Bước đầu tìm hiểu một số nguyên nhân trong việc bán thuốc kê đơn mà không có đơn tại cơ sở bán lẻ thuốc

bước đầu tìm hiểu một số phương diện trong quan niệm văn học của nguyễn trãi

bước đầu tìm hiểu một số phương diện trong quan niệm văn học của nguyễn trãi
... luận văn này, tập trung nghiên cứu tìm hiểu số phương diện quan niệm văn học Nguyễn Trãi, cụ thể hai vấn đề: +Quan niệm văn học Nguyễn Trãi chất văn chương người làm văn chương +Quan niệm văn học ... cứu quan niệm văn học Nguyễn Trãi tác giả chia làm ba hướng chính: nghiên cứu gián tiếp quan niệm văn học Nguyễn Trãi, nghiên cứu trực tiếp quan niệm văn học Nguyễn Trãi nghiên cứu quan niệm văn ... thể quan niệm văn học Nguyễn Trãi 2.1.2 Hướng nghiên cứu trực tiếp quan niệm văn học Nguyễn Trãi Hướng nghiên cứu tập trung tỡm hiểu cõu văn, cõu thơ Nguyễn Trãi trực tiếp thể quan niệm văn học...
 • 89
 • 247
 • 0

Bước đầu tìm hiểu một số chỉ tiêu hình thái của học sinh và các trang thiết bị phòng học ở trường phổ thông

Bước đầu tìm hiểu một số chỉ tiêu hình thái của học sinh và các trang thiết bị phòng học ở trường phổ thông
... tài: Bớc đầu tìm hiểu số tiêu hình thái học sinh trang thiết bị phòng học trờng phổ thông Mục đích đề tài Trên sở kết nghiên cứu phát triển số tiêu hình thái học sinh, xây dựng mô hình bàn ghế ... Trang thiết bị nhà trờng Xây dựng mô hình bàn ghế trang thiết bị phù hợp với lứa tuổi học sinh trờng phổ thông Trên sở số hình thái học sinh nghiên cứu đề tài này, dựa vào sở lý thuyết việc thiết ... trung học sở Khảo sát trang thiết bị phòng học hai trờng Trung học sở (trong có trờng Tiểu học Trung học sở học chung), kết cho thấy bảng sau: Bảng 22: Trang thiết bị phòng học trung học sở Bàn...
 • 56
 • 329
 • 0

Bước đầu tìm hiểu một số món ăn đặc sản của xứ thanh

Bước đầu tìm hiểu một số món ăn đặc sản của xứ thanh
... cứu ăn đặc sản người Kinh xứ Thanh Từ đó, tìm hiểu cách có hệ thống ăn đặc sản Thanh Hoá 3.2 Phạm vi nghiên cứu Tìm hiểu nguồn gốc xuất xứ, nguyên liệu, cách chế biến, thưởng thức số ăn tiếng xứ ... chọn đề tài: Bước đầu tìm hiểu ăn đặc sản xứ Thanh làm Khoá luận tốt nghiệp Lựa chọn đề tài này, không tham vọng tìm mới, mong phác hoạ tranh văn hoá ẩm thực - ăn đặc sản xứ Thanh cách có hệ ... địa du nhập đặc sản có mặt địa phương Ví dụ: ăn đặc sản có gốc Thanh Hóa, ăn đặc sản du nhập từ nơi khác đến - Phân loại theo đối tượng người sử dụng ăn đặc sản, ví dụ như: ăn đặc sản phục vụ...
 • 196
 • 490
 • 0

Bước đầu tìm hiểu một số đặc trưng của ngôn ngữ trong hoạt động PR (quan hệ công chúng) ở việt nam hiện nay

Bước đầu tìm hiểu một số đặc trưng của ngôn ngữ trong hoạt động PR (quan hệ công chúng) ở việt nam hiện nay
... hình hoạt động PR Việt Nam nay, từ tìm đặc trưng việc sử dụng ngôn ngữ PR cho phù hợp với mục đích PR, chiến lược PR doanh nghiệp giai đoạn khác b Tìm hiểu đặc trưng ngôn ngữ hoạt động PR hai ... để tìm hiểu nét đặc trưng cho ngôn ngữ PR chương Chương 3: Một số đặc trưng ngôn ngữ PR Từ tư liệu 67 viết PR báo kịch truyền hình thu thập được, tiến hành phân tích đặc trưng cách sử dụng ngôn ... ngôn ngữ PR Việt Nam Việc sử dụng ngôn ngữ PR báo in, báo mạng có khác so với việc sử dụng ngôn ngữ PR truyền hình? Những nhân tố chi phối đến việc sử dụng ngôn ngữ đó? Ngôn ngữ hoạt động PR có...
 • 6
 • 642
 • 0

Báo cáo khoa học:Bước đầu tìm hiểu một số biểu hiện đặc trưng trong giao tiếp của người Huế pot

Báo cáo khoa học:Bước đầu tìm hiểu một số biểu hiện đặc trưng trong giao tiếp của người Huế pot
... ddng cua ngudi noi day Trong giao tie'p, ngudi Hue ludn hidu khich vi coi trgng tinh cam Vi viy, ngudi Hue ludn biet ling nghe y kidn cua ngudi khic, khdng vdi vang, vd vip Trong boat dgng, ngudi ... hgi 2.1 Bieu hien a phuang dien ngdn ngu Ngdn ngG la phuong tien giao tidp quan trgng nhii ciia ngudi Khi ndi de'n die trung giao tidp cua mgt din tdc, mgt vung midn thi khdng thd khdng ndi den ... vang, vd vip Trong boat dgng, ngudi Hue rii tu tdn, didm dam; di dung thi nhe nhang, khoan thai Cung each giao tiep cua ngudi Hue thd bidn d Id nghia, nd ndp, kfnh tren nhudng dudi 2.3 Bieu Men...
 • 4
 • 417
 • 0

Báo cáo " Bước đầu tìm hiểu một số biểu hiện đặc trưng trong giao tiếp của người Huế" ppt

Báo cáo
... theo kidu "Tam dai ddng dudng", "TG dai ddng dudng" Nghia li ba, bdn the he sdng dudi mgt mai nha chung, rai dim i'm, hda thuin Dd la bidu hien tfnh miu muc cua gia dinh truyen thd'ng Trong gia ... ddng cua ngudi noi day Trong giao tie'p, ngudi Hue ludn hidu khich vi coi trgng tinh cam Vi viy, ngudi Hue ludn biet ling nghe y kidn cua ngudi khic, khdng vdi vang, vd vip Trong boat dgng, ngudi ... dung tu "dg, dg thua" nhu mdt tG dem, Idi ndi cua mieng cho viec xung hd Viec su dung ngdn ngG niy cua ngudi Hud cd thd dugc ly giai tu gdc lich su nhu sau: Hue tGng li thu phu cua xG Ding Trong, ...
 • 4
 • 277
 • 0

Bước đầu tìm hiểu một số nội dung về đại số tổ hợp trên các từ

Bước đầu tìm hiểu một số nội dung về đại số tổ hợp trên các từ
... chuyên ngành toán ti p c n v i lĩnh v c m i m Bư c ñ u tìm hi u m t s n i dung v ñ i s t h p t M c ñích nghiên c u “Bư c ñ u tìm hi u m t s n i dung v ñ i s t h p t ” nh m ñưa khái ni m liên quan ... hi n b ng m t cách th c sau: Cách 1: ð i v i m i t thu c ngôn ng ñã cho, ta có th ch n m t quy cách ho t ñ ng c a “thi t b t ñ ng” ñ sau m t s bư c làm vi c h u h n, d ng sinh t ñó Cách 2: “Thi ... T L1L2 = ( L1 '∪ {ε }) L2 = L1 ' L2 ∪ L2 t cách xây d ng 20 Bư c ñ u tìm hi u m t s n i dung v ñ i s t h p t văn ph m ch ng minh ñ nh lý 1.3.2, ta tìm ñư c văn ph m quy G’’ cho L(G’’) = L1L2...
 • 64
 • 119
 • 0

bước đầu tìm hiểu một số trường phái khu vực học trên thế giới

bước đầu tìm hiểu một số trường phái khu vực học trên thế giới
... triên thành tựu B Khu vực học Nhật c Khu vực học A châu học: Quả trình lịch sư xu thẻ p h t triền Bước đầu tìm hiẽu số trường phái khu vực học thể giới A NGHIÊN CỨU KHU vực HỌC Ở MỸ NHỬNG GIAI ... S c ie n c e s, Dd, p 20 Bước đầu tìm hiêu số (rường phái khu vực học thể giới Sự phát triển nghiên cứu khu vực học Mỹ sau chiến tranh giới nhà khu vực học Nhật gọi một hình thức nghiên cứu ... đên khu Bước đâu tìm hiẽu sớ trường phái khu vực học giới Vực Nói chung thư viện Mỳ chưa xây dựng dựa trẽn tảng khu vực Một vài thư viện trường đại học có sưu tâm đu cho nghiên cứu vê khu vực...
 • 118
 • 287
 • 0

Bước đầu tìm hiểu một số bài thuốc dân gian ở huyện

Bước đầu tìm hiểu một số bài thuốc dân gian ở huyện
... - Tìm hiểu số thuốc dân gian huyện ………… Đối tượng nghiên cứu Một số thuốc dân gian huyện …………… Phạm vi nghiên cứu - Thu thập nghiên cứu tài liệu liên quan đến đề tài - Sưu tầm phân loại thuốc ... Trên địa bàn huyện Yên Khánh người dân sử dụng nhiều thuốc dân gian chưa có công trình nghiên cứu tìm hiểu vấn đề Nội dung đề tài 3.1 Cây nhọ nồi Cây nhọ nồi vị thuốc dễ kiếm mà dân gian thường ... tầm, hệ thống thuốc dân gian địa bàn tài liệu tham khảo cho nhiều người sử dụng Thời gian địa điểm nghiên cứu * Thời gian Từ tháng đến tháng 11 năm 2013 * Địa điểm PHẦN II NỘI DUNG Cở sở lí luận...
 • 22
 • 210
 • 0

Bước đầu tìm hiểu một số chỉ tiêu nông hoá đất trồng bưởi phúc trạch ở huyện hương khê hà tĩnh

Bước đầu tìm hiểu một số chỉ tiêu nông hoá đất trồng bưởi phúc trạch ở huyện hương khê hà tĩnh
... có số liệu điều tra nghiên cứu thành phần dinh dỡng vùng đất Chính lí tiến hành nghiên cứu đề tài với tiêu đề: "Bớc đầu tìm hiểu số tiêu nông hoá đất trồng Bởi Phúc Trạch huyện Hơng Khê - Tĩnh ... ngời trồng có kinh nghiệm làm 25 nh ngon chất lợng gần so với vùng trồng trọng điểm II Kết phân tích tiêu nông hoá đất trồng phúc trạch Số liệu tiêu dinh dỡng đất trồng Bởi Phúc Trạch số huyện ... xã huyện Hơng Khê - Tĩnh, tiến hành phân tích 28 mẫu, mẫu nhắc lại lần, đợc tổng hợp bảng sau: Bảng 1: Một số tiêu dinh dỡng số trồng Bởi Phúc Trạch huyện Hơng Khê - Tĩnh Mẫu Độ chua...
 • 51
 • 140
 • 0

bước đầu tìm hiểu phép so sánh trong tổ chức các thông điệp nghệ thuật trongnguyễn tuân

bước đầu tìm hiểu phép so sánh trong tổ chức các thông điệp nghệ thuật trong ký nguyễn tuân
... http://www.lrc-tnu.edu.vn Bước đầu tìm hiểu phép so sánh tổ chức thông điệp nghệ thuật Nguyễn Tuân – Trần Văn Nam (Ngữ văn) 1.1 Phép so sánh Cấu trúc so sánh 1.2 Thể loại kí 1.3 Giới thiệu Nguyễn Tuân tác ... http://www.lrc-tnu.edu.vn 20 Bước đầu tìm hiểu phép so sánh tổ chức thông điệp nghệ thuật Nguyễn Tuân – Trần Văn Nam (Ngữ văn) a2 So sánh dị biệt tương đối: Kiểu so sánh thường dùng từ so sánh hơn,( còn) ... http://www.lrc-tnu.edu.vn Bước đầu tìm hiểu phép so sánh tổ chức thông điệp nghệ thuật Nguyễn Tuân – Trần Văn Nam (Ngữ văn) Từ lí trên, chọn đề tài Phép so sánh Nguyễn Tuân Lịch sử nghiên...
 • 113
 • 190
 • 0

bước đầu tìm hiểu nồng độ acid uric trong máu bệnh nhân nhồi máu tim với yếu tố tiên lượng sớm

bước đầu tìm hiểu nồng độ acid uric trong máu bệnh nhân nhồi máu cơ tim với yếu tố tiên lượng sớm
... đề tài: Bước đầu tỡm hiểu nồng độ acid uric máu bệnh nhân NMCT với yếu tố tiên luợng sớm bệnh sau điều trị 30 ngày ” với mục tiêu: Nhận xét đặc điểm phân bố nồng độc acid uric máu bệnh nhân bị ... rằng: Acid uric yếu tố điểm tiên lượng nặng cho bệnh nhân bị NMCT đột quỵ 16 Bảng 1.4: acid uric mức nồng độ máu bệnh nhân với tỷ lệ tiên lượng xấu: Ghi chú: 1: acid uric < 251 àmol/l 2: acid uric ... quan nồng độ acid uric với yếu tố lâm sàng ,cận lâm sàng theo dõi bệnh nhân 30 ngày yếu tố tử vong Đặc điểm nồng độ acid uric máu Acid uric trung bình bệnh nhân : 334,88±98,54 àmol/l Acid uric...
 • 64
 • 518
 • 3

Bước đầu tìm hiểu một vài khía cạnh của đạo đức kinh doanh

Bước đầu tìm hiểu một vài khía cạnh của đạo đức kinh doanh
... nén kinh té Ibi truóng déìi dao due kinh doanh, chùng ta bay xem xél boal dòng kinh doanh dirói góe dò dao dire 2.2.7, Hai eàch thùc kinh doanh co han xét duói gòc dò dao due Nói dcn kinh doanh ... \'ào lìnb vire kinh doanh nbàm diéu cbình bànb vi nguói boat dong kinh doanh Tiiy nhién, ITnb vuc kinh doanh eó nbùng dàe diém riéng, \ì \ày 24 nguyén làe chuàn niuc dao due kinh doanh eó nbùng ... diìc kinh doanh vói tu càch mot bg phan cùa dao diìc xà hòi 7.2.7 Kliài niém dao due kinh doanh Dao due kinh doanh chnili dao due nói chung duge vàn dung vào toàn bò càc boat dòng quan he kinh doanh...
 • 85
 • 154
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu một số nguyên nhân dẫn đến tỉ lệ mổ đẻ cao tại huyện lương sơn tỉnh hoà bìnhbước đầu tìm hiểu kỹ thuật lấy mẫu quan sát một số chỉ tiêu hình thái và cấu thành năng suất trên ô thí nghiệm cấy lúabước đầu tìm hiểu thực trạng việc sử dụng phương pháp trò chơi học tập trong dạy học môn đạo đức lớp 3 ở một số trường tiểu học khu vực thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúcbước đầu tìm hiểu mối liên hệ dân số môi trường phát triển bền vữngnghiên cứu đặc điểm lâm sàng và bước đầu đánh giá một số chỉ số apri và fibroscan ở bệnh nhân viêm gan mạn do vi rút viêm gan ctìm hiểu một số phương pháp trích chọn đặc trưng cho nhận dạng chữ viếtthực hành kỹ thuật nhuộm ba màu của massons trên mô bệnh học bệnh nhân xơ gan và tìm hiểu một số yếu tố liên quanbước đầu tìm hiểu chính sách của nhà nguyễn đối với nam bộbước đầu nghiên cứu một số đặc điểm máu và tuỷ xương ở bệnh nhân giảm ba dòng máu ngoại vitìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng tới sự xuất hiện những phản ứng lâm sàng không mong muốn ở người hiến máu tình nguyệntìm hiểu một số bước để xây dựng 1 weblesson webquesttìm hiểu một số loại quảbước đầu tìm hiểu văn hoá ẩm thực việt namgiáo án tìm hiểu một số hiện tượng tự nhiêntìm hiểu một số ngành nghề nông lâm ngư nghiệpĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả