Tiếp cận và giảng dạy các tác phẩm văn học nước ngoài ở trường tiểu học (LV00427)

trao đổi về việc giảng dạy các tác phẩm văn học sau 1975

trao đổi về việc giảng dạy các tác phẩm văn học sau 1975
... mà màng lọc văn hóa, màng lọc tinh thần dân tộc để tinh tuyển; ví anh hô hào làm chữ chữ rỗng nghĩa, vô hồn Độc giả tác phẩm văn học số đông với đủ tầm đón nhận, cách đọc, không việc phải nơm ... chóng đến hồi kết thúc” Sau cố “Nhân văn giai phẩm , họ tạm ngừng quyền công bố tác phẩm mà quyền sáng tạo họ, tư cách nghệ sĩ họ không lực tước đoạt Họ tận đường đi, ý thức cách tân họ, thành công ... đáng Ở tr.431, tác giả viết: “ Thực tế cho thấy, cố gắng, chí xả thân nghệ thuật anh chẳng ích anh đơn độc Anh thay độc giả mà định vận mệnh thơ mình” Đúng, sáng tạo nên tác phẩm việc cá nhân nhà...
 • 3
 • 519
 • 0

Đặc trưng thể loại tự sự với việc giảng dạy các tác phẩm của tô hoài trong nhà trường PTTH

Đặc trưng thể loại tự sự với việc giảng dạy các tác phẩm của tô hoài trong nhà trường PTTH
... dạy tác phẩm Hoài nhà trường PTTH ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Cơ sở lý luận chung thể loại ,thể loại tự tự đại Việc giảng dạy tác phẩm tự Hoài nhà trường PTTH PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đặc trưng thể loại ... loại tự việc giảng dạy tác phẩm tự Hoài nhà trường PTTH NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Xác định đặc trưng thể loại tự thể tác phẩm Hoài Hướng dẫn học sinh tìm hiểu tác phẩm Hoài thông qua số tác phẩm ... GIẢNG DẠY CÁC TÁC PHẨM TỰ SỰ CỦA TÔ HOÀI TRONG NHÀ TRƯỜNG PTTH Đặc trưng tác phẩm tự Hoài Một tác phẩm tự gồm ba đặc trưng chính: cốt truyện, nhân vật ngôn ngữ Đó yếu tố để cấu thành nên tác...
 • 70
 • 213
 • 0

Đặc trưng thể loại tự sự hiện đại giai đoạn sau 1975 việc giảng dạy các tác phẩm tự sự hiện đại sau 1975 trong nhà trường phổ thông

Đặc trưng thể loại tự sự hiện đại giai đoạn sau 1975 và việc giảng dạy các tác phẩm tự sự hiện đại sau 1975 trong nhà trường phổ thông
... Đặc trưng thể loại tự đại giai đoạn sau 1975 việc giảng dạy tác phẩm tự đại sau 1975 nhà trường phổ thông 1.1 .Đặc trưng thể loại tự đại giai đoạn sau 1975 1.2.Phương pháp giảng dạy tác phẩm tự ... sau 1975 việc giảng dạy tác phẩm tự đại sau 1975 theo đặc trưng thể loại 27 1- Đặc trưng thể loại tự đại giai đoạn sau 1975 27 1.1- Cơ sở phát triển thể loại tự đại sau 1975 ... Đặc trưng thể loại tự đại giai đoạn sau 1975 việc giảng dạy tác phẩm tự đại giai đoạn sau 1975 nhà trường phổ thông , người viết mong muốn đem đến cho người đọc tri thức cần thiết đặc trưng thể...
 • 96
 • 115
 • 0

Việt dạy học các tác phẩm văn học việt nam sau 1975 theo chương trình sách giáo khoa ngữ văn trung học phổ thông

Việt dạy học các tác phẩm văn học việt nam sau 1975 theo chương trình và sách giáo khoa ngữ văn trung học phổ thông
... tác phẩm văn học Việt Nam sau 1975 vào chương trình sách giáo khoa Ngữ văn THPT Chương Những nguyên tắc lớn việc dạy học tác phẩm văn học Việt Nam sau 1975 theo chương trình sách giáo khoa Ngữ văn ... thực tế tác phẩm văn học Việt Nam sau 1975 tuyển lựa vào sách giáo khoa Hứng thú dạy học văn học Việt Nam sau 1975 tạo nên điều khác lạ mà văn học Việt Nam sau 1975 mang lại Giai đoạn văn học thực ... việc dạy học tác phẩm văn học Việt Nam sau 1975 1.3.2 Khó khăn Dạy học tác phẩm văn học Việt Nam sau 1975 có nhiều thuận lợi khó khăn Rất nhiều ý kiến giáo viên học sinh cho tác phẩm văn học giai...
 • 85
 • 932
 • 6

tiếp cận giảng dạy trích đoạn trao duyên theo cái nhìn thời gian nghệ thuật

tiếp cận và giảng dạy trích đoạn trao duyên theo cái nhìn thời gian nghệ thuật
... giới nghệ thuật tác phẩm cách tiếp cận tác phẩm thi pháp học nghiên cứu thời gian nghệ thuật tác giả xây dựng tác phẩm Không gian, thời gian hai phơng thức tồn tất vật khách quan thời gian nghệ thuật ... kịch, thời gian đồng hoảng loạn nội tâm tình yêu tan vỡ IV Đề xuất hớng Tiếp cận giảng dạy trích đoạn "Trao duyên" Theo nhìn Lu ý dạy phần tiểu dẫn: Bên cạnh việc xác định vị trí đoạn trích toàn ... phá thời gian nghệ thuật tác phẩm Qua nghiên cứu, Phan Ngọc khẳng định, Truyện Kiều có hai thời gian" , "một thời gian khách quan giới thời gian nội tâm lòng nhân vật, ông nói "thời gian nghệ thuật...
 • 26
 • 493
 • 0

Một cách tiếp cận giảng dạy thơ đường trong giảng dạy ngữ văn 7

Một cách tiếp cận và giảng dạy thơ đường trong giảng dạy ngữ văn 7
... (Tớch hp t ng õm) 6.Thết kế giáo án dạy thực nghiệm : Với vấn đề lý thuyết thiết kế giáo án dạy thực nghiệm tiết dạy văn thơ Đờng chơng trình Ngữ văn 7: Tiết 37 - Văn : cảm nghĩ đêm tĩnh (Tĩnh tứ ... thảo chuyên đề phơng pháp giảng dạy thơ Đờng chơng trình THCS Tổ chức dạy thực nghiệm rộng rãi để giáo viên dạy môn Ngữ văn toàn huyện đóng góp ý kiến để dạy tác phẩm thơ Đờng đạt kết với vị trí ... hình giảng dạy tác phẩm thơ Đờng - Sử dụng tài liệu tham khảo giảng dạy thơ Đờng - Hớng dẫn học sinh chuẩn bị học cũ để nắm vững nội dung nghệ thuật tác phẩm thơ Đờng - Trình độ nhận thức thơ...
 • 20
 • 433
 • 5

skkn một cách tiếp cận giảng dạy thơ đường trong chương trình ngữ văn 7

skkn một cách tiếp cận và giảng dạy thơ đường trong chương trình ngữ văn 7
... trở Thơ Đường phong phú nội dung lẫn nghệ thuật Nhưng điều trình bày vài suy nghĩ cá nhân vài phương pháp giảng dạy thơ Đường chương trình Ngữ văn Cơ sở lý luận: Thơ Đường thành tựu tiêu biểu văn ... ĐẶT VẤN ĐỀ Thơ Đường thành tựu rực rỡ văn học Trung Quốc Mọi phương diện đạt đến trình độ tiêu biểu thơ cổ điển Trung Quốc nói riêng thơ ca nhân loại nói chung Thơ Đường phản ánh cách toàn diện ... mà phương diện thi pháp thơ cổ điển Trung Quốc vốn tiêu biểu Do đó, thi pháp thơ Đường đa dạng, phong phú, phức tạp sâu sắc Hiểu thơ Đường cách thấu đáo khó, việc giảng dạy để học sinh cảm thụ...
 • 3
 • 857
 • 16

SKKN Ngữ văn 10 Tiếp cận giảng dạy trích đoạn Trao duyên theo cái nhìn thời gian nghệ thuật

SKKN Ngữ văn 10 Tiếp cận và giảng dạy trích đoạn Trao duyên theo cái nhìn thời gian nghệ thuật
... giới nghệ thuật tác phẩm cách tiếp cận tác phẩm thi pháp học nghiên cứu thời gian nghệ thuật tác giả xây dựng tác phẩm Không gian, thời gian hai phơng thức tồn tất vật khách quan thời gian nghệ thuật ... kịch, thời gian đồng hoảng loạn nội tâm tình yêu tan vỡ IV Đề xuất hớng Tiếp cận giảng dạy trích đoạn "Trao duyên" Theo nhìn Lu ý dạy phần tiểu dẫn: Bên cạnh việc xác định vị trí đoạn trích toàn ... phá thời gian nghệ thuật tác phẩm Qua nghiên cứu, Phan Ngọc khẳng định, Truyện Kiều có hai thời gian" , "một thời gian khách quan giới thời gian nội tâm lòng nhân vật, ông nói "thời gian nghệ thuật...
 • 20
 • 224
 • 0

thiết kế sử dụng phương tiện trực quan trong việc dạy, học tác phẩm văn chương nước ngoài

thiết kế và sử dụng phương tiện trực quan trong việc dạy, học tác phẩm văn chương nước ngoài
... THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN TRỰC QUAN TRONG VIỆC DẠY-HỌC TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG NƯỚC NGOÀI Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Học viên: HUỲNH VĂN THẾ BỐ CỤC LUẬN VĂN • DẪN NHẬP • CHƯƠNG NHỮNG ... KHĂN VÀ HƯỚNG KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN KHI THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PTTQ TRONG VIỆC DẠY HỌC TPVCNN THIẾT KẾ PTTQ TRONG VIỆC DẠY HỌC MỘT SỐ TPVCNN Ở TRƯỜNG THPT • MỤC TIÊU THIẾT KẾ • ĐỐI TƯỢNG THIẾT KẾ • ... ĐỀ VỀ THIẾT KẾ VÀ SỬ DUNG PHƯƠNG ̣ TIỆN TRỰC QUAN (PTTQ) TRONG DAY - HOC TAC PHÂM VĂN ̣ ̣ ́ ̉ CHƯƠNG NƯỚC NGOAI (TPVCNN) ̀ • CHƯƠNG KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VIỆC THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PTTQ TRONG...
 • 62
 • 538
 • 0

các tác phẩm văn học dân gian hiện đại kinh điển

các tác phẩm văn học dân gian và hiện đại kinh điển
... “đồng tương ứng, đồng khí tương cầu” Ở tác phẩm văn học cổ điển có lưu giữ nhiều câu chuyện nóivề bạn Tri âm, : Thức Bá Nha Chung Tử Kỳ; Kiều Kim Trọng; Trác Văn Quân Tư Mã Tương Như Thúc Bá Nhà ... tình với Văn Quân Trác Văn quân người say mê tiếng đàn, cảm tiếng đàn Tương Như mà bỏ nhà theo chàng, khúc đàn tuyệt tác Tương Như sau gọi khúc Tư Mã Phượng Cầu Còn tri kỷ ? sách Cổ Học Tinh ... Trong sách cổ Học Tinh Hoa Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc Tử An, Trần Lê Nhân biên soạn có nhiều câu truyện chữ “tín” ngưởi Trung Quốc Cái đỉnh Nước Lỗ có đỉnh quý Nước Tề bắt phải đem dâng Vua Lỗ tiếc...
 • 13
 • 3,237
 • 1

Dạy đọc hiểu các tác phẩm văn học việt nam hiện địa trong trường THPT ( khảo sát trênđịa bàn huyện đô lương tỉnh nghệ an) luận văn thạc sỹ ngữ văn

Dạy đọc  hiểu các tác phẩm văn học việt nam hiện địa trong trường THPT ( khảo sát trênđịa bàn huyện đô lương  tỉnh nghệ an) luận văn thạc sỹ ngữ văn
... nghiên cứu luận văn Dạy đọc - hiểu tác phẩm VHVNHĐ trường THPT (Khảo sát địa bàn huyện Đô Lương) 3.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung tìm hiểu vấn đề dạy đọc - hiểu tác phẩm VHVNHĐ (trong chương ... cho dạy giảng văn" [48, tr.235] Hoặc Đổi học tác phẩm văn chương THPT, Phan Trọng luận có "cách nhìn môn văn học tác phẩm văn chương THPT" ông vào xây dựng cấu trúc, mô hình học học tác phẩm văn ... hữu hiệu vấn đề dạy đọc - hiểu tác phẩm VHVNHĐ trường THPT, đặc biệt dạy đọc - hiểu trường THPT huyện Đô Lương - VHVNHĐ đưa vào chương trình THPT với số lượng tác phẩm lớn Kết luận văn vận dụng...
 • 130
 • 516
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: văn kiện công ước berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuậtcác tác phẩm văn học và sử học thời lê sơcác tác phẩm văn học và sử học thời trầnviệc dạy học các tác phẩm văn học sau 1975các tác phẩm văn học và sử học thời lýtập hợp những sơ đồ tư duy các tác phẩm văn học lớp 11 và 12 phục vụ cho ôn thi đại họctac gia cua cac tac pham van hoc chu han va van hoc chu nom trong bai lich su nuoc dai viet thoi le socác tác phẩm văn học thời lý lịch sử 7 và nhận xétskkn vận dụng tri thức lí luận về thể loại vào dạy học đọc hiểu các tác phẩm văn học việt nam sau năm 1975 ở trường thptsưu tầm tranh ảnh các tác phẩm văn học nghệ thuật của thời kỳ cận đạicác tác phẩm văn học nước ngoàicác tác phẩm văn học nổi tiếngphân tích các tác phẩm văn học lớp 12phân tích các tác phẩm văn học 12các tác phẩm văn học sử thiBáo cáo của Hội đồng Quản trị về tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2014, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2014 - 2019Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2016 theo đề án 911.Giáo trình toán cao cấp bộ xây dựng (1)Giáo trình toán cao cấp bộ xây dựngGiáo trình toán học cao cấp tập 1Dược liệu có tác dụng giảm đauRèn luyện kỹ năng sử dụng at lat trong dạy học Địa Lý 12 THPTĐánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu công nghiệp điềm thụy, xã điềm thụy, huyện phú bình, tỉnh thái nguyên1. CV số 126_HCQG-TCCB vv chuyển CDNN VC, chuyển xếp lương LĐHĐ2b. Mẫu số 2B(Mô tả CV NLĐ (CV so 126_HCQG-TCCB)1a.Mau so 1. Phieu TN (kèm CV so 73_HCQG-TCCB vv lay phieu tin nhiem PGS.TS. Hoang Van Chuc)Form-De nghi mua CP to chuc_2012Form-De nghi mua CP ca nhan_20120 Danh muc tai lieu DHDCD 2016 (3)Thực trạng chăm sóc dinh dưỡng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình và kết quả can thiệp dinh dưỡng cho người bệnh thận nhân tạo chu kỳCHUYÊN đề áp SUẤT CHẤT LỎNG BÌNH THÔNG NHAUGiám sát nguy cơ xuất hiện biến cố bất lợi trên thần kinh trung ương và thận ở bệnh nhân HIVAIDS điều trị ngoại trú bằng 2 phác đồ “tenofovir + lamivudine + efavirenznevirapin” tại hà nội– Chiến trường thời Tống – Lý– Công nương, công chúa và các mối tình trong cung cấmCV 1858 BKHCN thi thang hang vien chuc2017