Kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ tự động hoá trong điều hành và quản lý hệ thống giao thông đô thị

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tự động hóa trong quá trình giám sát điều khiển hệ thống xử nước bằng bình lọc cao áp khử trung clo tại trạm sản xuất nước sạch phục vụ cho sinh hoạt

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tự động hóa trong quá trình giám sát và điều khiển hệ thống xử lý nước bằng bình lọc cao áp và khử trung clo tại trạm sản xuất nước sạch phục vụ cho sinh hoạt
... HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ I Thông tin chung: Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tự động hoá trình giám sát điều khiển hệ thống xử nước, bình lọc cao áp khử trùng Clo trạm sản xuất nước phục ... cấp máy Công nghệ xử nước Công nghệ xử nước sinh hoạt nhà máy nước sử dụng công nghệ xử nước ngầm, điều khiển hệ thống hoạt động tay, lắp đặt theo mô hình trạm xử trung tâm Nước thô ... Phương pháp nghiên cứu - Thống kê, đo lường, thu thập số liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu - Ứng dụng công nghệ tự động hoá trình giám sát, điều khiển hệ thống xử nước bình lọc cao áp khử trùng...
 • 147
 • 447
 • 0

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀO QUẢN SẢN XUẤT LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS VÀ CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀO QUẢN LÝ SẢN XUẤT LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
... tỉnh đồng sông Cửu Long IV Q UY MÔ ÁP DỤNG VÀ KHẢ NĂNG NHÂN RỘ NG Về m ặt không gian, hệ thống GIS quản sản xuất lúa vùng đồng sông Cửu Long trước hết ứng dụng cho 13 tỉnh đồng sông Cửu CÔNG NGHỆ ... biểu đồ, sản xuất lúa, khả phạm vi áp dụng, hiệu đồ trạng tình hình sản xuất lúa ứng dụng hệ thống vào công tác quản bước đầu thực toán dự báo suất sản xuất lúa vùng đồng sông Cửu Long, lúa dựa ... độ xác nhận biết lúa ảnh Hệ thống GIS quản sản xuất lúa vùng đồng sông Cửu Long tiền đề cho việc hoàn thiện, mở rộng không gian ứng dụng hệ thống vào quản không sản xuất lúa m nhiều trồng...
 • 11
 • 168
 • 0

nghiên cứu áp dụng công nghệ tự động hoá xử nước thải

nghiên cứu áp dụng công nghệ tự động hoá xử lý nước thải
... pháp công nghệ xử nước thải đại Những công nghệ tự ộng hoá công ty hàng đầu giới nhưSIEMENS, AB, YOKOGAWA, sử dụng rộng rãi công trình xử nước thải Có thể nói trình độ tự ộng hoá xử nước ... tự ộng hoá Tóm lại: Tự ộng hoá cho xử nước thải nhà máy bia hoàn toàn khả thi kỹ thuật kinh tếtrong điều kiện Việt Nam II NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ TỰĐỘNG HOÁ XỬ LÝ NƯỚC THẢI Mục đích áp dụng ... nói chung nói riêng công trình xử nước thải công nghiệp với áp dụng khoa học công nghệ tự ộng hoá cao phương tiện kỹ thuật đại Thực tự ộng hoá công trình xử nước thải công nghiệp làm tăng...
 • 52
 • 98
 • 0

Báo cáo khoa học: "một số giải pháp ứng dụng công nghệ tự động hoá trong công tác quản lý, điều hành giao thông đô thị" docx

Báo cáo khoa học:
... thống điều hành, quản lý cha đợc hoàn thiện, đại, cha đảm bảo thông tin hai chiều lái xe trung tâm Bài báo trình bày số giải pháp ứng dụng công nghệ tự động hoá công tác quản lý, điều hành giao thông ... báo trình bày ý tởng ứng dụng công nghệ tự động hóa nhằm tạo nên mô hình hệ thống điều khiển giao thông thành phố thông minh Tính thông minh hệ thống thể mức độ tự động hóa cao khả thu nhận thông ... ngời quản lý, điều hành giao thông nhanh chóng đa phơng án điều khiển giao thông tối u nh phân luồng, điều khiển chu kỳ đèn tín hiệu Cuối thông tin điều khiển đợc đa đến ngời tham gia giao thông...
 • 8
 • 207
 • 0

KẾT QUẢ NGHIÊN cứu KHOA học CÔNG NGHỆ & PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THUỶ sản ở ĐBSCL

