Đề thi thử đại học 2015, lần 1 môn hóa, khối a, b trường THPT phú nhuận (mã đề thi 210)

đề thi thử đại học - cao đẳng năm 2013 lần 4 môn hóa khối a, b - trường thpt chuyên trần phú (mã đề 116)

đề thi thử đại học - cao đẳng năm 2013 lần 4 môn hóa khối a, b - trường thpt chuyên trần phú (mã đề 116)
... 33A 116 3 4B 116 35A 116 36D 116 3 7B 116 38A 116 39A 116 40< /b> D 116 41< /b> C 116 42< /b> C 116 43< /b> B 116 44< /b> B 116 45< /b> A 116 46< /b> B 116 47< /b> D 116 48< /b> B 116 49< /b> C 116 50C Trang 5/5 - < /b> đề < /b> thi < /b> 169 ... ((h(( - < /b> - < /b> HẾT - < /b> (Học < /b> sinh sử dụng máy tính cầm tay theo qui định B Giáo dục_ Đào tạo, không sử dụng b ng tuần hoàn) http://dehoa.net – Thư viện đề < /b> thi < /b> hóa < /b> học < /b> Trang 4/< /b> 5 - < /b> đề < /b> thi < /b> 169 ... 21C 116 2 2B 116 23A 116 2 4B 116 25C 116 2 6B http://dehoa.net – Thư viện đề < /b> thi < /b> hóa < /b> học < /b> made cauhoi dapan 116 25C 116 2 6B 116 27A 116 28C 116 29A 116 3 0B 116 31D 116 32D 116 33A 116 3 4B 116 35A...
 • 5
 • 384
 • 8

đề thi thử đại học - cao đẳng năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt cẩm bình (mã đề 504)

đề thi thử đại học - cao đẳng năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt cẩm bình (mã đề 504)
... B C C A B B A B C C B B C B A D B D C D A D B A C C C B A C B C B C C C C C B A B B A www.DeThiThuDaiHoc.com STT MĐT 141 STT MĐT 195 STT 1 C B 2 B A 3 C C 4 C B 5 C C 6 B B 7 A C 8 B B 9 A A ... với dung dịch Br2 thu kết tủa Y có công thức phân tử C7H5O2Br3 CTCT X là? A o-HO-CH2-C6H4-OH B m-HO-CH2-C6H4-OH C p-HO-CH2-C6H4-OH D p-CH3-O-C6H4-OH Câu 17 Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3 có khối < /b> lượng ... A B C D HẾT -( < /b> Cán coi thi < /b> không giải thích thêm) www.DeThiThuDaiHoc.com MĐT 504 Trang 5/ www.DETHITHUDAIHOC.com TRƯỜNG THPT CẨM B NH ĐÁP ÁN ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC - < /b> CAO < /b> ĐẲNG...
 • 6
 • 316
 • 5

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2013-LẦN 1 Môn TOÁN – Khối 1 A, A &B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2013-LẦN 1 Môn TOÁN – Khối 1 A, A &B
... www.VNMATH.com ĐÁP ÁN (Gồm trang) THPT chuyênNguyễn Trãi ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2 013 -LẦN Tỉnh Hải Dương Môn TOÁN Khối A, A1 & B NỘI DUNG Câu-Ý Điểm Tập xác định: D  R \ 1 Sự biến thi n, ... y2 z3   2 (d1 ) qua (d ) www.VNMATH.comĐẠI HỌC NĂM HỌC 2 012 -2 013 ĐỀ THI THỬ LẦN TrườngTHPT chuyên Nguyễn Trãi Môn TOÁN Khối D Hải Dương Ngày thi: 24-24/03/2 013 Thời gian 18 0 phút Câu I ... ABC A ' H  a3 0,25 đ Gọi D trung điểm AC,ta có HD  AC Kẻ HK  A ' D ta chứng minh HK  mp( ACC ' A ') Giải tam giác A HD ta có HK  a  d ( H ; ACC ' A ') 0,25 đ Mp(ACC A ) ch a A’C song song...
 • 24
 • 209
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐAI HỌC LẦN 1 MÔN TOÁN, KHỐI A, A1 TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

ĐỀ THI THỬ ĐAI HỌC LẦN 1 MÔN TOÁN, KHỐI A, A1 TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
... thỡbcú3cỏchchnvacú5cỏchchnvỡ a ạ0, b a ị c 15 s 0.25 Doútrong Xcúttc6 +15 =21schngmhaichskhỏcnhau. Lyngunhiờnhaischncú C 21 = 210 cỏch ị n(A)= 210 . Vy P ( A) = VI. n ( A) n ( W) = 210 = 630 0.25 iukin:y>0. x 1. 0 2x ỡ2 log y- ... +x (1) Vỡ - Ê x Ê nờn - x > ị - x + x > (1) (1 - x2 ) ( - 4x2 + x4) 0.25 2 - 16 x + 16 x + x8 - 16 x + x - x x8 - x + 20 x Ê x ( x - x + 20 )Ê x =0 Vyphngtrỡnhcúnghimduynhtx=0 III. 1. VỡSA ... c= ù3 y = 2z ợ ợ Vyngthckhụngxyra,doútacúiuphichngminh. V. 1. Vỡ B = BC ầ Ox ị B (1 0) r ngthng BCcúvtpt n r TrcOxcúvtpt j( 01 ) ( 0.25 0.25 0.25 0.25 1. 0 ) -1 Do tam giỏc ABC vuụng ti A nờn...
 • 6
 • 569
 • 11

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa khối a, b - trường thpt chuyên lam sơn (mã đề 220)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa khối a, b - trường thpt chuyên lam sơn (mã đề 220)
... 39 40 A 40 41 < /b> C 41 < /b> DEHOA.NET L N 1- NĂM 2 013< /b> Mã ñ 226 Mã ñ 228 Câu ðáp Câu ðáp án án 1 < /b> 2 3 4 5 6 7 8 9 10< /b> 10< /b> 11< /b> 11< /b> 12< /b> 12< /b> 13< /b> 13< /b> 14< /b> 14< /b> 15< /b> 15< /b> 16< /b> 16< /b> 17< /b> 17< /b> 18< /b> 18< /b> 19< /b> 19< /b> 20 20 21 < /b> 21 < /b> 22 22 23 23 24 24 ... 31 < /b> C 32 B 33 B 34 C 35 B 36 C 37 D 38 C 39 D 40 B 41 < /b> A ðÁP ÁN MÔN HOÁ THI < /b> TH Mã ñ 222 Mã ñ 224 Câu ðáp Câu ðáp án án B A B A A C B C A 10< /b> C 10< /b> 11< /b> A 11< /b> 12< /b> B 12< /b> 13< /b> A 13< /b> 14< /b> B 14< /b> 15< /b> D 15< /b> 16< /b> A 16< /b> 17< /b> ... NH3 t o k t t a A B C D - H t - DEHOA.NET Trang –Mã ñ 220 Mã ñ 220 Câu ðáp án A A A D A B A C C 10< /b> D 11< /b> B 12< /b> B 13< /b> A 14< /b> B 15< /b> A 16< /b> B 17< /b> B 18< /b> C 19< /b> D 20 C 21 < /b> B 22 B 23 A 24 D 25 C...
 • 8
 • 396
 • 2

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên nguyễn tất thành (mã đề 061)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên nguyễn tất thành (mã đề 061)
... ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC LẦN I - MÔN HÓA HỌC 12< /b> www.DeThiThuDaiHoc.com cauhoi 0 61 < /b> B C D B C C C D C 10< /b> B 11< /b> A 12< /b> C 13< /b> D 14< /b> C 15< /b> B 16< /b> D 17< /b> D 18< /b> A 19< /b> B 20 D 21 < /b> B 22 D 23 A 24 B 25 C 26 A 27 B 28 B 29 ... Câu 10< /b> : Cho chất có công thức cấu tạo sau: HO-CH2-CH2-OH (X); HO-CH2-CH2-CH2-OH (Y); www.DeThiThuDaiHoc.com HO-CH2-CH(OH)-CH2-OH (Z); CH3-CH2-O-CH2 -CH3 (R); CH3-CH(OH)-CH2-OH (T) Những ... D BaSO4, MgO, Zn, Fe, Cu - - HẾT www.DeThiThuDaiHoc.com Download ebook, tài liệu, đề < /b> thi,< /b> giảng : http://diendan.shpt.info Trang 5/7 - đề < /b> thi < /b> 0 61 < /b> ĐÁP ÁN ĐỀ...
 • 7
 • 422
 • 3

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a, b 2014 - thpt quế võ 1

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a, b 2014 - thpt quế võ 1
... www.MATHVN.com – Toán < /b> Học < /b> Việt Nam TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ HƯỚNG DẪN CHẤM THI < /b> THỬ ĐH LẦN NĂM HỌC 2 013< /b> -2 014< /b> Môn:< /b> Toán < /b> khối < /b> A, < /b> A1, B, D - Lớp 11< /b> Câu (2,0 điểm) Điểm NỘI DUNG a (1,< /b> 0 điểm) TXĐ:R, Toạ độ đỉnh I (1;< /b> -4 ) ... 2x = d ( A, < /b> BC ) = x =1 < /b> ⇔ x = Suy A (1;< /b> -1 )< /b> ; A(7; -1 3< /b> ) 8 .b (1,< /b> 0 điểm) 9 .b (1,< /b> 0 điểm) Tọa độ A, < /b> B nghiệm hệ pt x − y 1 < /b> = x = y +1 < /b> ⇔  2 2 x + y − 4x − y + = (2 y + 1)< /b> + y − 4(2 y + 1)< /b> − y ... điểm) 0.25 M ∈(d1) ⇒ M(2a-3; a), N ∈(d2) ⇒ N (b; 3b- 2) 0.25 Ta có 3OM = (6a-9; 3a) ON = (b; 3b- 2) 0.25  6 a + b = a = 3OM + ON = ⇔  ⇔ 3a + 3b = b = 1 < /b> 1 < /b> 5 Suy M  ;  , N( -1 ;< /b> -5 ) 3 3 Tìm...
 • 5
 • 464
 • 30

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a,b 2014 - thpt amsterdam hà nội

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a,b 2014 - thpt amsterdam hà nội
... www.MATHVN.com TRƯỜNG HÀ NỘI – AMSTERDAM TỔ TOÁN – TIN ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ I NĂM 2 014 Môn: TOÁN Câu Câu (2,0 điểm) Đáp án Điểm a) Học sinh tự giải 1, 0 b) Gọi M (m; 9m ... n  An 1   n  n  1  n    n   n  1 n   Ta có 0,5 Tương tự 3b  Câu 6a (1, 0 điểm) 0,5 0,5 1 1 1 f  x     x 1  x    C80  C8 1  x   C82 1  x    C8 x 1  x  ... Câu (1, 0 điểm) a2 12  Vậy cos  OM , SA  a 13 a 21 273 2 a Ta chứng minh 3a    với a 2  a   a  6a  9a     a  1  a    (đúng) b2 c2   ; 3c    b 2 c 2 27  1 1  15 Vậy...
 • 5
 • 351
 • 35

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a,b 2014 - thpt chuyên vĩnh phúc

đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a,b 2014 - thpt chuyên vĩnh phúc
... 2 013 C2 011  2 013 C2 012 k  1, 2, ,2 013   2 011 2 012 S1  2 012  2 013  C2 011  C2 011    C2 011   2 013  C2 012  C2 012    C2 012    S1  2 012  2 013    1 2 011  2 013    1 2 012  2 012 ... 1  k !  2 013  k  ! 2 014  k  1 !  2 013  k  ! 8b  Vậy ta được      ak  S2  k 1 C2 014 2 014  k  0 ,1, 2, ,2 013   1  2 014  2 014 2 014   C2 014  C2 014    C2 014      1  C2 014 ... C C1 C2 C 2 013 Tính tổng :  S  2 013  2 013  2 013    2 013   2 014 k C Số hạng tổng quát của tổng là  ak  2 013  k  0 ,1, 2, ,2 013   k 1 k C 2 013 ! 2 014 !    k  0 ,1, 2, ,2 013   ak  2 013 ...
 • 5
 • 441
 • 31

đề thi thử đại học lần 1 môn hóa khối a, b năm 2010 - trường thpt đông sơn i (mã đề144)

đề thi thử đại học lần 1 môn hóa khối a, b năm 2010 - trường thpt đông sơn i (mã đề144)
... 4/4 - đề:< /b> 17< /b> 8 Sở GD-ĐT Thanh Hoá Trường THPT Đông Sơn I ĐỀ THI < /b> THỬ Đ I HỌC LẦN I (200 9-2 010< /b> ) Môn:< /b> Hoá học < /b> kh i < /b> A, < /b> B Th i gian: 90 phút (không kể th i gian giao đề)< /b> Đề gồm 04 trang, thí sinh ... 75%)? A 25, 215< /b> kg B 28 ,17< /b> 4 kg C 14< /b> ,087 kg D 18< /b> ,783 kg Trang 4/4 - đề:< /b> 14< /b> 4 Sở GD-ĐT Thanh Hoá Trường THPT Đông Sơn I ĐỀ THI < /b> THỬ Đ I HỌC LẦN I (200 9-2 010< /b> ) Môn:< /b> Hoá học < /b> kh i < /b> A, < /b> B Th i gian: 90 phút ... Ngư i ta thường dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch sau đây? A xút B amoniac C nước javen D nước v i Trang 4/4 - đề:< /b> 212< /b> Sở GD-ĐT Thanh Hoá Trường THPT Đông Sơn I ĐỀ THI < /b> THỬ Đ I HỌC LẦN I (200 9-2 010< /b> )...
 • 18
 • 289
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2013-LẦN 1 Môn TOÁN – Khối 1,&A A B TrườngTHPT chuyên Nguyễn Trãi Tỉnh Hải Dương

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2013-LẦN 1 Môn TOÁN – Khối 1,&A A B TrườngTHPT chuyên Nguyễn Trãi Tỉnh Hải Dương
... A< /b> C lên mp(đáy) 0,25 đ http://ebooktoan.com/forum (1,< /b> 0đ) nên HCA '  45o  A < /b> ' H  CH  AB  a < /b> Cạnh b n đáy CA  CB  a < /b> 2 S ABC  CB  CA.CB  a < /b> B A< /b> C’ K H A < /b> B D C : VABC A < /b> ' B ' C '  S ABC ... http://ebooktoan.com/forum ĐÁP ÁN (Gồm trang) THPT chuyênNguyễn Trãi ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2 013< /b> -LẦN Tỉnh Hải Dương Môn < /b> TOÁN < /b> Khối < /b> A,< /b> A1< /b> & B NỘI DUNG Câu-Ý Điểm Tập xác định: D  R \ 1< /b> Sự biến thi< /b> n, ...   2 (d1 ) qua (d ) ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2 012< /b> -2 013< /b> LẦN Môn < /b> TOÁN < /b> Khối < /b> D http://ebooktoan.com/forum TrườngTHPT chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương Ngày thi:< /b> 24-24/03/2 013< /b> Thời gian 18< /b> 0 phút...
 • 24
 • 228
 • 0

đề thi thử đại học lần một môn hóa khối a b 2013 thpt chuyên nguyễn trãi

đề thi thử đại học lần một môn hóa khối a b 2013 thpt chuyên nguyễn trãi
... B B A < /b> WWW.VNMATH.COM ĐÁP ÁN H A < /b> LẦN – MÃ ĐỀ 713 B C D C C A < /b> D A < /b> A C B C B A < /b> B D B A < /b> D D C D B A < /b> D ĐÁP ÁN H A < /b> LẦN – MÃ ĐỀ 513 A < /b> A D C D B A < /b> B C B A < /b> A B B C B D D D C A < /b> D C C A < /b> C C C B C D A < /b> A A < /b> ... A < /b> B C D A < /b> B C D A < /b> B C D WWW.VNMATH.COM TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI HẢI DƯƠNG (Mã đề:< /b> 513) ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 -2013 Môn < /b> thi:< /b> HOÁ HỌC, khối < /b> A,< /b> B Thời gian làm b i: 90 phút Cho biết khối < /b> ... triglixerat X NaO người ta thu hỗn hợp hai muối natrioleat natristearat theo tỉ lệ mol 1:2 Khi đốt cháy a < /b> mol X thu b mol CO2 c mol H2O Liên hệ a,< /b> b, c A < /b> b – c = 2a < /b> B b = c + a < /b> C b – c = 4a < /b> D b –...
 • 17
 • 278
 • 5

đề thi thử đại học lần 3 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên lê quý đôn (mã đề 485)

đề thi thử đại học lần 3 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên lê quý đôn (mã đề 485)
... 10 11 Mó 132< /b> D A B C B C A D A A D 209 B D C B C B A D C D B 35< /b> 7 A A C C D B B B C A C 485 A C B B D D A B A C B Cõu 31< /b> 32< /b> 33< /b> 34< /b> 35< /b> 36< /b> 37< /b> 38< /b> 39< /b> 40 41 12 13 < /b> 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 < /b> 24 25 26 ... 60 Mó 132< /b> C C D A C B D C B D A C A C D D B B B B 209 A C C D C D A C A B B 35< /b> 7 D C B C D A C D A B A 485 D D C B C A D B C A B C A D C D B A A D D C A A B A B C D B B C C B B A B D D B A A D ... 29 30< /b> A B C C D B A D A C B B B A D A B D C A C D B B D C C D A A B A B D A B D A B C A C D C B D A D D B D B A B A D A C B C A A D C C A D B A D B D B A D C 42 43 < /b> 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53...
 • 9
 • 550
 • 3

Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A,B trường THPT Nguyễn Du 2013

Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A,B trường THPT Nguyễn Du 2013
... thu dung dịch có pH=2 ( giả sử thể tích dung dịch không đổi Thời gian ( giây) điện phân khối lượng ( gam) Cu thu catot là: 1930 0,176 B 2123 0,352 C 1737 0,176 D 2123 0,704 X,Y,Z nguyên tố hóa ... Phần trăm khối lượng nguyên tố R hợp chất khí với hiđro (R có số oxi hóa thấp nhất) oxit cao tương ứng a% b%, với a : b = 40 : 17 Phát biểu sau đúng? Trong bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học, R ... 20 : A C©u 21 : A C C©u 22 : A C©u 23 : A C©u 24 : A C©u 25 : A C©u 26 : bị oxi hóa Fe3+ mà bị oxi hóa H+ Giá trị a,b là: 0,16 0,1 B 0,32 0,2 C 0,15 0,2 D 0,3 0,24 Phản ứng sau vừa tạo kết tủa,...
 • 6
 • 106
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN TOÁN KHỐI A, B TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN TOÁN KHỐI A, B TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
... V (1,< /b> 0 điểm) 0,25 du 1+< /b> u + 2 a3 + b3 =(a +b) (a2 +b2 -ab) (a +b) ab, a +b> 0 a2 +b2 -ab ab a3 + b3 +1 < /b> (a +b) ab+abc=ab(a +b+ c)>0 1 < /b> a + b + ab ( a + b + c ) 0,5 Tơng tự ta có 1 < /b> , b + c + bc ( a + b ... http://ductam_tp.violet.vn/ đáp án thang điểm đề < /b> thi < /b> thử < /b> đại < /b> học < /b> lần < /b> năm < /b> 2 011< /b> Môn:< /b> TOáN < /b> ; Khối:< /b> A ,B Trờng THPT Nguyễn Huệ Lu ý:Mọi cách giải ngắn gọn cho điểm tối đa Câu Đáp án I 1.< /b> (1,< /b> 0 điểm) Khảo sát (2,0 điểm) ... c ) 1 < /b> c + a + ca ( a + b + c ) Cộng theo vế ta có 1 < /b> 1 1 < /b> + + = + 3 + 3 x + y +1 < /b> y + z +1 < /b> z + x +1 < /b> a + b +1 < /b> b + c +1 < /b> c + a +1 < /b> 1 < /b> 1 + + ữ= a + b + c ( c + a + b ) = ) ( a + b + c ) ab bc ca...
 • 6
 • 295
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đai học lần 1 môn toán khối a a1 trường thpt ngô gia tựđề thi thử đại học lần 1 năm 20132014 môn toán khối a b trường thpt thuận thành tỉnh bắc ninhđề thi thử đại học vinh lần 2 môn hóahướng dẫn giải đề thi đại học cao đẳng 08 môn hóa khối ađáp án đề thi thử đại học vinh lần 1 năm 2015đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a năm 2014trường vĩnh phúcPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học