BÀI GIẢNG TRAO đổi NHIỆT PHỨC tạp

Bài giảng trao đổi nhiệt bức xạ

Bài giảng trao đổi nhiệt bức xạ
... hấp thị nhiệt vật phụ thuộc vào tính chất bề mặt Vật có bề mặt xù xì màu sẫm thì hấp thụ tia nhiệt nhiều BỨC XẠ NHIỆT II BỨC XẠ NHIỆT Bức xạ nhiệt truyền nhiệt tia nhiệt thẳng Bức xạ nhiệt xảy ... thức truyền nhiệt chủ yểu chất lóng chất khí II BỨC XẠ NHIỆT Thí nghiệm 2.Trả lời câu hỏi Trong thí nghiệm trên, nhiệt truyền tia nhiệt thẳng Hình thức truyền nhiệt gọi xạ nhiệt Bức xạ nhiệt xảy ... radio vào nguời? • Vậy, BỨC XẠ NHIỆT gì? 21 Một số loại sóng điện từ 22 MỘT SỐ KH NIỆM VỀ BỨC XẠ NHIỆT • Bức xạ nhiệt gì? – Những tia mà nhiệt độ thường gặp, chúng có hiệu ứng nhiệt cao, nghĩa vật...
 • 56
 • 578
 • 0

Chương 5 : Trao đổi nhiệt phức tạp pps

Chương 5 : Trao đổi nhiệt phức tạp pps
... truyền nhiệt: Minh, Senior Lecturer Ly Ngoc • Tuỳ theo thay đổi nhiệt độ làm việc hai mơi chất: – truyền nhiệt nhiệt độ khơng đổi (TN đẳngnhiệt) – truyền nhiệt nhiệt độ thay đổi (TN biến nhiệt) ... liệu nhiệt phải bảo đảm điều kiện Ly Ngoc Minh, Senior Lecturer 46 Ly Ngoc Minh, Senior Lecturer 47 13 12 100 Dầu vào 14 10 455 0 250 2 950 150 300 90 250 90 60 50 8 1 15 Hơi vào 250 150 15 34 ... Truyền nhiệt đẳng nhiệt • Truyền nhiệt đẳng nhiệt q trình trao đổi nhiệt xảy hiệu nhiệt độ hai mơi chất khơng đổi theo khơng gian thời gian Ly Ngoc Minh, Senior Lecturer Truyền nhiệt đẳng nhiệt...
 • 48
 • 312
 • 0

Bài giảng Truyền nhiệt VP - Bài 2 Trao đổi nhiệt bằng đối lưu - TS. Hà Anh Tùng (ĐH Bách khoa TP.HCM)

Bài giảng Truyền nhiệt VP - Bài 2 Trao đổi nhiệt bằng đối lưu - TS. Hà Anh Tùng (ĐH Bách khoa TP.HCM)
... chế đối lưu tự nhiên nước ống p.4 Để tính trao đổi nhiệt đối lưu Q F Tw đó: thường dùng cơng thức Newton: Q = α F (Tw − T f ) Tf hay q= ΔT 1/ α - α hệ số tỏa nhiệt đối lưu (W/m2.K) (W) (W/m2) ... chung TĐN Đối lưu ĐN: q trình trao đổi nhiệt xảy bề mặt vật rắn tiếp xúc với mơi trường chất lỏng (khí) có nhiệt độ khác có chuyển động chất lỏng Ví dụ: p .2 Một số ví dụ trao đổi nhiệt đối lưu p.3 ... 1 ,28 A.3 10 15 20 30 40 50 1,18 1,13 1,05 1, 02 TỎA NHIỆT Ở TRẠNG THÁI QUÁ ĐỘ Re = 22 00 ~ 10000 Nu f = K o Pr , 43 f ⎛ Prf ⎞ ⎜ ⎜ Pr ⎟ ⎟ ⎝ w⎠ , 25 ⋅ εl BẢNG : Trò số Ko = f(Ref) Ref.1 0-3 2, 2 2, 3...
 • 20
 • 220
 • 0

Tập bài giảng trao đổi nước ở thực vật

Tập bài giảng trao đổi nước ở thực vật
... ng sản Tuy nhiên, vấn đề trao đổi nước th thực vật vấn đề chưa thực s ng tỏ Chính v vậy, gi o tr nh trao đổi nước thực vật góp phần giải c c vấn đề trao đổi nước thực vật vận dụng c c kiến thức ... riêng? Câu Tr nh bày phân bố nước tế bào th thực vật Câu Phân tích vai trò c c d ng nước đất đời sống thực vật 12 Chương TRAO ĐỔI NƯỚC CỦA T BÀO Sự trao đổi nước tế bào thực vật ho t động sinh l quan ... SỐNG THỰC VẬT MỘT SỐ TÍNH CHẤT LÍ-HÓA HỌC CỦA NƯỚC 1.1 Vai trò nước đời sống thực vật 1.1.2 Vai trò chung nước thực vật 1.1.2 Vai trò nước c c qu tr nh sinh li th thực vật...
 • 66
 • 113
 • 0

Bài giảng Trao đổi về 2 bài toán trong đề thi hóa 2010

Bài giảng Trao đổi về 2 bài toán trong đề thi hóa 2010
... nên ta đặt n hóa trị trung bình sắt Theo đề bài: x : y = : =>y = 2, 5x ; n H + = 2. nH2SO4 = 2y = 5x n+ Fe = > Fe + ne x nx Bảo toàn e: nx = 2, 5x = y + 24 H + SO4 + 2e => SO2 + 2H2O 5x 2, 5x ... Cách 1: Không phụ thuộc kim loại có: ne trao đổi = (trong muối) = = (trong muối) + = = y Cách 2: Vì sản phẩm chứa muối sunfat nên H2SO4 hết sắt phản ứng hết (hòa tan hoàn toàn) Sản...
 • 2
 • 197
 • 0

Bài giảng: Trao đổi Muối - nước pdf

Bài giảng: Trao đổi Muối - nước pdf
... TT-> ngoi TB Gii phúng Na+ -> ngoi TB, E-CH2+ PP E-CH2 gn K+ ( ) -> E-K+,P (hc TT quay phớa ngoi TB) Kh phosphoryl E-K+,P gii phúng gc Phosphat, to E-K+ Chuyn CH2 (E-K+ )-> CH1 (E-K+) - hc TT -> ... mụ - m bo s chc nng riờng bit: v/c s cht: VD Fe++/ Hem -> v/c O2 cho t chc Mui * Nhu cu: ~ chc g/24h : Na +-6 , Cl +-4 , K +-4 , Ca +-0 ,8, P-1,5, Mg2 +-0 ,3, Fe2 +-0 ,02g/24h Sinh lý c bit: Ph n cú thai - ... Nc nhp Nc xut Ung-1,2 l Ntiu-1,4l n-1l M hụi-1l Ni sinh-0,3l Phõn-0,1l =2,5 lit =2,5 lit Bnh lý: - N nhp > N xut: Bilan N (+)/ (phự, kộo di) - N nhp < N xut: Bilan N õm /ỏi nht TRAO I MUI, NC...
 • 32
 • 427
 • 2

Bài giảng trao đổi chất qua màng tế bào GV phạm thị lê

Bài giảng trao đổi chất qua màng tế bào  GV phạm thị lê
... III VẬN CHUYỂN QUA MỘT LỚP TẾ BÀO IV HIỆN TƯỢNG NHẬP BÀO, TIÊU HÓA CHẤT VÀ XUẤT BÀO Nhập bào Xuất bào Màng bao hàm màng bao bọc xung quanh tế bào màng bên tế bào Màng tế bào màng bán thấm, ... ĐIỂM CẤU TRÚC - CHỨC NĂNG CỦA MÀNG TẾ BÀO Lớp lipid kép màng tế bào Các protein màng tế bào Những carbohydrat màng tế bào II CÁC HÌNH THỨC VẬN CHUYỂN VẬT CHẤT QUA MÀNG Vận chuyển thụ động Vận ... màng tế bào vào tế bào - Khuếch tán đơn khuếch tán thuận hóa qua màng phía bên tế bào để dịch kẽ Ví dụ vận chuyển Na+ nước qua lớp tế bào biểu mô ruột non ống thận, làm chất dinh dưỡng, ion chất...
 • 22
 • 577
 • 0

Bài giảng trao đổi chất qua màng tế bào part 6 pptx

Bài giảng trao đổi chất qua màng tế bào part 6 pptx
... -90mV NGUYÊN NHÂN TạO ĐIệN THế NGHỉ Bơm Na+- K+ Rò rỉ ion qua màng Ion protein bào tương Chênh lệch nồng độ ion màng Chênh lệch điện trong- màng trạng thái nghỉ ... [Na+] 140 mEq/L 14 mEq/L +61 mV [K+] mEq/L 140 mEq/L -94 mV [Cl-] 103 mEq/L mEq/L -70 mV IN TH NGH Vụn k Bo tng Dch ngoi TB + + + + - - Thân nơron: -65 mV Sợi thần kinh nhỏ: -60 mV -40mV Điện nghỉ Sợi...
 • 5
 • 203
 • 1

Bài giảng trao đổi chất qua màng tế bào part 5 pps

Bài giảng trao đổi chất qua màng tế bào part 5 pps
... chuyển Na+- H2O qua lớp tế bào Màng Lòng ống QUá TRìNH TIÊU HóA CHấT TRì TRONG Tế BàO Túi ẩm bào Túi ẩm bào Túi tiêu hoá Túi tiêu hoá Thể cặn Thể cặn Bài tiết Bài tiết Sinh lý điện màng điện hoạt...
 • 5
 • 221
 • 1

Bài giảng trao đổi chất qua màng tế bào part 4 ppt

Bài giảng trao đổi chất qua màng tế bào part 4 ppt
... Vận chuyển tích cực nguyên phát: Bơm Na+- K+ Vai trò bơm Na+- K+ Kiểm soát V Tb Tạo điện nghỉ màng Tb Vận chuyển tích cực thứ phát Đồng vận chuyển: chiều (Tb biểu mô ruột,Tb ống thận; Glucose,...
 • 5
 • 182
 • 1

Bài giảng trao đổi chất qua màng tế bào part 3 ppt

Bài giảng trao đổi chất qua màng tế bào part 3 ppt
... CáC HìNH THứC VậN CHUYểN Hì VậT CHấT QUA MàNG Tế BàO NGOàI Đóng cổng Mở cổng TRONG NGOàI Đóng cổng TRONG Mở cổng Khuếch tán thuận hoá Khuếch tán có chất mang Các chất: Glucose Mannose, galactose ... Khuếch tán có chất mang Các chất: Glucose Mannose, galactose Acid amin Tốc độ khuếch tán chậm qua kênh protein KHUếCH TáN THUậN HOá ...
 • 5
 • 126
 • 2

Bài giảng trao đổi chất qua màng tế bào part 2 doc

Bài giảng trao đổi chất qua màng tế bào part 2 doc
... vật chất qua màng Vận chuyển thụ động Vận chuyển tích cực Vận chuyển đặc biệt vận chuyển thụ động Khuếch tán qua lớp Li kép Khuếch tán qua kênh Protein Khuếch tán thuận hóa Khuếch tán đơn qua ... hóa Khuếch tán đơn qua lớp lipid kép Lipid Chất tan lipid Nước Oxy, CO2 Nitơ Vit A, D, K, E Rượu, cồn Các hình thức vận chuyển hì vật chất qua màng Vận chuyển thụ động: Kờnh protein Protein...
 • 5
 • 216
 • 1

Bài giảng trao đổi chất qua màng tế bào part 1 pptx

Bài giảng trao đổi chất qua màng tế bào part 1 pptx
... vật chất nă Chức tạo điện nă CấU TRúC MàNG Tế BàO Glycolipid Protein rìa Protein xuyên Ngoài tế bào Lớp lipid kép Protein xuyên Protein rìa Protein xuyên Trong tế bào CấU TRúC- CHứC NĂNG MàNG ... Trình bày đặc điểm chất vận chuyển theo hình thức khuếch tán hì Trì Trình bày đặc điểm chất vận chuyển theo hình thức tích cực hì Trì Trình bày tượng thực bào, ẩm bào xuất bào Nội dung Đặc điểm ... rìa Protein xuyên Trong tế bào CấU TRúC- CHứC NĂNG MàNG TRúC1 Lớp lipid kép Phospholipid Cholesterol Xuyên màng Protein Ngoại vi Kênh Chất mang Bơm Receptor Glucid: Tích điện âm, dính TB, receptor...
 • 5
 • 213
 • 1

Xem thêm