Nghiên cứu diễn thế sinh thái và vi sinh vật chuyển hóa bã mía thành mùn hữu cơ

Nghiên cứu diễn thế sinh thái đặc điểm sinh học của vi sinh vật tham gia quá trình chuyển hóa rơm rạ thành mùn hữu

Nghiên cứu diễn thế sinh thái và đặc điểm sinh học của vi sinh vật tham gia quá trình chuyển hóa rơm rạ thành mùn hữu cơ
... Nghiên cứu diễn sinh thái đặc điểm sinh học vi sinh vật tham gia trình chuyển hóa rơm rạ thành mùn hữu Đối tƣợng nghiên cứu Các chủng VSV đất tham gia trình chuyển hóa rơm rạ thành mùn hữu ... nghiên cứu Nghiên cứu diễn sinh thái, đặc điểm sinh học vi sinh vật tham gia trình chuyển hóa rơm rạ thành mùn hữu làm phân bón cho trồng 3 Nội dung nghiên cứu - Theo dõi diễn sinh thái vi sinh ... (VSV) tự nhiên tham gia chuyển hóa rơm rạ thành mùn hữu nƣớc ta Do vậy, nghiên cứu khu hệ VSV tham gia vào diễn sinh thái tự nhiên trình chuyển hóa rơm rạ thành mùn hữu hƣớng nghiên cứu cần thiết...
 • 72
 • 198
 • 0

Nghiên cứu diễn thế sinh thái đặc điểm sinh học của vi sinh vật tham gia quá trình chuyển hóa rơm rạ thành mùn hữu

Nghiên cứu diễn thế sinh thái và đặc điểm sinh học của vi sinh vật tham gia quá trình chuyển hóa rơm rạ thành mùn hữu cơ
... Nghiên cứu diễn sinh thái đặc điểm sinh học vi sinh vật tham gia trình chuyển hóa rơm thành mùn hữu • Đối tượng nghiên cứu Các chủng vsv đất tham gia trình chuyển hóa rom rạ thành mùn hữu ... nghiền cứu Nghiên cứu diễn sinh thái, đặc điểm sinh học vi sinh vật tham gia trình chuyển hóa rơm rạ thành mùn hữu làm phân bón cho trồng Nội dung nghiên cứu - Theo dõi diễn sinh thái vi sinh vật ... (VSV) tự nhiên tham gia chuyển hóa rơm rạ thành mùn hữu nước ta Do vậy, nghiên cứu khu hệ vsv tham gia vào diễn sinh thái tự nhiên trình chuyển hóa rơm rạ thành mùn hữu hướng nghiên cứu cần thiết...
 • 10
 • 236
 • 0

Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc hoạt tính quang xúc tác phân hủy hợp chất hữu ô nhiễm của vật liệu nano agin5s8

Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác phân hủy hợp chất hữu cơ ô nhiễm của vật liệu nano agin5s8
... SƢ PHẠM NGUYỄN VĂN ÁNH TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƢNG CẤU TRÚC VÀ HOẠT TÍNH QUANG XÚC TÁC PHÂN HỦY HỢP CHẤT HỮU CƠ Ô NHIỄM CỦA VẬT LIỆU NANO AgIn5S8 Chuyên ngành: HÓA VÔ CƠ Mã số: 60 44 01 13 ... điều chế đến đặc trƣng cấu trúc, tính chất quang hóa hoạt tính quang xúc tác phân hủy chất hữu ô nhiễm vật liệu vùng ánh sáng khả kiến đƣợc nghiên cứu cách hệ thống Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN ... ứng dụng quang xúc tác phân tách nƣớc điều chế hiđro xử lý ion kim loại, hợp chất hữu gây ô nhiễm [18] Nhiều nghiên cứu chế tạo vật liệu CdS ống cacbon cho phản ứng phân hủy chất hữu ô nhiễm đƣợc...
 • 66
 • 75
 • 0

Góp phần nghiên cứu đặc điểm hình thái sinh thái của các quần thể nhông cát leiolepis reevesii (gray 1831) ở vùng cát ven biển thanh hoá

Góp phần nghiên cứu đặc điểm hình thái và sinh thái của các quần thể nhông cát leiolepis reevesii (gray 1831) ở vùng cát ven biển thanh hoá
... sinh thái quần thể Nhông cát - Leiolepis reevesii (Gray 1831) vùng cát ven biển Thanh Hoá. Mục đích nghiên cứu: Trên sở nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh thái Nhông cát, tìm hiểu đặc trng giới ... [2] nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh thái Nhông cát Leiolepis belliana (Gray 1827) đồng vùng cát ven biển Thừa Thiên Huế Ngô Thái Lan, Trần Kiên (2000 2001) [12] nghiên cứu đặc điểm hình thái ... tả, xác định đặc điểm phân loại, biến dị địa lý vùng phân bố chúng Cho đến cha có nghiên cứu loài Thanh Hoá Việc nghiên cứu đặc điểm hình thái sinh thái Nhông cát Thanh Hoá nhằm góp phần làm rõ...
 • 85
 • 437
 • 0

Góp phần nghiên cứu đặc điểm hình thái sinh thái các quần thể Nhông cát Leiolepis reevesii (Gray, 1831) ở vùng cát ven biển các tỉnh Bắc Trung bộ

Góp phần nghiên cứu đặc điểm hình thái và sinh thái các quần thể Nhông cát Leiolepis reevesii (Gray, 1831) ở vùng cát ven biển các tỉnh Bắc Trung bộ
... hỡnh thỏi v sinh thỏi cỏc qun th nhụng cỏt Leiolepis reevesii (Gray, 1831) vựng cỏt ven bin cỏc tnh Bc Trung B Mc ớch nghiờn cu Nghiờn cu cỏc c im hỡnh thỏi ca nhụng cỏt Leiolepis reevesii trờn ... v sinh thỏi cỏc qun th nhụng cỏt Leiolepis reevesii (Gray, 1831) vựng cỏt ven bin Ngh An Tp Sinh hc 23 (3c): Cao Tin Trung, Hong Xuõn Quang (2001), c im hỡnh thỏi ca cỏc qun th nhụng cỏt Leiolepis ... Leiolepis reevesii (Gray, 1831) Ngh An v H Tnh Thụng bỏo khoa hc Trng i hc Vinh Tp 26: 103108 Hong Xuõn Quang, Cao Tin Trung (2001), Mt s c im sinh thỏi ca cỏc qun th nhụng cỏt Leiolepis reevesii (Gray,...
 • 28
 • 272
 • 1

luận văn chuyên ngành sinh lý học nghiên cứu điện thế đáp ứng thị giác của người bình thường bệnh nhân xơ cứng rải rác

luận văn chuyên ngành sinh lý học nghiên cứu điện thế đáp ứng thị giác của người bình thường và bệnh nhân xơ cứng rải rác
... truyền thị giác bệnh hệ TK có ảnh hưởng đến VEP, có bệnh XCRR cần thiết Từ nêu tiến hành đề tài Nghiên cứu điện đáp ứng thị giác người bình thường bệnh nhân cứng rải rác với mục tiêu ... kỹ thuật ghi điện đáp ứng thính giác thân não (BAEP), ghi điện đáp ứng thị giác (VEP) ghi điện đáp ứng cảm giác thân thể (SSEP) Ghi EP cho biết chức dẫn truyền cảm giác bình thường, cho phép đánh ... [115] 1.4 Một số kết nghiên cứu giá trị điện đáp ứng thị giác người bình thường 1.4.1 Nghiên cứu giới Năm 1982, Halliday cs công bố giá trị VEP người trưởng thành có TGTT bình thường sóng P 100...
 • 162
 • 142
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của bọ nhảy (Phyllotreta striolata Fabricius) hại họ rau thập tự biện pháp phòng chống trong vụ Xuân Hè 2009

 Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của bọ nhảy (Phyllotreta striolata Fabricius) hại họ rau thập tự và biện pháp phòng chống trong vụ Xuân Hè 2009
... hại họ rau thập tự biện pháp phòng chống vụ Xuân 2009 1.2 Mục đích đề tài Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học biện pháp phòng trừ bọ nhảy Phyllotreta striolata Fabricius hại rau ... thành bọ nhảy Phyllotreta striolata loại rau họ hoa thập tự Trung tâm NôngLâm nghiệp công nghệ cao Hải Phòng, vụ Xuân 2009 4.4 Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh vật học, sinh thái học bọ nhảy ... phòng trừ bọ nhảy rau họ hoa thập tự nói chung cải Xanh Ngọt nói riêng, có hiệu hợp lý tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học bọ nhảy (Phyllotreta striolata Fabricius)...
 • 67
 • 974
 • 5

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của bọ nhảy (Phyllotreta striolata Fabricius) hại họ rau thập tự biện pháp phòng chống trong vụ Xuân Hè 2009

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của bọ nhảy (Phyllotreta striolata Fabricius) hại họ rau thập tự và biện pháp phòng chống trong vụ Xuân Hè 2009
... hại họ rau thập tự biện pháp phòng chống vụ Xuân 2009 1.2 Mục đích đề tài Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học biện pháp phòng trừ bọ nhảy Phyllotreta striolata Fabricius hại rau ... phòng trừ bọ nhảy rau họ hoa thập tự nói chung cải Xanh Ngọt nói riêng, có hiệu hợp lý tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học bọ nhảy (Phyllotreta striolata Fabricius) ... Hồng Dung Kn 901 Đề tài nghiên cứu khoa học 3.3.2.2.2 Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học Phyllotreta striolataFabricius a Nghiên cứu thời gian phát dục bọ nhảy P striolata Fabricius...
 • 65
 • 678
 • 3

Luận văn nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học các biện pháp phòng chống bọ nhẩy phyllotreta striolata fabricius hại r

Luận văn nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học và các biện pháp phòng chống bọ nhẩy phyllotreta striolata fabricius hại r
... Dựa vào kết nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học biện pháp phòng chống bọ nhảy Phyllotreta striolata Fabricius hại rau họ hoa thập tự vụ Đông xuân 2003 - 2004 từ đề xuất biện pháp phòng ... hại không đáng kể 4.3 Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh vật học, sinh thái học bọ nhảy Phyllotreta striolata 4.3.1 Đặc điểm hình thái bọ nhảy Phyllotreta striolata Sau đo kích th ớc pha (trứng, ... 2003 - Nghiên cứu đặc tính sinh học, sinh thái học bọ nhảy Phyllotreta striolata Fabsicius hại rau họ hoa thập tự - Tìm hiểu số biện pháp phòng trừ nhằm hạn chế gây hại bọ nhảy Phyllotreta striolata...
 • 71
 • 417
 • 2

Luận văn nghiên cứu đặc điểm sinh vật học diễn biến mật độ của sâu đục quả (maruca vitrata fabr ) hại cây đậu đũa vụ xuân hè 2011 biện pháp hoá học phòng trừ tại gia lâm hà nội

Luận văn nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và diễn biến mật độ của sâu đục quả (maruca vitrata fabr ) hại cây đậu đũa vụ xuân hè 2011 và biện pháp hoá học phòng trừ tại gia lâm hà nội
... u ñ v xuân 2011 t i Gia Lâm - N i 38 4.4 Các kí ch h ñ u c a sâu ñ c qu M .vitrata Fabr v xuân 40 2011 t i Gia Lâm, N i 4.5 Kích thư c pha phát d c c a sâu ñ c qu M vitrata Fabr 43 ... h i ñ u ñ v xuân 2011 t i Gia Lâm - N i 26 3.8 Phương pháp tính toán x lý s li u 27 30 K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 4.1 Thành ph n sâu h i ñ u ñ v xuân 2011 t i Gia Lâm, N i Trư ... m i sâu h i ñ u ñ (v xuân 2011 t i Gia Lâm, N i) Hình 4.3 37 M t s tri u ch ng gây h i c a sâu ñ c qu M vitrata ñ u ñũa v xuân 2011 t i Gia Lâm - N i 41 Hình 4.4 Các pha c a sâu ñ...
 • 106
 • 437
 • 0

BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ, MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY, KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG ĐẾN SỰ TĂNG SINH CỦA TẢO PLATYMONAS SP. " pdf

BÁO CÁO
... sinh trưởng Sự sinh trưởng tảo Platymonas môi trường Walne ure khác biệt Tảo Platymonas sinh tưởng tốt môi trường rỉ đường môi trường biogas Kích thích tăng trưởng thực vật có ảnh hưởng đến tăng ... kỳ tăng trưởng tế bào KẾT LUẬN Trong khoảng nồng độ nuôi cấy ban đầu từ – 15% tăng sinh tảo Platymonas tăng theo gia tăng nồng độ nuôi cấy ban đầu Môi trường Walne môi trường tối ưu cho tảo Platymonas ... Ngaøy Biểu đồ Mật độ tảo nuôi cấy môi trường khác Ảnh hưởng NAA (naphtyl axetic acid) lên hình thái tăng sinh tảo Platymonas Hình dạng tế bào tảo có khác biệt xử lý kích thích tố nồng độ khác So với...
 • 8
 • 378
 • 1

Nghiên cứu xử lý nước thải nhiễm dầu bằng mô hình hợp khối kết hợp phương pháp học sinh học

Nghiên cứu xử lý nước thải nhiễm dầu bằng mô hình hợp khối kết hợp phương pháp cơ học và sinh học
... PHƯƠNG PHÁP CƠ H C VÀ SINH H C GVHD: Th.S LÂM VĨNH SƠN CHƯƠNG 3: NGUYÊN C U KH NĂNG X LÝ NƯ C TH I NHI M D U B NG MÔ HÌNH H P KH I K T H P PHƯƠNG PHÁP CƠ H C VÀ SINH H C 3.1 s thuy t 3.1.1 ... Trang NGHIÊN C U X LÝ NƯ C TH I NHI M D U B NG MÔ HÌNH H P KH I K T H P PHƯƠNG PHÁP CƠ H C VÀ SINH H C GVHD: Th.S LÂM VĨNH SƠN CHƯƠNG 2: T NG QUAN V NƯ C TH I NHI M D U VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP X LÝ NƯ ... 107108027 viii NGHIÊN C U X LÝ NƯ C TH I NHI M D U B NG MÔ HÌNH H P KH I K T H P PHƯƠNG PHÁP CƠ H C VÀ SINH H C GVHD: Th.S LÂM VĨNH SƠN Hình 4.15: Bi u ñ bi u di n hi u su t x COD c a hình bùn...
 • 109
 • 513
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và diễn biến mật độ của sâu đục quả maruca vitrata fabr hại cây đậu đũa vụ xuân hè 2011 và biện pháp hóa học phòng trừ tại gia lâm hà nộinghiên cứu đặc điểm sinh vật học và ảnh hưởng của một số loại thuốc trừ sâu đục thân ostrinia furnacalis guenee đến năng suất và hàm lượng đường cao lương ngọt tại thái nguyênnghiên cứu đặc điểm sinh vật học và nhân giống loài cây bình vôi stephania rotunda lour bằng phương pháp giâm homluận văn nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và biện pháp hoá học phòng trừ bọ phấn bemisia tabaci homoptera aleyrodidae hại cà chua vùng gia lâm hà nôiluận văn nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và biện pháp hoá học phòng trừ bọ phấn bemisia tabacinghien cuu tinh the bang kinh hien vi phan cuctừ những nghiên cứu về nơron sinh vật ta có thể xây dựng mô hình nơron nhân tạo như hình 2 7tầm quan trọng thực tế của việc nghiên cứu diễn thếphân viện nghiên cứu điện tử tin học và tự động hóa thành phố hồ chí minhnghiên cứu điển hình tính toán và thiết kế hệ thống cấp nước thị xã hà tĩnhđiện thế sinh vậtcẩm nang nghiên cứu đa dạng sinh vậtnguyên nhân xuất hiện điện thế sinh vậtđiện thế sinh vật xuất hiện ở đâuđiện thế sinh vật cơ bảnbao cao khao sat nha inphân tích các giá trị của cô bé bán diêm andersenbia bds copyBài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ( GDCD 8)Prepare 7 teacher book24 TNH de hieu dao phat thich nhat hanh39 TNH kinh phap an thich nhat hanh17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOTự luyện nội công thiếu lâm bát đoạn cẩm văn vi, 57 trangBài quyền binh khí song đấu côn thuật tứ môn côn lê đình hải, 40 trang17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCMPhuong an phat hanh tang von dieu le 201406. TTluachontochuckiemtoan2013_SHA4. Don de cu Nguyen Hong QuanBC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013BC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013