giao an day he lop 5 len lop 6

Giáo án dạy lớp 5 lên lớp 6

Giáo án dạy hè lớp 5 lên lớp 6
... 108 103 29 ) .55 ,8 :1, 25 a) (12-11 ) .55 ,8 - : (10 8, 75) = ( 9 5 29 1 16 7 75 1 16 65 9 = = = 55 ,8 : =319 25 25 25 1 13 b) (204,12 : 40 ,5 - 3,2.1,2) + : = 1,2 +7 = 13 26 26 +3= +3=3 5 Bài 23 : Thực ... 10 Bài 16 : Thực phép tính : a)17, 85+ 63 ,59 = 81,44 c) 72 85, 64 3 +6, 7281=7292,3711 b)38 , 56 4+72,1= d)2 863 + 56 ,78= Bài 17: Thực phép tính : a )57 ,9- 36, 8= 21,1 c)3 857 -283 ,67 8= 357 3,322 b)28 ,62 -17 ,58 9=11,031 ... d )68 2,708 - 56 4,1 853 =118 ,52 27 Bài 18 : Thực phép tính : a) 4,72 = 42,48 c)8,3 7 85, 62 = 65 2 0 ,64 6 b) 65 , 83 7,4=487,142 d) 0,724 56 82,3 = 4113,9 852 Bài 19 : Thực phép tính : a) 204 ,68 :28=7,31 c) 35, 1 062 :6, 83 =5, 14...
 • 4
 • 1,533
 • 73

Giáo án dạy lớp 5 lên lớp 6

Giáo án dạy hè lớp 5 lên lớp 6
... 3.4 Hướng dẫn đáp án 19 1 Bài a 66 3 ,53 b c d 14 12 2 Bài a b 91,7% c 55 d Bài a x = b x = c x = d x = e x = 3 Bài Ta có: + = = 50 % 10 Bài AB dài: (32 ,5 + 44 ,5) .1 ,5 = 1 15, 5 km Bài Tính vận ... dung Đề 15 39 Bài Tính: a 8 95, 72 + 402 ,68 - 63 4,87 b c d 14 24 13 14 15 Bài Tính: 17 17 a : : b 100% + 28,4% - 36, 7% c 25 : d : 15 15 11 Bài Không thực phép tính, nêu dự đoán kết tìm ... Ôn tập môn toán lên 34 c 29, 76 d 172,84 13 10 Bài 3: a 4, 46 b c d 6, 8 Bài 4: a Chiều dài: 120m b Chu vi: 400m Diện tích: 960 0m2 = 0, 96 1 1.b 1.a ba Bài 5: Ta có = (vì b =...
 • 8
 • 592
 • 1

Giáo án dạy lớp 4 lên lớp 5

Giáo án dạy hè lớp 4 lên lớp 5
... cm2 50 3dm2 = m2 cm2 5m2 9cm2 = cm2 +) Bài 2: Đặt tính tính: a) 159 246 + 746 38 b) 49 75 64 - 88 357 ì d) 3 240 : 24 c) 1 75 16 +) Bài 3: Tính giá trị biểu thức sau: ì b) 955 35 : 45 + 1 34 45 a) 243 52 ... sau: + Bài 1: Đặt tính tính: 6 749 4: 42 789 : 359 361 : + Bài 2: Tính 855 : 45 57 9 : 36 9009 : 33 + Bài 3: 47 25 : 15 46 74 : 82 49 35 : 49 351 36 : 18 1 840 8 : 52 17826 : 48 - GV chấm chữa số làm HS C ... sau: + Bài 1: Đặt tính tính: 21 56 7 + 43 897 792 + 240 8 54 761 + 56 973 50 50 5 + 950 909 9 75 032 + 87 321 150 287 + 950 9 95 - GVgọi học sinh lên bảng làm, dới lớp làm bảng - GV chữa củng cố cách...
 • 28
 • 203
 • 0

giáo án dạy lớp 5 lên lớp 6

giáo án dạy hè lớp 5 lên lớp 6
... Hớng dẫn đáp án Bài a 66 3 ,53 b c d 19 Bài a b 91,7% c 55 d 14 12 Bài a x = b x = c x = d x = e x = 72 Bài Ta có: + = = 50 % 133 Bài AB dài: (32 ,5 + 44 ,5) .1 ,5 = 1 15, 5 km 10 25 Bài Tính vận ... Tính: a 8 95, 72 + 402 ,68 - 63 4,87 b 7 155 53 9 39 ì+ ì c d 13 247 14814 15 Bài Tính: a b 100% + 28,4% - 36, 7% 178 17 : +: : c 25 : d 157 11 15 Bài Không thực phép tính, nêu dự đoán kết tìm ... vào chỗ trống a 1827m = kmm = ., km b 34dm = .m dm = ., .m c 2 065 g = .kg g = , kg d 357 6m = .km e 53 cm = .m f 53 60 kg = .tấn g 67 5g = .kg Bài a Trong bảng đơn vị đo diện tích: - Đơn vị lớn gấp...
 • 7
 • 559
 • 0

giao an day he lop 2 len 3 cuc soc

giao an day he lop 2 len 3 cuc soc
... Hoạt động 3: Hoạt động nhóm Quan sát tranh ảnh hoa, trái, rau xanh Tại Đà Lạt gọi thành phố hoa, Đà Lạt, nhóm thảo luận theo gợi ý trái & rau xanh? GV Kể tên loại hoa, trái & rau xanh Đà Lạt? ... 2: Thảo luận nhóm trước lớp Dựa vào lược đồ hình 1, đọc tên đỉnh HS nhóm nhận xét, bổ sung núi & cho biết độ cao chúng Quan sát hình (hoặc tranh ảnh đỉnh núi Phan-xi-păng), mô tả đỉnh núi Phan-xi-păng ... thớt 2. Kó năng: - Sử dụng tranh ảnh để mơ tả nhà sàn trang phục số dân tộc Hồng Liên Sơn + Trang phục : dân tộc có cách ăn mặc riêng ; trang phục dân tộc may, thêu trang trí cơng phu thường có...
 • 85
 • 760
 • 6

Giáo án dạy lớp 1 lên lớp 2

Giáo án dạy hè lớp 1 lên lớp 2
... 52= 3 92= 7 51= 4 10 = 62= 4 10 = 61= 5 - HS luyn hc thuc lũng c Luyn Bi 1: t tớnh ri tớnh: 80 20 50 20 17 35 12 43 22 40 - 10 50 - 10 45 - 56 - 21 67 - 12 Bi 2: S? 40 - = 20 70 20 = 20 ... TRấN LP Bi 1: t tớnh ri tớnh: 80 20 50 20 17 35 12 43 22 40 - 10 50 - 10 45 - 56 - 21 67 - 12 Bi 2: S? 40 - = 20 70 20 = 20 = 50 47 - = 26 39 - = 27 30 - = 20 40 - = 30 = 14 54 - ... 6 +2= 8 3 +1= 4 8 +1= 9 3 +2= 5 7 +2= 9 4 +1= 5 + = 10 4 +2= 6 + = 10 5 +1= 6 - HS luyn hc thuc lũng c Luyn Bi 1: Tớnh: 7 +1= 8 +2= 40 + 20 = 30 + 10 = 15 + 40 = 1+ 7= 2+ 8= 20 + 40 = 10 + 30 = + 42 = Bi 2: S? +...
 • 11
 • 98
 • 0

Giáo án dạy lớp 2 lên 3

Giáo án dạy hè lớp 2 lên 3
... xe là: 25 + 12 = 37 (xe) Đáp số: 37 xe Tiết 2: Bài 4: Điền số thích hợp vào ô trống: a/ + 72 = 97 70 + = = 96 23 0 = +0 b/ 85 = 46 21 3 = 42 - 89 = 72 Bài : Tìm x a/ x 45 = 56 b/ 1 23 - x = 22 + 89 ... a.11 +28 +24 +16+ 12+ 9 a.11 +28 +24 +16+ 12+ 9 =(11+9)+ (28 + 12) + (24 +16) = 20 + 40 + 40= 100 b.75- 13- 17 +25 = (75 +25 )- ( 13 +17) = 100 - 30 = 70 b.75- 13- 17 +25 Bài 3: Một bến xe có 25 ôtô rời bến,nh lại 12 ôtô cha rời bến.Hỏi ... b/ 45 = 28 100 =39 - Yêu cầu HS làm nháp lên bảng: Bài : Tìm x a/ x 21 = 33 21 b/ 78- x = 42 + 24 - 27 = 72 c/ x + 25 = 100 - 25 d/ 89 x = 28 - Yêu cầu HS làm theo nhóm đại diện lên bảng:...
 • 33
 • 338
 • 0

Giáo án dạy lớp 3 lên lớp 4

Giáo án dạy hè lớp 3 lên lớp 4
... mơi hai nghìn ba trăm năm mơi Bài 3: Phân tích số sau thành tổng hàng 97 530 75 038 70 537 75 43 0 Bài 4: Chứ số số sau thuộc hàng nào? 678 93 96 542 546 24 8 546 2 7 531 6 Bài 5: a) Viết số tròn chục nghìn ... giấy nháp -1 học sinh lên bảng làm -GV học sinh nhạn xét Bài 3: Tính bàng cách thuận tiện nhất: a )35 7 + 256 + 1 43 b) 34 6 + 199 + 1 54 c) 49 9 +( 30 1- 199) d )45 6 - 145 -255 Bài 4: Điền dấu thích hợp ... + 145 ) x 728 b )46 4 : ( + 2) 156 c)1 04 (182+ 133 ) : d )35 (128 + 32 ): ( + 4) e)122 + ( 1 84 - 162).186 g)526( 135 + 125) x -Yêu cầu học sinh làm vào -GV thu chấm số -2 học sinh lên bảng làm Lớp...
 • 30
 • 234
 • 0

giáo án dạy lớp 2 lên lớp 3 (1)

giáo án dạy hè lớp 2 lên lớp 3 (1)
... a.11 +28 +24 +16+ 12+ 9 a.11 +28 +24 +16+ 12+ 9 =(11+9)+ (28 + 12) + (24 +16) = 20 + 40 + 40= 100 b.75- 13- 17 +25 = (75 +25 )- ( 13 +17) = 100 - 30 = 70 b.75- 13- 17 +25 Bài 3: Một bến xe có 25 ôtô rời bến,nh lại 12 ôtô cha rời ... xe là: 25 + 12 = 37 (xe) Đáp số: 37 xe Tiết 2: Bài 4: Điền số thích hợp vào ô trống: a/ + 72 = 97 70 + = = 96 23 0 = +0 b/ 85 = 46 21 3 = 42 - 89 = 72 Bài : Tìm x a/ x 45 = 56 b/ 1 23 - x = 22 + 89 ... 37 6 *********************************** Tiếng Việt Toán Ôn tập Bài 1: Đặt tính tính 615 + 20 8 32 6 + 80 417 + 26 3 156 + 4 72 Bài 2: Đặt tính tính 675 24 1 550 -20 2 138 45 78- 139 Bài 3: Khối lớp...
 • 40
 • 317
 • 0

Giáo án dạy lớp 8

Giáo án dạy hè lớp 8
... ông giáo » từ miệng lão Hạc nói ra, lúc đượm vẻ thân tình, cung kính, 18 trọng vọng : « cậu vàng đời ông giáo ! « Vâng, ông giáo dạy phải ! Đối với sung sướng » « Tôi cắn rơm, cắn cổ lạy ông giáo ... Cái nghèo đeo đẳng ông giáo mãi, « ông giáo khổ trường tư » Vận hạn xẩy ông nghĩ : « Đời người ta không khổ lần » Sách bán dần Chỉ giữ lại sách với lời nguyền : « dù có phải chết không bán » Như ... hiệu mùa đến Nhưng mùa đến gọi dậy lòng người chiến sĩ đièu ông đối diện với cảnh sống ngột ngạt ? Ta nghe dậy bên lòng Mà chân muốn đạp tan phòng, ôi ! Tố Hữu thầm với mùa hè, hình...
 • 35
 • 259
 • 0

Giáo án dạy lớp mầm

Giáo án dạy hè lớp mầm
... English English Tổng kết chủ đề TRÍ TUỆ - KHÁM PHÁ NGHỀ NGHIỆP Kizworld English Lớp: Mầm Lớp: Mầm Lớp: Mầm Lớp: Mầm ... yêu thương Các hát: Cô giáo, Múa vui, Múa đàn, Càng lớn ngoan English English English English Sáng tạo – Kỹ sống – Bơi lội English Lớp: Mầm CHỦ ĐỀ THÁNG 7: ĐẠO ĐỨC TUẦN THÁNG ( Từ ngày 20/07/2015 ... Cô giáo, Múa vui, Múa đàn, Càng lớn ngoan Hoạt động tiếng anh Hoạt động ngoại khóa English English English English Sáng tạo – Kỹ sống – Bơi lội English Lớp: Mầm CHỦ ĐỀ THÁNG 7: ĐẠO ĐỨC TUẦN THÁNG...
 • 16
 • 411
 • 3

Giáo án dạy toán 7 lên 8

Giáo án dạy hè toán 7 lên 8
... 4xy + 7y - 6x + 4y + D = -x + 5xy - 3y2 + 4x - 7y - a.TÝnh gi¸ trÞ ®a thøc: A + B ; C - D t¹i x = -1 vµ y = b.TÝnh gi¸ trÞ cđa ®a thøc A - B + C - D t¹i x = vµ y = -1 Bµi 2: Cho f(x) = 5x - 7x + ... góc B nhỏ góc C a/ Hãy so sánh hai cạnh AC AB b/ Từ A kẻ AH vuông góc với BC Tìm hình chiếu AC , AB đường thẳng BC c/ Hãy so sánh hai hình chiếu vừa tìm câu b Bài 17 : Cho tam giác ABC cân có ... ®a thøc M = - xy - 3xy + 4xy b.Tìm nghiệm đa thức sau :B(x)= 3-3x+4x2-5x-4x2 -7 c Tính giá trị đa thức sau : A(x) = 8x2-2x+3 x = Bài : Cho hai ®a thøc : h(x) = 5x3+ 2x2; g(x) = -5 + 5x3-x2 a) TÝnh...
 • 6
 • 558
 • 19

Giáo án dạy toán 8 lên 9

Giáo án dạy hè toán 8 lên 9
... sinh hai lớp 8A 8B 78 em Nếu chuyển em từ lớp 8A qua lớp 8B số học sinh hai lớp Tính số học sinh hai lớp ? Bài 7: Hai thùng dầu A B có tất 100 lít Nếu chuyển từ thùng A sang thùng B 18 lít số lợng ... Bài 8: Một xe ô tô từ A đến B hết 3g12ph Nếu vận tốc tăng thêm 10km/h đến B sớm 32ph Tính quãng đờng AB vận tốc ban đầu xe? tháng năm 20 09 Trang Trờng THCS Diễn Ngọc Gv: Phan huy Năm Bài 9: Một ... b) c) d) e) Dạng V: Các toán hình học phẳng Bài 1: Cho tam giác ABC vuông A , AB=15cm, AC=20cm Vẽ tia Ax//BC tia By vuông góc với BC B Tia Ax cắt By tai D tháng năm 20 09 Trang Trờng THCS Diễn...
 • 5
 • 563
 • 9

GIÁO ÁN DẠY TOÁN 8 LÊN 9 (CHUẨN CHỈ VIỆC IN)

GIÁO ÁN DẠY HÈ TOÁN 8 LÊN 9 (CHUẨN CHỈ VIỆC IN)
... - 6xy + 9y2 = (x - 3y)2 x2 + 6xy + 9y2 = (x + 3y)2 B9: Chỉ chỗ viết sai hai vế sửa lại cho đẳng thức (sửa nhất) x3 - 12x2y + 6xy2 – 8y3=(x – 2y)3 * Có thể viết là: x3 - 6x2y + 12xy2 - 8y2 = (x ... Đáp án: A = (x + 2)(x + 3) Đáp án: A = (x - 1)(x - 3) Câu 11: Phân tích thành nhân tử: Câu 12: Tính nhanh giá trị sau: A = 15 .91 ,5 + 150.0 ,85 A = x2 + 5x + Đáp án: A = (x + 1)(x + 4) Đáp án: ... Đáp án: A = 3(x – y) Đáp án: A = x(x – 1) Câu 3: Phân tích thành nhân tử: Câu 4: Phân tích thành nhân tử: A = x(y – 1) – y(y – 1) A = 10x(x – y) – 8y(y – x) Đáp án: A = (y - 1)(x - y) Đáp án: ...
 • 33
 • 4,289
 • 43

Xem thêm