nghiên cứu động học và động lực học hộp số tự động mô phỏng hoạt động của hộp số

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHỎNG KỸ THUẬT RA QUYẾT ĐỊNH ĐA MỤC TIÊU TRONG HOẠCH ĐỊNH MẶT BẰNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... dựng Dựa vào số liệu mơ hình mơ phỏng, mơ hình định dùng để tính số đánh giá hệ thống để chọn phương án tốt 5.KẾT LUẬN Nghiên cứu xây dựng tốn hoạch định mặt bệnh viện đa khoa với mục tiêu cải ... trí mặt tổng qt với mục tiêu cụ thể, mơ hình hố mơ hệ thống bệnh viện tương đối xác thực, xây dựng hệ thống hỗ trợ định với số đánh giá đơn, tích hợp đa mục tiêu Nghiên cứu dùng để hoạch định mặt ... chữa bệnh bác sĩ, nâng cao hiệu suất thiết bi cận lâm sàng, giảm thời gian chờ đợi, lại, tạo thoải mái cho bệnh nhân Nghiên cứu giải tốn hoạch định mặt cơng cụ mơ định đa mục tiêu Nghiên cứu có...
 • 8
 • 236
 • 0

Tìm hiểu nghiên cứu các tài liệu lý thuyết liên quan tới chương trình phỏng hoạt động của mạng neural.

Tìm hiểu và nghiên cứu các tài liệu lý thuyết liên quan tới chương trình mô phỏng hoạt động của mạng neural.
... Đồ án môn Máy Học TÓM TẮT NỘI DUNG Bao gồm giai đoạn sau: Tìm hiểu đề tài Tìm hiểu nghiên cứu tài liệu thuyết liên quan tới chương trình hoạt động mạng neural Xây dựng cài đặt chương trình ... đề tài Tìm hiểu thuyết mạng neural, nghiên chế, phương thức hoạt động mạng neural xây dựng chương trình hoạt động mạng neural Cấu trúc đề tài Cấu trúc đề tài gồm có chương : Chương Tổng quan ... án môn Máy Học mạng Neural Trong nội dung đề tài chúng em chủ yếu tập trung vào nghiên cứu tác nhân ảnh hưởng đến hoạt động mạng Neural trình hoạt động mạng Neural CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ MẠNG...
 • 26
 • 261
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "KHAI THÁC PHẦN MỀM PHỎNG CHÁY FDS PHỤC VỤ KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ CÔNG TRÌNH SAU HOẢ HOẠN" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... đánh giá công trình sau hỏa hoạn thiết kế an toàn cháy cho công trình xây dựng Hiện phần mềm cháy FDS ứng dụng việc khảo sát, đánh giá công trình sau hỏa hoạn Quá trình khai thác sử dụng phần ... Việc ứng dụng FDS để tái tạo lại diễn biến đám cháy phục vụ cho khảo sát, đánh giá công trình sau hỏa hoạn hoàn toàn thực nhóm tác giả thực thành công công việc thực tế Phần mềm FDS đóng vai ... ứng dụng FDS Trên giới, FDS khai thác chủ yếu để giải toán thực tế cháy công tác đảm bảo an toàn cháy Bên cạnh đó, FDS khai thác công cụ phục vụ cho nghiên cứu cháy động lực đám cháy Đối với...
 • 10
 • 245
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Yếu tố tự sự trong thơ trữ tình của Nguyễn Nhược Pháp" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... nghệ thuật Nhìn chung thơ tập Ngày xa ví dụ điển hình lối thơ trữ tình giàu yếu tố tự Nguyễn Nhợc Pháp, với tập Ngày xa, có đóng góp đáng kể cho việc khai mở lối thơ trữ tình đại bám đời sống, ... cách nhân vật Do đó, cấu trúc ngữ pháp lời thoại tròn trịa hơn, 43 Lê Trung Liệt YếU Tố Tự Sự TRONG THƠ TRữ TìNH , Tr 40-44 loại câu tỉnh lợc đợc tác giả sử dụng: Me cời: thầy trông! Chn (chân) ... giếng thâm; Trọng Thuỷ nằm nớc sủi, Tiếng mõ cầm canh xa âm thầm 41 Lê Trung Liệt YếU Tố Tự Sự TRONG THƠ TRữ TìNH , Tr 40-44 Phơn phớt hồn ma đóm lập loè Cú rúc Đàn dơi bay tứ bề Răng rắc kêu nh...
 • 5
 • 326
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Vận dụng tưởng "Nhà nước tiêu vong" của Ph.Ăngghen trong điều kiện Việt Nam hiện nay " docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... tưởng “Nhà nước tiêu vong” Ph.Ăngghen điều kiện nước ta Ngày nay, học tập vận dụng di sản Nhà nước Ph.Ăngghen sống tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực mạnh Việt Nam ... Nhà nước "lý ng" thời đó, Nhà nước hoàn chỉnh xóa bỏ Hêghen, đại biểu tưởng cho giới quí tộc Phổ lại cho Nhà nước Phổ (thế kỷ XVI - XVII) "hình mẫu lý ng", hình thức Nhà nước "tuyệt đích ... phẩm Ph.Ăngghen Điều minh chứng rõ tác phẩm "Chống Đuy-rinh" Ở đây, Ph.Ăngghen tiến thêm bước dài việc lý giải tưởng Nhà nước tiêu vong Dĩ nhiên bàn luận Ph.Ăngghen vấn đề tiêu vong Nhà nước...
 • 16
 • 337
 • 2

Nghiên cứu dạy học một số kiến thức chương động lực học chất điểm vật lý 10 nâng cao theo lý thuyết kiến tạo luận văn thạc sĩ giáo dục học

Nghiên cứu dạy học một số kiến thức chương động lực học chất điểm vật lý 10 nâng cao theo lý thuyết kiến tạo luận văn thạc sĩ giáo dục học
... Vật 10 nâng cao theo thuyết kiến tạo Mục đích nghiên cứu Thiết kế tiến trình dạy học số kiến thức chương "Động lực học chất điểm" Vật 10 nâng cao theo thuyết kiến tạo nhằm góp phần nâng ... nâng cao chất lượng dạy học Vật Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng: thuyết kiến tạo dạy học; Quá trình dạy học 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Chương "Động lực học chất điểm" Vật 10 nâng ... lớn giáo dục tạo tất người 24 Chương THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC KIẾN TẠO MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG "ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM"VẬT LÝ 10 NÂNG CAO 2.1 Nội dung, đặc điểm, cấu trúc chương "Động lực học...
 • 86
 • 716
 • 1

Nghiên cứu xây dựng sử dụng thí nghiệm theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học vật lý ở trường trung họcsở

Nghiên cứu xây dựng và sử dụng thí nghiệm theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học vật lý ở trường trung học cơ sở
... SGK v t THCS, PPDH vi c xây d ng, s d ng thí nghi m v t theo hư ng tích c c hóa ho t ng nh n th c Ph m vi nghiên c u Nghiên c u xây d ng m t s thí nghi m v t bi n pháp s d ng thí nghi ... CƠ S LÝ LU N C A VI C S D NG THÍ NGHI M THEO HƯ NG TÍCH C C HÓA HO T NG NH N TH C C A H C SINH THCS TRONG QUÁ TRÌNH D Y H C V T LÝ 1.1 T ng quan v n nghiên c u Trong nh ng năm qua, c p qu n ... t c th 6.3 xu t bi n pháp sư ph m d y h c v t theo hư ng tích c c hóa ho t ng nh n th c c a HS THCS 6.4 Xây d ng m t s thí nghi m v t xu t m t s bi n pháp s d ng thí nghi m v t theo...
 • 14
 • 527
 • 0

Nghiên cứu khoa học " MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LÂM NGHIỆP CỘNG ĐỒNG BẢO TỒN PHÁT TRIỂN RỪNG Ở VIỆT NAM " ppt

Nghiên cứu khoa học
... lý rừng cộng đồng (cộng đồng quản lý rừng cộng đồng) quản lý rừng dựa vào cộng đồng (cộng đồng quản lý rừng chủ rừng khác) Khái niệm vừa phù hợp với định nghĩa FAO vừa phát huy nhiều đóng góp cộng ... đơn vị tương đương" Cộng đồng dùng báo cáo chủ yếu nói cộng đồng thôn Khái niệm cộng đồng tham gia quản lý rừng Cộng đồng tham gia quản lý rừng thay từ chung lâm nghiệp cộng đồng (LNCĐ) Theo ... đình cộng đồng đồng luân phiên tuần tra rừng, huy động tổ chức đoàn thể cấp cộng đồng tham gia bảo vệ rừng vv) Tính ưu việt LNCĐ Cộng đồng tham gia quản lý rừng có tính ưu việt sau: - Cộng đồng...
 • 16
 • 315
 • 1

Nghiên cứu khoa học " MộT Số HOạT ĐộNG KếT quả NGHIêN CứU KHOA HọC của dự án hợp tác kỹ thuật với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản ( JICA) về phát triển kỹ thuật trồng rừng trên đất phèn vùng đồng bằng " docx

Nghiên cứu khoa học
... thời trồng rừng đất phèn đồng sông Cửu Long Nghiên cứu khoa học xây dựng mô hình rừng 6.1 .Nghiên cứu Trong năm thực dự án, số kết nghiên cứu đợc rút từ lĩnh vực sau : * Kỹ thuật vờn ơm : + Kết nghiên ... kết thúc dự án Trên sở kết nghiên cứu dự án điều tra thêm t liệu nghiên cứu có, tổng kết kinh nghiệm dân, dự án thức hoàn thiện hớng dẫn kỹ thuật trồng rừng đất phèn đợc phát hành vào tháng năm ... khác làm việc cho dự án - Đã có nhiều quan chức phủ Nhật Bản, quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Bộ Nông – Lâm - Thuỷ, đại diện Sứ quán Lãnh sứ quán Nhật Bản, Viện NC/trờng học đơn vị tổ chức...
 • 10
 • 299
 • 1

báo cáo nghiên cứu khoa học ' hiệu quả xử lý nước thải dệt nhuộm của hai phương pháp đông tụ điện hóa oxi hóa bằng hợp chất fenton'

báo cáo nghiên cứu khoa học ' hiệu quả xử lý nước thải dệt nhuộm của hai phương pháp đông tụ điện hóa và oxi hóa bằng hợp chất fenton'
... sau xử Trong báo này, hai phương pháp xử nghiên cứu để so sánh khả tách loại chất màu dòng thải công nghệ dệt nhuộm đông tụ điện hóa oxi hóa hợp chất Fenton Cả hai phương pháp có ưu điểm ... gian xö (phót) Hình Hiệu suất tách loại COD theo thời gian xử hai phương pháp 1) phương pháp đông tụ điện 2) phương pháp oxi hóa Fenton 3.3 Ảnh hưởng chất chất màu xử Do hai phương pháp ... phương pháp xử nước thải dệt nhuộm nghiên cứu thời gian gần đông keo tụ, hấp phụ than hoạt tính, phương pháp oxi hóa sinh học, hóa học Tuy nhiên phương pháp thư ờng tạo lượng bùn lớn sau xử lý...
 • 5
 • 522
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý NHẰM ĐẢM BẢO HIỆU LỰC PHÁP LÝ CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾ" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... tài Để đảm bảo hiệu lực pháp hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế cần phải lưu ý vấn đề sau: 1- Hợp đồng phải ký kết sở tự nguyện thỏa thuận ý chí Bên, thuận mua vừa bán Người bán trí giao hàng ... hạn hiệu lực hợp đồng - Những quy định liên quan đến bổ sung, sửa đổi hợp đồng - Chữ ký có thẩm quyền bên ký kết Làm để ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế có hiệu lực pháp lý? Đây vấn đề ... thuận ký kết hợp đồng Phần kết hợp đồng quy định nội dung như: - Số hợp đồng số lượng hợp đồng giữ lại bên - Ngôn ngữ hợp đồng Ngôn ngữ hợp đồng giúp xác định hợp đồng lập ngôn ngữ hợp đồng gốc,...
 • 6
 • 230
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " MỘT SỐ CHỈ TỐ LỊCH SỰ TRONG HÀNH ĐỘNG NGỎ LỜI GIÚP ĐỠ BẰNG TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... biến tố cho hành động ngỏ lời giúp đỡ Người nói thứ tiếng khác thuộc ngôn ngữ khác dùng hai phương tiện mức độ khác nhằm thể phép lịch hành động lời nói kể hành động ngỏ lời giúp đỡ Kết luận Trong ... Trong báo này, mô tả so sánh số tố lịch hành động ngỏ lời giúp đỡ tiếng Anh tiếng Việt Hy vọng kết góp phần giúp việc dạy học tiếng Việt cho người nói tiếng Anh ngữ việc dạy học tiếng Anh cho ... nhân sâu xa tạo nên tương đồng và/ hoặc khác biệt việc sử dụng tố lịch hành động ngỏ lời giúp đỡ người Úc người Việt ngữ Hành động lời nói lịch Hành động lời nói nghiên cứu định nghĩa nhiều lý thuyết...
 • 9
 • 314
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Vành các tự đồng cấu của môđun giả nội xạ môđun giả xạ ảnh" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... A môđun môđun M , A môđun cốt yếu môđun M , A hạng tử trực tiếp môđun M vành tự đồng cấu môđun M tương ứng Môđun A, N gọi đơn cấu Trong báo đưa số tính chất vành tự đồng cấu môđun giả nội xạ môđun ... khác (xem [1], [6], [7], ) II Vành tự đồng cấu môđun giả nội xạ môđun giả xạ ảnh Cho M môđun chuỗi S = End(M ) Khi M môđun giả nội xạ S 1chuỗi trái M môđun giả xạ ảnh S 1chuỗi phải Bổ đề 2.1 ... M môđun liên tục Theo = [10, Proposition 2.5] ta có M tựa nội xạ (ii) (i): Giả sử có (ii) chứng minh M môđun giả nội xạ đếm (1 C1 ) Vì M môđun tựa nội xạ nên M môđun tựa nội xạ M môđun giả...
 • 5
 • 227
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Khả năng áp dụng hình MODFLOW tính toán dự báo trữ lượng nước dưới đất miền đồng bằng tỉnh Quảng Trị " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... cho phép áp dụng hình vào tính toán dự báo biến động trữ lượng nước đất cho vùng nghiên cứu Nhằm minh họa cho khả áp dụng hình MODFLOW miền đồng tỉnh Quảng Trị, nghiên cứu tính toán số ... nước đất thường sử dụng công tác quy hoạch quản lý khai thác nước đất trữ lượng tĩnh trữ lượng động thiên nhiên 3.5 Tính toán trữ lượng tĩnh Trữ lượng tĩnh nước đất miền đồng tỉnh Quảng Trị tính ... vậy, nước đất nguồn dự trữ đóng vai trò quan trọng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh [2] Áp dụng hình MODFLOW tính toán dự báo biến động trữ lượng nước đất miền đồng tỉnh Quảng Trị 3.1...
 • 9
 • 262
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Hợp tác Trung Quốc - Asean tác động của nó đến tiến hành xây dựng cộng đồng Asean " pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... thành lập quỹ Trung quốc - ASEAN Quỹ hợp tác y tế Trung Quốc ASEAN nhằm hỗ trợ cho lĩnh vực hợp tác hai bên Trên lĩnh vực hợp tác quốc tế, việc hợp tác phối hợp Trung Quốc ASEAN công việc quốc ... bình, hợp tác phát triển Vì vậy, triển vọng quan hệ Trung Quốc ASEAN thời gian tới tốt đẹp II Suy nghĩ tác động hợp tác Trung Quốc ASEAN tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN Nghiên cứu Trung quốc ... Trung Quốc, đồng thời địa bàn mà nhà đầu t Trung Quốc lựa chọn nớc đầu t Về phía ASEAN, năm 1991, Nghiên cứu Trung quốc số 6(76 )-2 007 Hợp tác Trung Quốc ASEAN tổng số vốn đầu t ASEAN Trung Quốc...
 • 6
 • 201
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu văn học dân gian từ góc độ type và motipnghiên cứu văn học dân gian từ góc độ type và motif những khả thủ và bất cập phần 2 pptxnghiên cứu dạy học một số kiến thức chương sóng cơ vật lý 12 chương trình nâng cao theo hướng giải quyết vấn đềcác đề tài nghiên cứu khoa học về điện tửđề tài nghiên cứu khoa học ngành điện tửđề tài nghiên cứu khoa học về điện tửcác đề tài nghiên cứu khoa học ngành điện tửđề tài nghiên cứu khoa học về sọ nãođề tài nghiên cứu khoa học các biện pháp phát triển phong trào tập luyện môn cầu lông trong học sinh trung học cở sởnghiên cứu tổng quan về hệ thóng tời đơn trên tàu thuỷ mô phỏng điều khiển truyền động điện cho các động cơ truyền động xoay chiềunghiên cứu dạy học một số kiến thức chương mắt các dụng cụ quang vật lý 11 chương trình nâng cao theo tình thần dạy học dự ánbài nghiên cứu khoa học về môn tự nhiên xã hội lớp 2bài nghiên cứu khoa học về môn tự nhiên xã hội ở lớp 1nghiên cứu dạy học chương lượng tử ánh sáng vật lí 12 ban cơ bản theo hướng giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tínhđề tài nghiên cứu khoa học một số biện pháp cho trẻ làm quen với toán mâm nonHiệp khí đạo trong đời sống hằng ngày koichi tohe, 183 trangBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phiNGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÂN VÙNG TÁCH MẠNG NHẰM GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ NAM ĐỊNHTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCM05. Bao cao KQ HDKD 2012 SHAnq so 29 thanh lap cty sg riverview4. Don de cu Nguyen Hong QuanA Danh muc tai lieu gui co dong 2013BC002t Y kien kiem toan BCTC HNBC003 Bao cao cua BKS het nhiem ky 2009-201320090414-KSH-BCTC kiem toan 2008 – KSH Bao cao nam 2008NGAU HUNG LY QUA CAUPhu luc 1 - So yeu ly lich ca nhanTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH The le bau cuTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 01 Chuong trinh hopThai cuc quyen thuong thuc van dapfb comsachvothuatco 016761 46892 zalo fb callThai cuc quyen hoi dap truong van nguyenfb comsachvothuatco 016761 46892 zalo fb callBáo Cáo Tài Chính 2014 – Thép Nhà Bè