Châu Phi Mỹ Latinh Lịch sử 12

bài giảng lịch sử 12 bài 5 các nước châu phi và mĩ latinh

bài giảng lịch sử 12 bài 5 các nước châu phi và mĩ latinh
... …thành lập nước Cộng hoà Ai Cập (1 953 ) Ở An giê ri giành độc lập sau kháng chiến năm (1 954 - 1962)… Năm 1960 “Năm châu Phi 17 nước độc lập Năm 19 75 Môdămbích ĂngGôla … Sau 19 75 -Các nước lai hoàn ... tế xã hôi : - Các nước đạt nhiều thành tựu xây dưng đất nước song mặt Châu Phi chưa thay đổi -Nhiều nước Châu Phi tình trạng ngèo nàn ,lạc hậu ,bệnh tật ,mù chữ,bùng nổ dân số, nợ nước … -Hiện ... lại : -Các nước Châu Phi độc lập ,phong trào giành độc lập có đặc điểm riêng (Có tổ chức thống Châu Phi OAU lãnh đạo , mức độ độc lập phát triển đất nước sau độc lâp có khác …) - Châu phi phải...
 • 24
 • 1,935
 • 0

bài giảng lịch sử 12 bài 22 nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc mỹ xâm lược nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973)

bài giảng lịch sử 12 bài 22 nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc mỹ xâm lược nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973)
... III .Chiến đấu chống chiến lược “VNHCT” “ĐDHCT” Mĩ (196 91973) 1 .Chiến lược “CTVNH” “ĐDHCT” Mĩ: a Bối cảnh lịch sử: Sau thất bại Chiến lược năm 1969,Mĩcục Vì đến chiến tranh bộ” từ ... (Liên Xô) Vậy nhân dân ba nước Đông Dương giành thắng lợi chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” Mĩ ? 2 .Chiến đấu chống chiến lược “CTVN hóa” “ĐD hóa CT” Mĩ: a Chính trị: - 6/6/1969,Chính ... kết chống - Ở thành thị,phong trào đấu tranh CT tầng lớp nhân dân diễn sôi - Ở nông thôn phong trào phá ấp chiến lược ,chống bình định góp phần mở rộng vùng giải phóng 2 .Chiến đấu chống chiến...
 • 23
 • 621
 • 0

bài giảng lịch sử 12 bài 24 việt nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống mỹ, cứu nước năm 1975

bài giảng lịch sử 12 bài 24 việt nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống mỹ, cứu nước năm 1975
... Bi 24: VIT NAM TRONG NM U SAU THNG LI CA CUC KHNG CHIN CHNG M, CU NC NM 1975 I HAI MIN BC NAM SAU NM 1975 Tỡnh hỡnh hai Bc Nam sau nm 1975 Ph Khõm Thiờn (HN) b mỏy ... Bi 24: VIT NAM TRONG NM U SAU THNG LI CA CUC KHNG CHIN CHNG M, CU NC NM 1975 II HON THNH THNG NHT T NC V MT NH NC (1975 - 1976) Hon cnh: ngh ln th 24 BCH Trung Sau i thng xuõn Ngh quyt Hi nm 1975 ... ban d tho Hin phỏp Bi 24: VIT NAM TRONG NM U SAU THNG LI CA CUC KHNG CHIN CHNG M, CU NC NM 1975 II.2 Quỏ trỡnh thc hin Nhõn dõn H Ni b phiu bu c Bi 24: VIT NAM TRONG NM U SAU THNG LI CA CUC KHNG...
 • 19
 • 392
 • 0

giáo án lịch sử 12 bài 6 nước mỹ

giáo án lịch sử 12 bài 6 nước mỹ
... tổng thống Mỹ từ 1945-1974 - S Tru-man (dân chủ): 4-45 đến 1-53 - D Aixenhao (cộng hoà): 1-1953 đến 1 961 - John Kenedy (dân chủ): 1-1 961 đến 11-1 963 - Giônxơn (dân chủ): 1-1 965 đến 1 969 - R Nickxơn ... 1-1 969 đến 8-1974 + “Chiến tranh lạnh”, Mỹ phát động tháng 3-1947 “Học thuyết Truman” mở đầu cho “chiến tranh lạnh” thuộc chiến lược toàn cầu phản cách mạng của Mỹ thực qua đời tổng thống Mỹ nhằm ... hiệu HS trả lời, GV dùng hình ảnh minh họa nhà nước - Về khoa học – kĩ thuật: Mĩ nước khởi đầu Giáo viên gợi ý: cách mạng khoa học – kĩ thuật đại đạt (Mỹ có điều kiện hoà bình, phương tiện làm việc...
 • 2
 • 5,573
 • 22

Ngân hàng câu hỏi lịch sử 12

Ngân hàng câu hỏi lịch sử 12
... vững c Vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông dơng d Rút đợc học kinh nghiệm từ đấu tranh trớc Câu 12: Chọn câu nguyên nhân Đảng phát động đợc phong trào cách mạng 19301931: a Nhân dân ta có truyền ... mạng Câu 13: Chọn câu lí Đảng chuyển hớng đạo cách mạng năm 1936- 1939: a Đờng lối Quốc tế Cộng sản b Tình hình giới nớc có nhiều thay đổi c Mâu thuẫn xã hội Việt Nam d Tình hình thực tiễn nớc Câu ... sản gây trở ngại lớn cho phong trào chung c Yêu cầu thực tiễn đòi hỏi cách mạng Việt Nam phải có Đảng thống nớc d Cả ba yêu cầu Câu 10: Điểm giống nội dung Cơng lĩnh trị Đảng Luận cơng trị năm...
 • 3
 • 1,815
 • 34

Đề và đáp án thi HSG tỉnh môn Lịch su 12

Đề và đáp án thi HSG tỉnh môn Lịch su 12
... Sở Gd&Đt Nghệ an Kỳ thi chọn học viên giỏi tỉnh Năm học 2007 - 2008 đáp án biểu điểm chấm đề thức Môn: lịch sử 12 bổ túc thpt -Nội dung Câu Điểm 6.0 A Lịch sử giới Câu Bằng ... không can thi p vào công việc nội nớc b Vai trò Liên Hợp Quốc 2.5 - Giải vấn đề tranh chấp, xung đột, chống chiến tranh hạt nhân bảo vệ hoà bình, an ninh giới: vấn đề Trung Đông, vấn đề hạt nhân ... cách mạng tháng Tám b 1.0 Vấn đề 2.0 - Trên sở đội du kích Bắc Sơn, tháng 7/1941 Đảng thành lập Cứu quốc quân Từ tháng 7/1941-2/1942 đội tiến hành chiến tranh du kích Sau phân tán nhiều phận,...
 • 5
 • 1,027
 • 6

Lịch sử 12 Nâng cao

Lịch sử 12 Nâng cao
... Kĩ năng: Rèn luyện kĩ tổng hợp hệ thống hóa kiện lịch sử - Rèn luyện phương pháp sử dụng, khai thác tranh, ảnh lịch sử để hiểu nội dung kiện lịch sử 11 Thái độ - tư tưởng : Được bồi dưỡng nhận ... Xơ Đơng Âu Hiểu rõ số khái niệm lịch sử: cải tổ, đa ngun trị, chế quan liêu bao cấp… Kĩ năng: Rèn luyện thao tác tư lịch sử, biết phân tích, đánh giá kiện lịch sử cách khách quan khoa học Thái ... lí chất thải…) 2/ Chuẩn bị mới: Tổng kết lịch sử giới đại 1945 - 2000 SOẠN Ngày tháng năm 200 Bài 12 DẠY Ngày tháng năm 200 Tiết PPCT: 21 TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM...
 • 108
 • 1,868
 • 46

lịch sử 12

lịch sử 12
... Kĩ năng: Rèn luyện kĩ tổng hợp hệ thống hóa kiện lịch sử - Rèn luyện phương pháp sử dụng, khai thác tranh, ảnh lịch sử để hiểu nội dung kiện lịch sử Thái độ - tư tưởng : Được bồi dưỡng nhận thức ... mới: Tổng kết lòch sử giới đại 1945 - 2000 38 GV Nguyễn Thị Hiệp Ngọc - Trường THPT chun LVC Ngày soạn: 03/10/2008 Giáo án Lịch sử 12 NC 2008-2009 Bài 12 Tiết 21: TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ... THPT chun LVC Giáo án Lịch sử 12 NC 2008-2009 lịch sử + Đảng đời sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với p/t cơng nhân p/t u nước VN thời kỳ + Đảng đời bước ngoặt vĩ đại lịch sử CMVN; chuẩn bị tất...
 • 63
 • 275
 • 1

trọng tâm lịch sử 12

trọng tâm lịch sử 12
... 30 TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT TỔ LỊCH SỬ TRỌNG TÂM KIẾN THỨC LỊCH SỬ LỚP 12 Bài 11 TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ 1945 ĐẾN NĂM 2000 I NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 ... đế quôc phong kiến Ý nghĩa lịch sử học kinh nghiệm a Ý nghĩa lịch sử GV Biên soạn: Phương Quốc Oai 41 TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT TỔ LỊCH SỬ TRỌNG TÂM KIẾN THỨC LỊCH SỬ LỚP 12 - Khẳng định đường lối ... Biên soạn: Phương Quốc Oai 31 TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT TỔ LỊCH SỬ TRỌNG TÂM KIẾN THỨC LỊCH SỬ LỚP 12 PHẦN II LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 - 2000 Bài 12 PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919...
 • 90
 • 555
 • 16

Đề thi HSG Lịch sử 12(có đáp án)

Đề thi HSG Lịch sử 12(có đáp án)
... Gd&Đt Nghệ an Kỳ thi chọn học viên giỏi tỉnh Năm học 2007 - 2008 đáp án biểu điểm chấm đề thức Môn: lịch sử 12 bổ túc thpt -Nội dung Câu Điểm 6.0 A Lịch sử giới Câu Bằng ... không can thi p vào công việc nội nớc b Vai trò Liên Hợp Quốc 2.5 - Giải vấn đề tranh chấp, xung đột, chống chiến tranh hạt nhân bảo vệ hoà bình, an ninh giới: vấn đề Trung Đông, vấn đề hạt nhân ... đóng góp vấn đề hoà bình: tích cực ủng hộ, góp phần vào việc giải tranh chấp, xung đột quốc tế phơng pháp hoà bình (rút quân khỏi Campuchia, làm trung gian để thúc đẩy việc giải vấn đề hạt nhân...
 • 5
 • 1,330
 • 11

GA lich su 12 Tron bo

GA lich su 12 Tron bo
... (Năm 1997 tăng lên 0,5%, năm 2000 9%) 2/ Chính trị: Tháng 12- 1993 hiến pháp liên bang Nga đợc ban hành 3/ Đối ngoại: Trong năm 1992-1993 Nga theo đuổi sách Định hớng Đại tây dơng, ngả cờng quốc ... học: - Bản đồ châu Âu - Lợc đồ nớc Đông Âu sau chiến tranh giới II - ảnh nhà du hành vũ trụ Yuri Gagarin III Hoạt động dạy học ổn định tổ chức 1/ Kiểm tra cũ: + Hoàn cảnh nội dung hội nghị IanTa ... nghiệp Liên Xô (1972: Công nghiệp chiếm 20% giới) Giáo viên sử dụng ảnh nêu ngắn gọn chuyến bay Gagarin - Giáo viên sử dụng lợc đồ (sgk/ h5) Giải thích nớc Đông Âu (là nớc XHCN) Bao gồm nớc thuộc...
 • 8
 • 281
 • 0

Trắc nghiệm Lich Sử 12

Trắc nghiệm Lich Sử 12
... Traộc nghieọm Moõn : Lũch sử Câu Tham dự hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam có mặt đại biểu tổ chức A Đông Dương Cộng ... ấn định cờ Việt Nam cờ đỏ vàng cánh vào ngày ? A 2/9/1944 B 5/9/1945 C 9/11/1946 D 5/5/1945 Câu 12. Tháng 4/1945,Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân Cứu quốc quân hợp với tên gọi : A Vệ quốc ... B Bình Giã (Bà Rịa) C An Lão (Bình Định) D Ba Gia (Quảng Ngãi) Câu 21 Ngày 15/10/1964 vào lịch sử đấu tranh nhân dân miền Nam với kiện: A Chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ C Người công nhân...
 • 64
 • 726
 • 30

Xem thêm