Sản xuất rau an toàn và các nguyên tắc GAP Bài giảng cho học viên cao học Chuyên ngành Trồng trọt

Sản xuất rau an toàn các nguyên tắc GAP - Bài giảng cho học viên cao học Chuyên ngành Trồng trọt pptx

Sản xuất rau an toàn và các nguyên tắc GAP - Bài giảng cho học viên cao học Chuyên ngành Trồng trọt pptx
... sát chất lượng sản phẩm GIẢI PHÁP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Sản xuất rau an toàn dùng nhà có mái che • Ưu điểm: - Tránh cho rau khỏi bị giập nát (các loại rau cải, rau gia vị) - Che nắng cho loại ưa sáng ... leo giàn cần côn trùng thụ phấn - Nếu thực sớm gây khó khăn cho việc chăm sóc, bón phân, làm cỏ… Trồng rau thủy canh - Ưu điểm: + Thích hợp cho sản xuất rau an toàn + Dễ quản lý, sâu bệnh hại ... nước ủy quyền thực đặc biệt sản phẩm phải truy nguyên xuất xứ cần thiết GAPs MANG LẠI LỢI ÍCH GÌ? Những sản phẩm nông nghiệp sản xuất theo tiêu chuẩn GAP là: -An toàn: dư lượng chất gây độc (thuốc...
 • 30
 • 251
 • 0

Slide so sánh hiệu quả sản xuất rau an toàn rau truyền thống của các nông hộ ở xã xuân hòa, huyện nam đàn, tỉnh nghệ an

Slide so sánh hiệu quả sản xuất rau an toàn và rau truyền thống của các nông hộ ở xã xuân hòa, huyện nam đàn, tỉnh nghệ an
... rau an toàn rau truyền thống nông hộ Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa vấn đề liên quan đến sản xuất rau sản xuất rau an toàn 12/14/13 So sánh hiệu sản xuất ... 1.447.840,7/1.018.330= 1,42 (lần) Kết luận: Sản xuất rau an toàn đạt hiệu kinh tế 12/14/13 18 Hiệu hội môi trường Sản xuất rau an toàn Sản xuất rau truyền thống -Giảm thiểu nguy ô nhiễm môi trường ... số hình ảnh bà nông dân 12/14/13 13 Biểu đồ: Quan niệm người tiêu dùng rau an toàn 12/14/13 14 So sánh hiệu sản xuất rau an toàn rau truyền thống 12/14/13 15 Bảng 4: Chi phí sản xuất bình quân...
 • 28
 • 345
 • 1

Nghiên cứu đánh giá thực trạng sản xuất rau an toàn xác định các mối nguy ảnh hưởng đến chất lượng vệ sinh của một số loại rau tại xã vân nội, huyện đông anh, thành phố hà nội

Nghiên cứu đánh giá thực trạng sản xuất rau an toàn và xác định các mối nguy ảnh hưởng đến chất lượng vệ sinh của một số loại rau tại xã vân nội, huyện đông anh, thành phố hà nội
... ðông Anh, ti n hành th c hi n ñ tài: “ ðánh giá th c tr ng s n xu t rau an toàn xác ñ nh m i nguy nh hư ng ñ n ch t lư ng v sinh c a m t s lo i rau t i Vân N i, Huy n ðông Anh, Thành Ph N ... ng v t li u nghiên c u 3.2.1 ð i tư ng nghiên c u M t s lo i rau tr ng v ñông t i Vân N i, ðông Anh, N i Các h nông dân s n xu t rau Vân N i, ðông Anh, N i 3.2.2 V t li u nghiên c u ... ng rau an toàn Di n tích (DT) tr ng rau ñ a bàn n i nói chung có xu hư ng tăng không n ñ nh ( b ng 4.1) B ng 4.1 Di n tích rau rau an toàn c a N i Các huy n ñi u tra Toàn thành ph ðông Anh...
 • 116
 • 448
 • 1

Đánh giá thực trạng sản xuất rau an toàn xác định các mối nguy ảnh hưởng đến chất lượng vệ sinh của một số loại rau tại xã đông xuân, huyện sóc sơn, thành phố hà nội

Đánh giá thực trạng sản xuất rau an toàn và xác định các mối nguy ảnh hưởng đến chất lượng vệ sinh của một số loại rau tại xã đông xuân, huyện sóc sơn, thành phố hà nội
... kinh t , h i ðông Xuân ðông Xuân m t khu v c phía nam huy n Sóc Sơn thành ph N i Phía nam ðông Xuân giáp v i huy n ðông Anh, phía b c giáp Tiên Dư c, phía ñông giáp hai ð c ... tích tr ng rau ñã tăng lên ñáng k Sóc Sơn m t huy n ngo i thành Thành ph N i, có di n tích t nhiên l n th hai toàn thành ph (30.000 ha) ðư c s quan tâm c a c p y, quy n c p huy n Sóc Sơn, nh ... sinh c a m t s lo i rau t i ðông Xuân – huy n Sóc Sơn – Thành ph N i ” 1.2 M c ñích yêu c u 1.2.1 M c ñích ðánh giá th c tr ng s n xu t qu n lý sau thu ho ch rau an toàn, xác ñ nh m i nguy...
 • 128
 • 206
 • 0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẾ PHẨM VI SINH VẬT TRỪ SÂU HẠI RAU HỌ THẬP TỰ TRONG SẢN XUẤT RAU AN TOÀN TẠI THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẾ PHẨM VI SINH VẬT TRỪ SÂU HẠI RAU HỌ THẬP TỰ TRONG SẢN XUẤT RAU AN TOÀN TẠI THÁI NGUYÊN
... thiết lâu dài xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu ảnh hởng số chế phẩm vi sinh vật trừ sâu hại rau họ thập tự sản xuất rau an toàn Thái Nguyên" Mục đích nghiên cứu Điều tra ... pháp sinh học ứng dụng chế phẩm trừ sâu vi sinh vật để phòng trừ sâu hại sản xuất rau an toàn tỉnh Thái Nguyên hớng nghiên cứu cần thiết lâu dài Chơng + Số liệu trạng sản xuất rau đợc thu thập ... nhiễm rau biện pháp khắc phục 1.2.4 Một số đặc điểm sâu hại rau họ thập tự 1.2.5 Kết nghiên cứu ảnh hởng chế phẩm vi sinh vật đến suất, chất lợng phòng trừ dịch hại rau a Một số kết nghiên cứu ảnh...
 • 13
 • 1,049
 • 1

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển hệ thống sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố bắc giang vùng phụ cận

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển hệ thống sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố bắc giang và vùng phụ cận
... v th c tr ng s n xu t rau rau an toàn ñ a bàn thành ph B c Giang, t nh B c Giang 4.5 104 ð xu t gi i pháp phát tri n h th ng s n xu t rau an toàn ñ a bàn thành ph B c Giang K t lu n ñ ngh 106 ... k thu t tr ng rau an toàn ñ a bàn thành ph B c Giang, vi c ng d ng ti n b khoa h c công ngh s n xu t rau an toàn T s khoa h c trên, ñ xu t gi i pháp phát tri n s n xu t rau an toàn phù h p v ... tiêu, nhi m v phát tri n nông nghi p c a thành ph B c Giang, th c hi n ñ tài "Nghiên c u th c tr ng ñ xu t gi i pháp phát tri n h th ng s n xu t rau an toàn ñ a bàn thành ph B c Giang vùng ph c n”,...
 • 130
 • 397
 • 0

PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT RAU AN TOÀN TĂNG THU NHẬP CHO CÁC HỘ NÔNG DÂN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN VIỆT NAM pot

PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT RAU AN TOÀN TĂNG THU NHẬP CHO CÁC HỘ NÔNG DÂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN VIỆT NAM pot
... phát triển sản xuất rau an toàn Việt Nam, thực dự án Phát triển sản xuất rau an toàn tăng thu nhập cho hộ nông dân bảo vệ môi trường nông thôn Việt am” Vân Nội - Đông Anh Hà Nội Nội ... trình sản xuất theo tiêu chuNn sản xuất rau an toàn Số hộ tham gia mô hình 150 hộ N goài ra, diện tích sản xuất rau lại hộ nông dân thôn tập huấn, hướng dẫn sản xuất theo tiêu chuNn rau an toàn ... tuỳ thu c vào rau dài ngày ngắn ngày N ông dân sử dụng theo quy trình sản xuất rau an toàn tập huấn đảm bảo thời gian cách ly trước thu hoạch, sản phNm mô hình đảm bảo tiêu chuNn rau an toàn...
 • 8
 • 287
 • 3

Nghiên cứu ứng dụng các vi sinh vật đối kháng phân giải hữu cơ để sản xuất phân hữu cơ đa chức năng phục vụ sản xuất rau an toàn docx

Nghiên cứu ứng dụng các vi sinh vật đối kháng và phân giải hữu cơ để sản xuất phân hữu cơ đa chức năng phục vụ sản xuất rau an toàn docx
... nông sản tiến hành nghiên cứu đề tài: ghiên cứu khả ứng dụng VSV để sản xuất phân hữu vi sinh đa chức phục vụ sản xuất rau an toàn II VẬT LIỆU VÀ PHƯƠN G PHÁP N GHIÊN CỨU Vật liệu nghiên cứu Chế ... Nghiên cứu công nghệ sản xuất phân bón vi sinh vật đa chủng, phân bón chức phục vụ chăm sóc trồng cho số vùng sinh thái Trần Thị Thuần, 1997 Nghiên cứu nấm đối kháng trichoderma ứng dụng phòng trừ ... m phân giải xác rau ăn rau ăn thời gian nhanh Sản phN m phân bón tạo đảm bảo TCVN 71852002 tiêu dinh dưỡng, vi sinh vật gây bệnh phân bón hữu Kết nghiên cứu khả sử dụng chế ph m Trichoderma để...
 • 12
 • 348
 • 0

Sản xuất sử dụng các Pheromone Đặc hiệu phòng trừ sâu hại phục vụ sản xuất rau an toàn

Sản xuất và sử dụng các Pheromone Đặc hiệu phòng trừ sâu hại phục vụ sản xuất rau an toàn
... đề Việc sản xuất rau nớc ta gặp trở ngại lớn tác hại sâu bệnh hậu việc sử dụng thuốc để phòng trừ sâu bệnh hại Các đối tợng sâu hại, nh: sâu sâu khoang đối tợng sâu hại quan trọng rau họ thập ... hành sản xuất thử nghiệm ứng dụng pheromone hệ thống bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu hại loài sâu hại quan trọng rau Hoàn thiện KTCN sản xuất sử dụng pheromone để dự báo, phòng trừ sâu hại trồng ... sâu xanh sâu keo da láng phục vụ sản xuất rau an toàn Sản xuất 1.000.000 mồi pheromone loại sâu có chất lợng ổn định, để sử dụng rau với khả diệt sâu tơ đạt 60- 70%, sâu khoang: 80- 90%, sâu xanh...
 • 92
 • 535
 • 1

Thực trạng giải pháp để xây dựng thương hiệu rau sạch của Doanh nghiệp sản xuất rau an toàn Mộc Châu.DOC

Thực trạng và giải pháp để xây dựng thương hiệu rau sạch của Doanh nghiệp sản xuất rau an toàn Mộc Châu.DOC
... Marketing việc xây dựng tên thơng hiệu rau Doanh nghiệp ,Doanh nghiệp xây dựng cho tên thơng hiẹu tên Doanh nghiệp Doanh nghiệp sản xuất rau an toàn Mộc Châu Tuy nhiên, Doanh nghiệp cha có chiến ... làm cho thực phẩm len lỏi vào đời sống ngời dân Chơng II: Thực trạng xây dựng thơng hiệu Doanh nghiệp Thực trạng Doanh nghiệp sản xuât rau an toan Mộc Châu Marketing thơng hiệu Doanh nghiệp A ... định vị sản phẩm.Từ bớc xây dựng cho Doanh nghiệp đảm bảo an toàn đợc nhiêu ngời tiêu dùng biêt đến 15 Đối với Doanh nghiệp thành lập nh Doanh nghiệp sản xuất rau an toàn Mộc Châu việc xây dựng...
 • 27
 • 1,697
 • 18

Xem thêm

Từ khóa: sản xuất và sử dụng các pheromone đặc hiệu phòng trừ sâu hại phục vụ sản xuất rau an toànthực trạng và giải pháp sản xuất rau an toànquy trinh sản xuất mì ăn liền và các vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩmcác điều kiện để sản xuất rau an toànhiện trạng và một số giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn trên địa bàn hà nộicơ sở khoa học và khả năng nhân rộng biện pháp thủy lợi phục vụ sản xuất rau an toàn ở phường lĩnh nam quạn hoang mai hà nội2 quy định tạm thời về sản xuất rau an toàn của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn2 1 các loại thuốc bvtv có thể sử dụng trong sản xuất rau an toàn4 những hạn chế và bất cập về sản xuất rau an toàn ở nước ta thời gian qua7 khả năng và triển vọng về sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt gap ở việt nam trong thời gian tớisản xuất rau an toànhướng dẫn sản xuất rau an toànkinh nghiệm sản xuất rau an toàncẩm nang sản xuất rau an toànkỹ thuật sản xuất rau an toànPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Sách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học