Đánh giá được khả năng gây ô nhiễm phóng xạ của mỏ đất hiếm Nậm Xe, Lai Châu đến môi trường nếu đưa vào khai thác, chế biến

Đánh giá được khả năng gây ô nhiễm phóng xạ của mỏ đất hiếm Nậm Xe, Lai Châu đến môi trường nếu đưa vào khai thác, chế biến

Đánh giá được khả năng gây ô nhiễm phóng xạ của mỏ đất hiếm Nậm Xe, Lai Châu đến môi trường nếu đưa vào khai thác, chế biến
... vệ môi trường sức khỏe nhân dân cách lâu dài Mục tiêu đề tài: Đánh giá khả gây ô nhiễm phóng xạ mỏ đất Nậm Xe, Lai Châu đến môi trường đưa vào khai thác, chế biến Đối tượng nghiên cứu: Môi trường ... thác chế biến đất quyền nước Khai thác chế biến đất mang nguy gây ô nhiễm rủi ro môi trường lớn nhiều so với loại khoáng sản thông thường khác quặng đất có chứa chất phóng xạ việc chế biến đất ... khí phóng xạ radon tăng cao Vì nguy hiểm môi sinh người sinh sống vùng Hình Mô hình hoá thoát khí radon vào môi trường không khí 16 16 1.3.2 Ảnh hưởng từ việc khai thác, chế biến đất đến môi trường...
 • 85
 • 352
 • 0

Xây Dựng Quy Trình Công Nghệ Đánh Giá Chi Tiết Các Vùng Ô Nhiễm Phóng Xạ Tự Nhiên

Xây Dựng Quy Trình Công Nghệ Đánh Giá Chi Tiết Các Vùng Ô Nhiễm Phóng Xạ Tự Nhiên
... giá chi tiết vùng ô nhiễm phóng xạ tự nhiên Nhằm xác lập luận khoa học thực tiễn xác định mức độ ô nhiễm phóng xạ tự nhiên để xây dựng quy trình đánh giá chi tiết vùng ô nhiễm phóng xạ Cấu trúc ... MỨC ĐỘ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC NGUỒN PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN ĐỂ XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT CÁC VÙNG Ô NHIỄM PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT XẠ HIẾM CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI ThS Nguyễn ... II: ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT VÙNG Ô NHIỄM CỦA MỘT SỐ NGUỒN PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN Chương 5: Đánh giá chi tiết môi trường phóng xạ số nguồn phóng xạ tự nhiên điển hình Việt Nam Chương 6: Tổ chức thi công chi...
 • 125
 • 383
 • 3

Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định mức độ ô nhiễm môi trường của các nguồn phóng xạ tự nhiên để xây dựng quy trình công nghệ đánh giá chi tiết các vùng ô nhiễm phóng xạ tự nhiên

Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định mức độ ô nhiễm môi trường của các nguồn phóng xạ tự nhiên để xây dựng quy trình công nghệ đánh giá chi tiết các vùng ô nhiễm phóng xạ tự nhiên
... phóng xạ tự nhiên Đề án đánh giá chi tiết môi trường phóng xạ tự nhiên gồm phần sau: - Mở đầu - Chương Điều kiện tự nhiên, xã hội ảnh hưởng tới môi trường phóng xạ vùng công tác - Chương Các phương ... TCVN cách thức lấy bảo quản mẫu để phân tích nhân phóng xạ môi trường hành Chương 2: LẬP ĐỀ ÁN ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT MÔI TRƯỜNG PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN Điều 12: Yêu cầu đề án điều tra chi tiết môi trường phóng ... ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT CÁC VÙNG Ô NHIỄM PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN Chương NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Căn vào tài liệu an toàn phóng xạ Việt Nam nước ngoài, số khái niệm đưa để thống nghiên cứu môi trường phóng xạ...
 • 27
 • 457
 • 0

Nghiên cứu khả năng tiềm ẩn ô nhiễm của mỏ đất hiếm Nậm Xe

Nghiên cứu khả năng tiềm ẩn ô nhiễm của mỏ đất hiếm Nậm Xe
... không phép làm tăng phông xạ môi trường xung quanh mSv/năm Dưới kết nghiên cứu gia tăng trường xạ tự nhiên hoạt động thăm dò tụ khoáng đất Nậm Xe Vùng Nậm Xe gồm tụ khoáng đất Bắc Nậm Xe Nam Nậm ... gia có tiềm lớn quặng đất hiếm, điều chứng minh qua công trình nghiên cứu, khảo sát tìm kiếm, điều tra, đánh giá, thăm dò số mỏ Đông Pao, Yên Phú, Nam Nậm Xe Việc nghiên cứu góp phần làm sáng ... đác số khe suối Mạng sông suối khu vực phát triển, suối Nậm Xe suối chảy theo hướng Đông - Tây gần ranh giới mỏ Bắc Nậm Xe Nam Nậm Xe Trong vùng mỏ có suối nhánh suối Nậm Xe chảy theo hướngNam-...
 • 76
 • 212
 • 0

Đánh giá tác động môi trường công ty TNHH khai thác chế biến gỗ

Đánh giá tác động môi trường công ty TNHH khai thác chế biến gỗ
... dựng báo cáo đánh giá tác động môi trờng - Báo cáo Thuyết minh dự án "Đầu t xây dựng Nhà máy kinh doanh, chế biến, gia công mặt hàng gỗ, tre nứa, chế biến gia công ván ép - Công ty TNHH Hoa Vĩ ... cáo đánh giá tác động môi trờng hoàn toàn đáng tin cậy 9.3 Nhận xét mức độ chi tiết, độ tin cậy đánh giá 49 - Báo cáo đánh giá tác động môi trờng dự án "Đầu t xây dựng Nhà máy kinh doanh, chế biến, ... quy mô bị tác động 3.2.1 Tác động đến môi trờng không khí a) Giai đoạn thi công Trong giai đoạn thi công, tác động môi trờng sức khỏe cộng đồng nhìn chung trách khỏi Tuy nhiên mức độ tác động thành...
 • 52
 • 176
 • 0

Pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản việt nam

Pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản ở việt nam
... hot ng ng khai thỏc khoỏng sn Trong khai thỏc khoỏng sn bao gm c phõn loi, lm giu khoỏng sn gn vi quỏ trỡnh khai thỏc Hot ng ch bin khoỏng sn sau khai thỏc (thng gi l hot ng ch bin sõu khai thỏc), ... trng hot ng khai thỏc v ch bin khoỏng sn Vit Nam 2.2.1 Ch th th hot ng khai thỏc v ch bin khoỏng sn 51 2.2.2 Quyn ca ch th khai thỏc v ch bin khoỏng sn 53 2.2.3 Ngha v ca ch th khai thỏc v ch ... ng khai thỏc v ch bin khoỏng sn Vit Nam - Phõn tớch thc trng phỏp lut Vit Nam v bo v mụi trng hot ng khai thỏc v ch bin khoỏng sn, t ú ỏnh giỏ nhng u, nhc im ca phỏp lut v bo v mụi trng khai...
 • 104
 • 318
 • 5

PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN Ở VIỆT NAM
... hot ng ng khai thỏc khoỏng sn Trong khai thỏc khoỏng sn bao gm c phõn loi, lm giu khoỏng sn gn vi quỏ trỡnh khai thỏc Hot ng ch bin khoỏng sn sau khai thỏc (thng gi l hot ng ch bin sõu khai thỏc), ... trng hot ng khai thỏc v ch bin khoỏng sn Vit Nam 2.2.1 Ch th th hot ng khai thỏc v ch bin khoỏng sn 51 2.2.2 Quyn ca ch th khai thỏc v ch bin khoỏng sn 53 2.2.3 Ngha v ca ch th khai thỏc v ch ... ng khai thỏc v ch bin khoỏng sn Vit Nam - Phõn tớch thc trng phỏp lut Vit Nam v bo v mụi trng hot ng khai thỏc v ch bin khoỏng sn, t ú ỏnh giỏ nhng u, nhc im ca phỏp lut v bo v mụi trng khai...
 • 25
 • 185
 • 0

Nghiên cứu, đánh giá khả năng gây ô nhiễm môi trường của xỉ thải pirit từ quá trình sản xuất axit sunfuric

Nghiên cứu, đánh giá khả năng gây ô nhiễm môi trường của xỉ thải pirit từ quá trình sản xuất axit sunfuric
... axit sunfuric đổ môi trường nguồn gây ô nhiễm tiềm tàng cho môi trường nước đất Việc nghiên cứu khả gây ô nhiễm môi trường từ xỉ thải pirit đến môi trường sức khỏe người yêu cầu cấp thiết không ... tài: Nghiên cứu, đánh giá khả gây ô nhiễm môi trường xỉ thải pirit từ trình sản xuất sunfuric. Trong luận văn này, sâu nghiên cứu khả hấp phụ, dạng hình thái hấp phụ asen lên xỉ thải pirit, từ đánh ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN VŨ THỊ PHƯỢNG NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CỦA XỈ THẢI PIRIT TỪ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT SUNFURIC LUẬN VĂN THẠC SỸ...
 • 42
 • 308
 • 0

nghiên cứu sự lan truyền và phạm vi ảnh hưởng của một số nguồn phát thải có khả năng gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động của các khu công nghiệp tỉnh phú yên.

nghiên cứu sự lan truyền và phạm vi ảnh hưởng của một số nguồn phát thải có khả năng gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động của các khu công nghiệp ở tỉnh phú yên.
... tài Nghiên cứu lan truyền phạm vi ảnh hưởng số nguồn phát thải khả gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động khu công nghiệp tỉnh Phú Yên” thực Đây phần chương trình nghiên cứu trạng môi trường tỉnh ... chất thải KCN nhiều hạn chế [5], phạm vi ảnh hưởng tiêu cực nguồn thải từ KCN lớn Phú Yên, 03 Khu công nghiệp: Khu công nghiệp Hòa Hiệp, Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu, Khu công nghiệp ... vệ môi trường khu công nghiệp An Phú nói riêng khu công nghiệp tỉnh Phú Yên nói chung - Cung cấp sở liệu để cấp quản lý tỉnh Phú Yên nắm bắt trạng môi trường ảnh hưởng nguồn thải khu công nghiệp...
 • 205
 • 549
 • 1

nghiên cứu sự lan truyền và phạm vi ảnh hưởng của một số nguồn phát thải có khả năng gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động của các khu công nghiệp tỉnh phú yên

nghiên cứu sự lan truyền và phạm vi ảnh hưởng của một số nguồn phát thải có khả năng gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động của các khu công nghiệp ở tỉnh phú yên
... hướng nghiên cứu: Nghiên cứu lan truyền phạm vi ảnh hưởng số nguồn phát thải khả gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động khu công nghiệp tỉnh Phú Yên Đây phần chương trình nghiên cứu trạng môi trường ... trạng môi trường khu công nghiệp An Phú, tỉnh Phú Yên; Lựa chọn đối tượng nghiên cứu lan truyền kim loại nặng; Mô hình hóa lan truyền phạm vi ảnh hưởng nguồn phát thải khu công nghiệp An Phú - ... vệ môi trường Khu công nghiệp An Phú nói riêng khu công nghiệp tỉnh Phú Yên nói chung - Cung cấp sở liệu để cấp quản lý tỉnh Phú Yên nắm bắt trạng môi trường ảnh hưởng nguồn thải khu công nghiệp...
 • 26
 • 490
 • 1

Phân tích khả năng gây ô nhiễm của nước thải sản xuất bia từ đó xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản xuất bia cho công ty TNHH Sabmiller Việt Nam

Phân tích khả năng gây ô nhiễm của nước thải sản xuất bia từ đó xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản xuất bia cho công ty TNHH Sabmiller Việt Nam
... V CễNG TY TNHH SABMIILER VIT NAM 3.1.Gii thiu tng quan cụng ty Tờn cụng ty: Cụng ty TNHH Liờn Doanh Sabmiller Vit Nam a ch: Lụ A, KCN M Phc 2, Huyn Bn Cỏt, Tnh Bỡnh Dng Cụng ty TTNH SABMiller ... ca nc thi ngnh bia núi chung v ca Cụng ty TNHH Sabmiiler Vit Nam núi riờng - Tỡm hiu tỡnh hỡnh hot ng, cụng ngh sn xut bia ca Cụng ty TNHH Sabmiiler Vit Nam - T ú, xut cụng ngh x nc thi phự ... xut, cụng ngh sn xut ca Cụng ty TNHH Sabmiiler Vit Nam - Nghiờn cu la chn cụng ngh x nc thi phự hp cho Cụng ty TNHH Sabmiiler Vit Nam Tớnh toỏn, thit k h thng x nc thi ó xut v d toỏn kinh...
 • 158
 • 218
 • 0

Đánh giá được khả năng tích lũy cacbon trên mặt đất của các thảm cây bụi tại vườn quốc gia Tam Đảo

Đánh giá được khả năng tích lũy cacbon trên mặt đất của các thảm cây bụi tại vườn quốc gia Tam Đảo
... Đảo, huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc” Mục tiêu nghiên cứu - Xác định sinh khối mặt đất số thảm bụi vườn quốc gia Tam Đảo - Đánh giá khả tích lũy cacbon mặt đất thảm bụi vườn quốc gia Tam Đảo Nội ... đường lên đỉnh núi Tam đảo vườn quốc gia Tam đảo, thuộc km11 thị trấn Tam đảo Huyện Tam đảo, Tỉnh Vĩnh phúc Hình 2.1 : Bản đồ vườn quốc gia Tam Đảo • Ranh giới - Phía Bắc giáp tỉnh Thái Nguyên ... luỹ cacbon thảm thực vật làm sở xác định lượng cacbon sở dự án trồng rừng theo chế Việt Nam Với lý trên, chọn đề tài:“Nghiên cứu sinh khối khả tích luỹ cacbon thảm bụi Vườn quốc gia Tam Đảo, ...
 • 62
 • 409
 • 1

nghiên cứu khả năng hấp phụ đồng, niken, sắt của vật liệu oxit mangan kính thước nanomet trong môi trường nước

nghiên cứu khả năng hấp phụ đồng, niken, sắt của vật liệu oxit mangan kính thước nanomet trong môi trường nước
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ THÚY NGA NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ĐỒNG, NIKEN, SẮT CỦA VẬT LIỆU OXIT MANGAN KÍCH THƯỚC NANOMET TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ ... không làm nguồn nước ô nhiễm thêm Vì lý mà chọn đề tài: Nghiên cứu khả hấp phụ đồng, niken, sắt vật liệu oxit mangan kính thước nanomet môi trường nước Số hóa Trung tâm Học Liệu – Đại học Thái ... tương đối Trong số hệ hấp phụ, hấp phụ xảy đồng thời hai trình hấp phụ vật hấp phụ hóa học Cân hấp phụ: Hấp phụ vật lý trình thuận nghịch Các phần tử chất bị hấp phụ bề mặt hấp phụ di chuyển...
 • 73
 • 261
 • 1

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG HÌNH SỐ TỰ NHIÊN ĐỂ XÁC ĐỊNH THỂ TÍCH CHO MỘT SỐ LOÀI CÂY RỪNG TỰ NHIÊN KHAI THÁC CHỦ YẾU VÙNG TÂY NGUYÊN doc

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG HÌNH SỐ TỰ NHIÊN ĐỂ XÁC ĐỊNH THỂ TÍCH CHO MỘT SỐ LOÀI CÂY RỪNG TỰ NHIÊN KHAI THÁC CHỦ YẾU Ở VÙNG TÂY NGUYÊN doc
... chế số cần điều tra, đồng thời vào sai số xác định thể tích từ công thức (3-1), nghiên cứu đề xuất sử dụng hình số tự nhiên f 01 để lập biểu thể tích đứng cho số loài khai thác chủ yếu rừng tự nhiên ... luận, loài cây, phân bố số theo f 01 tuân theo luật chuẩn Khi f 01 loài tuân theo luật chuẩn, giá trị bình quân đại diện tốt cho hình số tự nhiên thể loài Đây sở cho việc xác định thể tích ... vậy, tính thể tích thân từ hình số tự nhiên quan hệ (3-2) lập theo loài, sai số tổng thể tích loài nhỏ 5%, sai số thể tích bình quân đơn lẻ loài nhỏ 10%, sai số lớn không vượt 20% Đây sai số chấp...
 • 9
 • 343
 • 1

đánh giá về khả năng sử dụng năng lượng gió việt nam

đánh giá về khả năng sử dụng năng lượng gió ở việt nam
... Điều kiện thuận lợi Việt Nam Ảnh hưởng lượng Gió Ảnh hưởng lượng Gió Ứng dụng Ứng dụng I.Nguồn Gốc Và Sự Hình Thành Của Năng Lượng Gió  a Định Nghĩa Về Năng Lượng Gió Năng lượng gió động không khí ... phát điện Năng lượng gió mô tả trình, sử dụng để phát lượng điện Tuabin gió chuyển đổi từ động lực gió thành lượng I.Nguồn Gốc Và Sự Hình Thành Của Năng Lượng Gió  B Sự hình thành lượng gió Bức ... tuabin gió Cấu tạo tuabin gió phức tạp V Ứng Dụng Dùng tuabin gió cho động phản lực Xe chạy lượng gió Tạo điện Sử dụng gió cho thuyền buồm Đánh giá chung  Lãnh thổ Việt Nam có ưu trực tiếp đón gió...
 • 15
 • 318
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sự lan truyền và phạm vi ảnh hưởng của một số nguồn phát thải có khả năng gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động của các khu công nghiệp ở tỉnh phú yêncác nguồn gây ô nhiễm phóng xạsự phóng xạ và các nguồn gây ơ nhiễm phóng xạnghiên cứu khả năng hấp phụ feiii niii crvi của vật liệu oxit nano mno2 bọc cát trong môi trường nước và thử nghiệm xử lý môi trườngnghiên cứu khả năng hấp phụ đồng niken sắt của vật liệu oxit mangan kính thước nanomet trong môi trường nướcdanh gia hien trang tinh hinh o nhiem kim loai nang o xa hi dao4 2 một số đánh giá về khả năng nhiễm bẩn nướcphương pháp đánh giá nhanh theo hệ số ô nhiễmđánh giá về khả năng cạnh tranh của tổng công ty lương thực miền bắcphương pháp đánh giá nhanh tải lượng chất ô nhiễmđánh giá các khả năng thay thếđánh giá các khả năng thay thế ttđánh giá vê khả năng cạnh tranh của các ngân hàng việt nam trong bối cảnh hội nhậpđánh giá về khả năng chấp nhận sử dụng sprinklesđánh giá được tiềm năng phát triển của hai khu vực từ điều kiện tự nhiên kinh tế xã hộiCặp phạm trù nguyên nhân kết quảNghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảotieu luan bds200315 TNH cua tung doi canh gai thich nhat hanhPhương thức khớp lệnh Định kỳ và khớp lệnh Liên tụcPDF Principles and Practice of Pediatric Plastic Surgery, Second Edition Two Volume Set 2nd 2016 PDFTài liệu Sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh tiểu ho500 thế võ tự vệ vojtechl levskyVovinam và dưỡng sinh tập 1 (NXB thể dục thể thao 2013) nguyễn chánh tứ, 129 trangHiệp khí đạo trong đời sống hằng ngày koichi tohe, 183 trangHình ý quyền Hình ý quyền PDFPhương pháp chiến đấu của lý tiểu long điêu luyện thủ cước pháp 1993 trần đồng quang hòa74 thế chiến đầu thiếu lâm quyền 2000 phong vũTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾKỹ thuật trình bày văn bản06. TTluachontochuckiemtoan2013_SHAhuong dan nhan co tuc bang tien matnq so 29 thanh lap cty sg riverview4. Don de cu Nguyen Hong QuanBC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013