QUÁ TRÌNH cơ bản CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHOCOLATE tài LIỆU , EBOOKS, LUẬN văn

quá trình đặc công nghệ chế biến thực phẩm

quá trình cô đặc công nghệ chế biến thực phẩm
... Khái quát trình đặc Bản chất mục đích trình đặc Khái quát đặc làm bốc nước sản phẩm cách đun sôi Quá trình đặc sử dụng nhiều công nghiệp đồ hộp để sản xuất cà chua đặc, mứt, nước ... nhiệt chủ yếu :quá trình sấy, trình chưng cất, trình trích ly, trình đặc … Mỗi trình áp dụng cho loại thực phẩm khác Sau em xin giới thiệu số ứng dụng trình đặc công nghệ thực phẩm vấn đề ... với nước trái đặc sản phẩm đặc có thời gian bảo quản lâu Các yếu tố kỹ thuật trình đặc thực phẩm II  Quá trình đặc thực phẩm có thông số bản: nhiệt độ sôi, thời gian sản phẩm lưu lại...
 • 30
 • 3,144
 • 6

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 1 - Bài 1 ppt

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 1 - Bài 1 ppt
... tiếp tục lấy mẫu phân tích Nếu sản phẩm lỏng chứa chai lọ, can lô hàng có 10 00 đơn vị chứa lấy 2% số đơn vị chứa, lô hàng có 10 00 đơn vị chứa lấy từ 0,3 - 1% số đơn vị chứa Sau trộn tất số mẫu ... thường quy định lô hàng có số lượng bao bao lấy vị trí khác Trong lô hàng từ - 10 0 bao lấy bao, lô có số bao lớn 10 1 trở lên lấy 5% số bao v.v Dụng cụ lấy mẫu xiên lấy mẫu Tất mẫu ban đầu lấy ... LẤY MẪU: 2 .1 Đối với nguyên vật liệu rắn: Gồm loại ngũ cốc, hạt cà phê, cacao, sản phẩm dạng rời, dạng bột Trên thương trường sản phẩm thường chứa đựng bao tải với khối lượng bao từ 50 - 70kg Người...
 • 5
 • 275
 • 3

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 1 - Bài 2 pot

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 1 - Bài 2 pot
... nhiệt độ 10 5oC đến độ ẩm mẫu đạt 18 %, nghiền nhỏ, cân g, sấy 13 0 oC 40 phút, tiếp tục 2 .1. a Công thức tính: W = 10 0 - G.g % G : Khối lượng 20 g nguyên liệu sau sấy sơ 10 5 oC đến độ ẩm 18 % (khoảng ... biểu thức sau, tính %: ω= G1 − G × 10 0 ; % G Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm b Xác định độ ẩm với nguyên liệu có độ ẩm lớn 18 %: Bột nhão, bột sệt, đường non, mỡ, dầu thực vật v.v Đối với loại nguyên ... Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm - Tủ sấy, bình hút ẩm - Cân phân tích cân điện tử, xác ±0,001gam * Cách tiến hành: - Xử lý nguyên liệu: + Đối với quả, củ...
 • 5
 • 280
 • 2

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 1 - Bài 3 & 4 potx

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 1 - Bài 3 & 4 potx
... 63 ,1 60,7 58 ,3 49 ,3 45 ,0 42 ,0 38 ,0 33 ,0 29,5 25,0 21, 5 18 ,5 15 ,5 12 ,7 10 ,5 9,0 3, 0 2,5 1, 5 Nống độ dung dịch H2SO4 (%) 0,00 1, 37 3, 03 4, 49 5,06 7 ,37 8,77 10 ,19 11 ,60 12 ,99 14 ,35 15 , 71 17, 01 18, 31 ... 18 , 31 19, 61 20, 91 22 ,19 23, 47 24, 76 26, 04 27 ,32 28,58 29, 84 31 , 11 15 Nống độ dung dịch H2SO4 (%) 32 ,0 33 , 43 34, 57 35 , 71 36 ,87 38 , 03 39 ,19 44 ,0 46 ,0 48 ,0 50,0 52,0 54, 0 56,0 58,0 60,0 62,0 64, 0 ... kg/dm3 + Độ rỗng khối hạt tính theo công thức sau: R= V1 − d × 10 0(%) V1 10 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm V1 - Thể tích khối hạt tính cm3 G .10 00 V1 = , cm d V - Thể tích 10 00 hạt d - Dung dịch 10 00...
 • 7
 • 304
 • 0

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 1 - Bài 6 pps

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 1 - Bài 6 pps
... từ - sinh viên chung nhóm thí nghiệm - Thời gian chuẩn bị thí nghiệm 12 0 phút TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN I Kiểm nghiệm lương thực thực phẩm (19 78) Phạm Văn Sở Bùi Thị Như Thuận Nhà xuất Khoa học - ... dịch Na2CO3 0,1N - Chất thị metyl da cam 0 ,1% - Dung dịch HCl 0,1N - Bình nón dung tích 250ml - Bình dịch mức dung tích 250ml - Buret chuẩn độ - Pipet có bầu dung tích 50ml 10 0ml - Bếp đun, phễu ... cứng vĩnh cửu * Kết thí nghiệm tính toán trung bình cộng hai thí nghiệm tiến hành song song * Số lượng sinh viên thời gian tiến hành thí nghiệm: - Nếu có điều kiện sinh viên thí nghiệm với mẫu nước...
 • 3
 • 232
 • 0

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 2 - Bài 1 doc

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 2 - Bài 1 doc
... thành 10 0ml dung dịch enzim loãng Khối lượng malt môi trường thí nghiệm (a) mg - 10 Các loại malt 12 30 11 - 15 Không đại 20 16 - 20 Mạch 10 16 - 20 Malt đại 20 21 - 30 Mạch 10 7,6 31 - 50 3.3 ... - 50 3.3 Dụng cụ: - Bình định mức 10 0ml, 20 0ml, 25 0ml - Cốc thủ tinh, bình tam giác, ống nghiệm - Tủ ấm, nồi cách thuỷ, nhiệt kế, giấy lọc 28 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm - Máy so màu, pipet ... thấy từ ống thí nghiệm thứ đến ống thí nghiệm thứ n màu mà ống n + trở có màu hoạt độ 1ml dung dịch enzim là: 2n x = 2n +1 Trong đó: 2n - Là độ pha loãng dung dịch enzim ống thứ n - Là số miligam...
 • 6
 • 234
 • 1

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 2 - Bài 5 & 6 doc

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 2 - Bài 5 & 6 doc
... 62 , 2 25 ,37 53 ,0 6 ,20 56 ,1 12, 65 19,10 25 ,58 6, 41 12, 85 19,30 25 ,79 62 , 5 25 ,99 67 ,0 35, 44 71 ,5 44,94 76, 0 54 ,51 26 ,20 35, 65 45, 16 54 , 72 26, 41 35, 86 45, 37 54 ,94 26 , 62 36, 07 45, 58 55 ,13 26 ,83 36 ,28 ... 74, 72 84, 32 94,07 65 , 43 74,93 84 ,54 94 ,29 65 , 65 75, 15 90,0 84, 76 94, 52 65 , 86 75, 37 84,98 94,74 66 ,08 75, 59 85 ,20 94,97 66 ,29 75, 80 85, 42 95, 19 66 ,51 86, 0 76, 02 85, 64 95, 43 66 , 72 76 ,24 85, 86 95, 64 ... 45, 79 55 ,37 63 ,0 27 ,04 36, 49 72, 0 46, 00 55 ,58 27 , 25 36, 71 46 ,21 55 ,79 27 , 46 39, 92 46, 43 5, 01 62 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm II I III I II III I II 27 ,67 37,13 46, 64 56 ,22 27 ,88 37,34 46, 85...
 • 32
 • 372
 • 1

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 2 - Bài 2 , 3 & 4 potx

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 2 - Bài 2 , 3 & 4 potx
... theo công thức sau X= 0,0 044 .B(V1 − V2 ).1000 , g/l 10( B − 20 ) Trong đó: X : Hàm lượng CO 2, g/l 0,0 044 : Số gam CO2 tương ứng với 1ml dung dịch H2SO4 0,1 N B : Thể tích bia kiểm ho , ml V 1, V2 : ... cam, dung dịch chuyển sang màu vàng Tiếp tục 36 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm chuẩn độ H2SO4 0,1 N dung dịch chuyển thành màu da cam Ghi thể tích H2SO4 tiêu tốn (V1) Song song với mẫu thí nghiệm ... ấm có nhiệt độ 25 oC nuôi 24 Tiếp theo toàn giống ống nghiệm chuyển vào bình tam giác 20 0ml có đựng sẵn 34 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm 40 ml môi trường (trước chuyển cần lắc ống nghiệm để nấm...
 • 10
 • 242
 • 1

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 3 - Bài 1 pps

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 3 - Bài 1 pps
... dụ: G1 = 40 ,15 8g, G2 = 41, 210 g X = ( 41, 210 - 40,258) 10 00/50 = 1, 904 g/l 77 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm - Hàm lượng % chất tan tính theo chất khô chè sau: Giả sử qua thí nghiệm xác định 10 g ... với 10 g chè Chuẩn độ Ví dụ: 10 ml dung dịch A hết 5,68ml KMnO4 0,1N 2,56ml cho mẫu trắng Vậy W = 10 x (10 0 - 4,8) / 10 0 = 9,52g T= (5,68 − 2,56) .10 00 x 0,00487 x100 = 15 ,49% 10 x 9,52 78 Thí nghiệm ... qua thí nghiệm xác định 10 g chè để chuẩn bị dung dịch A có độ ẩm 4,8% lượng chất khô 10 g chè là: 10 (10 0 - 4,8) / 10 0 = 9,52g Vậy % chất tan tính theo chất khô chè là: 1, 904 x 10 0 / 9,52 = 20% BÀI...
 • 6
 • 247
 • 0

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 3 - Bài 3 & 4 ppt

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 3 - Bài 3 & 4 ppt
... Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM * Sao diệt men Chảo đem đun nóng bếp lò bếp ga đến nhiệt độ 200 ± ... lấy vai cánh chè, miết mạnh chè vụn thành cám đạt độ khô quy định, độ ẩm khoảng 4- 5 % 89 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHÈ 5.1 Xác định độ ẩm Chè vừa sản xuất xong có độ ẩm ... Làm thí nghiệm sản xuất chè xanh thu ba dạng sản phẩm Chè vụn, chè cánh, bồm cẩng chè cân riêng để tính tỷ lệ; cộng lại để tính hiệu suất thu hồi: chè tươi/chè thành phẩm (nằm khoảng 4, 2 5 -4 ,30 )...
 • 4
 • 278
 • 0

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 3 - Bài 2 & 3 potx

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 3 - Bài 2 & 3 potx
... xạ 30 1 ,33 20 30 1 ,33 28 29 1 ,33 21 29 1 ,33 29 28 1 ,33 22 28 1 ,33 30 27 1 ,33 23 27 1 ,33 31 26 1 ,33 24 26 1 ,33 32 25 1 ,33 25 25 1 ,33 33 24 1 ,33 26 24 1 ,33 34 23 1 ,33 27 23 1 ,33 35 Lượng chất tan cà phê theo công ... 0,0 100 1,0 90 2, 0 80 3, 0 70 4,0 60 82 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm 5,0 50 4,5 5,5 45 6,0 40 3, 5 6,5 35 10 7,0 30 11 2, 5 7,5 25 12 8,0 20 13 1,5 8,5 15 14 1,0 9,0 10 15 0,5 9,5 - Phenolphtalein ... so màu - Bình định mức 25 0ml, cốc 25 0ml - Cốc đường kính 50mm, cao 30 mm 83 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm - Tủ sấy, bình hút ẩm, cân phân tích - Buret có khắc độ 0,1ml 0,01ml - Bình nón 20 0ml,...
 • 9
 • 226
 • 0

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 4 - Bài 1 pot

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 4 - Bài 1 pot
... chỉnh từ Bx quan sát nhiệt độ (Xem phụ lục 1) Đối với sản phẩm pha loãng 26g 10 0ml tính 97 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm 10 0.d 20 b Bx sản phẩm = 26 dùng phụ lục để tra 98 ... Trọng lượng riêng dung dịch 200C, đó: 10 0.d 20 b Bx sản phẩm = 26 b: Bx đọc sau hiệu chỉnh nhiệt độ Hoặc tra bảng 9.2 (Xem phụ lục) 94 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm Phương pháp chiết quang: a Nguyên ... sáng Do ta dễ dàng tìm góc "khúc xạ hoàn toàn" tương ứng với góc tới = 900 (sin 1 = 1) 95 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm Ta có: n2 = n sin α Như vậy, cách nhìn, xác định góc khúc xạ giới hạn α2,...
 • 6
 • 518
 • 2

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 4 - Bài 2 ppt

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 4 - Bài 2 ppt
... 103 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm Phương trình phản ứng: C12H12O11 + H2O sacaroza [H+] ⎯⎯→ C6H12O6 + C6H12O6 glucoza fructoza Ta biết cần 26 g sacaroza tinh khiết pha bình 100ml, phân cực ống 20 0mm, ... sac (Sac cc) II Tiến hành thí nghiệm: 1 04 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm Dụng cụ hoá chất: Nước mía 150ml Cốc 100ml Axetat chì bột Bình tam giác 25 0ml Dung dịch HCl 24 , 85 Bx 10ml Phễu lọc, giấy ... điểm thích hợp với mắt người Kết đọc khắc độ thước biểu thị độ quay cực dung dịch mẫu P Công thức chung tính % đường: 101 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm S= P .26 .1,1 99,718.d 20 tra theo bảng d20...
 • 8
 • 250
 • 4

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 5 - Bài 1 & 2 pptx

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 5 - Bài 1 & 2 pptx
... cụ hình bên 11 3 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm Nhiệt kế lạnh -3 00C ÷ +600C Ống nghiệm 1 8 -2 0mm đựng dung dịch thí nghiệm Ống nghiệm φ = 2 0 -2 4mm Nhiệt kế lạnh cắm vào dung dịch thí nghiệm qua nút ... nghệ thực phẩm 10 12 14 16 18 11 8 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm Đặc điểm nguyên liệu thí nghiệm: Bảng Mẫu thí nghiệm TT Đại lượng đo Mẫu I No .1 No .2 Độ sâu cắm nhiệt kế (cm) No .1 Kích thước (cm) ... đông cá, từ rút kết luận 10 9 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm 11 0 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm BÀI : XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ, THỜI GIAN VÀ VẬN TỐC LÀM LẠNH I SẢN PHẨM THỰC PHẨM - MỘT HỆ THỐNG KEO PHỨC...
 • 13
 • 275
 • 0

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 5 - Bài 3 & 4 pptx

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 5 - Bài 3 & 4 pptx
... (giờ) Tổn thất khối lượng sản phẩm (%) Tổn thất protit (%) 74 1,26 0 ,55 25 2 ,5 0,0 05 21 0,66 0, 23 19 2 ,3 0 ,32 11 3, 0 0 , 34 07 3, 41 0 ,56 II PHẦN THỰC NGHIỆM Chuẩn bị Thí nghiệm với thịt bò hay thịt ... 228 - giáo trình phương pháp tan giá không khí) 1 23 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm Đánh giá thay đổi khối lượng sản phẩm (tăng hay giảm, tính phần trăm) Nhận xét tính chất cảm quan mẫu thí nghiệm ... nghiệm Công nghệ thực phẩm 1 25 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm BÀI : XÁC ĐỊNH NĂNG SUẤT LẠNH, HỆ SỐ VẬN CHUYỂN VÀ NHIỆT TẢI THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT Điều kiện tiến hành này: Khi bắt đầu thí nghiệm máy...
 • 13
 • 269
 • 0

Xem thêm