điều khiển tối ưu hệ thống điện gió

điều khiển tối ưu hệ thống điện gió

điều khiển tối ưu hệ thống điện gió
... hệ thống điện gió – máy phát điện gió DFIG HVTH: HÀ VĂN HƢƠNG Trang9 ĐIỀU KHIỂN TỐI ƢU HỆ THỐNG ĐIỆN GIÓ GVHD: TS HUỲNH CHÂU DUY  Nghiên cứu thuật toán điều khiển tối ưu công suất máy phát điện ... 33 3.5 Điều khiển công suất DFIG 36 Chương : ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU HỆ THỐNG ĐIỆN GIÓ DFIG 44 4.1 Hệ thống điều khiển tuabin gió dùng DFIG 44 4.2 Thiết kế giải thuật điều khiển ... turbine gió HVTH: HÀ VĂN HƢƠNG Trang22 ĐIỀU KHIỂN TỐI ƢU HỆ THỐNG ĐIỆN GIÓ 2.4.1 GVHD: TS HUỲNH CHÂU DUY Phƣơng pháp điều khiển hệ thống turbine gió cố định Mô hình máy phát điện gió dùng máy điện...
 • 108
 • 352
 • 0

ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN SỨC GIÓ SỬ DỤNG MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ VỚI TUABIN KIỂU TRỤC NGANG

ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN SỨC GIÓ SỬ DỤNG MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ VỚI  TUABIN KIỂU TRỤC NGANG
... thống phát điện sức gió sử dụng máy điện đồng kích thích nam châm vĩnh cửu (ĐB - KTVC) 1.3 Khái quát hệ thống phát điện chạy sức gió sử dụng MĐĐB-KTVC Ở hệ thống phát điện chạy sức gió sử dụng máy ... ĐIỀU KHIỂN CHO HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN CHẠY SỨC GIÓ SỬ DỤNG MĐĐB – KTVC 2.1 Cấu trúc điều khiển hệ thống PĐSG sử dụng MĐĐB- KTVC Sơ đồ cấu trúc điều khiển điển hình hệ thống phát điện sức gió sử dụng ... VỀ HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN SỨC GIÓ Chương TÌM HIỂU CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN CHO HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN CHẠY SỨC GIÓ SỬ DỤNG MĐĐB - KTVC Chương TỔNG HỢP BỘ ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU CÔNG SUẤT VÀ HIỆU SUẤT CHO HỆ THỐNG...
 • 83
 • 643
 • 4

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật điều khiển tối ưu hệ thống phát điện sức gió sử dụng máy điện đồng bộ với tuốc bin kiểu trục ngang

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật điều khiển tối ưu hệ thống phát điện sức gió sử dụng máy điện đồng bộ với tuốc bin kiểu trục ngang
... hình hệ thống phát điện sức gió sử dụng máy điện đồng kích thích vĩnh cửu hình 2.1, sử dụng nghịch lưu có điều khiển phía máy phát (NLMF) để thực thuật toán điều khiển tối ưu hiệu suất máy phát ... Kết luận: Luận văn nghiên cứu giải nội dung sau: Tìm hiểu hệ thống phát điện sức gió sử dụng máy điện đồng tua bin trục ngang, từ xây dụng mô hình toán học hệ thống Xây dựng điều khiển tối ưu (bộ ... hiệu suất, chất lượng điện giảm giá thành Vì vậy, tác giả chọn đề tài: Điều khiển tối ưu hệ thống phát điện sức gió sử dụng máy điện đồng với tuốc bin kiểu trục ngang Luận văn chia thành chương...
 • 30
 • 164
 • 0

ĐIỀU KHIỂN tối ưu hệ THỐNG PIN QUANG điện

ĐIỀU KHIỂN tối ưu hệ THỐNG PIN QUANG điện
... phương pháp điều khiển điều khiển điện áp hay điều khiển dòng điện mà phân loại nghịch lưu thành hai loại nghịch lưu điều khiển áp nghịch lưu điều khiển dòng 38 - Bộ nghịch lưu điều khiển điện áp ... a pin quang điện Hai tham số quan trọng c a pin quang điện dòng ngắn mạch Isc v điện áp h mạch Voc Hình 3.3: Sơ đồ thể hiệndòng điện ngắn mạch điện áp h mạch c a pin quang điện Một cell pin quang ... dòng điện điện áp ngõ nghịch lưu dùng phương pháp SPWM 42 Hình 4.1: Sơ đồ nguyên lý c a hệ thống điều khiển pin quang điện nối lưới 43 Hình 4.2: Sơ đồ tổng quát hệ thống pin quang...
 • 82
 • 154
 • 0

Bài tiểu luận Phân tích và Tối ưu hóa Hệ thống Nguyên tắc chung để xây dựng mô hình và phân tích điều khiển tối ưu hệ thống. Áp dụng trong một công việc thực tế tại cơ quan.

Bài tiểu luận Phân tích và Tối ưu hóa Hệ thống Nguyên tắc chung để xây dựng mô hình và phân tích điều khiển tối ưu hệ thống. Áp dụng trong một công việc thực tế tại cơ quan.
... Nhóm Lớp: CH19QLXD-CS2 Bài tiểu luận Phân tích Tối ưu hóa Hệ thống Phần 1: NGUYÊN TẮC CHUNG ĐỂ XÂY DỰNG MÔ HÌNH VÀ PHÂN TÍCH ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU HỆ THỐNG I XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU hình giúp chúng ta ... Bài tiểu luận Phân tích Tối ưu hóa Hệ thống gian Đối với hệ thống cần nghiên cứu có mục tiêu đề có nhiều phương pháp tối ưu để đạt mục tiêu II.3 Phân tích động thái hệ thống Trong phân tích hệ ... văn mờ hình thành phát triển…  Dựa vào phép toán tập mờ, ta tính toán hình mờ II.2 hình hóa hệ thống II.2.1 Xây dựng hình Xây dựng hình khâu quan trọng phân tích hệ thống hình tốt...
 • 39
 • 538
 • 9

LUẬN ÁN TIẾN SỸ KỸ THUẬT ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT TỐI ƯU ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỆ ĐIỀU KHIỂN ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỆN PSS

LUẬN ÁN TIẾN SỸ KỸ THUẬT ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT TỐI ƯU ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỆ ĐIỀU KHIỂN ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỆN PSS
... chƣơng 74 Chƣơng ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN TỐI ƢU RH ĐỂ THIẾT KẾ PSS TỐI ƢU CẤU TRÚC 4.1 Chuyển toán điều khiển ổn định tín hiệu nhỏ thành toán điều khiển bền vững RH 4.2 75 Thiết kế điều khiển bền vững ... việc định mức cho hệ thống mà đảm bảo đƣợc việc loại bỏ tác động ngoại sinh bên Vì vậy, luận án đề xuất xây dựng cấu trúc điều khiển sở thuyết tối ƣu RH để nâng cao chất lƣợng điều khiển ổn định ... kiến Kỹ sƣ vận hành nhà máy nhiệt điện Phả Lại, thủy điện Sơn La nhà sản xuất thiết bị PSS hãng ABB Những đóng góp luận án Luận án nghiên cứu cách hệ thống PSS Ứng dụng thuyết điều khiển tối...
 • 131
 • 625
 • 1

Tóm tắt luận án Ứng dụng lý thuyết tối ưu RH để nâng cao chất lượng của hệ điều khiển ổn định hệ thống điện PSS

Tóm tắt luận án Ứng dụng lý thuyết tối ưu RH để nâng cao chất lượng của hệ điều khiển ổn định hệ thống điện PSS
... với PSS truyền thống KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Luận án nghiên cứu cách hệ thống PSS Ứng dụng thuyết điều khiển tối ưu RH thiết kế thành công PSS tối ưu cấu trúc tham số để nâng cao chất ... Luận án nghiên cứu cách hệ thống PSS Ứng dụng thuyết điều khiển tối ưu RH thiết kế thành công PSS tối ưu cấu trúc tham số để nâng cao chất lượng ổn định HTĐ Bộ điều khiển cho thấy làm việc ... đề tài Ứng dụng thuyết điều khiển tối ưu RH để nâng cao chất lượng điều khiển ổn định HTĐ Đối tượng phạm vi nghiên cứu – Đối tượng nghiên cứu luận án HTĐ – Phạm vi nghiên cứu luận án giới...
 • 24
 • 250
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Bài toán điều tiết tối ưu hệ thống đơn hồ chứa có nhiệm vụ phát điện " pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... kiếm quỹ đạo tối ưu theo thuật giải tiến phương pháp quy hoạch động toán điều tiết tối ưu hệ thống đơn hồ chứa nhiệm vụ phát điện Trên sở đó, thiết lập chương trình máy tính, tính toán nhằm tìm ... tính, tính toán nhằm tìm quỹ đạo tối ưu, tìm phương án điều tiết hệ thống đơn hồ chứa tối ưu theo nghĩa lượng điện phát lớn nhất, đồng thời tính toán, thuật toán tự động làm cực tiểu hóa lượng ... N.Đ. Hạnh, N.V. Tuần / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ 25, Số 1S (2009) 60‐65 - Quan hệ lưu lượng xả mực nước hạ lưu (bảng 2): Bảng2 Quan hệ lưu lượng xả mực nước hạ lưu hồ Hòa Bình Q...
 • 6
 • 106
 • 0

Phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật của việc ứng dụng thiết bị bù có điều khiển svc trong hệ thống điện của khu gang thép thái nguyên

Phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật của việc ứng dụng thiết bị bù có điều khiển svc trong hệ thống điện của khu gang thép thái nguyên
... b bự ngang cú iu khin SVC 48 III.2.1: c tớnh iu chnh ca SVC III.2.2: c tớnh lm vic ca SVC 48 57 III.3: Mt s nh hng ph ca SVC 59 Chng IV: ỏnh giỏ hiu qu s dng SVC ti khu gang 61 thộp Thỏi Nguyờn ... th t nghch (õm) T ú ng dng SVC i vi ph ti khu gang thộp Thỏi Nguyờn gim thiu cỏc tỏc ng nờu trờn v nghiờn cu tớnh toỏn hiu qu kinh t ca SVC i vi h thng in khu gang thộp Thỏi Nguyờn S húa bi ... thin v cht lng in nng ca mng in i vi h thng cung 84 cp in gang thộp sau ny dó c lp thờm SVC IV.6: ỏnh giỏ hiu qu kinh t s dng SVC ti khu gang thộp Thỏi Nguyờn 86 Kt lun chung 95 Ti liu tham kho...
 • 101
 • 664
 • 3

Báo cáo đề tài:" Thiết kế giao diện điều khiển giám sát hệ thống điện hạ áp" potx

Báo cáo đề tài:
... thiệt hại Hệ thống điều khiển Hệ thống điều khiển hiển thị giao diện WinCC.Người sử dụng giao tiếp với giao diện điều khiển máy tính PC Simentouch Hệ thống điều khiển lập trình PLC gắn kết ... nhiệt độ để điều hòa điều chinh nhiệt độ thích hợp với người sử dụng Hệ ̉ thống điều hòa có cảnh báo lạnh nóng ngưỡng max người sử dụng đặt  Hệ thống làm mát quạt điều khiển tốc độ quạt gió ... nhiệt độ phòng Hệ thống bảo vệ: Toàn hệ thống điện bảo vệ role tự động tải gặp cố Đồng thời thiết bị có cầu dao riêng ngắt mạch điều khiển mạch động lực để không bị ảnh hưởng điến thiết bị khác...
 • 15
 • 378
 • 0

Nhận dạng và điều khiển thích nghi hệ thống quạt gió cánh phẳng

Nhận dạng và điều khiển thích nghi hệ thống quạt gió cánh phẳng
... mẫu cho hệ thống quạt gió cánh phẳng 44 4.3 Chạy thực hệ điều khiển thích nghi hệ thống quạt gió cánh phẳng 54 4.3.1 Hệ thống chưa có tác động nhiễu 54 4.3.2 Hệ thống ... HỆ THỐNG QUẠT GIÓ CÁNH PHẲNG 1.1 Đặt vấn đề Hệ thống quạt gió cánh phẳng (QGCP) hệ thống khí động học, hệ có tính phi tuyến mạnh nhạy tác động nhiễu, hệ quạt gió cánh phẳng đối tượng tốt để nghi n ... số hệ thống QGCP hệ thống khó điều khiển để đạt chất lượng tốt Xuất phát từ lý quan điểm thân tác giả luận văn mạnh dạn sâu nghi n cứu đề tài Nhận dạng điều khiển thích nghi hệ thống quạt gió cánh...
 • 77
 • 389
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng lý thuyết tối ưu rh¥ để nâng cao chất lượng của hệ điều khiển ổn định hệ thống điện pssứng dụng lý thuyết tối ưu rh để nâng cao chất lượng của hệ điều khiển ổn định hệ thống điện pssphân tích và điều khiển ổn định hệ thống điệnđiều khiển ổn định hệ thống điệntối ưu hệ thống điệnthiết kế giao diện điều khiển giám sát hệ thống điện hạ ápbài toán vận hành tối ưu hệ thống điện và kết quả của việc ứng dụng mô hình toán mô phỏng dòng chảy trong vận hành tối ưu nhà máy thuỷ điệnthiết kế hệ thống điều khiển tối ưu h2trường đại học bách khoa tp hcm phòng đào tạo sau đại học khoa điện điện tử bộ môn điều khiển tự động tiểu luận môn học điều khiển tối ưuđiều khiển tối ưuhệ thống điện gióđiều khiển tối ưu optimal controltối ưu hệ thống mạng lantối ưu hệ thống máy tínhtối ưu hệ thống win 7tìm hiểu về lập trình socket với tcp udptìm hiểu về quy trình tinh luyện dầu từ dầu thô để có thể tạo ra loại dầu đạt chất lượng cao hơn và tốt cho sức khỏe con ngườitính toán và kiểm nghiệm ly hợp trục các đăng và hộp sốTÍNH TOÁN XE HUYNDAI HD65 2t5ứng dụng vật liệu composite trong xây dựngVai trò của khoa học và công nghệ trong sự phát triển lực lượng sản xuất ở việt namVai trò của kiều hối trong cán cân thanh toánxác định hiệu quả kinh tế của công nghệ khai thác mới ở lò chợ số 3 vỉa k8 ct , công trường khai thác 5 công ty cp than mông dươngXuất khẩu giày dép việt nam sang thị trường mĩNghiên cứu các phức chất hỗn hợp kim loại với phối tử n’,n’,n’’’,n’’’ tetraetyl n,n’’ pyriđin 2,6 đicacbonylbis (thioure)Phát hiện người mang gen bệnh tăng sản thượng thận thể thiếu enzym 21 hyroxylase bằng kỹ thuật MLPAQuy trình sản xuất nước cam ép twistertên đề tài thủ tục đầu tưBÀI tập QUẢN TRỊ rủi RO tài CHÍNHHow to arrange your living room furnituresâu hại khoai tây cà chuaỨng dụng phương pháp phân tích đa chỉ tiêu ISM f ANP và GIS trong lựa chọn vị trí quy hoạch bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện hưng hà, tỉnh thái bìnhthuyết trình vật liệu xây dựng vật liệu gỗcải thiện năng suất trong ngành công nghiệp xây dựngđiều khiển tự động truyền động điện ac dc