GIÁO TRÌNH DAY LÀM VIỆC VỚI LIVE EFFECTS

Mười điều tâm niệm… để giao tiếp và làm việc với trẻ em Tự Kỷ pptx

Mười điều tâm niệm… để giao tiếp và làm việc với trẻ em Tự Kỷ pptx
... em Nói tóm lại, người lớn phải HỌC, học làm người Trẻ em lúc có may THÀNH NGƯỜI « nhờ với » Để làm người vậy, cần lưu tâm cách đặc biệt đến hai khả : thứ làm chủ kịp thời chuyển biến xúc động đau ... người trẻ em NGUYỄN văn Thành Lausanne, Thụy Sĩ - Mùa Hè 2006 N.B Xin tìm đọc thêm hai tác phẩm, www.chungnhanduckito.net - 1.- Trẻ Em Tự Kỷ : phương thức giáo dục, năm 2005 - 2.- Nguy Cơ Tự Kỷ ... dạy dỗ em, - Thứ hai biết khen thưởng tức khắc trẻ em có hành vi thích ứng với mục tiêu, - Thứ ba « từ chối, nói KHÔNG » cách cụ thể xác », trẻ em có hành vi sai trái Tuy nhiên, đồng thời với lời...
 • 2
 • 215
 • 0

Rèn luyện kỹ năng làm việc với sách giáo khoa cho học sinh qua dạy học chương ''chuyển hoá vật chất và năng lượng'' sinh học 11 THPT

Rèn luyện kỹ năng làm việc với sách giáo khoa cho học sinh qua dạy học chương ''chuyển hoá vật chất và năng lượng'' sinh học 11  THPT
... RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LÀM VIỆC VỚI SGK CHO HỌC SINH QUA DẠY HỌC CHƯƠNG “CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG” SINH HỌC 11 THPT .32 2.1 CÁC KỸ NĂNG LÀM VIỆC VỚI SGK CẦN RÈN LUYỆN CHO HỌC SINH TRONG DẠY ... KHOA CHO HỌC SINH QUA DẠY HỌC CHƯƠNG “CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG” SINH HỌC 11 THPT 2.1 CÁC KỸ NĂNG LÀM VIỆC VỚI SÁCH GIÁO KHOA CẦN RÈN LUYỆN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CHUYỂN HÓA VẬT ... kỹ làm việc với sách giáo khoa Sinh học học sinh số trường THPT - Xác định hệ thống kỹ làm việc với sách giáo khoa cần rèn luyện cho học sinh dạy học sinh học - Xây dựng quy trình rèn luyện kỹ...
 • 96
 • 531
 • 3

Giáo trình điện - Chương 11: M.B.A làm việc với tải không đối xứng và quá trình quá độ trong M.B.A doc

Giáo trình điện - Chương 11: M.B.A làm việc với tải không đối xứng và quá trình quá độ trong M.B.A doc
... 1 1-4 Sự phân bố dòng điện pha ngắn mạch 1 1-5 Quá dòng điện m.b.a Hiện tợng dòng điện thờng xảy đóng m.b.a vào lới lúc không tải xảy ngắn mạch 11.5.1 Đóng m.b.a vào lới điện không tải Nh biết, m.b.a ... biết, m.b.a làm việc không tải, dòng điện không tải I0 nhỏ (không vợt 10%Iđm) Nhng trình độ đóng m.b.a không tải vào lới dòng điện I0 tăng gấp nhiều lần dòng điện định mức Ta xét tợng m.b.a pha ... 3I T It0 (1 1-4 ) P 3I P W (1 1-5 ) 2 xto = z to rto V (1 1-6 ) Hình 1 1-2 Sơ đồ nối dây xác định tổng trở thứ tự không m.b.a 1 1-3 Tải không đối xứng m.b.a 11.3.1 Khi có dòng điện thứ tự không a Trờng...
 • 13
 • 191
 • 1

Giáo trình hướng dẫn cách làm việc với Range và Cells trên trong Microsoft excel phần 10 potx

Giáo trình hướng dẫn cách làm việc với Range và Cells trên trong Microsoft excel phần 10 potx
... CHƯƠNG V: LẬP TRÌNH TRÊN AUTOCAD  đương với ThisDrawing đối tượng ActiveDocument, đối tượng thuộc tính đối tượng Application Để hiển thị tên vẽ hành AutoCAD ta truy cập theo cách sau (từ mô-đun ... có tên Add Cách thức thêm đối tượng vào tập đối tượng: ModelSpace.AddLine (P1, P2) Layers.Add ("ABC") Các tập đối tượng có phương thức thuộc tính giống dùng để thao tác với chúng với đối tượng ... không IntersectWith Trả toạ độ điểm mà đối tượng chọn giao với đối tượng khác Người lập trình thiết lập chế độ khác trình tìm giao với đối tượng khác Mirror Lấy đối xứng đối tượng qua đường thẳng...
 • 5
 • 249
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách làm việc với Range và Cells trên trong Microsoft excel phần 9 pptx

Giáo trình hướng dẫn cách làm việc với Range và Cells trên trong Microsoft excel phần 9 pptx
... cần thao tác cách tra cứu theo nhánh đối tượng 194 CHƯƠNG V: LẬP TRÌNH TRÊN AUTOCAD  Mỗi đối tượng cấu trúc tương đương với thành phần AutoCAD, ví dụ đối tượng Preferences tương đương với hộp thoại ... lập trình, lúc có nhiều khái niệm phải hiểu theo cách khác, thiết thực cho việc lập trình AutoCAD coi đối tượng cấu thành từ đối tượng khác, đối tượng này, theo cách hiểu thông thường, thành phần ... đoạn mã bước 15 thêm vào cuối tệp ACAD.LSP có 14 Khởi động chương trình soạn thảo văn bản, ví dụ chương trình Notepad có sẵn Windows Trong Windows, chọn trình đơn Start Run Trong hộp thoại Run,...
 • 5
 • 183
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách làm việc với Range và Cells trên trong Microsoft excel phần 8 pptx

Giáo trình hướng dẫn cách làm việc với Range và Cells trên trong Microsoft excel phần 8 pptx
... hợp cách quản lý dự án VBA dòng lệnh AutoCAD với ngôn ngữ lập trình AutoLISP ta gọi dự án VBA hay sử dụng chức dự án VBA chương trình AutoLISP Macro 3.1 Khái niệm Macro AutoCAD Cũng tương tự Excel, ... niệm Macro đưa vào AutoCAD công cụ giúp cho người dùng thực nhanh công việc nhờ khả tự động thực AutoCAD thông qua Macro, mà thực chất chương trình VBA Trong AutoCAD, để Macro chương trình phải thỏa ... mãn đồng thời quy định sau: Là chương trình dạng Sub; 189 Có phạm vi Public; Đặt mô-đun chuẩn mô-đun ThisDrawing Lưu ý tên Macro tên chương trình Trong Excel, tính ứng dụng mở rộng thể dạng Macro...
 • 5
 • 194
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách làm việc với Range và Cells trên trong Microsoft excel phần 7 pps

Giáo trình hướng dẫn cách làm việc với Range và Cells trên trong Microsoft excel phần 7 pps
... cụ lập trình Visual Studio Microsoft, công cụ lập trình coi mạnh thân thiện nay, để xây dựng phần mềm Như ta lập trình mở rộng AutoCAD với công cụ sau: AutoLISP Visual LISP: công cụ lập trình ... khổ giáo trình này, nội dung lập trình mở rộng AutoCAD VBA đặt trọng tâm tính hiệu Bên cạnh đó, để khai thác tốt AutoCAD, việc kết hợp VBA với AutoLISP để thực dự án phần mềm lựa chọn hay, đó, giáo ... với ngôn ngữ lập trình AutoLISP môi trường lập trình Visual LISP Một chương trình viết AutoLISP lưu trữ độc lập tệp văn gọi vào AutoCAD cần dùng đến lệnh riêng Do đặc thù riêng ngôn ngữ lập trình, ...
 • 5
 • 218
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách làm việc với Range và Cells trên trong Microsoft excel phần 6 pot

