PHÂN TÍCH DẠNG MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG TRẦM TÍCH HỒ TRỊ AN

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu địa hoá môi trường một số kim loại nặng trong trầm tích sông rạch Tp. Hồ Chí Minh docx

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu địa hoá môi trường một số kim loại nặng trong trầm tích sông rạch Tp. Hồ Chí Minh docx
... lượng kim loại nặng vật chất hữu trầm tích sơng rạch TP .Hồ Chí Minh KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Các kết nghiên cứu đề tài cho thấy có tích lũy lớn kim loại nặng Cu, Zn, Cr Cd trầm tích sơng rạch TP ... (1989) [6] Hồng Thanh Thủy, Báo cáo tổng kết thực đề tài nghiên cứu 2004-2005: Nghiên cứu đặc điểm địa hóa mơi trường kim loại nặng gây nhiễm (Cr, Pb, Zn Cd) trầm tích sơng rạch TP Hồ Chí Minh, (2005) ... gơtit có mặt số mẫu 3.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến tích lũy kim loại trầm tích Để đánh giá mối liên hệ yếu tố địa hóa mơi trường tích lũy kim loại nặng trầm tích, sử dụng phương pháp phân tích thống...
 • 8
 • 389
 • 4

Luận văn thạc sỹ nghiên cứu và đánh giá sự tích lũy một số kim loại nặng trong trầm tích hồ trị an

Luận văn thạc sỹ nghiên cứu và đánh giá sự tích lũy một số kim loại nặng trong trầm tích hồ trị an
... tt c cỏc kim loi c phỏt hin gan u ln hn tht Trong mt s vựng, ó cú du hiu ụ nhim kim loi nng Hm lng Cd v Cr c tht v gan, hm lng Pb gan ca cỏc mu phõn tớch cao hn gii hn cho phộp d lng kim loi nng ... phõn tớch hunh quang Cỏc kim loi khụng cú ph hunh quang nờn phi cho kim loi phn ng vi cỏc thuc th hu c cú ph hunh quang, to thnh phc cht v o ph hunh quang ca phc cht ny 29 Dong Yan-Jie v Ke Gai ... (Adriano, 2001 [42]) Kim loi nng c c chia lm loi: cỏc kim loi c (Hg, Cr, Pb, Zn, Cu, Ni, Cd, As, Co, Sn,), nhng kim loi quý (Pd, Pt, Au, Ag, Ru,), cỏc kim loi phúng x (U, Th, Ra, Am,) Kim loi mụi trng...
 • 103
 • 409
 • 0

Nghiên cứu, đánh giá sự tích lũy một số kim loại nặng trong trầm tích lưu vực sông Cầu

Nghiên cứu, đánh giá sự tích lũy một số kim loại nặng trong trầm tích lưu vực sông Cầu
... 1.2 Trầm tích tích lũy kim loại nặng trầm tích 1.2.1 Các nguồn tích lũy kim loại vào trầm tích 1.2.2 Cơ chế yếu tố ảnh hưởng đến tích lũy kim loại trầm tích 1.3 Khái niệm phân tích ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN MẠNH HƯNG NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ SỰ TÍCH LŨY MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG TRẦM TÍCH LƯU VỰC SÔNG CẦU Chuyên ngành: Hóa phân tích số: 60.44.01.18 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA ... giới Vì lí mà lựa chọn thực đề tài Nghiên cứu, đánh giá tích lũy số kim loại nặng trầm tích lưu vực sông Cầu Trong luận văn tập trung nghiên cứu nội dung sau: Nghiên cứu điều kiện tối ưu cho phép...
 • 92
 • 235
 • 0

Nghiên cứu và đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong trầm tích đáy vùng cửa sông mê kông

Nghiên cứu và đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong trầm tích đáy vùng cửa sông mê kông
... kim loại nặng thấp Do đó, việc nghiên cứu hàm lượng kim loại nặng tồn môi trường đặc biệt trầm tích đáy sông nơi cần thiết Với việc nghiên cứu tổng số cửa sông Kông, báo tập trung phân tích hàm ... pháp nghiên cứu 2.1 Vị trí, thời gian số lượng mẫu Vị trí lấy mẫu: vùng cửa sông Kông, bao gồm: cửa Hàm Luông, Cửa Đại, Cửa Cổ Chiên sông nhánh sông Hàm Luông (gọi chung vùng cửa sông Kông) ... đến việc tích tụ ô nhiễm hàm lượng kim loại nặng trầm tích đáy nơi Bảng Chỉ số pH EC trầm tích đáy vùng cửa sông Kông Điểm lấy mẫu Khoảng cách từ biển pH Độ dẫn điện, EC (ms/cm) Hàm Luông,...
 • 11
 • 255
 • 0

nghiên cứu phân tích một số kim loại nặng trong sản phẩm chè phú lương bằng phương pháp von – ampe hòa tan

nghiên cứu phân tích một số kim loại nặng trong sản phẩm chè phú lương bằng phương pháp von – ampe hòa tan
... ĐẠI HỌC SƢ PHẠM VŨ HOÀNG ANH NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG SẢN PHẨM CHÈ PHÚ LƢƠNG BẰNG PHƢƠNG PHÁP VON - AMPE HOÀ TAN Chuyên ngành: Hóa phân tích số: 60.44.29 LUẬN VĂN THẠC ... trên, phương pháp Von Ampe hoà tan có phạm vi ứng dụng lớn, đặc biệt phân tích lượng vết kim loại nặng Có thể kể đến số ứng dụng sau [3]: * Phân tích môi trường Phương pháp von ampe hoà tan phương ... đường von- ampe hòa tan Trong giai đoạn khuấy ngừng khuấy dung dịch Nếu trình hòa tan trình anot phương pháp phân tích phương pháp von- ampe hòa tan anot (ASV) ngược lại trình hòa tan xảy catot phương...
 • 123
 • 243
 • 0

Phân tích hàm lượng một số kim loại nặng trong nước mặt quanh thị xã phúc yên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Phân tích hàm lượng một số kim loại nặng trong nước mặt quanh thị xã phúc yên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử
... thích hợp để xác định vi lượng nguyên tố Xuất phát từ lý trên, chọn đề tài: Phân tích hàm lượng số kim loại nặng nước mặt quanh thị Phúc Yên phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)” Mục đích nghiên ... phân tích, thường dùng hai phương pháp: phương pháp phổ phát xạ nguyên tử (AES) phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) 21 Hai phương pháp phổ dựa chuyển mức lượng eletron hóa trị nguyên tử nguyên ... độ hấp thụ vạch phổ 23 - k: Hệ số thực nghiệm phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường hấp thụ hệ số hấp thụ nguyên tử nguyên tố - l: bề dày lớp hấp thụ (cm) -N: số nguyên tử nguyên tố đám nguyên tử...
 • 73
 • 396
 • 0

Xác định hàm lượng một số kim loại nặng trong động vật nhuyễn thể ở khu vực Hồ Tây - Phần 1

Xác định hàm lượng một số kim loại nặng trong động vật nhuyễn thể ở khu vực Hồ Tây - Phần 1
... nguyên tử • Abs: Absorbance: Độ hấp thụ • F-AAS: Flame - Atomic Absorption Spectrometry: Phép đo quang phổ hấp thụ nguyên tử lửa • GF-AAS: Graphite Furnace - Atomic Absorption Spectrometry: Phép ... detection: Giới hạn phát • LOQ: limit of quantitation: Giới hạn định lượng • ppb: part per billion: phần tỉ • ppm: part per million: phần triệu ... phổ hấp thụ nguyên tử lò Graphite • HG-AAS: Hydrie Generation- Atomic Absorption Spectrometry: Phép đo quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hidrua hóa • GC-MS: Gas Chromatography Mas Spectroscopy:...
 • 4
 • 383
 • 5

Xác định hàm lượng một số kim loại nặng trong động vật nhuyễn thể ở khu vực Hồ Tây - Phần 2

Xác định hàm lượng một số kim loại nặng trong động vật nhuyễn thể ở khu vực Hồ Tây - Phần 2
... 0, 022 3 0, 022 0 0, 021 9 0, 022 1 0,94 HNO3 1% 0, 022 1 0, 021 9 0, 022 2 0, 022 1 0,69 HNO3 2% 0, 022 4 0, 022 3 0, 022 3 0, 022 3 0 ,26 HNO3 3% 0, 022 5 0, 022 5 0, 022 2 0, 022 4 0,76 Axit 46 %RSD Bảng 15: Khảo sát ảnh hưởng ... H2Y 2- = PbY 2- + 2H+ H2Y 2- (dư) + Zn2+ = ZnY 2- + 2H+ ZnInd + H2Y 2- = ZnY 2- + HInd (đỏ nho) (xanh) - Cách 3: Chuẩn độ thay dùng ZnY 2- , thị ET-OO Do phức PbY 2- bền ZnY 2- pH = 10 nên Pb2+ đẩy Zn2+ ... vi lượng cần thiết cho thể nồng độ nhỏ, mà tích lũy kim loại nặng lợi cho thể Chính vậy, đối tượng mục tiêu luận văn nghiên cứu xác định hàm lượng số kim loại nặng động vật nhuyễn thể khu vực Hồ...
 • 78
 • 468
 • 3

SỰ TÍCH LUỸ MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT DO ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ TÁI CHẾ NHÔM YÊN PHONG - BẮC N doc

SỰ TÍCH LUỸ MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT DO ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ TÁI CHẾ NHÔM YÊN PHONG - BẮC N doc
... dung dịch đất có hàm lượng muối tan Đây nguy n nh n gây ảnh hưởng xấu đ n chất lượng đất, n ớc suất trồng - Hàm lượng Cu đất khu vực th n M n Xá (bị ảnh hưởng từ n ớc thải làng nghề tái chế nhôm) ... dùng n ớc thải d n vào ruộng lúa có xu hướng làm tích lũy Zn đất chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng ngày nhiều n ớc thải d n vào ruộng + Sự tích luỹ Cadimi đất Hi n nay, n ng nghiệp sử dụng b n thải, ... khỏe cộng đồng? Tái sử dụng n ớc thải n ng nghiệp, Nxb N ng nghiệp, Hà N i, tháng 06/2006 [5] Tổng cục tiêu chuNn đo lường chất lượng Việt Nam, Chất lượng đất- Tiêu chu n hàm lượng KLN đất, TCVN 7209:2002...
 • 6
 • 300
 • 4

Nghiên cứu xác định một số kim loại nặng trong nước bằng phương pháp Von-Ampe hoà tan hấp phụ xung vi phân (DP - ADSV

Nghiên cứu xác định một số kim loại nặng trong nước bằng phương pháp Von-Ampe hoà tan hấp phụ xung vi phân (DP - ADSV
... trình kim loại loại nước tự nhiên khác 4) Phương pháp von - a m p e hoà tan hấp phụ xung vi phân phương pháp có (lộ nhay cao, chọn lọc xác thích hợp dể xác (lịnh kim loai nàng loại nước tự nhiên ... đề nghiên cứu tiếp Các kết nghiên cứu xác định Ni Co phương pháp von - am pe hoà tan hẫp phụ catôt xung vi plìAn dù ng m n g Hg cực đĩa q u a y phương pháp có độ nhạy, độ chọn lọc xác ca o hoàn ... đại xác định lượng vết siêu vết kim loại nặng phương pháp phân tích diện hoá hoà tan hấp phu lĩnh vực ứng dung phương pháp đỏ dặc hiệt phân tích nước đối tượng mổi trường 2) Đ ã nghi ên cứu điều...
 • 28
 • 197
 • 0

Nghiên Cứu Khả Năng Tích Tụ Một Số Kim Loại Nặng Trong Đất Và Rễ Các Loài Thực Vật Chủ Yếu Tại Khu Vực Khai Thác Quặng Ở Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

Nghiên Cứu Khả Năng Tích Tụ Một Số Kim Loại Nặng Trong Đất Và Rễ Các Loài Thực Vật Chủ Yếu Tại Khu Vực Khai Thác Quặng Ở Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên
... Phải loại thực vật khả hấp thụ kim loại nặng đất để sinh trưởng phát triển Xuất phát từ vấn đề trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả tích tụ số kim loại nặng đất rễ loài thực vật chủ ... Hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng đất tích luỹ kim loại thực vật khu vực khai thác khoáng sản huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 3.2.1 Hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng đất khu vực mỏ sắt Trại Cau ... huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; - KLN: Pb, Zn, As, Cd đất khu vực nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiêm cứu Nghiên cứu trạng ô nhiễm kim loại nặng đất sau khai thác khoáng sản khả hấp thụ kim loại nặng...
 • 69
 • 315
 • 0

Xác định hàm lượng một số kim loại nặng trong bèo tây

Xác định hàm lượng một số kim loại nặng trong bèo tây
... Tân Thịnh có hàm lượng chì nhiều nhất, hàm lượng kẽm so với kim loại khác Ở hồ Thổ Hồng hàm lượng đồng nhiều nhất, hàm lượng kẽm So sánh hàm lượng kim loại vị trí lấy mẫu cây, hàm lượng chì biến ... cá Hàm lượng kim loại lại loài biến đổi tương đối đồng đều, cấp hàm lượng So sánh hàm lượng kim loại đồng, chì, kẽm, crôm, cadimi lấy ba vị trí khác nhận thấy: tổng hàm lượng kim loại bèo tây ... chồn rong xương cá Hàm lượng đồng, chì, cadimi bèo tây nhiều, rong đuôi chồn, rong xương cá có hàm lượng nhiều kẽm, cadimi, crôm Hàm lượng kim loại, tổng hàm lượng kim loại bèo tây, rong đuôi chồn,...
 • 6
 • 1,098
 • 14

Xác định hàm lượng một số kim loại nặng trong động vật nhuyễn thể ở khu vực hồ tây (2)

Xác định hàm lượng một số kim loại nặng trong động vật nhuyễn thể ở khu vực hồ tây (2)
... vi lượng cần thiết cho thể nồng độ nhỏ, mà tích lũy kim loại nặng lợi cho thể Chính vậy, đối tượng mục tiêu luận văn nghiên cứu xác định hàm lượng số kim loại nặng động vật nhuyễn thể khu vực Hồ ... - Lựa chọn đánh giá quy trình xử lý mẫu động vật nhuyễn thể - Ứng dụng phương pháp xác định hàm lượng As, Cd, Pb số mẫu động vật nhuyễn thể khu vực Hồ Tây – Hà Nội 2.2 Giới thiệu phương pháp ... tự động xác định đồng thời Cd, Cu, Pb số mẫu nước biển 1.6 Các phương pháp tách làm giàu hàm lượng vết kim loại Trong thực tế phân tích, hàm lượng chất có mẫu đặc biệt hàm lượng ion kim loại nặng...
 • 78
 • 633
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc13 4 hàm lượng một số kim loại nặng trong nước kênh rạch của13 5 hàm lượng ppm của một số kim loại nặng trong đất gần công ty orion hanelnghiên cứu sự tạo phức màu của một số kim loại nặng với thuốc thử hữu cơ bằng phương pháp trắc quang và ứng dụng phân tích đánh giá môi trườngnghiên cứu sự tạo phức màu của cupferron một số kim loại nangxác định cơ sở dữ liệu một số kim loại nặng độc hại trong đất tại một số vùng trung bộ và miền bắc việt nammức giới hạn tối đa cho phép của một số kim loại nặng và độc tố trong sản phẩm rau tươi theo quyết định số 867 1998 qđ bytkhảo sát ảnh hưởng của nồng độ ion sắt ii đến khả năng cố định một số kim loại nặng zn cu pb as cd mnkết quả khảo sát ảnh hưởng của ph đến khả năng kết tủa hydroxit fe iii và cộng kết một số kim loại nặngkim loại nặng trong trầm tíchlý thuyết sắt và một số kim loại quan trọngbài tập sắt và một số kim loại quan trọngsắt và một số kim loại quan trọngchuyên đề 13 lý thuyết sắt và một số kim loại quan trọngđánh giá mức độ tích lũy kim loại nặng trong trầm tích sông nhuệNỀN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM, lý LUẬN và THỰC TIỄN SAU 20 năm đổi mớiTHIẾT kế PHÂN XƯỞNG sản XUẤT PHÔ MAI tươiCặp phạm trù nguyên nhân kết quảNghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảobia bds copyBài 11: axit photphoric và muối photphat (Hóa 11)hối lộ trong kinh doanhPrepare 7 teacher book39 TNH kinh phap an thich nhat hanh17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOPDF Principles and Practice of Pediatric Plastic Surgery, Second Edition Two Volume Set 2nd 2016 PDF06 TNH bong hong cai ao thich nhat hanhThiếu lâm tam túy quyển 1 túy quyền ngô tín lương dịch vũ ngọc hiền, 76 trang17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ05. Bao cao KQ HDKD 2012 SHAhuong dan nhan co tuc bang tien matA Danh muc tai lieu gui co dong 2013BC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013