NGHIÊN CỨU BỆNH CHẤM XÁM HẠI CHÈ và BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ TẠI XÍ NGHIỆP CHÈ LƯƠNG MỸ, CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI

Luận văn nghiên cứu bệnh đạo ôn hại lúa biện pháp phòng trừ vụ xuân 2011 tại huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn

Luận văn nghiên cứu bệnh đạo ôn hại lúa và biện pháp phòng trừ vụ xuân 2011 tại huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
... Lũng, L ng Sơn v Xuân 2011 36 Hình 4.2 Di n bi n b nh ñ o ôn gi ng lúa CR203 v xuân 2011 t i H u Lũng, L ng Sơn 38 Hình 4.3 nh hư ng c a m t s m c phân ñ m ñ n di n bi n b nh ñ o ôn gi ng lúa BC ... b nh ñ o ôn, v ñông xuân năm 1981 40.000 b nhi m b nh ñ o ôn, v ñông xuân năm 1982 80.000 b nhi m b nh ñ o ôn, v ñông xuân năm 1986 60.600 b nhi m b nh ñ o ôn 59.377 nhi m b nh ñ o ôn c Trong ... bi n b nh ñ o ôn gi ng lúa CR203 v xuân 2011 t i H u Lũng, L ng Sơn Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p ……………………… 38 Gi ng lúa CR203 gi ng lúa thu n ñư c...
 • 90
 • 1,645
 • 3

Luận văn nghiên cứu bệnh chấm xám hại chè biện pháp phòng trừ tại nghiệp chè lương mỹ, chương mỹ nội

Luận văn nghiên cứu bệnh chấm xám hại chè và biện pháp phòng trừ tại xí nghiệp chè lương mỹ, chương mỹ hà nội
... h ng c a hỡnh th c ủ n t i s phỏt tri n c a b nh ch m xỏm hại chè 4.7 nh h ng c a ủ a th ủ t t i s phỏt tri n c a b nh ch m xỏm hại chè 4.8 49 51 nh h ng c a c t t a cnh v v sinh ủ ng ru ng t ... trờn cỏc ủ i chố t i nghi p chè Lng M , chỳng tụi th y xu t hi n m t s lo i b nh h i ch y u nh sau K t qu ủ c trỡnh by b ng 4.1 B ng 4.1: Thnh ph n b nh h i chố t i nghiệp chố Lng M Huy ... phỏt tri n c a b nh ch m xỏm 4.2.5 nh h ng c a ch ủ chm súc t i s phỏt tri n c a b nh ch m xỏm hại chè 51 52 4.2.6 nh h ng c a l ng phõn bún ủ n b nh ch m xỏm h i chố 4.2.7 nh h ng c a phng th...
 • 97
 • 913
 • 3

Luận văn nghiên cứu nấm gây bệnh thán thư hại bông biện pháp phòng trừ tại ninh thuận

Luận văn nghiên cứu nấm gây bệnh thán thư hại bông và biện pháp phòng trừ tại ninh thuận
... 2.2 Nh ng nghiên c u v b nh h i bi n pháp phòng tr 2.3 Nghiên c u v n m gây b nh thán thư 18 N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 25 3.1 Th i gian ñ a ñi m nghiên c u 25 3.2 V t li u nghiên c u ... Ninh Thu n - Xác ñ nh tác nhân gây b nh thán thư h i - Nghiên c u m t s ñ c ñi m sinh h c sinh thái c a n m gây b nh thán thư h i t i Ninh Thu n - Nghiên c u bư c ñ u ñ xu t m t s bi n pháp phòng ... ñ ph bi n c a loài n m gây b nh thán thư t i Ninh Thu n 75 4.4 Nghiên c u m t s bi n pháp phòng tr b nh thán thư h i 76 4.4.1 Bi n pháp s d ng thu c tr b nh 76 K T LU N VÀ ð NGH 88 5.1 K t lu...
 • 132
 • 762
 • 2

Nghiên cứu bệnh cầu trùng ở gà biện pháp phòng trị tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Nghiên cứu bệnh cầu trùng ở gà và biện pháp phòng trị tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
... để góp phần hạn chế tác hại bệnh cầu trùng gây đàn gia cầm, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu bệnh cầu trùng biện pháp phòng trị huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng” 2.1.2 Mục tiêu đề ... LÝ THU HÀ Tên đề tài: NGHIÊN CỨU BỆNH CẦU TRÙNG GÀ VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ TẠI HUYỆN TRÙNG KHÁNH, TỈNH CAO BẰNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Chăn nuôi - Thú ... ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tên đề tài: Nghiên cứu bệnh cầu trùng biện pháp phòng trị huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng” 2.1 Đặt vấn đề 2.1.1 Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, ngành chăn...
 • 63
 • 218
 • 1

Nghiên cứu bệnh sán dây ở chó biện pháp phòng trị tại một số huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa

Nghiên cứu bệnh sán dây ở chó và biện pháp phòng trị tại một số huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa
... biệt bệnh sán dây cho chó ý Xuất phát từ nhu cầu thực tế nuôi chó huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa, thực đề tài: "Nghiên cứu bệnh sán dây chó biện pháp phòng trị số huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa" Mục ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BÙI VĂN CHƢỞNG NGHIÊN CỨU BỆNH SÁN DÂY CHÓ VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ TẠI MỘT SỐ HUYỆN MIỀN NÚI CỦA TỈNH THANH HÓA Chuyên ngành: Thú y Mã số: 60 64 01 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ ... chó bị bệnh sán dây - Bệnh tích đại thể chó bị bệnh sán dây - Bệnh tích vi thể quan tiêu hoá chó bị bệnh sán dây - Sự thay đổi số số huyết học chó bị bệnh sán dây 2.3.3 Thử nghiệm thuốc tẩy sán...
 • 96
 • 277
 • 0

Luận văn nghiên cứu tình hình phát sinh, gây hại của sâu đục thân hai chấm (tryporyza incertulas walker) biện pháp phòng trừ tại ninh bình vụ đông xuân 2009 2010

Luận văn nghiên cứu tình hình phát sinh, gây hại của sâu đục thân hai chấm (tryporyza incertulas walker) và biện pháp phòng trừ tại ninh bình vụ đông xuân 2009 2010
... thực vật đ đợc đăng ký để phòng trừ sâu đục thân nhng thực tế hiệu phòng trừ cha đạt kết nh mong muốn, thiệt hại sâu đục thân gây lớn, trí có vụ thiệt hại nghiêm trọng, gây tâm lý lo ngại ngời ... để trừ sâu đục thân Chilo polychrysus, nhng đ không th nh công Đảo Andama (ấn Độ) đ nghiên cứu dùng ong mắt đỏ Trichogramma sp để trừ sâu đục thân lúa S incertulas cho kết tốt Thiệt hại sâu đục ... Basmati-385, KS-282, Gomal-6 v Gomal-7) cho thấy sâu đục thân gây hại nặng sau cấy 38 v 67 ng y, Nghiên cứu tính chống chịu giống n y với gây hại sâu đục thân cho thấy giống KS 282 chống chịu tốt...
 • 110
 • 662
 • 1

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BỆNH NẤM HẠI LẠC BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ TẠI VÙNG GIA LÂM NỘI VỤ XUÂN NĂM 2010

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BỆNH NẤM HẠI LẠC VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ TẠI VÙNG GIA LÂM HÀ NỘI VỤ XUÂN NĂM 2010
... Xuyên, Gia Lâm, N i v Xuân năm 2010 4.12 nh hư ng c a bi n pháp bón lân ñ n b nh ñ m l c gi ng l c L14 t i xã ðình Xuyên, Gia Lâm, N i v Xuân năm 2010 4.13 71 nh hư ng c a bi n pháp bón ... Quang, Gia Lâm, N i v Xuân năm 2010 4.20 64 nh hư ng c a bi n pháp bón vôi ñ n b nh r s t l c gi ng l c L14 t i xã Dương Quang, Gia Lâm, N i v Xuân năm 2010 4.21 66 nh hư ng c a bi n pháp ... Xuyên, Gia Lâm, N i v Xuân năm 2010 4.22 69 nh hư ng c a bi n pháp bón lân ñ n b nh héo rũ g c m c tr ng gi ng l c L14 t i xã ðình Xuyên, Gia Lâm, N i v Xuân năm 2010 4.23 nh hư ng c a bi n pháp...
 • 113
 • 399
 • 1

Nghiên cứu bệnh cầu trùng ở gà biện pháp phòng trị

Nghiên cứu bệnh cầu trùng ở gà và biện pháp phòng trị
... đời cầu trùng 22 2.2.1.5 Dịch tễ học bệnh cầu trùng 23 2.2.1.6 Bệnh lý lâm sàng 25 2.2.1.7 Phương pháp chẩn đoán bệnh cầu trùng 30 2.2.1.8 Phòng trị bệnh cầu ... giống tới tỷ lệ cường độ nhiễm cầu trùng Xác định hiệu việc dùng thuốc phòng trị bệnh cầu trùng 16 2.1.3 Mục đích nghiên cứu Từ kết nghiên cứu lấy làm sở khoa học để đề xuất biện pháp phòng ... thời Vì vậy, để góp phần hạn chế tác hại bệnh cầu trùng gây đàn gia cầm, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu bệnh cầu trùng biện pháp phòng trị huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng” 2.1.2 Mục...
 • 61
 • 2,517
 • 3

nghiên cứu rệp sáp hồng saccharicoccus sacchari cockerell hại mía biện pháp phòng trừ tại thanh hoá

nghiên cứu rệp sáp hồng saccharicoccus sacchari cockerell hại mía và biện pháp phòng trừ tại thanh hoá
... tàiNghiên cứu rệp sáp hồng Saccharicoccus sacchari Cockerell hại mía biện pháp phòng trừ Thanh Hoá 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích Xác định đợc thành phần sâu hại mía nói chung rệp sáp ... sâu hại mía, rệp sáp hại mía - Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học rệp sáp hồng S .sacchari Cockerell - Nghiên cứu quy luật phát sinh phát triển loài rệp sáp S .sacchari Cockerell gây hại quan ... dung nghiên cứu - Điều tra thành phần sâu hại mía, rệp sáp hại mía - Nghiên cứu đặc điểm sinh học rệp sáp hồng S .sacchari - Điều tra diễn biến mật độ rệp, tỷ lệ hại, số hại loài rệp hại mía quan...
 • 107
 • 270
 • 0

Bệnh Nấm Cuống Hại Nho Biện Pháp Phòng Trừ doc

Bệnh Nấm Cuống Hại Nho Và Biện Pháp Phòng Trừ doc
... nay, bệnh nấm cuống nho phát sinh gây hại phổ biến vùng nho Ninh Thuận Nhiều vườn nho bị hư hại nặng, thiệt hại lớn đến suất Nhận dạng: Bệnh nấm cuống hay gọi bệnh thối cuống trái nho tên gọi Bệnh ... dụng việc phòng trừ bệnh Biện pháp phòng trừ : a Trồng giống nho có suất chất lượng cao phải có khả kháng bệnh b Bón phân, tỉa cành tạo tán vệ sinh vườn thông thoáng để hạn chế nguồn nấm bệnh thực ... phá hại cuống trái nho trình bảo quản vận chuyển làm rụng thối trái Tác nhân gây bệnh: Bệnh loại nấm có tên khoa học Diplodia gây Nấm tác nhân gây bệnh khô đọt thối cuống trái xoài phổ biến Nấm...
 • 4
 • 230
 • 0

BỆNH BẠC LÁ HẠI LÚA BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ pot

BỆNH BẠC LÁ HẠI LÚA VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ pot
... Bệnh bạc vi khuẩn phát sinh từ ruộng mạ phiến lá, biểu bệnh lúa lúa đẻ nhánh phát triển đến giai đoạn lúa trỗ xanh, lúc bệnh gây hại mạnh Vết bệnh ban đầu có màu xanh ... rai, làm cho lúa bị bệnh bạc gây hại nặng Biện pháp phòng trừ bệnh bạc hiệu thường xuyên thăm đồng, theo dõi, phát bệnh sớm; chăm sóc hợp lý để lúa sinh trưởng khỏe, bón phân cân đối, điều tiết ... bệnh thường phát triển mạnh có nguy lây lan thành dịch Ở chân ruộng hẩu, ruộng trũng, chua, bón nhiều đạm, cân đối diện tích bón đạm muộn, bón lai rai, làm cho lúa bị bệnh bạc gây hại nặng Biện...
 • 3
 • 243
 • 2

Luận văn sâu đục thân lúa 2 chấm tryporyza incertulass walker biện pháp phòng trừ tại hưng yên vụ xuân 2011

Luận văn sâu đục thân lúa 2 chấm tryporyza incertulass walker và biện pháp phòng trừ tại hưng yên vụ xuân 2011
... t ,20 06) [9] 4 .2 Thành ph n loài sâu ñ c thân lúa lúa Kim ð ng, Hưng Yên v xuân 20 11 V xuân năm 20 11, ñã ghi nh n t i Kim ð ng, Hưng Yên xu t hi n loài sâu ñ c thân h i lúa, ñó là: sâu ñ c thân ... 24 ,35 23 ,27 12, 1 08 /2 29 41 ,28 27 ,18 11,89 19,65 18,5 15 /2 37 54,97 19,76 3,48 21 ,79 13,3 22 /2 34 45,66 24 ,76 2, 46 27 , 12 23 ,2 K t qu trình bày nh ng (%) (%) b ng 4.3 cho th y t i Văn Lâm – Hưng Yên, ... gây h i sâu ñ c thân lúa 38 ch m t i t nh Hưng Yên t năm 20 06 ñ n 20 10 4 .2 Thành ph n loài sâu ñ c thân lúa lúa Kim ð ng, Hưng Yên v xuân 20 11 4.3 ði u tra s t n t i c a sâu ñ c thân lúa ch m...
 • 86
 • 655
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: bệnh đạo ôn hại lúa và biện pháp phòng trừnghiên cứu một số bệnh chính hại lạc và biện pháp phòng trừ tổng hợp trên vùng đất dốc nông trường thanh hà kim bôi hoà bìnhnghiên cứu thành phần sâu hại lạc và biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp ipm sâu hại chính tại huyện hoằng hoá thanh hoá vụ xuân 2006các loại sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng trừsâu bệnh hại nho và biện pháp phòng trừbệnh hại hoa hải đường và biện pháp phòng trừsâu bệnh hại rau và biện pháp phòng trừrầy nâu hại lúa và biện pháp phòng trừđiều tra một số sâu hại chính trên cây cà chua và biện pháp phòng trừ tại huyện đơn dương tỉnh lâm đồngcác loại sâu hại chính và biện pháp phòng trừ cà phê pptxcác loại bệnh trên cây đậu tương và biện pháp phòng trừruồi hại quả và biện pháp phòng trừ bằng bả proteinnghiên cứu bệnh hại bchj chỉ trổng ở tam đảo nấm bệnh u loét và biện pháp phòng trừnghiên cứu thành phần bệnh hại trên cây mã đề và biện pháp phòng trừnghiên cứu thành phần sâu hại lúa diễn biến mật độ và biện pháp phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ cnaphalocrocis medinalis guenee tại xã thôm mòn huyện thuận châu tỉnh sơn la năm 2010Bài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc BộBài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đạiBài 17. Hô hấp ở động vậtBài 51. Cơ quan phân tích thính giácBài 12. Phân bón hoá họcBài 13. Phản ứng hoá họcUnit 3. People''''s backgroundUnit 9. Undersea worldỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUNeoweb Cellular Confinement SystemUnit 3. A trip to the countrysideUnit 3. A trip to the countrysidechương 6 CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮNCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMUnit 5. Study habitsKE HOACH NGHIEN CUUPPCT KHTN6 2017 2018Vận động tại quảng trịnghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiềuCHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIA