiếm 50% số loài thuộc linh trưởng Việt Nam) + 113 loài thú lớn + 302 loài chim (35 loài Sách đỏ Việt Nam...
 • 48
 • 1,394
 • 1

luận văn đề tài đề tài đa dạng sinh học

luận văn đề tài  đề tài đa dạng sinh học
... Thực tập đa dạng sinh học Nhóm – Lớp Sinh Học K33 Báo cáo Thực tập đa dạng sinh học Nhóm – Lớp Sinh Học K33 Báo cáo Thực tập đa dạng sinh học I Đặt vấn đề - Thế giới sinh vật vô đa dạng phong ... nylon, vớt rong phiêu sinh dĩa secchi… Quan sát, đánh giá Nhóm – Lớp Sinh Học K33 Báo cáo Thực tập đa dạng sinh học ghi nhận sinh cảnh xung quanh (không khí, ánh sáng,…), thảo luận viết nhật kí hành ... thức bảo vệ môi trường Do đó, việc đưa môn học Thực tập giáo trình đa dạng sinh học vào chương trình đào tạo yêu cầu cấp thiết sinh viên chuyên nghành sinh học I Phương tiện phươAng pháp Phương tiện...
 • 38
 • 369
 • 0

đề tài đa dạng sinh học vườn quốc gia cát bà

đề tài đa dạng sinh học vườn quốc gia cát bà
... VÀ BÀN LUẬN 4.1 Đa dạng thành phần loài Vườn quốc gia Cát khu vực nghiên cứu Khi đề cập đến tính đa dạng sinh học ta thấy cấp độ đa dạng loài quan trọng nhất, đa dạng loài yếu tố định đến đa ... tiêu cực sinh vật gây ra… 4.3 Tính đa dạng sinh học theo dạng sinh cảnh Theo kết điều tra dạng sinh cảnh trên, dựa vào công thức tính số đa dạng sinh học Simpson Margalef ta tính số đa dạng sinh ... PHẦN IV KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 4.1 Đa dạng thành phần loài Vườn quốc gia Cát khu vực nghiên cứu 4.2 Vai trò ý nghĩa sinh vật môi trường 4.3 Tính đa dạng sinh học theo dạng sinh cảnh 4.4 Ảnh hưởng...
 • 24
 • 893
 • 0

đề tài đa dạng sinh học

đề tài đa dạng sinh học
... • -Đa dạng sinh học gì? Giá trị đa dạng sinh học, nguyên nhân làm suy thoái đa dạng sinh học, biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học • B.NỘI DUNG • CHƯƠNG I.KHÁI NIỆM VÀ MỨC ĐỘ ĐA DẠNG SINH HỌC ... phong phú, người quan tâm Đa dạng sinh học có vai trò vô to lớn với người sinh vật Nhưng đa dạng sinh học ngày suy thoái cạn kiệt.Vì chúng em chọn đề tài đa dạng sinh học để tuyên truyền, kêu ... động vật vi sinh vật, gen chứa đựng loài hệ sinh thái vô phức tạp tồn môi trường” • -Đa dạng sinh học xem xét ba mức độ :đa dạng di truyền, đa dạng loài đa dạng hệ sinh thái • ĐA DẠNG DI TRUYỀN...
 • 60
 • 689
 • 2

đề tài Đa dạng sinh học Vườn quốc gia Pù Mát

đề tài Đa dạng sinh học Vườn quốc gia Pù Mát
... cứu Mát hạn chế chưa phổ biến rộng rãi So với Vườn quốc gia khác Cát Bà, Bạch Mã, U Minh Thượng, U Minh Hạ… Mát lạ lẫm với nhiều người Vì vậy, đề tài Đa dạng sinh học Vườn quốc gia Mát ... nghiêm trọng đa dạng sinh học Trái Đất Ngày 11-1 vừa qua, Liên hiệp quốc phát động 2010 năm Quốc tế đa dạng sinh học Viêt Nam đứng thứ 16 giới đa dạng sinh học đồng thời lại quốc gia thứ 10 mức ... tổng điều tra đa dạng sinh học tiến hành năm 1998 1999 Đây công sức trí tuệ 55 nhà khoa học nước quốc tế 17 cán Vườn quốc gia Mát, kết đem lại tổng hợp số liệu đa dạng sinh học Vườn Năm 2003...
 • 24
 • 1,095
 • 11

Đề cương môn học Đa dạng sinh học

Đề cương môn học Đa dạng sinh học
... ChươngV.Hiện trạng bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam (5 tiết) V.1.Đặc điểm đa dạng sinh học Việt Nam V.2 Hiện trạng đa dạng sinh học Việt Nam V.3.Ứng dụng đa dạng sinh học nông lâm ngư nghiệp Việt ... tồn đa dạng sinh học ( tiết) IV.1.Lý bảo tồn IV.2.Các hình thức biện pháp bảo tồn đa dạng: -Các số đa dạng sinh học; -Chỉ tiêu đánh giá; tiêu định lượng IV.3.Các văn pháp lý đa dạng sinh học ... chọn lọc II.2 Học thuyết Darwin II.3 Vai trò thực vật, động vật, vi sinh vật Chương III.Giá trị mát đa dạng sinh học( 4 tiết) III.1 Giá trị đa dạng sinh học III.2.Sự mát đa dạng sinh học - Nguyên...
 • 5
 • 449
 • 1

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TIẾN HÓA VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TIẾN HÓA VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
... 9.2 Đa dạng sinh học gì? 9.3 Đa dạng di truyền 9.4 Đa dạng loài 9.5 Đa dạng hệ sinh thái 9.6 Sự phân bố đa dạng sinh học 9.7 Sự tuyệt chủng loài giá trị kinh tế 9.8 Công dụng giá trị đa dạng sinh ... khu) 8.3 Các chế cách ly vấn đề hình thành loài 8.4 Nhịp độ tiến hóa: Tiến hóa nhảy vọt tiến hóa từ từ Chương ĐA DẠNG SINH HỌC 9.1 Phương pháp học tập môn Đa dạng sinh học (nghe giảng, thảo luận, ... − Môn học tiên quyết: Di truyền học sở, Hóa sinh học, tế bào học, Vi sinh vật học ( thực vật học, sinh thái học) Môn học kế tiếp: không Mục tiêu môn học: Mục tiêu kiến thức: Cung cấp cho sinh...
 • 9
 • 471
 • 5

luận văn đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh quảng ninh

luận văn đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh quảng ninh
... (State of biodiversity): Hiện trạng Đánh giá trạng đa dạng sinh học tỉnh, phân tích diễn biến tài nguyên đa dạng sinh học đánh giá trạng công tác bảo tồn đa dạng sinh học - I (Impact): Tác động ... tài nguyên cứu: Đánh giá trạng đề xuất giải pháp tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ninh II Mục tiêu, đối tƣợng nghiên cứu Mục tiêu chung: Tăng cường công tác bảo tồn ĐDSH nhằm sử ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VŨ THỊ HẰNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành:...
 • 146
 • 247
 • 0

Đề cương chi tiết học phần bảo tồn đa dạng sinh học

Đề cương chi tiết học phần bảo tồn đa dạng sinh học
... 9-11 12-13 dạng sinh học, nguyên nhân hậu đa dạng sinh học Chương 3: Phương pháp điều tra giám sát đa dạng sinh học Chương 4: Bảo tồn đa dạng sinh học Chương 5: Luật đa dạng sinh học 14-15 Chương ... 4.1.3 4.1.3 Chương Công tác bảo tồn đa dạng sinh học ĐBSCL 6.1 Bảo tồn đa dạng sinh học Vườn quốc gia Tràm 6.2 Bảo tồn đa dạng sinh học Vườn quốc gia U Minh Chim, Khu Bảo vệ Cảnh quan Trà Sư, Láng ... Hiện trạng đa dạng sinh học, nguyên nhân hậu đa dạng sinh học 2.1 Hiện trạng đa dạng sinh học giới Việt 4.1.1; 4.2.1 2.2 Nguyên nhân đa dạng sinh học 0.5 4.1.1; 4.2.1 2.3 Hậu đa dạng sinh học 0.5...
 • 4
 • 171
 • 1

Đề cương chi tiết học phần thực tập bảo tồn đa dạng sinh học

Đề cương chi tiết học phần thực tập bảo tồn đa dạng sinh học
... dung thuyết (tiết) Thực hành (tiết) 14 Bài 1: Báo cáo trạng 14 đa dạng sinh học bảo tồn đa dạng sinh học Khu bảo tồn ĐBSCL Bài 2: Điều tra tính đa dạng hệ động, thực vật Khu bảo tồn Bài 3: Phân ... giảng Thực tập môn học dạng sinh học [2] Phạm Nhật ctv, 2003 Sổ tay hướng dẫn giám sát điều tra đa dạng sinh học NXB Hà Nội 333.9516/ S450 11 Hướng dẫn sinh viên tự học: Tuần Nội dung thuyết (tiết) ... Tham dự thi kết thúc học phần - Chủ động tổ chức thực tự học Đánh giá kết học tập sinh viên: 9.1 Cách đánh giá Sinh viên đánh giá tích lũy học phần sau: TT Điểm thành phần Điểm tập nhóm Quy định...
 • 3
 • 145
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN ĐA DẠNG SINH HỌC

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN ĐA DẠNG SINH HỌC
... thức vấn đề đa dạng sinh học Liên Hợp Quốc lấy ngày 22/5 Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học nhằm nâng cao hiểu biết nhận thức người vấn đề đa dạng sinh học Đa dạng sinh học nguồn hàng hóa thi t yếu, ... thoái đa dạng sinh học diễn phạm vi toàn cầu mà nguyên nhân chủ yếu hoạt động người gây Năm 2012 : Đa dạng sinh học biển Năm 2013: Đa dạng sinh học nước” đề cao vai trò quan đa dạng sinh học hệ sinh ... Bảo vệ đa dạng sinh học đất liền • Năm 2007 : Đa dạng sinh học Sự biến đổi khí hậu • Năm 2008 : Đa dạng sinh học Nông nghiệp • Năm 2009 : Các loài xa lạ xâm lấm • Năm 2010 : Đa dạng sinh học, Phát...
 • 27
 • 95
 • 0

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phục vụ hồi tính đa dạng thực vật tại trạm đa dạng sinh học

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phục vụ hồi tính đa dạng thực vật tại trạm đa dạng sinh học
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀO THẾ TRUNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHỤC HỒI TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT TẠI TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH – VĨNH PHÚC Chuyên ngành : Sinh ... Nhận thấy điều này, chọn đề tài: Đánh giá trạng đề xuất giải pháp phục hồi tính đa dạng thực vật trạm đa dạng sinh học Mê Linh – Vĩnh Phúc ” Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ... Thảm thực vật UNESCO (1973), phân loại Thảm thực vật khu nghiên cứu (Trạm đa dạng sinh học Mê Linh - Vĩnh Phúc) 1.2.4 Thành phần loài Để đánh giá đa dạng sinh học nói chung đa dạng thực vật nói...
 • 110
 • 509
 • 1

đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phục hồi tính đa dạng thực vật tại trạm đa dạng sinh học mê linh - vĩnh phúc

đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phục hồi tính đa dạng thực vật tại trạm đa dạng sinh học mê linh - vĩnh phúc
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀO THẾ TRUNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHỤC HỒI TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT TẠI TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH – VĨNH PHÚC Chuyên ngành : Sinh ... này, chọn đề tài: Đánh giá trạng đề xuất giải pháp phục hồi tính đa dạng thực vật trạm đa dạng sinh học Linh Vĩnh Phúc ” Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ... Thảm thực vật UNESCO (1973), phân loại Thảm thực vật khu nghiên cứu (Trạm đa dạng sinh học Linh - Vĩnh Phúc) 1.2.4 Thành phần loài Để đánh giá đa dạng sinh học nói chung đa dạng thực vật nói...
 • 110
 • 563
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề tài đa dạng sinh họcđề tài đa dạng sinh học vườn quốc gia cát bàcác nguy cơ đe dọa đa dạng sinh học và môi trường tiểm ẩn trong dự án xây dựng khu du lịch sinh thái bền vững tam đảo 2đề cương quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh họcđề tài nghiên cứu đa dạng sinh họcgiải pháp để bảo vệ đa dạng sinh họcvấn đề bảo tồn đa dạng sinh họcbiện pháp để bảo tồn đa dạng sinh họcbiện pháp để bảo vệ đa dạng sinh họcđánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phục hồi tính đa dạng thực vật tại trạm đa dạng sinh học mê linh vĩnh phúcchuyên đề đa dạng sinh học ở việt namluận văn đề tài bảo tồn đa dạng sinh học vườn quốc gia tràm chimnghiên cứu đánh giá nguồn lợi thuỷ sản và đa dạng sinh học của một số vùng rừng ngập mặn điển hình để khai thác hợp lý và phát triển bền vữngphân tích những nguyên nhân gây suy thoái đa dạng sinh học ở việt nam và đề xuất một số giải phápđề thi về đa dạng sinh họcCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học