xây dựng chương trình sa thải phụ tải dựa trên thuật toán fuzzy ahp

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH SA THẢI PHỤ tải dựa TRÊN THUẬT TOÁN FUZZY AHP

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH SA THẢI PHỤ tải dựa TRÊN THUẬT TOÁN FUZZY AHP
... năáp,ăsửăd ngăthu t toán AHP, Fuzzy- AHP Chư ngă2: Môăhinhăhê ̣ăthôngăphơnăcơp AHP va Fuzzy logicăva Fuzzy AHP Chư ngă3: Phư ngăpháp sa th iăph ăt iăd a trên thuơ ̣tătoanăm ăhoa AHP (Fuzzy AHP) Chư ngă4:ăKh ... hình Fuzzy- AHP 20 Ch ng 23 PH NG PHÁP SA TH I PH T I 23 D A TRểN THU T TOÁN FUZZY- AHP 23 3.1ăPhư ngăpháp sa th iăph ăt iăd a trên thu t toán Fuzzy- AHP ... GVHD:ăPGS.TSăQuyềnăHuyăỄnh Ch PH ng NG PHÁP SA TH I PH T I D A TRÊN THU T TOÁN FUZZY- AHP 3.1 Ph ng pháp sa th i ph t i d a thu t toán Fuzzy- AHP Phư ngăpháp Fuzzy- AHP xácăđịnhătầmăquanătrọngăc̉aăc̉aăcácăđ...
 • 67
 • 221
 • 0

xây dựng chương trình sa thải phụ tải dựa trên thuật toán fuzzy ahp

xây dựng chương trình sa thải phụ tải dựa trên thuật toán fuzzy ahp
... hình Fuzzy- AHP 20 Chƣơng 23 PHƢƠNG PHÁP SA THẢI PHỤ TẢI 23 DỰA TRÊN THUẬT TOÁN FUZZY- AHP 23 3.1 Phương pháp sa thải phụ tải dựa thuật toán Fuzzy- AHP ... dụng thuật toán AHP, Fuzzy- AHP Chương 2: Mô hiǹ h ̣ thố ng phân cấ p AHP và Fuzzy logic và Fuzzy AHP Chương 3: Phương pháp sa thải phụ tải dựa thuâ ̣t toán mờ hóa AHP (Fuzzy AHP) Chương ... dụng chương trình sa thải phụ tải dựa thuật toán AHP 28 4.2 Nghiên cứu trường hợp cố máy phát điện hệ thống 37 bus, máy phát sử dụng chương trình sa thải phụ tải dựa thuật toán FUZZY- AHP...
 • 74
 • 256
 • 0

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA SỐ NGUYÊN TỐ BẰNG THUẬT TOÁN MILLER- RABIN.doc.DOC

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA SỐ NGUYÊN TỐ BẰNG THUẬT TOÁN MILLER- RABIN.doc.DOC
... sàng số nguyên tố Eratosthenes, phương pháp kiểm tra theo xác suất Thuật toán Miller- Rabin thuật toán dựa phương pháp chứng minh theo xác suất .Thuật toán thao tác số lớn 2.Cơ sở thuật toán Miller-Rabin ... Chương CƠ SỞ THUẬT TOÁN 1.Giới thiệu Bài toán kiểm tra số nguyên tố toán quan trọng lĩnh vực an toàn bảo mật thông tin cụ thể hệ mật RSA.Có nhiều phương pháp kiểm tra số nguyên tố : phương ... Miller-Rabin Thuật toán dựa định lý quan sau: ”Nếu n số nguyên tố (n-1 )!≡ (n-1) mod n” “Với số nguyên n, Ф(n) số số nguyên tố với n mà nhỏ n Khi đó, với x, x > 0, xФ(n) ≡ mod n ” 3 .Thuật toán Sơ đồ thuật...
 • 15
 • 2,019
 • 20

Xây dựng chương trình kiểm tra số nguyên tố bằng thuật toán MILLER - RABIN

Xây dựng chương trình kiểm tra số nguyên tố bằng thuật toán MILLER - RABIN
... sàng số nguyên tố Eratosthenes, phương pháp kiểm tra theo xác suất Thuật toán Miller- Rabin thuật toán dựa phương pháp chứng minh theo xác suất .Thuật toán thao tác số lớn 2.Cơ sở thuật toán Miller- Rabin ... Miller- Rabin Thuật toán dựa định lý quan sau: ”Nếu n số nguyên tố (n-1 )!≡ (n-1) mod n” “Với số nguyên n, Ф(n) số số nguyên tố với n mà nhỏ n Khi đó, với x, x > 0, xФ(n) ≡ mod n ” 3 .Thuật toán ... Chương CƠ SỞ THUẬT TOÁN 1.Giới thiệu Bài toán kiểm tra số nguyên tố toán quan trọng lĩnh vực an toàn bảo mật thông tin cụ thể hệ mật RSA.Có nhiều phương pháp kiểm tra số nguyên tố : phương...
 • 15
 • 724
 • 2

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA SỐ NGUYÊN TỐ BẰNG THUẬT TOÁN MILLER- RABIN

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA SỐ NGUYÊN TỐ BẰNG THUẬT TOÁN MILLER- RABIN
... sàng số nguyên tố Eratosthenes, phương pháp kiểm tra theo xác suất Thuật toán Miller- Rabin thuật toán dựa phương pháp chứng minh theo xác suất .Thuật toán thao tác số lớn 2.Cơ sở thuật toán Miller -Rabin ... Chương CƠ SỞ THUẬT TOÁN 1.Giới thiệu Bài toán kiểm tra số nguyên tố toán quan trọng lĩnh vực an toàn bảo mật thông tin cụ thể hệ mật RSA.Có nhiều phương pháp kiểm tra số nguyên tố : phương ... Miller -Rabin Thuật toán dựa định lý quan sau: ”Nếu n số nguyên tố (n-1 )!≡ (n-1) mod n” “Với số nguyên n, Ф(n) số số nguyên tố với n mà nhỏ n Khi đó, với x, x > 0, xФ(n) ≡ mod n ” 3 .Thuật toán...
 • 15
 • 952
 • 11

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN lý SÁCH tại NHÀ SÁCH TRẦN PHÚ hải PHÒNG

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN lý SÁCH tại NHÀ SÁCH TRẦN PHÚ hải PHÒNG
... Tổng tiền SL.Xuất SL.Tồn Thủ kho (ký, họ tên CHƯƠNG III : PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHO CỬA HÀNG SÁCH TRẦN PHÚ- HẢI PHÒNG 3.1 Chức toán quản lý: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Cập ... thống liệu 1.4 Ngôn ngữ lập trình CHƯƠNG II: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHO CỬA HÀNG SÁCH TRẦN PHÚ- HẢI PHÒNG 2.1 Khảo sát hệ thống 2.2 Mô tả hoạt động công ty 2.3 Những ưu nhược ... CHƯƠNG LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN 1.1 Khái niệm 1.2 Phân tích hệ thống chức (xử lý, tiến trình, trình) 1.3 Phân tích hệ thống liệu 1.4 Ngôn ngữ lập trình CHƯƠNG...
 • 39
 • 247
 • 0

Xây dựng chương trình Marketing trực tiếp tại Cty nhựa Đà Nẵng.doc

Xây dựng chương trình Marketing trực tiếp tại Cty nhựa Đà Nẵng.doc
... định chủ yếu Marketing trực tiếp: 2.1 Mục tiêu: Mục tiêu chiến dịch quảng bá yếu tố để xem xét mức độ thành công chiến dịch chương trình Marketing trực tiếp Người làm Marketing trực tiếp thường ... bán sản phẩm trực tiếp cho người tiêu dùng Có cách để bán sản phẩm trực tiếp cho người tiêu dùng:  Thông qua quảng cáo đáp ứng trực tiếp: Người làm marketing trực tiếp phát chương trình (60-120 ... yếu tố Marketing trực tiếp đo lường kết quả: 2.4.1 Trắc nghiệm yếu tố Marketing trực tiếp Một ưu điểm lớn Marketing trực tiếp thủ nghiệm điều kiện thực tế thị trường tính hiệu yếu tố chương trình...
 • 82
 • 275
 • 1

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MARKETING TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MARKETING TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG
... để xây dựng chương trình Marketing trực tiếp 3.3 Thị trường Đặc điểm thị trường Công ty vấn đề cần xem xét việc xây dựng chương trình Marketing trực tiếp công ty Hiện công ty chiếm 0,65% thị phần ... triển chung Marketing quan trọng nhằm thúc đẩy khích thích người làm Marketing xây dựng chương trình Marketing đồng việc xây dựng chương trình Marketing trực tiếp Công ty Cổ Phần Nhựa Đà Nẵng để ... việc sử dụng biện pháp trắc nghiệm yếu tố chương trình chào hàng công ty cổ phần nhựa đà nẵng giúp cho việc xây dựng chương trình Marketing trực tiếp công ty mang lại hiệu Với khách hàng danh sách...
 • 28
 • 234
 • 0

Xây dựng chương trình tiết kiệm điện tại công ty cổ phần đường ninh hòa

Xây dựng chương trình tiết kiệm điện tại công ty cổ phần đường ninh hòa
... t b , vi c “ Xây d ng chương trình ti t ki m n t i Cơng ty c ph n đư ng Ninh Hòa thu c t nh Khánh Hòa r t c n thi t có tính th i s , ý nghĩa th c ti n đem l i l i ích cho Cơng ty nói riêng, ... lý h th ng Nhà máy đư ng: Cơng ty c ph n đư ng Ninh Hòa s s n xu t s d ng lư ng l n lâu năm Tuy v y vi c xây d ng gi i pháp chương trình ti t ki m lư ng cho Cơng ty có đ c p chung chung chưa c ... an ninh lư ng cho qu c gia Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U Kh o sát đ bi n pháp ti t ki m lư ng c a Cơng ty c ph n đư ng Ninh Hòa Ph m vi nghiên c u h th ng n c a Cơng ty c ph n đư ng Ninh Hòa...
 • 13
 • 309
 • 0

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG DLST TẠI CỤM DL ÔNG KÈO HUYỆN NHƠN TRẠCH TỈNH ĐỒNG NAI

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG DLST TẠI CỤM DL ÔNG KÈO HUYỆN NHƠN TRẠCH TỈNH ĐỒNG NAI
... tt nghip KDL Khu du lch DLST Du lch sinh thỏi DLBV Du lch bn vng DLSTBV Du lch sinh thỏi bn vng KDLST Khu du lch sinh thỏi KDLBCV Khu du lch Bũ Cp Vng KDLBLT Khu du lch Bng Lng Tớm KDLHG Khu du ... LIU 2.1 Tng quan v DLST 2.1.1 Khỏi nim chung v DLST 2.1.2 Nhng nguyờn tc ca DLST 2.1.3 Mt s mụ hỡnh DLST bn vng 11 2.2 S b DLST trờn Th gii v Vit Nam ... 2.2.1 Tỡnh hỡnh DLST hin trờn Th gii v Vit Nam 15 2.2.2 Thc trng phỏt trin DLST tnh ng Nai 20 CHNG 3: XY DNG CHNG TRèNH HOT NG DLST TI CM DL ễNG KẩO HUYN NHN TRCH TNH NG NAI 45 3.1...
 • 101
 • 192
 • 0

xây dựng chương trình hoạt động dlst tại cụm du lịch ông kèo huyện nhơn trạch - tỉnh đồng nai

xây dựng chương trình hoạt động dlst tại cụm du lịch ông kèo huyện nhơn trạch - tỉnh đồng nai
... sát thực trạng du lòch tỉnh Đồng Nai, huyện Nhơn Trạch, tình hình hoạt động cụm du lòch để từ xây dựng chương trình DLST cụm du lòch Ông Kèo huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai Không xây dựng phát triển ... phát triển DLST tỉnh Đồng Nai .20 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG DLST TẠI CỤM DL ÔNG KÈO HUYỆN NHƠN TRẠCH TỈNH ĐỒNG NAI .45 3.1 Tình hình phát triển du lòch huyện Nhơn Trạch ... phát triển DLST tỉnh Đồng Nai  Đề xuất chương trình phát triển DLST đến 2010 đònh hướng đến 2020  Xây dựng chương trình hoạt động DLST cụm du lòch Ông Kèo huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai - Khảo...
 • 110
 • 182
 • 0

Xây dựng chương trình đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học qua web

Xây dựng chương trình đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học qua web
... tiết đề tài NCKH Phiếu đăng ký, đề cƣơng chi tiết đề tài NCKH Phiếu đăng ký, đề cƣơng chi tiết đề tài NCKH Phiếu đăng ký, đề cƣơng chi tiết đề tài NCKH Phiếu đăng ký, đề cƣơng chi tiết đề tài ... Phiếu đăng ký, đề cƣơng chi tiết đề tài NCKH Lịch bảo vệ đề cƣơng Đề cƣơng chi tiết đề tài NCKH Đề cƣơng chi tiết đề tài NCKH Đề cƣơng chi tiết đề tài NCKH Đề cƣơng chi tiết đề tài NCKH Phiếu đăng ... NCKH năm học Các đơn vị cho cán bộ, nhân viên, giảng viên sinh viên đăng đề tài NCKH Chủ nhiệm đề tài đăng đề tài NCKH với đơn vị mình, gửi hồ sơ đăng bao gồm phiếu đăng ký, đề cƣơng...
 • 64
 • 427
 • 0

Luận văn:XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG DLST TẠI CỤM DL ÔNG KÈO HUYỆN NHƠN TRẠCH TỈNH ĐỒNG NAI docx

Luận văn:XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG DLST TẠI CỤM DL ÔNG KÈO HUYỆN NHƠN TRẠCH TỈNH ĐỒNG NAI docx
... tt nghip KDL Khu du lch DLST Du lch sinh thỏi DLBV Du lch bn vng DLSTBV Du lch sinh thỏi bn vng KDLST Khu du lch sinh thỏi KDLBCV Khu du lch Bũ Cp Vng KDLBLT Khu du lch Bng Lng Tớm KDLHG Khu du ... LIU 2.1 Tng quan v DLST 2.1.1 Khỏi nim chung v DLST 2.1.2 Nhng nguyờn tc ca DLST 2.1.3 Mt s mụ hỡnh DLST bn vng 11 2.2 S b DLST trờn Th gii v Vit Nam ... 2.2.1 Tỡnh hỡnh DLST hin trờn Th gii v Vit Nam 15 2.2.2 Thc trng phỏt trin DLST tnh ng Nai 20 CHNG 3: XY DNG CHNG TRèNH HOT NG DLST TI CM DL ễNG KẩO HUYN NHN TRCH TNH NG NAI 45 3.1...
 • 101
 • 213
 • 0

Xây dựng chương trình Marketing trực tiếp tại công ty HUETRONICS

Xây dựng chương trình Marketing trực tiếp tại công ty HUETRONICS
... nghiệp Hiện Cơng ty cổ phần Huetronics đứng trước nhiều đối thủ cạnh tranh Vì để xây dựng chương trình Marketing trực tiếp Cơng ty cổ phần Huetronics , người làm Marketing trực tiếp cần đề mục ... kế hoạch chương trình marketing trực tiếp linh hoạt phú hợp với đối tượng khách hàng - Do biết phản ứng khách hàng thực marketing trực tiếp nên nói hiệu chương trình marketing trực tiếp dễ đánh ... khơng tốt cơng ty cơng ty cần có biện pháp để tăng suất lên 2.5 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TIẾP TẠI CƠNG TY TNHH HUETRONICS ĐÀ NẴNG 2.5.1 Mục tiêu Marketing trực tiếp Với q trình phát triển...
 • 66
 • 275
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng chương trình phân tích và kiểm tra độ an toàn của websitexây dựng chương trình hiển thị tín hiệu spo2 trên máy tínhxây dựng chương trình thử nghiệm chữ ký mù trong thanh toán điện tử sử dụng tiền điện tửxây dựng quy trình theo dõi trị liệu dựa trên nồng độ của một số thuốc có giới hạn trị liệu hẹp ở người việt4 mai xuân trường nghiên cứu phương pháp hấp thụ quang phân tử xác định đồng thời các chất có phổ hấp thụ xen phủ nhau dựa trên thuật toán lọc kalmanxây dựng chương trình quản lý bệnh nhân tại bệnh viện nhi đức hải phòngxây dựng chương trình pr tại công ty sông thuđề tài xây dựng chương trình quản lý sinh viênxây dựng chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác bảo tồn tài nguyên rừng nhập mặn cần giờtài liệu hội thảo xây dựng chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinhxây dựng chương trình quản lý nhân sự trường cao đẳng công nghiệp thái nguyên bằng vbxây dựng chương trình đánh giá độ tươi càng xanh theo phương pháp chỉ số chất lượng qim tài liệu tiểu luậnphân tích thực trạng xây dựng chương trình sản xuất kinh doanh và nhân lực của công ty vận tải bic việt namxây dựng chương trình quản lý điểm trường thpt gang thép thái nguyênphân tích thiết kế xây dựng chương trình quản lý khách sạn tại làng quốc tế hướng dương hải phòngNghiên cứu kết quả điều trị chảy máu do loét dạ dày tá tràng bằng phương pháp điện đông lưỡng cực và phối hợp tiêm dung dịch adrenalin 110 000 qua nội soi (tt)Luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của vật liệu HA, HA f, β TCP, β TCP sr pha tạp eu, er, dy và mn (tt)Phân tích các vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc tại khoa ung bướu bệnh viện vimec time city thông qua hoạt động dược lâm sàngKỹ năng tham vấn trong trị liệu tâm lý và công tác xã hội.Thiết kế hoạt động và báo cáo việc thực hiện trong phát triển cộng đồng.Bài tập môn giới và phát triển chủ đề : Bạo Lực gia đìnhBài luận CTXH với người nghèoChuyên đề phương trình và hệ phương trìnhPhát triển sản xuất cây vụ đông ở tỉnh thái bình ttGiới thiệu về nghề Công tác xã hộiGiáo dục giới tính cho học sinh THCSNghiên cứu mô hình ước tính sinh khối, trữ lượng các bon rừng ngập mặn trên cơ sở ứng dụng viễn thám và GIS tại tỉnh cà mau (tt)Giảm stress cho NV CTXHnâng cao năng lực cho nhân viên CTXH trong việc Quản lý ca " năng động nhóm"thiết kế hoạt động chủ đề: vai trò của người cao tuổi trong việc giáo dục con cháu.Đề tài cấp ĐHQGHN, Bộ, Tỉnh 2011-2015.Đề tài cấp Nhà nước 2011-2015.Tuyen dung cua Cong ty TNHH Tri tue VietBao cao thuong nien 2013Cong van Bao cao hieu qua thiet bi bang A 2016 0