KẾT QUẢ NGHIÊN cứu KHOA học CÔNG NGHỆ & PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THUỶ sản ở ĐBSCL
... KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN ĐBSCL Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản II 116 Nguyễn Đình Chiểu Tp Hồ Chí Minh NUÔI THUỶ SẢN ĐBSCL • Diện ... phòng trị bệnh nuôi thuỷ sản tôm sú KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHCN TRONG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN ĐBSCL( tt) • Trong lĩnh vực môi trường & bệnh thuỷ sản (tt): - Nghiên cứu vaccine phòng bệnh cá tra nuôi thâm ... nuôi theo giai đoạn phát triển khác cá chẽm, cá mú, cá giò, ĐỊNH HỨƠNG KHCN PHỤC VỤ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN ĐBSCL • • Tiếp tục xây dựng cập nhật quy hoạch phát triển nuôi thuỷ sản ĐBSCL Giống thuỷ...
 • 43
 • 386
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tinh sinh học trong việc bảo tồn quỹ gen vật nuôi việt nam

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tinh sinh học trong việc bảo tồn quỹ gen vật nuôi việt nam
... tài Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tin sinh học việc bảo tồn Quỹ gen Vật nuôi Việt Nam" đợc xây dựng bối cảnh Mục tiêu nhiệnm vụ: - Xây dựng phần mềm phục vụ công tác quản lý nguồn gen vật nuôi Việt ... KH&CN cấp Nhà nớc Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tin sinh học việc Bảo tồn Nguồn gen Vật nuôi Việt Nam Mã số: Thuộc chơng trình: Hợp tác quốc tế khoa học công nghệ theo nghị định th Chủ ... đa dạng sinh học, nghiên cứu động vật học sở liệu giống vật nuôi Việt Nam Phần mềm trực tiếp phục vụ công tác Ban chủ nhiệm (Viện Chăn Nuôi) "Đề án bảo tồn nguồn gen vật nuôi Việt Nam" đề án thờng...
 • 137
 • 352
 • 0

nghiên cứu, ứng dụng công nghệ pon để quy hoạch, nâng cấp tối ưu hóa mạng truyền dẫn 3g

nghiên cứu, ứng dụng công nghệ pon để quy hoạch, nâng cấp và tối ưu hóa mạng truyền dẫn 3g
... HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PON ĐỂ QUY HOẠCH, NÂNG CẤP VÀ TỐI ƢU HÓA MẠNG TRUYỀN DẪN 3G WCDMA Học ... thông mạng truyền dẫn 3G để tiết kiệm dải thông, tối ƣu mạng truyền dẫn di động 3G Xuất phát từ ý tƣởng muốn tìm hiểu công nghệ W-CDMA, mạng W-CDMA công nghệ PON thực luận văn: Nghiên cứu, ứng dụng ... thông tin di động thê hệ thứ W-CDMA, Chƣơng : Công nghệ PON chuẩn hóa PON, Chƣơng : dẫn 3G, Ứng dụng PON để quy hoạch, nâng cấp tối ƣu hóa mạng truyền Chƣơng : Kết luận hƣớng mở luận văn Trong...
 • 90
 • 128
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mạng truy nhập không dây WiMax khả năng ứng dụng tại Việt Nam

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mạng truy nhập không dây WiMax và khả năng ứng dụng tại Việt Nam
... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Lê Anh Dũng NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MẠNG TRUY NHẬP KHÔNG DÂY WIMAX VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TẠI VIỆT NAM Ngμnh : Công nghệ điện tử - viễn thông Chuyên ... chọn đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mạng truy nhập không dây Wimax khả ứng dụng Việt Nam Nội dung luận văn đƣợc chia thành chƣơng nhƣ sau : Chƣơng 1: Tổng quan mạng không dây Chƣơng 2: ... KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG WIMAX TẠI VIỆT NAM 89 5.1 Các ứng dụng Wimax 89 5.1.1 Các mô hình ứng dụng 89 5.1.1.1 Mô hình ứng dụng cố định (Fixed WiMAX) 89 5.1.1.2 Mô hình ứng dụng...
 • 119
 • 322
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu, ứng dụng công nghệ PON để quy hoạch, nâng cấp tối ưu hóa việc phân bổ vị trí tần số mạng truyền dẫn 3g

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  nghiên cứu, ứng dụng công nghệ PON để quy hoạch, nâng cấp và tối ưu hóa việc phân bổ vị trí và tần số mạng truyền dẫn 3g
... pháp quy hoạch thực trước KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI Sau tháng thực hiện, luận án Ứng dụng công nghệ PON để quy hoạch, nâng cấp, tối ưu hóa việc phân bổ vị trí tần số mạng truyền dẫn ... thể, vào điều kiện phát triển thị trường thị phần nhà khai thác Trong chương trình bày: Ứng dụng công nghệ PON để quy hoạch, nâng cấp, tối ưu hóa việc phân bổ vị trí tần số mạng truyền dẫn 3G khu ... cầu xử lý thấp nhiều để ứng dụng công nghệ PON cho nâng cấp, quy hoạch tối ưu hóa vị trí mạng 3G 3.3 Quy hoạch vị trí Nhưng vấn đề việc tìm kiếm giải pháp tối ưu với chi phí số liệu hình thức khép...
 • 28
 • 159
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PON để QUY HOẠCH, NÂNG cấp tối ưu hóa MẠNG TRUYỀN dẫn 3g WCDMA

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  NGHIÊN cứu, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PON để QUY HOẠCH, NÂNG cấp và tối ưu hóa MẠNG TRUYỀN dẫn 3g WCDMA
... truyền dẫn phục vụ nhu cầu dung lượng, lưu lượng đa dịch vụ liệu mạng 3G WCDMA Đề tài luận văn mang tên Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ PON để quy hoạch, nâng cấp tối ưu hóa mạng truyền dẫn 3G ... rộng mạng truyền tải; Tương thích với công nghệ sử dụng tương lai Để thực ý tưởng nêu tác giả chọn đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ PON để quy hoạch, nâng cấp tối ưu hóa mạng truyền dẫn 3G ... rộng mạng truyền tải; Tương thích với công nghệ sử dụng tương lai Tôi đề xuất giải pháp mạng tích hợp PON – WCN để ứng dụng công nghệ PON cho nâng cấp, quy hoạch tối ưu cho backhaul mạng 3G Chương...
 • 20
 • 131
 • 0

nghiên cứu ứng dụng công nghệ mạ crôm để mạ trục vít xi lanh máy ép dầu

nghiên cứu ứng dụng công nghệ mạ crôm để mạ trục vít và xi lanh máy ép dầu
... tế trên, đ nghiên cứu thực đề tài Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mạ crôm để mạ trục vít xi lanh máy ép dầu từ làm sở cho việc phát triển, ứng dụng rộng r i kỹ thuật chế tạo sửa chữa máy Mục đích ... hình công nghệ ứng dụng công nghệ mạ điện nói chung, mạ crôm nói riêng nớc nh hiệu Nghiên cứu khả ứng dụng lớp mạ crôm Nghiên cứu ảnh hởng thông số công nghệ đến chất lợng lớp mạ Nghiên cứu; ... quy trình mạ crôm trục vít xi lanh máy ép dầu Để đạt đợc mục đích trên, nội dung cụ thể đề tài gồm: - Tìm hiểu điều kiện làm việc trục vít xi lanh máy ép dầu; - Nghiên cứu sở lý thuyết mạ điện...
 • 116
 • 372
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ứng dụng công nghệ pon để quy hoạch nâng cấp và tối ưu hóa mạng truyền dẫn 3g wcdmakết quả nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ về phân bón cho một số cây trồng trên đất dốc ở miền núi phía bắckết quả nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ về phân bón cho một số loại cây trồng trên đất dốc ở miền núi phía bắcnghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tinnghiên cứu ứng dụng công nghệ đa phương tiện nhằm nâng cao văn hóa truyền thống việt namđề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tinviện nghiên cứu ứng dụng công nghệ nha trangnghiên cứu ứng dụng công nghệ 4d cad trong lập và mô phỏng tiến độ thi công xâyket qua nghien cuu khoa hoc cong nghe sinh hocnghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giáo án chương trình toán khối lớp 3đề cương nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và gis xây dựng bản đồ hoang mạc hóaviện nghiên cứu ứng dụng công nghệnghiên cứu ứng dụng công nghệnghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý hoàn tất vải len 100 phần trămluận văn thạc sỹ nghiên cứu ứng dụng công nghệ cừ bản bê tông cốt thép dự ứng lực để bảo vệ bờ sông bờ biển ở đồng bằng sông cửu long09. TT thong qua bao cao tai chinh10. TTr Bo sung nganh nghe KD_SHA 2013. Bao cao HDQT 2012 SHA04. Bao cao HDQT SHA_r05. Bao cao KQ HDKD Ban TGD SHA_r03. Bao cao BKS SHA 201204. Bao cao HDQT 2012 SHALời nguyện tín hữu Lễ Thánh Thomas BM Cộng Đoàn Làng Tám02. Chuongtrinhdaihoi2014_SHA_r08. TTphanpholoinhuan _SHA_rTo trinh phat hanh tang von dieu le 2014%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2 s%e1%bb%ada %c4%91%e1%bb%95i l%e1%ba%a7n 3bao cao rieng 6.2017. Bao cao HDQT 2013 SHA_r. DuThaoNghiQuyet 2013 SHA_rTo trinh mien nhiem thanh vien BKS%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2 s%e1%bb%ada %c4%91%e1%bb%95i l%e1%ba%a7n 1Ngh%e1%bb%8b quy%e1%ba%bft H%c4%90QT Th%c3%b4ng qua m%e1%bb%99t s%e1%bb%91 n%e1%bb%99i dung t%e1%ba%a1i k%e1%bb%b3 h%e1%bb%8dp H%c4%90QT th%c3%a1ng 4.2013Bao cao HDQT 2015-SHABao cao tinh hinh quan tri cong ty 06 thang dau nam 2015 CBTT