Quản lý sâu bệnh hại rừng trồng

125 1,262 3
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2012, 11:17

Quản lý sâu bệnh hại rừng trồng . và cơ chế quản lý sâu, bệnh hại rừng trồng ..........................................................96 2.1. Các biện pháp quản lý sâu bệnh hại rừng ...................................................................................96. quản lý sâu bệnh hại rừng hiện nay........................................................96 2.3. Một số hoạt động ưu tiên trong quản lý sâu bệnh hại rừng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý sâu bệnh hại rừng trồng, Quản lý sâu bệnh hại rừng trồng, Quản lý sâu bệnh hại rừng trồng, Khái niệm bệnh cây rừng, Các nhân tố sinh vật, Sự hình thành dịch sâu, Tình hình và sự rối loạn về sâu, bệnh hại rừng, Tác hại của sâu, bệnh đối với cây rừng, Tuyến điều tra Ô tiêu chuẩn, Xác định mức độ bị hại:, Phân cấp mức độ hại, Mèi chóa b. Mèi vua, Ong ăn lá c. Ong cự phong Ong đục thân d. Ong kén, Thân loét b. Xoang bào tử và bào tử, Vi khuẩn gây bệnh b. Triệu chứng cành bệnh, Chẩn đoán theo triệu chứng bệnh, Chẩn đoán theo vật gây bệnh, Chẩn đốn bằng thí nghiệm lây bệnh nhân tạo, Chẩn đoán bằng phương pháp điều trị bệnh, Dự báo diện tích và phạm vi gây hại của sâu, Biện pháp sinh học, Biện pháp vật lý cơ giới, Biện pháp hoá học, Biện pháp kiểm dịch thực vật, Biện pháp phòng trừ tổng hợp, Biện pháp kỹ thuật lâm nghiệp, Biện pháp phòng bệnh trong kỹ thuật trồng rừng, Biện pháp phòng trừ sinh vật học, Biện pháp vật lý cơ giới, Biện pháp phòng trừ bằng hố học, Các bước nghiên cứu IPM, Nguyên tắc kinh tế học và chỉ tiêu phòng trừ của IPM, Điều kiện cơ bản của việc thực hiện IPM, Nước Borđô Bordeaux, Hợp chất lưu huỳnh - vôi ISO., PCNB Pentaclorua nitrobengen C6Cl5NO2, Daconin, Chlorothalomin, TPN: C8N2Cl4, Formalin, CH2O Nhóm thuốc diệt nấm hữu cơ 1. Zineb: C4H6SZn, Thuốc diệt nấm nội hấp, Chất kháng sinh và thuốc diệt nấm bằng cây cỏ, Thuốc diệt tuyến trùng, Phun thuốc: Các biện pháp sử dụng thuốc trừ sâu, Xông hơi, Những điểm chú ý khi dùng thuốc Nhóm dế:, Nhóm bọ hung:, Bệnh khô lá thông, sa mu, sa mộc Bệnh phấn trắng lá keo Bệnh đốm lá cây lá rộng, Bệnh tuyến trùng rễ cây con, Sâu hại thông, Bệnh hại thông, Bệnh hại cây bồ đề và các biện pháp phòng trừ, Bệnh hại cây mỡ, Bệnh hại phi lao, Bệnh hại cây quế và các biện pháp phòng trừ, Bệnh hại cây luồng, Bệnh hại tếch, Bệnh hại keo, Bệnh hại bạch đàn, Sâu ăn lá hồi, Châu chấu hại tre, Bọ xít vải, Các lồi xén tóc, Mối hại cây con, Bệnh bồ hóng, Cµnh bƯnh b. Vá tói kÝn, Một số hoạt động ưu tiên trong quản lý sâu bệnh hại rừng hiện nay, TÀI LIỆU THAM KHẢO tài liệu tiếng Việt:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay