Quản lý sâu bệnh hại cây trồng

Quản sâu bệnh hại rừng trồng

Quản lý sâu bệnh hại rừng trồng
... v c ch qun sõu, bnh hi rng trng 96 2.1 Cỏc bin phỏp qun sõu bnh hi rng 96 2.2 Xu hng v nhu cu qun sõu bnh hi rng hin 96 2.3 Mt s hot ng u tiờn qun sõu bnh hi ... khụng n, khụng hot ng nh rn phn, rp sỏp, v.v Bin thỏi hon ton Sâu non Trứng Nhộng Sâu trởng thành Bin thỏi khụng hon ton Sâu non Trứng Sâu trởng thành Lch phỏt sinh nm l mt nm cú bao nhiờu la sõu ... dng hng dn qun sõu bnh hi rng cú mt vai trũ quan trng, nú giỳp cỏc nh hoch nh chớnh sỏch, ngi qun nm bt tỡnh hỡnh sõu bnh hi k hoch, chng trỡnh cụng tỏc trng rng v qun sõu bnh hiu...
 • 125
 • 1,032
 • 3

Tài liệu Cẩm nang lâm nghiệp- Chương 17 QUẢN SÂU BỆNH HẠI RỪNG TRỒNG Phần 1 pptx

Tài liệu Cẩm nang lâm nghiệp- Chương 17 QUẢN LÝ SÂU BỆNH HẠI RỪNG TRỒNG Phần 1 pptx
... quản sâu bệnh hại rừng 96 2.2 Xu hướng nhu cầu quản sâu bệnh hại rừng 96 2.3 Một số hoạt động ưu tiên quản sâu bệnh hại rừng .97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 1 ... 94 CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ SÂU BỆNH HẠI RỪNG 95 Quy trình lâm sinh phòng trừ sâu, bệnh lập báo cáo .95 Các biện pháp chế quản sâu, bệnh hại rừng trồng 96 2 .1 Các biện pháp quản ... Những nghiên cứu sâu, bệnh hại Việt Nam 11 CHƯƠNG 3: ĐIỀU TRA, PHÂN LOẠI VÀ DỰ BÁO SÂU BỆNH HẠI RỪNG TRỒNG 15 Điều tra xác định tỷ lệ sâu bệnh hại 15 1. 1 Chọn tuyến ô tiêu...
 • 21
 • 696
 • 5

Tài liệu Cẩm nang lâm nghiệp- Chương 17 QUẢN SÂU BỆNH HẠI RỪNG TRỒNG Phần 2 docx

Tài liệu Cẩm nang lâm nghiệp- Chương 17 QUẢN LÝ SÂU BỆNH HẠI RỪNG TRỒNG Phần 2 docx
... trng l 20 %, ca sõu non 40% v ca nhng 10% Vy s lng sõu ca th h sau l: F = 10 x 0,5 x 300(1-0 ,2) = s trng 33 = ì 300 x 0,8 = 120 0 trng = 120 0(1 - 0,4) = 720 s nhng = 720 (1- 0,1) = 648 con/cõy 3 .2 D ... hoa, thi nhn Nng dựng 0,4 - 0,8% 3 .2. 2 PCNB (Pentaclorua nitrobengen) C6Cl5NO2 Dng bt vng hoc trng xỏm, dựng x ht, x t phũng tr bnh thi c r, thi gc - X ht dựng liu lng 0,3 - 0,5% lng ... t vi milimột n Cỏc bnh vi khun, nm v tuyn trựng cú th gõy bnh bu r 29 a Vi khuẩn gây bệnh b Triệu chứng cành bệnh a b Hỡnh 2. 2.7: Bnh bu n) Loi bnh mc chựm (Witches broom) Do nm, phytoplasma v...
 • 32
 • 486
 • 2

Tài liệu Cẩm nang lâm nghiệp- Chương 17 QUẢN SÂU BỆNH HẠI RỪNG TRỒNG Phần 3 ppt

Tài liệu Cẩm nang lâm nghiệp- Chương 17 QUẢN LÝ SÂU BỆNH HẠI RỪNG TRỒNG Phần 3 ppt
... lỏt, Kitazin, bavistin 0,05%, 10 ngy phun mt ln, phun - ln 52 a Bệnh đốm tím bạch đàn b Bệnh đốm xoan c Bệnh đốm than rộng Hình 1.2.6 Bệnh đốm lá rộng 1.2.7 Bnh tuyn trựng r cõy Triu chng: Cõy b ... ming, kớch thc 86 -119 ì 72-110àm; tỳi hỡnh que, khụng cung 33 -50 ì 8 ,3- 12àm; bo t hỡnh bu dc, khụng mu hi un cong xp thnh hng; kớch thc 13- 14 ì 4,9-7,0àm Giai don vụ tớnh chỳng thuc nm a bo t Colletotrichum ... qun sõu, bnh hi rng trng 2.1 Cỏc bin phỏp qun sõu bnh hi rng Qun sõu bnh hi bng bin phỏp hnh chớnh thụng qua vic ban hnh cỏc quy nh v phũng tr sõu bnh hi nh quy nh vic t chc qun sõu...
 • 72
 • 1,028
 • 7

CẨM NANG NGÀNH LÂM NGHIỆP: QUẢN SÂU BỆNH HẠI RỪNG TRỒNG docx

CẨM NANG NGÀNH LÂM NGHIỆP: QUẢN LÝ SÂU BỆNH HẠI RỪNG TRỒNG docx
... v c ch qun sõu, bnh hi rng trng 96 2.1 Cỏc bin phỏp qun sõu bnh hi rng 96 2.2 Xu hng v nhu cu qun sõu bnh hi rng hin 96 2.3 Mt s hot ng u tiờn qun sõu bnh hi ... khụng n, khụng hot ng nh rn phn, rp sỏp, v.v Bin thỏi hon ton Sâu non Trứng Nhộng Sâu trởng thành Bin thỏi khụng hon ton Sâu non Trứng Sâu trởng thành Lch phỏt sinh nm l mt nm cú bao nhiờu la sõu ... dng hng dn qun sõu bnh hi rng cú mt vai trũ quan trng, nú giỳp cỏc nh hoch nh chớnh sỏch, ngi qun nm bt tỡnh hỡnh sõu bnh hi k hoch, chng trỡnh cụng tỏc trng rng v qun sõu bnh hiu...
 • 125
 • 742
 • 8

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Đảm bảo năng suất rừng trồng, thu nhập và thương mại thông qua cải thiện quản sâu bệnh hại rừng trồng ở Việt Nam " docx

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... 10  Thông tin tổ chức tham gia dự án Tên dự án Đảm bảo suất rừng trồng, thu nhập thương mại thông qua cải thiện quản sâu bệnh hại rừng trồng Việt Nam Cơ quan tham gia dự án (phía Việt Nam) ... Tên dự án: Đảm bảo suất rừng trồng, thu nhập thương mại thông qua cải thiện quản sâu bệnh hại rừng trồng Việt Nam Mã số dự án: 023/07VIE Chúng ký vào báo cáo cam kết thời gian từ 15/11/2008 ... vật rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 12 Tiến triển dự án so sánh với mục tiêu, kết quả, hoạt động đầu vào đề xuất Tên dự án: Đảm bảo suất rừng trồng, thu nhập thương mại thông qua cải thiện...
 • 37
 • 259
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Đảm bảo năng suất rừng trồng, thu nhập và thương mại thông qua cải thiện quản sâu bệnh hại rừng trồng ở Việt Nam " BÁO CÁO ĐỊNH KỲ LẦN 1 ppt

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... kết Thông tin tổ chức tham gia dự án Tên dự án Đảm bảo suất rừng trồng, thu nhập thương mại thông qua cải thiện quản sâu bệnh hại rừng trồng Việt Nam Cơ quan tham gia dự án (phía Việt Nam) ... liệu sâu bệnh hại rừng sưu tập mẫu Kết 1. 1 Cở sở liệu sâu bệnh hại rừng thiết lập sở mẫu sâu bệnh hại thu Kết 1. 2 Xác định loài sâu bệnh hại chủ yếu cho loài trồng rừng Việt N am; xây dựng lịch ... Điều đảm bảo dựa cam kết sau BẢN CAM KẾT CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM NGHIỆP Tên dự án: Đảm bảo suất rừng trồng, thu nhập thương mại thông qua cải thiện quản sâu bệnh hại rừng trồng...
 • 15
 • 214
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Đảm bảo năng suất rừng trồng, thu nhập và thương mại thông qua cải thiện quản sâu bệnh hại rừng trồng ở Việt Nam " BÁO CÁO ĐỊNH KỲ LẦN 4 pdf

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... bảo suất rừng trồng, thu nhập thương mại thông qua cải thiện quản sâu bệnh hại rừng trồng Việt Nam Cơ quan tham gia dự án (phía Việt Nam) Phòng N/C Bảo vệ thực vật rừng; Chủ dự án phía Việt Nam ... PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM NGHIỆP Tên dự án: Đảm bảo suất rừng trồng, thu nhập thương mại thông qua cải thiện quản sâu bệnh hại rừng trồng Việt Nam Mã số dự án: 023/07VIE Chúng ký vào báo cáo cam kết ... sâu bệnh hại rừng sưu tập mẫu Kết 1.1 Cở sở liệu sâu bệnh hại rừng thiết lập sở mẫu sâu bệnh hại thu Kết 1.2 Xác định loài sâu bệnh hại chủ yếu cho loài trồng rừng Việt Nam; xây dựng lịch mẫu...
 • 48
 • 173
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Đảm bảo năng suất rừng trồng, thu nhập và thương mại thông qua cải thiện quản sâu bệnh hại rừng trồng ở Việt Nam " doc

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... lĩnh vực quản sâu bệnh hại rừng Viện KHLN VN Cục Bảo vệ Thực vật đào tạo kỹ điều tra sâu bệnh hại thông qua lớp tập huấn Úc Việt Nam Lớp tập huấn Kỹ điều tra chẩn đoán sâu bệnh hại rừng tổ ... sở liệu điều tra sâu bệnh hại rừng Hình 1: lịch mẫu côn trùng Viện KHLN VN Hình 2: Sơ đồ sở liệu điều tra sâu bệnh hại rừng 7.1.2 Xác định loài sâu bệnh hại chủ yếu cho loài trồng rừng Việt ... Lâm nghiệp Việt Nam soạn thảo quyến sách hướng dẫn thực địa loài sâu bệnh hại rừng trồng Việt Nam Cuốn sách bao gồm hình ảnh sâu bệnh hại chụp phòng thí nghiệm thực địa, thông tin chủ, ảnh hưởng,...
 • 9
 • 199
 • 0

Quảnsâu bệnh hại rừng trồng

Quản lí sâu bệnh hại rừng trồng
... khụng n, khụng hot ng nh rn phn, rp sỏp, v.v Bin thỏi hon ton Sâu non Trứng Nhộng Sâu trởng thành Bin thỏi khụng hon ton Sâu non Trứng Sâu trởng thành Lch phỏt sinh nm l mt nm cú bao nhiờu la sõu ... vi milimột n Cỏc bnh vi khun, nm v tuyn trựng cú th gõy bnh bu r 29 a Vi khuẩn gây bệnh b Triệu chứng cành bệnh a b Hỡnh 2.2.7: Bnh bu n) Loi bnh mc chựm (Witches broom) Do nm, phytoplasma v ... cõy sng ln cõy cht rng v cỏc dng c, cụng trỡnh bng tre, g a Mối chúa b Mối vua c Mối thợ d Mối lính e Mối giống có cánh Hỡnh 2.1.2: Cỏc loi mi c) B cỏnh thng (Orthoptera): Kớch thc c th cỏc loi...
 • 125
 • 1,015
 • 0

Sâu bệnh hại cây trồng

Sâu bệnh hại cây trồng
... Khái niệm côn trùng bệnh Khái niệm côn trùng Khái niệm bệnh Một số dấu hiệu trồng bị sâu, bệnh phá hại I.Tác hại sâu, bệnh I.Tác hại sâu, bệnh I.Tác hại sâu, bệnh: Cây trồng sinh trưởng, phát ... xuất giống trồng nhân giống vô tính ? Hình Hình Giâm cành Hình Hình Chiết cành Ghép mắt Quả cam bị Quả cam bị bệnh bệnh Trái bắp bị Trái bắp bị sâu, bệnh sâu, bệnh I Tác hại sâu, bệnh II Khái ... Vi sinh vật gây bệnh 3.Môt số dấu hiệu bị sâu bệnh phá hại Màu sắc, cấu tạo hình thái, trạng thái bị thay đổi Củng cố Bệnh bạc lúa Bệnh bạc lúa Bệnh đạo ôn Bệnh đạo ôn lúa lúa Bệnh vàng thiếu...
 • 40
 • 2,674
 • 12

bài 12- sâu bệnh hại cây trồng

bài 12- sâu bệnh hại cây trồng
... Tiết – Bài 12: SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG  MỤC TIÊU:  Khái niệm trùng bệnh Nhận biết số dấu hiệu bị sâu ,bệnh Tác hại sâu , bệnh   Tiết – Bài 12: SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG I – Tác hại sâu, bệnh: ... TƠ HẠI CẢI Bệnh thối bắp Sâu đục Bệnh Rỉ nấm Sâu ăn tạp Bệnh đốm Tiết – Bài 12: SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG I – Tác hại sâu, bệnh: Sâu bệnh có ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng, phát triển trồng làm giảm ... biết sâu, bệnh có ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển trồng trồng suất, chất lượng nơng sản? Một số hình ảnh sâu, bệnh gây hại đến trồng Một số hình ảnh sâu, bệnh gây hại đến trồng SÂU TƠ HẠI...
 • 23
 • 5,090
 • 27

Tiết 32 Sâu bệnh hại cây trồng

Tiết 32 Sâu bệnh hại cây trồng
... (cành) Tiết Bài 12: Sâu, bệnh hại trồng I Tác hại sâu, bệnh Sâu, bệnh hại trồngsâu, bệnh Hãy kể tên số loại ảnh hưởng đến đời sống trồng? hại trồng mà em biết? Bệnh phấn trắng Bọ xít hại cam Bệnh ... số dấu hiệu bị sâu, bệnh phá hoại Một số dấu hiệu bị sâu, bệnh phá hoại Khi phát dấu hiệu trồng bị sâu, bệnh phá hoại, em làm gì? Các nhóm thảo luận phút Tiến hành diệt trừ sâu bệnh biện pháp ... dấu hiệu trồng bị sâu, bệnh phá hại Cành bị gãy Lá bị thủng Thân, cành bị sần sùi Lá, bị đốm đen, nâu Cây, củ bị thối Lá, quả(trái) bị biến dạng Cành bị gãy Một số dấu hiệu bị sâu, bệnh phá hoại...
 • 17
 • 656
 • 2

BÀi 13: Sâu bệnh hại cây trồng

BÀi 13: Sâu bệnh hại cây trồng
... Liên Anh Khi có sâu, bệnh mức độ nhẹ Khi chưa có sâu, bệnh Phòng Sơ đồ nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại Trừ sớm, trừ kịp thời triệt để Sử dụng tổng hợp biện pháp phòng trừ Khi sâu, bệnh mức độ ... gian  Không đảm bảo hay hết sâu bệnh gây hại Bắt sâu tay Bẫy đèn Bắt bướm côn trùng có hại Biện pháp hóa học Sử dụng hóa chất để diệt trừ sâu bệnh Ưu điểm:  Diệt sâu bệnh nhanh  Không tốn nhiều ... độ nặng Các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại Biện pháp canh tác sử dụng giống chống sâu, bệnh hại Gồm có biện pháp chính:  Vệ sinh đồng ruộng  Làm đất  Gieo trồng thời vụ, chăm sóc, bón phân...
 • 20
 • 993
 • 4

Bài 12 SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG

Bài 12 SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG
... SẢN TIẾT SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG Em nêu vài ví dụ ảnh hưởng sâu, bệnh hại đến suất chất lượng nông sản TIẾT 12 SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG I Tác hại sâu, bệnh: Khi bị sâu, bệnh phá hại trồng sinh ... loại biến thái nào? không hoàn toàn TIẾT 12 SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG I Tác hại sâu bệnh: II Khái niệm côn trùng bệnh cây: Khái niệm côn trùng: Khái niệm bệnh cây: Quan sát hình ảnh, nghiên cứu thông ... có đôi râu Câu hỏi 2: Kể tên số côn trùng mà em biết? TIẾT 12 SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG I Tác hại sâu, bệnh: II Khái niệm côn trùng bệnh cây: Khái niệm côn trùng: - Côn trùng lớp ĐV thuộc ngành ĐV...
 • 21
 • 1,817
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: cong tac to chuc va chi dao quan ly sau benh hai cay thuc phamsâu bệnh hại cây trồngloại sâu bệnh hại cây trồngphòng trừ sâu bệnh hại cây trồngphòng trừ sâu bệnh hại cây trong vườnnhững loại sâu bệnh hại cây trồng1 số loại sâu bệnh hại cây trồng10 loại sâu bệnh hại cây trồngnhận biết một số loại sâu bệnh hại cây trồngtên các loại sâu bệnh hại cây trồngmột số loại sâu bệnh hại cây trồngcác loại sâu bệnh hại cây trồngcác nguyên lý về bệnh hại cây trồngcác loài sâu bệnh hại cây trồnghinh anh các loại sâu bệnh hại cây trồngNghi quyet DHDCD nam 2012 2bao cao thuong nien nam 2016nghi quyet dhdcd thuong nien nam 2017111Ban dang ky Giay Uy quyen EnglishCHUYEN ĐỂ SINH HOẠT CỤM BỘ MÔN GDCD BÀI LY TUONG SONG CUA THANH NIENThS chuẩn đầu ra ch cnyshchuẩn đầu ra 29 chuyên ngành chuyên khoa cấp II Sau đại họcđề cương ôn tập học kỳ 1 môn hóa học 11 có đáp án.3 THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚIThS chuẩn đầu ra ch hhtmThS chuẩn đầu ra ch ytccMau so 8 BC Sang kien De tai kem HD so 67 HD HCQGCV số 107_HCQG_TCCB ngày 22.02.2017 vv sửa đổi đối tượng khen thưởng TĐ 2016Thông báo V v tổ chức đánh giá trình độ tiếng anh tương đương B1, khung chuẩn Châu Âu đợt I, năm 2017 tại Hà Nội | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAđề cương ôn tập HKI môn công nghệ 11.Công văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAMau so 01 – NĐ 39 (BC thanh tich tap the)Đề cương báo cáo kiểm điểm cấp ủyPHỤ LỤC HD dai hoi chi bo NK 2017-2020Công văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA