Kế toán cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp

Các giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công tại các quan hành chính đơn vị sự nghiệp ở tỉnh Quảng Ninh

Các giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp ở tỉnh Quảng Ninh
... số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản tài sản công quan hành đơn vị nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Ninh 4 CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP ... SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH 88 4.1 Quan điểm, yêu cầu hoàn thiện chế quản tài sản công quan ... theo cấp quản Căn vào cấp quản lý, tài sản công đƣợc chia thành 04 nhóm: Tài sản công Chính phủ quản lý, Tài sản công UBND cấp tỉnh quản lý, Tài sản công UBND cấp huyện quản tài sản công UNBD...
 • 117
 • 592
 • 3

Giải pháp hoàn thiện chế tự chủ tại quan quảnhành chính đơn vị sự nghiệp công lập tại sở tài nguyên môi trường thái nguyên

Giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ tại cơ quan quản lý hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tại sở tài nguyên và môi trường thái nguyên
... hành đơn vị nghiệp công lập Sở Tài nguyên Môi trường Thái Nguyên Chƣơng 4: Giải pháp hoàn thiện công tác thực chế tự chủ quan quản hành đơn vị nghiệp công lập Sở Tài nguyên Môi trường Thái ... thực chế tự chủ hai loại hình đơn vị sở Tài nguyên Môi trường Thái Nguyên, lựa chọn đề tài nghiên cứu Giải pháp hoàn thiện chế tự chủ quan quản hành đơn vị nghiệp công lập Sở Tài nguyên Môi trường ... 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 93 4.1 Định hướng hoàn thiện công tác quản tài sở tự chủ 93 4.2 Một số giải pháp nhằm hoàn...
 • 122
 • 238
 • 1

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC QUAN NHÀ NƯỚC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI pps

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI pps
... tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị quan nhà nước đơn vị nghiệp công lập Chương II NỘI DUNG CHI, MỨC CHI Điều Nội dung chi, mức chi công tác phí STT NỘI DUNG CHI MỨC CHI I QUY ĐỊNH MỨC CHI CÔNG ... tiêu công tác phí, chi tổ chức hội nghị quan nhà nước đơn vị nghiệp công lập áp dụng không mức chi tối đa quy định Tùy theo khả ngân sách, đơn vị giao hàng năm, Thủ trưởng quan đơn vị định nội ... công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị quan nhà nước đơn vị nghiệp công lập thực theo quy định Luật Ngân sách nhà nước văn hướng dẫn Hàng năm vào thời điểm xây dựng dự toán theo quy định...
 • 20
 • 724
 • 0

Tìm hiểu về tài sản công công tác quản lý tài sản công trong quan hành chính nhà nước đơn vị sự nghiệp liên hệ ở địa phương, đơn vị

Tìm hiểu về tài sản công và công tác quản lý tài sản công trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp liên hệ ở địa phương, đơn vị
... HỌC: QUẢN LÝ CÔNG CHƯƠNG II CƠ CHẾ QUẢN LÝ, HIỆU QUẢ VÀ HIỆU LỰC CỦA CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TRONG KHU VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2.1 chế quản nhà nước tài sản công khu vực hành nghiệp ... hỏi khách quan công tác quản đơn vị nghiệp công lập tách khỏi quan hành nhà nước hai loại tổ chức có khác là: - Về chức nhiệm vụ: quan hành nhà nước thực chức quản nhà nước; đơn vị nghiệp ... định Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, đơn vị nghiệp công lập gồm loại: đơn vị nghiệp công tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập chưa chủ tài 1.1.3 Phân biệt quan hành đơn vị nghiệp công lập...
 • 25
 • 217
 • 2

CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ

CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH VÀ NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ
... vụ y tế tuyến huyện (quận) : Khi tuyến sở không đủ khả chuẩn đoán điều trị chuyển lên tuyến huyện (quận) - Dịch vị y tế tuyến xã : Là tuyến y tế sở - Dịch vụ y tế ngành : trực thuộc quản ngành ... Việc trao quyền tự chủ tài cho viện dẫn tới tượng chuyên quyền Giám đốc Bởi Giám đốc người có vai trò định điều hành quản bệnh viện 3.2 Vai trò quản bệnh viện chế tự chủ tài Quản bệnh viện ... định, giám định, truyền thông giáo dục sức khoẻ; đơn vị nghiệp thuộc lĩnh vực dân số đơn vị nghiệp y tế công lập khác II – Khái niệm vai trò quản bệnh viện việc thực chế tự chủ tài Khái niệm quan...
 • 24
 • 1,083
 • 5

Quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp thu tại tỉnh Bình Thuận .pdf

Quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp có thu tại tỉnh Bình Thuận .pdf
... tác Quản tài đơn vị nghiệp thu tỉnh Bình Thu n Đề xuất giải pháp Quản tài đơn vị nghiệp thu tỉnh Bình Thu n -6- 3.Đối t-ợng phạm vi nghiên cứu Đơn vị nghiệp thu bao gồm: đơn vị nghiệp ... chi đơn vị nghiệp thu 13 1.3 Quản tài đơn vị nghiệp thu .14 1.3.1 Nguyên tắc quản tài đơn vị nghiệp thu 14 1.3.2 Ph-ơng pháp quản tài đơn vị nghiệp thu ... vị nghiệp thu công lập, đơn vị nghiệp thu công lập, phạm vi đề tài nghiên cứu đơn vị nghiệp thu công lập Đối t-ợng nghiên cứu đề tài Quản tài đơn vị nghiệp thu tỉnh Bình Thu n 4.Ph-ơng...
 • 77
 • 954
 • 9

Đơn vị sự nghiệp thu chế độ tài chính của đơn vị sự nghiệp thu

Đơn vị sự nghiệp có thu và chế độ tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu
... quan, đơn vị - Từng bước hoàn thiện trình thực thi pháp luật chế độ tài đơn vị nghiệp thu như: Nâng cao tinh thần trách nhiệm đơn vị nghiệp thu người đứng đầu đơn vị việc thực chế độ tài chính; ... hoạt động tài đơn vị nghiệp thu mối liên hệ phụ thu c ràng buộc đơn vị nghiệp thu nhà nước đảm bảo chống thất thoát cho ngân sách nhà nước III Những nhận xét, đánh giá chế độ tài đơn vị nghiệp ... thể quy chế chi tiêu đơn vị Quyền tự chủ chi thể trước hết việc đơn vị nghiệp thu phải xây dựng quy chế chi tiêu nội Đây sở quan trọng để đơn vị nghiệp thu thực hoạt động tài Dựa vào quy...
 • 12
 • 382
 • 2

Tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập thu

Tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập có thu
... THU VÀ CHI CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐỐI LOGO VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 1.1 Khái niệm 1.1.1 Cơ chế tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập ... Y TẾ CÔNG VIỆT NAM LOGO CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐỐI LOGO VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP KHÁI NIỆM ĐẶC ĐIỂM ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU NGUỒN ... QUÁT VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐỐI LOGO VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 1.4 Thu chi đơn vị nghiệp thu Nguồn thu: 1 .Thu NSNN cấp: 2 .Thu từ hoạt động nghiệp 3.Nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu...
 • 61
 • 1,463
 • 7

Xử lý vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính của đơn vị sự nghiệp

Xử lý vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính của đơn vị sự nghiệp
... khóa học Quản Nhà nớc ngạch Chuyên vi n Khóa II- trờng Chính trị tỉnh Hà Giang chọn đề tài tiểu luận cuối khóa, xử tình : Xử vi phạm nguyên tắc quản tài đơn vị nghiệp cụ thể vi c chi ... phí ,xử nghiêm hành vi vi phạm pháp luật - Vấn đề đặt xử tiền mặt bị thất thoát, xử tiền chi sai mục đích, xử hành vi vi phạm cho thấu tình, đạt có hiệu - Làm nâng cao đợc hiệu quản ... quản chi tiêu, ngời kiểm tra, kiểm soát tiền tài sản nhà nớc đơn vị, tham mu quản tài cho thủ trởng đơn vị Trong phạm vi tiểu luận cuối khóa học,tôi xin kiến nghị số vấn đề xung quanh vi c...
 • 19
 • 875
 • 8

Tiểu luận chuyên viên chuyên viên chính Xử lý vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính của đơn vị sự nghiệp

Tiểu luận chuyên viên chuyên viên chính Xử lý vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính của đơn vị sự nghiệp
... bo cho vic chi ỳng mc ớch, chi ỳng s vic ỳng k hoch ó nh, tit kim kinh phớ,x nghiờm nhng hnh vi vi phm phỏp lut - Vn t l x tin mt b tht thoỏt, x tin chi sai mc ớch, x hnh vi vi phm ... hiểm xã hội tỉnh Hà Giang Tiểu luận cuối khoá trình chuyên vi n Ch ơng 19 Ngời thực hiện: Đàm Thị Thu H ờng Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang Tiểu luận cuối khoá trình chuyên vi n Ch ơng Mc lc Li m ... tỉnh Hà Giang Tiểu luận cuối khoá trình chuyên vi n Ch ơng Phn III Phõn tớch nguyờn nhõn v hu qu A- Nguyờn nhõn: - Do c ch qun lng lo t lónh o ( ch ti khon) n nhõn vi n qun ti chớnh ca...
 • 20
 • 2,409
 • 43

Hoàn thiện công tác quản trị chi phí đơn vị sự nghiệp thu tình huống tại Nhà hát Múa rối Thăng Long

Hoàn thiện công tác quản trị chi phí đơn vị sự nghiệp có thu tình huống tại Nhà hát Múa rối Thăng Long
... TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHI PHÍ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU TẠI NHÀ HÁT MÚA RỐI THĂNG LONG 2.1 Giới thiệu Nhà hát Múa rối Thăng Long đặc điểm kinh doanh Nhà hát 2.1.1 Sơ lược trình hình thành phát ... nghiệp thu tình tại Nhà hát Múa rối Thăng Long CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU 1.1 Thông tin chi phí vai trò kế toán quản trị 1.1.1 Doanh nghiệp ... phí đơn vị nghiệp thu • Chương 2: Thực trạng công tác quản trị chi phí Nhà hát Múa rối Thăng long • Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản trị chi phí đơn vị nghiệp...
 • 105
 • 151
 • 0

Tìm hiểu nguyên lý tổ chức bộ máy quản lý trong khối đơn vị sự nghiệp nghiên cứu trường hợp điển hình tại trung tâm trắc địa bản đồ biển

Tìm hiểu nguyên lý tổ chức bộ máy quản lý trong khối đơn vị sự nghiệp nghiên cứu trường hợp điển hình tại trung tâm trắc địa và bản đồ biển
... TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI TRUNG TÂM TRẮC ĐỊA VÀ BẢN ĐỒ BIỂN Chương Thực trạng tổ chức máy quản Trung tâm Trắc địa Bản đồ biển 2.1 Giới thiệu chung Trung tâm Trắc địa Bản đồ biển 2.2 Vị ... SỞ LÝ LUẬN THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI TRUNG TÂM TRẮC ĐỊA VÀ BẢN ĐỒ BIỂN GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI TRUNG TÂM TRẮC ĐỊA VÀ BẢN ĐỒ BIỂN CƠ SỞ LÝ LUẬN Chương 1.1 Nguyên ... trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn 2.3 Sơ đồ tổ chức máy Trung tâm Trắc địa Bản đồ biển 2.4 Sơ đồ tổ chức máy quản Trung tâm Trắc địa Bản đồ biển Chương Giới thiệu Trung tâm Trắc địa Bản đồ biển...
 • 49
 • 259
 • 0

Nghiên cứu tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính trong đơn vị sự nghiệp thu áp dụng cho bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh

Nghiên cứu tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính trong đơn vị sự nghiệp có thu áp dụng cho bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh
... này, đề tài: Nghiên cứu tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài đơn vị nghiệp thu áp dụng cho bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh ” cần thiết giai đoạn Mục đích nghiên cứu đề tài Đề ... TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ,TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÀI CHÍNH TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU 1.1.Tổng quan lý luận chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài đơn vị nghiệp thu 1.1.1.Những ... trách nhiệm tài bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 -2012 Chương - Giải pháp tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh Chương TỔNG QUAN NGHIÊN...
 • 109
 • 184
 • 0

MẪU KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM …… (Gửi kèm theo Công văn số /UBND ngày tháng năm của ………………) docx

MẪU KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM …… (Gửi kèm theo Công văn số /UBND ngày tháng năm của ………………) docx
... chế công chức, biên chế viên chức nghiệp hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP Chính phủ năm lập kế hoạch, đó: + Cột 13: ghi tổng kế hoạch biên chế công chức, biên chế viên chức nghiệp ... đơn vị nghiệp công lập, đó: + Cột 5: ghi tổng số biên chế công chức, biên chế viên chức nghiệp hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP Chính phủ; + Cột 6: ghi số biên chế công chức; ... Nghị định số 68/2000/NĐ-CP Chính phủ; - Tại cột 17, 18, 19, 20 Tăng, giảm kế hoạch biên chế năm … so với biên chế giao năm … Ghi kế hoạch tăng, giảm biên chế công chức, biên chế viên chức nghiệp, ...
 • 6
 • 622
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu nói chung và các bệnh viện trung tâm y tế nói riêngcơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệpcơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp có thucơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lậpđặc điểm hoạt động và quản lý của các đơn vị sự nghiệp có thu ảnh hưởng đến tổ chức hạch toán kế toánlà hình thức nn thừa nhận một số quyết định của cõ quan hành chính và cõ quan xet xử trong khi giải quyết các vụ việc xảy racác cơ quan hành chính và đội ngũ quan chức ở trung ươngmối quan hệ của cơ quan tài phán hành chính với cơ quan hành chính và với toà hành chínhtổng quan lý luận về cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính trong đơn vị sự nghiệp có thunhiệm vụ của các cơ quan chức năng và đơn vị liên quanquản lý tài sản tiền lương và các quỹ tài chính tại đơn vị sự nghiệp đào tạobài tập có lời giả về phân tích hoạt động tài chính cua don vi su nghieptự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập có thuluận văn thạc si về quản lý tài chính trong đơn vị sự nghiệp côg lậpluận văn thạc sĩ về quản lý tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lậpPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học