tổ chức dạy học môđun hàn hồ quang tay nâng cao cho trình độ trung cấp nghề dựa trên năng lực thực hiện

TỔ CHỨC dạy học MÔĐUN hàn hồ QUANG TAY NÂNG CAO TRÌNH độ TRUNG cấp NGHỀ dựa TRÊN NĂNG lực THỰC HIỆN

TỔ CHỨC dạy học MÔĐUN hàn hồ QUANG TAY NÂNG CAO TRÌNH độ TRUNG cấp NGHỀ dựa TRÊN NĂNG lực THỰC HIỆN
... dạy học môđun Hàn hồ quang tay nâng cao cho đ i tượng HS trình độ TCN •Khách thể nghiên cứu: - Hoạt động dạy học GV HS môđun Hàn hồ quang tay nâng cao - Nội dung môđun Hàn hồ quang tay nâng caocho ... tạo nghề dựa lực thực thực trạng đào tạo nghề hàn nói chung môđun Hàn hồ quang tay nói riêng trường Cao đẳng nghề KTCN TPHCM, người nghiên nghiên cứu đề xuất tổ chức dạy học môđun Hàn hồ quang tay ... quy trình + Các học viên thực hành họ thực kỹ theo tiêu chuẩn quy định d) Tổ chức thực hành bước, thực hành có hướng dẫn thực hành độc lập Tùy vào điều kiện kỹ cụ thể mà GV tổ chức cho HS thực hành...
 • 271
 • 199
 • 0

tổ chức dạy học môđun hàn hồ quang tay nâng cao cho trình độ trung cấp nghề dựa trên năng lực thực hiện

tổ chức dạy học môđun hàn hồ quang tay nâng cao cho trình độ trung cấp nghề dựa trên năng lực thực hiện
... CHƢƠNG TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔĐUN HÀN HỒ QUANG TAY NÂNG CAO CHO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ DỰA TRÊN NĂNG LỰC THỰC HIỆN 3.1 CƠ SỞ LÀM CĂN CỨ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỂ TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔĐUN NĂNG LỰC THỰC HIỆN ... tiêu môđun Hàn hồ quang tay nâng cao 79 3.2.2 Thiết kế nội dung môđun Hàn hồ quang tay nâng cao dựa NLTH 80 3.3 TỔ CHỨC DẠY THỰC NGHIỆM MÔĐUN HÀN HỒ QUANG TAY NÂNG CAO DỰA TRÊN NĂNG LỰC THỰC ... dạy học môđun Hàn hồ quang tay nâng cao cho đối tƣợng HS trình độ TCN •Khách thể nghiên cứu: - Hoạt động dạy học GV HS môđun Hàn hồ quang tay nâng cao - Nội dung môđun Hàn hồ quang tay nâng caocho...
 • 279
 • 299
 • 2

Sáng kiến kinh nghiệm BƯỚC ĐẦU TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH THÔNG QUA NGOẠI KHOÁ LỊCH SỬ

Sáng kiến kinh nghiệm BƯỚC ĐẦU TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH THÔNG QUA NGOẠI KHOÁ LỊCH SỬ
... củng cố học Lịch sử ĐỀ TÀI BƯỚC ĐẦU TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH THƠNG QUA NGOẠI KHỐ LỊCH SỬ I Lý chọn đề tài Vấn đề dạy học môn Lòch sử trường phổ thông ’ báo chí ... thú cho học sinh với mơn Lịch sử đồng thời để phát triển lực học sinh trường THPT Thanh Bình Tổ chức hoạt động ngoại khố cách để phát triển lực lực thực hành cho học sinh dạy học Lịch sử Học đơi ... với học sinh Giúp học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức lịch sử trường THPT phát triển lực cho học sinh thơng qua hoạt động ngoại khóa Đối tượng đề tài -Đề tài “: “BƯỚC ĐẦU TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO ĐỊNH...
 • 32
 • 470
 • 3

SKKN bước đầu tổ CHỨC dạy học THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH THễNG QUA NGOẠI KHOÁ LỊCH sử

SKKN bước đầu tổ CHỨC dạy học THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH THễNG QUA NGOẠI KHOÁ LỊCH sử
... tơi chọn đề tài : “BƯỚC ĐẦU TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH THễNG QUA NGOẠI KHỐ LỊCH SỬ” để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mơn lịch sử trường chúng tơi Tơi ... Giỳp học sinh dễ dàng tiếp thu cỏc kiến thức lịch sử trường THPT phát triển lực cho học sinh thơng qua hoạt động ngoại khóa Đối tượng đề tài -Đề tài “: “BƯỚC ĐẦU TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT ... TÀI BƯỚC ĐẦU TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH THƠNG QUA NGOẠI KHỐ LỊCH SỬ Người thực hiện: NGUYỄN THỊ HUYỀN Lĩnh vực nghiên cứu: - Quản lý giáo dục  - Phương pháp dạy...
 • 34
 • 225
 • 0

DẠY HỌC MÔN QUẢN TRỊ MẠNG THEO NĂNG LỰC THỰC HIỆN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐiỆN HÀ NỘI

DẠY HỌC MÔN QUẢN TRỊ MẠNG THEO NĂNG LỰC THỰC HIỆN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐiỆN HÀ NỘI
... Chương sở lý luận dạy học theo lực thực Chương Thực trạng dạy học môn Quản trị mạng trường Cao đẳng nghề điện Nội Chương Dạy học môn Quản trị mạng theo lực thực trường Cao đẳng nghề điện ... CHƯƠNG DẠY HỌC MÔN QUẢN TRỊ MẠNG THEO NĂNG LỰC THỰC HIỆN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI CẤU TRÚC LẠI NỘI DUNG MÔN QUẢN TRỊ MẠNG THEO NLTH Cấu trúc lại nội dung học: II Nội dung học 2.1 ... chất: Đảm bảo giảng dạy theo NLTH CHƯƠNG DẠY HỌC MÔN QUẢN TRỊ MẠNG THEO NĂNG LỰC THỰC HIỆN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI CẤU TRÚC LẠI NỘI DUNG MÔN QUẢN TRỊ MẠNG THEO NLTH Theo chương trình...
 • 22
 • 171
 • 0

Giáo trình Tin học kế toán (dùng cho trình độ trung cấp nghềcao đẳng nghề): Phần 1

Giáo trình Tin học kế toán (dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề): Phần 1
... SỐ LƯỢNG SINH VIÊN TIN ĐIỆN CAO HỌC TỬ ĐANG NĂM 19 92 10 0 54 19 93 15 4 53 45 19 94 96 38 60 19 95 14 5 78 80 19 96 16 6 93 12 8 19 97 17 3 75 16 0 10 19 98 15 4 94 245 11 Cộng: 988 485 718 12 Yêu cầu: a) Dùng ... Dũng 01. 003 1. 86 01/ 10/97 390,600 78 ,12 0 Châu Thanh Khiết 01. 009 1. 00 01/ 05/98 210 .O X C) 10 5.000 10 Lê Minh Lợi 1. 18 01/ 08/98 247,800 12 3,900 11 01. 009 Tổng cộng: 2,320,500 733 ,11 0 - Mỗi cột ... 5 41, 800 10 8,360 Phan Thanh Bình 01. 003 2.34 30/ 01/ 98 4 91, 400 98,280 Nguyễn Xuân Huy 01. 009 1. 00 01/ 01/ 99 210 ,000 10 5,000 Trần Văn Hùng 01. 009 1. 09 15 / 01/ 99 228,900 11 4,450 47 Nguyễn Anh Dũng 01. 003...
 • 100
 • 1,270
 • 0

giáo trình Tin học kế toán (dùng cho trình độ trung cấp nghềcao đẳng nghề): Phần 2i

giáo trình Tin học kế toán (dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề): Phần 2i
... dành cho chứng từ Trong phần mềm kế tốn, hình nhập liệu chứng từ phần hành quản lý mua hàng bao gồm thơng tin: Phần thơng tin chung gồm có: - Tên thơng tin đối tượng: Là thơng tin nhà cung cấp ... dành cho chứng từ Trong phần mềm kế tốn, hình nhập liệu chứng từ phần hành quản lý vật tư, hàng hóa bao gồm thơng tin: Phần thơng tin chung gồm có: - Tên thơng tin đối tượng: Có thể thơng tin ... hội cho người lao động - Căn vào vào Bảng tính lương kế tốn lập bảng tính phân bổ chi phí tiền lương với khoản trích theo lương vào chi phí phân xưởng, phận sử dụng lao động 127 Thực hành phần...
 • 96
 • 937
 • 0

Chương trình môn học sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống lái (trình độ trung cấp nghề)

Chương trình môn học sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống lái (trình độ trung cấp nghề)
... TT * Hệ thống lái ô tô Sửa chữa bảo dưỡng cấu lái Sửa chữa bảo dưỡng dẫn động lái Sửa chữa bảo dưỡng cầu dẫn hướng Sửa chữa bảo dưỡng trợ lực lái Cộng: Tổng số Lý thuyết ... bảo dưỡng, sửa chữa dẫn động lái - Hiện tượng nguyên nhân hư hỏng - Phương pháp kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa Bảo dưỡng sửa chữa dẫn động lái - Quy trình tháo lắp, bảo dưỡng sửa chữa dẫn động lái ... tra bảo dưỡng sửa chữa Bảo dưỡng sửa chữa cấu lái - Quy trình tháo lắp, bảo dưỡng sửa chữa cấu lái - Bảo dưỡng: + Tháo lắp, kiểm tra chi tiết: bánh vít trục vít, hộp tay lái, trục tay lái vành...
 • 7
 • 112
 • 0

Chương trình môn học sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống phanh (trình độ trung cấp nghề)

Chương trình môn học sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống phanh (trình độ trung cấp nghề)
... * Sửa chữa bảo dưỡng dẫn động phanh dầu Sửa chữa bảo dưỡng cấu phanh dầu Bảo dưỡng hệ thống phanh ABS Hệ thống phanh Sửa chữa bảo dưỡng dẫn động phanh Sửa chữa bảo dưỡng cấu phanh Sửa chữa bảo ... yêu cầu hệ thống phanh Cấu tạo hoạt động hệ thống phanh - Cấu tạo - Nguyên tắc hoạt động Bảo dưỡng bên phận hệ thống phanh - Quy trình tháo lắp, kiểm tra bảo dưỡng bên hệ thống phanh - Bảo dưỡng: ... loại hệ thống phanh Cấu tạo hoạt động hệ thống phanh dầu - Cấu tạo - Nguyên tắc hoạt động Bảo dưỡng bên phận hệ thống phanh dầu - Quy trình tháo lắp, kiểm tra bảo dưỡng bên hệ thống phanh dầu - Bảo...
 • 11
 • 204
 • 0

Tổ chức dạy học ngoại khóa phần quang hình học'' lớp 11 THPT nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh

Tổ chức dạy học ngoại khóa phần quang hình học'' lớp 11 THPT nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh
... trình dạy học ngoại khóa Quang hình học chương trình vật lí lớp 11 THPT nhằm phát huy tính tích cực phát triển lực sáng tạo học sinh - Hoàn thiện giáo án dạy học ngoại khóa Quang hình học ... Tổ chức dạy học ngoại khóa vật lý - Nội dung, chương trình vật lí phần Quang hình học lớp 11 THPT - Tổ chức học ngoại khóa cho học sinh lớp 11 trường THPT Nghi Lộc 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Phần ... dạy học ngoại khóa việc phát huy tính tích cực sáng tạo cho học sinh … .…………………………………………… .29 Kết luận chương .30 Chương 2: TỔ CHỨC DẠY HỌC NGOẠI KHOÁ VỀ QUANG HÌNH HỌC” CHO HỌC SINH...
 • 96
 • 443
 • 0

Tổ chức dạy học ngoại khóa phần quang hình học'' lớp 11 THPT nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh

Tổ chức dạy học ngoại khóa phần quang hình học'' lớp 11 THPT nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh
... trình dạy học ngoại khóa Quang hình học chương trình vật lí lớp 11 THPT nhằm phát huy tính tích cực phát triển lực sáng tạo học sinh - Hoàn thiện giáo án dạy học ngoại khóa Quang hình học ... Tổ chức dạy học ngoại khóa vật lý - Nội dung, chương trình vật lí phần Quang hình học lớp 11 THPT - Tổ chức học ngoại khóa cho học sinh lớp 11 trường THPT Nghi Lộc 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Phần ... dạy học ngoại khóa việc phát huy tính tích cực sáng tạo cho học sinh … .…………………………………………… .29 Kết luận chương .30 Chương 2: TỔ CHỨC DẠY HỌC NGOẠI KHOÁ VỀ QUANG HÌNH HỌC” CHO HỌC SINH...
 • 96
 • 301
 • 0

Tổ chức dạy học ngoại khóa phần quang hình học lớp 11 trung học phổ thông với sự trợ giúp của máy vi tính luận văn thạc sỹ giáo dục học

Tổ chức dạy học ngoại khóa phần quang hình học lớp 11 trung học phổ thông với sự trợ giúp của máy vi tính luận văn thạc sỹ giáo dục học
... Vinh - 2 011 Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học vinh - - Lê mạnh cờng Tổ chức dạy học ngoại khóA phần "quang hình học" lớp 11 TRUNG HọC PHổ THÔNG với trợ giúp máy vi tính Chuyên ... máy vi tính Chuyên ngành: lý luận ph ơng pháp dạy học vật lí Mã số: 60.14.10 Luận văn thạc giáo dục học Ngời hớng dẫn khoa học: PGS.TS mai văn trinh Vinh - 2 011 LI CAM N Trong quỏ trỡnh hon ... ngoai khoa phõn "Quang hinh hoc" lp 11 trung hoc phụ thụng vi s tr giup cua may vi tinh Mc ớch nghiờn cu cua tai T chc dy hc ngoi khúa phõn "Quang hinh hoc" vi s h tr ca may vi tinh nhm kớch...
 • 106
 • 311
 • 0

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ TỪ LOẠI CHO HỌC SINH LỚP 4

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ TỪ LOẠI CHO HỌC SINH LỚP 4
... im Lp 4A1 Lp 4A2 Kt qu sau th nghim Lp 4A1 Lp 4A2 S lng T l % S lng T l % S lng T l % S lng T l % 0 0 0 0 0 0 0 0 4, 35 0 4, 35 4 4,35 4, 35 8,69 4, 35 12 8,69 13, 04 13, 04 12 8,69 40 34, 79 32 34, 79 ... cú) Học sinh: Sách môn học III Ph-ơng pháp dy hc Giảng giải, nêu vấn đề, thảo luận, luyện tập, thực hành IV Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động giỏo viờn Hoạt động hc sinh n định tổ chức Cho ... niệm đơn vị) - Xác định đ-ợc danh từ câu, đặc biệt danh từ khái niệm - Hc sinh có ý thức học tập, biết đặt câu với danh từ II Đồ dùng dạy học Giáo viên: Bảng lớp viết sẵn phần nhn xột, giấy khổ...
 • 68
 • 1,698
 • 19

Tổ chức dạy học hợp tác theo nhóm trong môn toán cho học sinh lớp 4

Tổ chức dạy học hợp tác theo nhóm trong môn toán cho học sinh lớp 4
... nghiên cứu tổ chức dạy học hợp tác theo nhóm dạy học môn Toán cho học sinh lớp trường Tiểu học Từ lí chọn đề tài nghiên cứu "Tổ chức dạy học hợp tác theo nhóm môn Toán cho học sinh lớp 4 Mục đích ... học toán cho học sinh lớp 57 2 .4 Dạy học hợp tác theo nhóm tình dạy học môn Toán lớp 58 2 .4. 1 Dạy học HTTN dạy học 58 2 .4. 2 Dạy học hợp tác theo nhóm dạy học ... trình tổ chức dạy học hợp tác theo nhóm 22 1.3.3 Một số hình thức tổ chức nhóm HT 26 1 .4 Kỹ dạy - học hợp tác theo nhóm 36 1 .4. 1 Kỹ học tập hợp tác theo nhóm học sinh 36 1 .4. 2...
 • 116
 • 537
 • 4

Tổ chức dạy học dự án “ chiếu chèo quê hương em” cho học sinh THPT góp phần bảo tồn, phát huy nghệ thuật sân khấu dân gian

Tổ chức dạy học dự án “ chiếu chèo quê hương em” cho học sinh THPT góp phần bảo tồn, phát huy nghệ thuật sân khấu dân gian
... nói dân tộc trường quốc tế Tổ chức dạy học dự án Chiếu chèo quê hương em” cho học sinh THPT góp phần bảo tồn, phát huy nghệ thuật sân khấu dân gian giúp học sinh hiểu thêm yêu quý nghệ thuật sân ... người học Giải pháp trọng tâm: Tổ chức dạy học dự án Chiếu chèo quê hương em” cho học sinh THPT góp phần bảo tồn, phát huy nghệ thuật sân khấu dân gian 2.1 Mục tiêu dự án 2.1.1 Kiến thức Giúp học ... bảo tồn phát huy nghệ thuật sân khấu chèo dân gian (khảo sát trạng) Nhóm 2: Tìm kiếm tri thức: Chèo dân gian Chiếu chèo quê hương em Nhóm 4: Bảo tồn phát huy (Hoạt động trải nghiệm sáng tạo)...
 • 58
 • 245
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình quản trị học dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghềtổ chức dạy học ngoại khóa phần quang hình học lớp 11 trung học phổ thông với sự trợ giúp của máy vi tính luận văn thạc sỹ giáo dục họcgiáo trình hàn hồ quang tay nâng caosổ quản lý học sinh trình độ trung cấp nghềchương trình khung trình độ trung cấp nghề hànxây dựng một số bài thí nghiệm thực hành ảo trong chương trình dạy nghề cơ khí động lực trình độ trung cấp nghềbiện pháp 1 nâng cao nhận thức về vai trò đặc điểm các môn khoa học cơ bản ở trường tcn kỹ thuật xi măng trong việc bảo đảm chất lượng trình độ trung cấp nghềxây dựng và tổ chức dạy học chuyên đề cơ học vật lí 10 hỗ trợ bồi dưỡng học sinh giỏi miền núithực trạng vấn đề nghiên cứu và tổ chức dạy học bằng phương pháp tự học có hướng dẫn theo môđun ở môn hóa học hiện naycác bước tổ chức dạy học bằng phương pháp tự học có hướng dẫn theo môđuntổ chức dạy họchình thức tổ chức dạy họctiến trình tổ chức dạy họctổ chức dạy học vật lýtổ chức dạy học dự ánNgày 22 thánh 08 đức maria trinh nữ vươngNgày 15 tháng 09 lễ đức mẹ sầu biĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số và Giải tích 11 (lượng giác) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nhân Chính – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 (hàm số) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 môn Toán 10 trường THPT Dĩ An – Bình DươngĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn toán lớp 11 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề thi khảo sát giữa học kỳ I môn toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Viên – Hà NộiBai 30 qua trinh dang tich dinh luat sacloquy trình chiết xuất một số alcaloid từ lá dừa cạn650 cau trac nghiem sinh 10 VUONGNHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2giáo án tháng 9 2017 (1) (2)Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn Anbáo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầu