Biểu tượng thiên nhiên trong thơ lưu quang vũ

Biểu tượng thiên nhiên trong thơ nữ thời kì chống Mỹ _3 pps

Biểu tượng thiên nhiên trong thơ nữ thời kì chống Mỹ _3 pps
... dùng hệ thống biểu tượng để phản ánh sống tự biểu tâm hồn tính cách thơ Các biểu tượng in dấu vào thơ lưu lại ý nghĩa, tạo vẻ đẹp phong phú cho tác phẩm Thi sỹ lấy biểu tượng thiên nhiên để gửi ... điểm thị hiếu thẩm mỹ thời đại, trào lưu văn học tâm hồn người cầm bút mà họ chọn cho biểu tượng ưa thích Thơ nữ chống Mỹ có cách lựa chọn biểu tượng độc đáo, vừa mang nét chung thời đại vừa mang ... giả nữ suy tư, trăn trở hư không bất định trước đời Đó biểu tượng thật độc đáo, đầy nữ tính thơ nữ chống Mỹ Trong cảm thức người Việt Nam đặc biệt người gái cau trầu có ý nghĩa lớn, biểu tượng...
 • 5
 • 338
 • 1

Biểu tượng thiên nhiên trong thơ nữ thời kì chống Mỹ _2 pps

Biểu tượng thiên nhiên trong thơ nữ thời kì chống Mỹ _2 pps
... đáng nói tác giả nữ tạo dựng nét riêng độc đáo giàu nữ tính, để lại ấn tượng đậm nét lòng người đọc Biểu tượng thiên nhiên góp phần thể sắc thái riêng thơ nữ thơ ca thời kỳ chống Mỹ ... Thị Mỹ Dạ) Hoà dàn đồng ca thơ chống Mỹ, tác giả nữ tạo hệ thống biểu tượng vừa mang nét chung thời đại vừa gợi vẻ riêng đặc sắc Mượn hệ thống biểu tượng để bộc lộ tâm hồn cách quen thuộc nhà thơ ... suối mùa khô (Ý Nhi) Con đường thơ nữ chạm khắc vẻ đẹp huyền thoại lòng độc giả Có thể nói nhà thơ nữ thời chống Mỹ thơ viết đường Trường Sơn Một đường cháy nỗi nhớ thơ Ý Nhi, Xuân Quỳnh; đường...
 • 6
 • 289
 • 3

Biểu tượng thiên nhiên trong thơ nữ thời kì chống Mỹ _1 potx

Biểu tượng thiên nhiên trong thơ nữ thời kì chống Mỹ _1 potx
... trăng Thiên nhiên phần tâm hồn tác giả Thiên nhiên thơ nữ giúp người đọc nhận hình tượng người bên trong, người tâm hồn, tính cách phản chiếu quan niệm, cách nhìn, thái độ sống Những biểu tượng thiên ... nghĩa biểu tượng khai thác từ quy luật, từ trường tồn vĩnh cửu thiên nhiên để khẳng định tình yêu dù muôn vời cách trở thuỷ chung, nặng nghĩa, nặng tình Cùng với biểu tượng thiên nhiên ấy, thơ ... Lời thơ đầy tâm trạng, chất chứa nỗi niềm, thân phận Ý thơ hướng vào nỗi lòng riêng, xoáy vào niềm đau thời gái với duyên phận lỡ làng Biểu tượng trầu cau không tượng trưng cho cưới...
 • 5
 • 259
 • 1

Hình tượng tác giả trong thơ Lưu Quang

Hình tượng tác giả trong thơ Lưu Quang Vũ
... 1: KHáI NIệM HìNH TƯợNG TáC GIả Và HàNH TRìNH SáNG TáC CủA LƯU QUANG 07 1.1 Khái niệm hình t-ợng tác giả 07 1.2 Hành trình sáng tác hình t-ợng tác giả thơ L-u Quang 10 ... yêu 29 2.2.2 Cái tình yêu thơ L-u Quang 30 2.3 Hình t-ợng ng-ời lính thơ L-u Quang 42 Chng 3: nghệ thuật thể hình t-ợng tác giả thơ L-u Quang 50 3.1 Hình ảnh biểu t-ợng ... L-u Quang 10 1.2.2 Hành trình sáng tác L-u Quang 12 S húa bi Trung tõm Hc liu - HTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 1.2.3 Hình t-ợng tác giả thơ L-u Quang 20 Chng 2: cấp độ thể hình...
 • 101
 • 55
 • 0

Biểu tượng trong thơ lưu quang

Biểu tượng trong thơ lưu quang vũ
... thơ Lưu Quang trình bày chương sau CHƢƠNG 2: CÁC DẠNG BIỂU TƢỢNG TRONG THƠ LƢU QUANG VŨ 2.1 Những biểu tƣợng có nguồn gốc từ tự nhiên 2.1.1 Biểu tượng Nước Trong thơ Lưu Quang Vũ, biểu tượng ... phẩm thơ Lưu Quang biểu tượng mà đan cài số biểu tượng, chúng có quan hệ đẳng cấu, bổ sung tương phản với nhằm làm bật lên biểu tượng trung tâm - Thứ ba: Hệ thống biểu tượng thơ Lưu Quang ... giải mã hướng nghĩa biểu trưng hệ thống biểu tượng thơ Lưu Quang Vũ, rút số nhận xét sau: - Thứ nhất: Các biểu tượng thơ Lưu Quang mang tính đa nghĩa Thậm chí tác phẩm, biểu tượng thể tính chất...
 • 14
 • 913
 • 2

Biểu tượng trong thơ Lưu Quang

Biểu tượng trong thơ Lưu Quang Vũ
... sỏng to th Lu Quang V Chng 2: Cỏc dng biu tng th Lu Quang V Chng 3: Cỏc yu t gúp phn xõy dng biu tng th Lu Quang V 14 B PHN NI DUNG Chng BIU TNG TRONG TH V HNH TRèNH SNG TO TH LU QUANG V 1.1 Biu ... cỏi ti hoa ca Lu Quang V cú nhiu nột cỏ bit - V th tỡnh Lu Quang V: Lu Quang V l mt ngh s gp nhiu bt hnh cuc sng nhng li l mt ngi n ụng may mn tỡnh yờu, núi nh Lu Khỏnh Th: Trong cuc i long ong, ... tng th ca Lu Quang V õy chớnh l cn c 28 chỳng ta cú th dng tỡm hiu, gii mó ý ngha ca nhng biu tng c th th ca Lu Quang V s c trỡnh by nhng chng sau 29 CHNG CC DNG BIU TNG TRONG TH LU QUANG V 2.1...
 • 108
 • 321
 • 4

Biểu tượng về tình yêu trong thơ lưu quang

Biểu tượng về tình yêu trong thơ lưu quang vũ
... nhân biểu tượng nói chung, biểu tượng tình yêu thơ Lưu Quang nói riêng  Thấy giá trị thẩm mĩ, hiệu biểu đạt biểu tượng tình yêu thơ Lưu Quang để thấy tài năng, phong cách tâm hồn thơ Lưu Quang ... nhìn cá nhân biểu tượng tình yêu thơ Lưu Quang nhằm khai thác giá trị thẩm mĩ, hiệu biểu đạt biểu tượng tình yêu thơ Lưu Quang  Khẳng định tài năng, vị trí đóng góp Lưu Quang văn học ... đổi thơ Việt Nam thời kì kháng chiến chống Mỹ Chọn đề tài Biểu tượng tình yêu thơ Lưu Quang , mong muốn khảo sát toàn diện đầy đủ hệ thống biểu tình yêu thơ Lưu Quang nh ững biểu tượng...
 • 66
 • 142
 • 1

Hình tượng cái tôi trữ tình trong thơ lưu quang

Hình tượng cái tôi trữ tình trong thơ lưu quang vũ
... a thơ Lưu Quang n n thơ hi n ñ i Vi t Nam Quang Chương 3: Ngh thu t bi u hi n hình tư ng tr tình thơ Lưu Quang 9 10 Chương Vây, b n ch t c a tr tình thơ th hi n NHÌN L I HÌNH TƯ NG CÁI ... s Nhưng Lưu TÌNH TRONG THƠ LƯU QUANG VŨ 3.1 Th thơ Đ nói v m t th thơ th ng nh t thơ Lưu Quang Quang cóp nh t t s ph n nh ng ngư i, ñ th y ñó bi t th t khó, b i anh th nghi m thơ t t c ... nh t v Lưu C o nh t kí thơ ñư c n hành Qu n Phương sau “Đ c thơ Quang ch ñ Ngư i cõi nh , v i nh ng trang vi t Lưu Quang ñ c bi t ý ñ n gi ng thơ Lưu Quang Vũ, c m ñ ng c a Bùi Minh,...
 • 13
 • 767
 • 1

Cái tôi trữ tình trong thơ lưu quang

Cái tôi trữ tình trong thơ lưu quang vũ
... tình Thơ tình chiếm số lượng lớn nghiệp sáng tác Lưu Quang Trong viết mình, tác giả Quần Phương, Quang Vinh, Phạm Xuân Nguyên có phát chung thơ tình Lưu Quang Vũ: với Lưu Quang tình ... nhận thức chung trữ tình đến việc tìm hiểu nghiệp sáng tác Lưu Quang Chương Cái trữ tình thơ Lưu Quang qua nguồn cảm hứng tiêu biểu Chương Nghệ thuật thể trữ tình thơ Lưu Quang 11 Chương ... chung trữ tình đến việc tìm hiểu nghiệp sáng tác Lưu Quang 1.1 Khái niệm cái tôi cái trữ tình 1.1.1 Cái 1.1.2 Cái trữ tình 10 1.2 Các hình thức biểu trữ tình...
 • 121
 • 1,237
 • 11

Sự thống nhất giữa cảm hứng sử thi và cảm hứng đời tư, thế sự trong thơ lưu quang luận văn thạc sĩ ngữ văn

Sự thống nhất giữa cảm hứng sử thi và cảm hứng đời tư, thế sự trong thơ lưu quang vũ luận văn thạc sĩ ngữ văn
... luật văn Sự thống cảm hứng sử thi cảm hứng đời tư, thơ Lưu Quang Đối tượng nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Qua khảo sát tập thơ chủ yếu Lưu Quang là: Lưu Quang - Thơ đời, ... vị Lưu Quang đội ngũ nhà thơ hệ chống Mỹ 3.2.2 Phân tích nội dung cảm hứng sử thi, cảm hứng đời tư, thống chúng thơ Lưu Quang 3.2.3 Khảo sát hình thức biểu cảm hứng sử thi cảm hứng đời ... đại thơ Lưu Quang - vấn đề chưa nhiều người nghiên cứu ý mức 1.3 Trong thơ Lưu Quang Vũ, cảm hứng sử thi cảm hứng đời tư, có gắn bó, thống cao Trong hướng “đại tự sự , nhà thơ không quên thi n...
 • 103
 • 497
 • 1

tín hiệu thẩm mỹ mưa trong thơ lưu quang

tín hiệu thẩm mỹ mưa trong thơ lưu quang vũ
... lớp ý nghĩa tín hiệu thẩm mỹ "mưa" thơ Lưu Quang C Đối tượng phạm vi nghiên cứu Chúng nghiên cứu tín hiệu thẩm mỹ "mưa" tập "Lưu Quang thơ đời" Lưu Khánh Thơ biên soạn gồm 121 thơ Bài tập ... "Mưa" tín hiệu thẩm mỹ chuyển tải nhiều ý nghĩa thơ Lưu Quang Chớnh thế, lí khiến quan tõm muốn tỡm hiểu tín hiệu thẩm "mưa" thơ Lưu Quang B.Lịch sử vấn đề Trong thơ Lưu Quang xuất ... mưa thơ Lưu Quang Như viết tác giả chưa có sõu vào ý nghĩa tín hiệu thẩm mỹ "mưa" thơ Lưu Quang Nếu có nhận xét xuất dày đặc thơ anh đưa nhận xét vài ý nghĩa tín hiệu thẩm mỹ "mưa" Với...
 • 30
 • 272
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hinh tuong thien nhien trong tholuận văn hình tượng cái tôi trữ tình trong thơ lưu quang vũtín hiệu thẩm mỹ mưa trong thơ lưu quang vũluận văn thiên nhiên trong thơ mớiphân tích thiên nhiên trong thơ nguyễn trãithien nhien trong tho tran nhan tongphân tích hình tượng thiên nhiên trong bài tây tiếnbiểu tượng tình yêu trong thơ tagorebiểu tượng nghệ thuật trong thơ xuân quỳnhvẻ đẹp thiên nhiên trong thơ nguyễn trãithiên nhiên trong thơ trung đại việt nambo co khoa hoc nhung bieu tuong nghe thuat trong tho han mac tutình yêu thiên nhiên trong thơ nguyễn trãithiên nhiên trong thơ văn của nguyễn khuyếnthiên nhiên trong thơ nguyễn trãi phần chữ hánĐỀ CƯƠNG ôn tập GIÁO dục học đại CƯƠNGNỀN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM, lý LUẬN và THỰC TIỄN SAU 20 năm đổi mới94933445 hướng dẫn cai đặt va sử dụng gemphân tích các giá trị của cô bé bán diêm andersentieu luan bds2003Phương thức khớp lệnh Định kỳ và khớp lệnh Liên tục17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOPhương pháp chiến đấu của lý tiểu long điêu luyện thủ cước pháp 1993 trần đồng quang hòa74 thế chiến đầu thiếu lâm quyền 2000 phong vũTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾThiết kế và mô phỏng vận hành dây chuyền sản xuất thức ăn thuỷ sản bẳng phần mềm CX-Supervisor05. Bao cao KQ HDKD 2012 SHA06. TTluachontochuckiemtoan2013_SHAnq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 20176. Phieu bieu quyet y kien bieu quyet bang van banB Chuong trinh - the le bieu quyetBC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013BC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013BC002t Y kien kiem toan BCTC HN