Internet và web cơ sở hạ tầng của thương mại điện tử

bài giảng internet web sở hạ tầng của thương mại điện tử

bài giảng internet và web Cơ sở hạ tầng của thương mại điện tử
... Nội dung Giới thiệu x Internet x Web x sở kỹ thuật x Các chương trình tiện ích Internet x Ngôn ngữ đánh dấu trang WEB x Web Clients Web Servers x Tên miền x Giới thiệu Payment ... vụ World Wide Web URL http://www.anywhere.com/webpage.html HTTP Web client software HTTP Internet Request Client Web server software Response Server 27 WWW (tt) x x x Tài liệu web gọi siêu văn ... Semantic Web (tt) x Ứng dụng q Search Engine Activity Based Search trường ĐH Stanford x Spice x q Khung hoạt động cho quản lý tri thức q Internet Agent 36 CƠ SỞ KỸ THUẬT x Internet q sở kỹ thuật...
 • 137
 • 645
 • 2

Internet web: sở hạ tầng của thương mại điện tử

Internet và web: cơ sở hạ tầng của thương mại điện tử
... Stanford Spice Khung hoạt động cho quản lý tri thức Internet Agent 36 CƠ SỞ KỸ THUẬT Internet sở kỹ thuật tảng dẫn đến phát triển TMĐT Các sở kỹ thuật khác Phần mềm quản trị CSDL Hệ thống mạng ... giới hạn • Phân phối Internet Công ty A Router Leased Line Các mạng bên ISP Internet Service Provider Điện thoại Công ty B ADSL Router Công ty C Cá nhân Router Wi - Fi 10 Thống kê sử dụng Internet ... cáp, mạng điện dân dụng,… Tốc độ tải lên : 300-500 Kbps Tốc độ tải xuống : 1.5Mbps Chi phí hiệu tốt 13 Các chi phí cho việc kết nối Internet 14 Câu hỏi Khuyết điểm Internet ??? 15 Internet Internet...
 • 137
 • 641
 • 3

internet web sở hạ tầng của thương mại điện tử

internet và web cơ sở hạ tầng của thương mại điện tử
... biệt mạng internets, intranets, extranets Kết nối với mạng Internet, chi phí kết nối, băng thông truyền dẫn liệu CƠ SỞ KỸ THUẬT Internet : sở kỹ thuật tảng dẫn đến phát triển TMĐT Các sở kỹ thuật ... bản, hình ảnh, phim, bảng tính hay thông tin khác theo thư điện tử 42 Gửi thư điện tử 43 Ứng dụng Internet: Telnet Cho phép NSD đăng nhập vào máy tính xa máy tính khác điều khiển, truy cập thông ... truyền gửi hiển thị trang Web Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) Mô tả dạng thức (format) thư tín điện tử Post Office Protocol (POP) Đảm trách việc truy cập thư điện tử từ máy dịch vụ mail (mail...
 • 122
 • 491
 • 0

Tài liệu Bài 2: sở hạ tầng của Thương mại điện tử pptx

Tài liệu Bài 2: Cơ sở hạ tầng của Thương mại điện tử pptx
... với mạng Internet, chi phí kết nối, băng thông truyền dẫn liệu CƠ SỞ KỸ THUẬT Internet : sở kỹ thuật tảng dẫn đến phát triển TMĐT Các sở kỹ thuật khác Phần mềm quản trị CSDL Hệ thống mạng máy ... thành gói tin đánh nhãn điện tử Máy tính nơi nhận tiếp nhận lắp ráp gói tin Chọn đường tốt cho gói tin gửi Mạng chuyển mạch gói gói thông điệp Câu hỏi Điện thoại VolIP Điện thoại Internet Kiến ... Mail Transfer Protocol (SMTP) Mô tả dạng thức (format) thư tín điện tử Post Office Protocol (POP) Đảm trách việc truy cập thư điện tử từ máy dịch vụ mail (mail server) 29 Các nghi thức khác Interactive...
 • 122
 • 764
 • 2

CHƯƠNG 2 – SỞ HẠ TẦNG CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ pptx

CHƯƠNG 2 – CƠ SỞ HẠ TẦNG CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ pptx
... gateway  1 92. 168.1.0 - 1 92. 168.1 .25 5  1 92. 168.1 .24 0 1 92. 168.1 .25 5  Gateway, Domain Name Service ?  IP6 ???  Qui trình kiểm tra tình trạng kết nối mạng máy tính Nguyễn Đức Cương cuongnguyenduc@gmail.com ... Nguyễn Đức Cương cuongnguyenduc@gmail.com CRM Thông tin điện tử  Quan hệ điện tử  Hệ thống thông tin Dịch vụ Giao dịch điện tử Sản phẩm Slide 15 Mô hình ICDT Nguyễn Đức Cương cuongnguyenduc@gmail.com ... Một số khái niệm  B2B (Business to Business) G2G C2C G2C Governme nt Consumer B2C Nguyễn Đức Cương cuongnguyenduc@gmail.com G2B Business Slide Một số khái niệm  Slide C2C (Customer to Customer)...
 • 20
 • 424
 • 0

Bài giảng môn thương mại điện tử Internet Web sở hạ tầng của ecommerce

Bài giảng môn thương mại điện tử Internet và Web Cơ sở hạ tầng của ecommerce
... biệt mạng internets, intranets, extranets  Kết nối với mạng Internet, chi phí kết nối, băng thông truyền dẫn liệu CƠ SỞ KỸ THUẬT  Internet: sở kỹ thuật tảng dẫn đến phát triển TMĐT  Các sở kỹ ... chia nhỏ thành gói tin đánh nhãn điện tử • Máy tính nơi nhận tiếp nhận lắp ráp gói tin • Chọn đường tốt cho gói tin gửi Q&A  Điện thoại VolIP  Điện thoại Internet Giao thức TCP/IP  Transmission ... truyền gửi hiển thị trang Web  Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) • Mô tả dạng thức (format) thư tín điện tử  Post Office Protocol (POP) • Đảm trách việc truy cập thư điện tử từ máy dịch vụ mail...
 • 100
 • 363
 • 0

ha tâng trong thương mại điện tử

 Cơ sơ ha tâng trong thương mại điện tử
... bảo giao tiếp xác hiệu 2.2 CƠ SƠ HA TÂNG PHAP LÝ ̀ ́ 2.2.1 Môt số vân đề phap lý liên quan đên thương mai điên tử ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ 2.2.1.1 Cac vân đề liên quan đên luât thương mai ́ ́ ́ ̣ ̣ 2.2.1.2 ... văn chấp thuận, văn gưi đến máy chủ thương mại bên (4) Khách hàng xem văn từ máy chủ thương mại Phê (2) (4) (3) Xuất Khách hàng (1) Máy chủ bên Máy chủ thương mại Hình 2-12: Quản lý nội dung - ... thống hành với phần mềm thương mại - Trao đổi liệu điện tư - EDI EDI cho phép trao đổi liệu mạng nội hay rộng lớn Nó dựa tảng xác nhận mối quan hệ cho trước chuẩn thống bên tham gia, bao gồm: giao...
 • 21
 • 571
 • 1

̉ ha ̣ tâǹg trong thương mại điện tử

Cơ sơ ̉ ha ̣ tâǹg trong thương mại điện tử
... điên t ̉ tai Viêt Nam ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ 2.2.3.1 S ̣ cân thiêt xây dựng phap lí cho giao dich điên t ̉ tai Viêt Nam ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ 2.2.3.2 Luât giao dich điên t ̉ cua Viêt Nam ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ Tóm tắt ... điên t ̉ quôc tế và cua số ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ quôc gia thế giới ́ 2.2.2.2 Môt số qui đinh chung về khuôn kh ̉ phap lý thương mai điên t ̉ toan câu ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ 2.2.3 Cac văn ban phap qui ... xác hiệu 2.2 CƠ S ̉ HA TÂNG PHAP LÝ ̀ ́ 2.2.1 Môt số vân đề phap lý liên quan đên thương mai điên t ̉ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ 2.2.1.1 Cac vân đề liên quan đên luât thương mai ́ ́ ́ ̣ ̣ 2.2.1.2 Cac...
 • 21
 • 590
 • 0

CHAPTER 2 SỞ HẠ TÂNG TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ̀ pot

CHAPTER 2 CƠ SỞ HẠ TÂNG TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ̀ pot
... xác hiệu 2. 2 CƠ SỞ HẠ TẦNG PHÁP LÝ 2. 2.1 Một số vấn đ ̀ pháp lý liên quan đến thương mại điện tử 2. 2.1.1 Các vấn đ ̀ liên quan đến luật thương mại 2. 2.1 .2 Các vấn đ ̀ liên ... cá nhân và bảo vệ thông tin cá nhân 2. 2.1.3 Các vấn đ ̀ liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ 2. 2.1.4 Các vấn đ ̀ liên quan đến thuế và thuế quan 2. 2.1.5 Các vấn đ ̀ liên quan ... dụng và giải quyết tranh chấp 2. 2.1.6 V ̀ các tiêu chuẩn hóa công nghiệp và thương mại 2. 2 .2 Luật mẫu Uncitral và luật giao dịch điện tử của số quốc gia thế giới 2. 2 .2. 1 Danh...
 • 21
 • 334
 • 0

sở hạ tầng mạng thương mại điện tử

cơ sở hạ tầng mạng thương mại điện tử
... 21/09/2013 IV Quản lý mạng sở hạ tầng IV Quản lý mạng sở hạ tầng (tt) Hạ tầng sở hệ thống thông tin tảng vững cho hoạt động ứng dụng liên quan đến công nghệ thông tin Hạ tầng sở đóng vai trò quan ... chứng thực điện tử (SSL, SET) Trung tâm hỗ trợ trực tuyến (helpdesk) Chuyên mục tìm kiếm (search) 21 Câu hỏi (tt): 22 Câu hỏi (tt): Website thương mại điện tử: Website thương mại điện tử: Thông ... Hệ thống điện nguồn cung cấp Các hệ thống bổ trợ khác hệ thống chống sét, hệ thống cảnh báo… , Phần mềm hỗ trợ, dịch vụ 53 IV Quản lý mạng sở hạ tầng (tt) 54 IV Quản lý mạng sở hạ tầng (tt)...
 • 16
 • 164
 • 0

sở hạ tầng , thương mại điện tử

Cơ sở hạ tầng , thương mại điện tử
... khách hàng, tên, địa ch , điện thoại, khách hàng hàng, Đăng ký khách e-mail hàng trực tuyến Cung cấp dịch vụ sau CSDL bán hàng Mã khách hàng, tên, ngày đặt, bán toán, ngày giao hàng, trình cung ... điệp điện t , thương gia có địa thư tín điện tử dễ dàng liên hệ với họ qua công nghệ thông điệp điện tử Chính vậy, ứng dụng yếu tố công nghệ quan trọng làm nảy sinh lĩnh vực thương mại dựa sở ... điều hành mạng, trang Web ch , sở liệu liên quan, hệ thống thực giao dịch, hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, hệ thống trao đổi liệu điện tử - EDI, phần mềm bên thứ ba, hệ thống độc...
 • 21
 • 526
 • 2

Báo cáo lộ trình phát triển sở hạ tầng của dự án điện hạt nhân đầu tiên theo hướng dẫn của IAEA

Báo cáo lộ trình phát triển cơ sở hạ tầng của dự án điện hạt nhân đầu tiên theo hướng dẫn của IAEA
... chương trình hạt nhân tiến trình dự án nhà máy điện hạt nhân khoảng thời gian trung bình để thực dự án Chương trình phát triển sở hạ tầng Dự án NMĐHN Nghiên cứu khả thi Đấu thầu Tiền dự án dự án ... ứng Báo cáo đưa hình dung tổng thể lộ trình phát triển sở hạ tầng điện hạt nhân dựa hướng dẫn IAEA thông qua ba tài liệu (kèm theo báo cáo này): (1) Các xem xét để khởi động chương trình điện hạt ... No.NG-G-3.1, IAEA, Vienna 2007) tài liệu khái quát Cột mốc quan trọng trình xây dựng sở hạ tầng cho dự án điện hạt nhân sau hoàn tất giai đoạn thực dự án (3) Đánh giá trạng phát triển sở hạ tầng hạt nhân...
 • 7
 • 417
 • 0

sở pháp lý về thương mại điện tử

Cơ sở pháp lý về thương mại điện tử
... trị pháp chữ ký điện tử thị trường chứng thực điện tử; Hợp đồng điện tử; GDĐT quan nhà nước; Bảo mật, an toàn, an ninh; Sở hữu trí tuệ GDĐT Thương mại điện t 23 Sơ lược Luật Giao dịch điện tử ... giá trị pháp thông điệp liệu Công nhận chữ ký điện tử có giá trị pháp chữ ký tay Bảo đảm an toàn cho chữ ký điện tử, trách nhiệm, nghĩa vụ người ký điện tử, người nhận Thương mại điện t ... gia TMĐT sở pháp giải tranh chấp Thương mại điện t 22 Sơ lược Luật Giao dịch điện tử  Luật thông qua 29/11/2005, có chương, 54 điều  Nội dung chính:       Giá trị pháp thông...
 • 36
 • 811
 • 6

SỞ LÝ LUẬN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
... dịch tài thương mại phương tiện điện tử như: trao đổi liệu điện tử; chuyển tiền điện tử hoạt động gửi rút tiền thẻ tín dụng Thương mại điện tử theo nghĩa hẹp bao gồm hoạt động thương mại thực ... hoạt động thương mại tiến hàng mạng máy tính mở Internet Trên thực tế, hoạt động thương mại thông qua mạng Internet làm phát sinh thuật ngữ Thương mại điện tử 1.2 Vai trò thương mại điện tử doanh ... triển thương mại điện tử doanh nghiệp bối cảnh hội nhập 1.3.1 Môi trường pháp sách Thương mại điện tử loại hình hoạt động xã hội mới, gắn liền với hạ tầng công nghệ, phải có khung pháp điều...
 • 16
 • 1,922
 • 16

tìm hiểu về các hoạt động lừa đảo nguy đối với hoạt động thương mại điện tử hiện nay. các biện pháp mà các công ty áp dụng để giảm thiểu khắc phục những nguy này

tìm hiểu về các hoạt động lừa đảo và nguy cơ đối với hoạt động thương mại điện tử hiện nay. các biện pháp mà các công ty áp dụng để giảm thiểu và khắc phục những nguy cơ này
... hoạt động lừa đảo nguy với hoạt động thương mại điện tử 1.Tấn công phi kỹ thuật Các nguy phi kĩ thuật thường nhắm vào nhẹ tin thiếu hiểu biết người dùng ( không dùng biện pháp kĩ thuật ) để lừa đảo ... doanh công ty nước Sau làm giả hợp đồng mua bán với công ty nước để chiếm đoạt thuế VAT Xác minh nước cho thấy công ty quan hệ kinh doanh với công ty Việt Nam Một số đối tượng sử dụng tên công ty ... xuyên cập nhật để chống virút Tham gia bảo hiểm Các biện pháp nêu biện pháp cần thiết để phòng tránh rủi ro bất trắc thư Vì vậy, để đảm bảo an toàn trình giao dịch mạng, áp dụng biện pháp nêu trên,...
 • 24
 • 348
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: cơ sở hạ tầng cho thương mại điện tửcơ sở dữ liệu trong thương mại điện tửcơ sở lý thuyết về thương mại điện tửcơ sở lí luận về thương mại điện tửcơ sở lý luận về thương mại điện tửcơ sở để phát triển thương mại điện tửluan chung ve phat trien xa hoi va co so ha tang cua xa bat trang huyen gia lam ha noimô đất đai và cơ sở hạ tầng của các kcn hà nộicăn cứ thành lập và cơ sở hạ tầng của trạmcơ sở hạ tầng của tmđtcơ sở hạ tầng của ecommercecơ sở hạ tầng của việt namcơ sở hạ tầng của đà nẵngcơ sở hạ tầng của thành phố đà nẵngcơ sở hạ tầng của công nghệ thông tinĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học