Giáo trình hướng dẫn cách làm việc với Range và Cells trên trong Microsoft excel phần 6 pot
... cho Macro có tên “Macro1” 180 CHƯƠNG IV: LẬP TRÌNH TRÊN MICROSOFT EXCEL 181 CHƯƠNG V: LẬP TRÌNH TRÊN AUTOCAD Tổng quan AutoCAD 1.1 Khả AutoCAD AutoCAD phần mềm hỗ trợ tạo vẽ kỹ thuật dùng phổ biến ... động trình thông qua viêc xử lý kiện liên quan đến việc mở đóng Workbook Trong kiện Workbook_Open, gọi đến thủ tục thực việc tạo trình đơn, kiện Workbook_BeforeClose, gọi đến thủ tục thực việc ... CHƯƠNG IV: LẬP TRÌNH TRÊN MICROSOFT EXCEL Sub XoaMenu() Dim cb As CommandBar Dim cbp As CommandBarPopup ‘Lấy tham chiếu đến trình đơn Set cb = Application.CommandBars("Worksheet...
 • 5
 • 202
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách làm việc với Range và Cells trên trong Microsoft excel phần 5 ppt

Giáo trình hướng dẫn cách làm việc với Range và Cells trên trong Microsoft excel phần 5 ppt
... thành phần hệ thống trình đơn Excel, người dùng kích chuột vào Menu danh sách MenuItem 174 CHƯƠNG IV: LẬP TRÌNH TRÊN MICROSOFT EXCEL Menu Item: thành phần Menu xuất người dùng kích chuột vào menu ... Thanh trình đơn Excel 8.4.1 Cấu trúc hệ thống trình đơn Cấu trúc hệ thống trình đơn Excel thể thông qua sơ đồ sau: Menu Bar: Là hàng chữ nằm cùng, phía tiêu đề ứng dụng Excel Như đề cập, tuỳ vào ... minh hoạ rõ cấu trúc hệ thống trình đơn Excel Hình IV-21: Hệ thống trình đơn 8.4.2 Tạo trình đơn tuỳ biến Người lập trình dễ dàng thêm hiệu chỉnh hệ thống trình đơn Excel thông qua đoạn mã lệnh...
 • 5
 • 196
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách làm việc với Range và Cells trên trong Microsoft excel phần 4 pdf

Giáo trình hướng dẫn cách làm việc với Range và Cells trên trong Microsoft excel phần 4 pdf
... CHƯƠNG IV: LẬP TRÌNH TRÊN MICROSOFT EXCEL Có nhiều số định nghĩa trước tương ứng với hộp thoại Excel Danh sách đầy đủ số tra cứu với Object Browser: Trong mô đun mã lệnh VBAIDE, ... tiếp thông qua trình đơn Điều tương đương sử dụng chuột để chọn mục trình đơn trình đơn Excel Đoạn mã lệnh sau tương đương với việc người dùng chọn trình đơn Edit Go To trực tiếp Excel: Application.CommandBars(“Worksheet ... Controls("Format").Controls( "Cells ").Execute Ngoài ra, theo cách này, người lập trình thực thi mục trình đơn có trình đơn Excel 8.3 Hộp thoại tuỳ biến – UserForm Khi hộp thoại mặc định Excel không đáp ứng...
 • 5
 • 183
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách làm việc với Range và Cells trên trong Microsoft excel phần 3 ppt

Giáo trình hướng dẫn cách làm việc với Range và Cells trên trong Microsoft excel phần 3 ppt
... Type:=8) UserRange.Clear UserRange.Select Canceled: End Sub Một lợi điểm việc sử dụng hàm inputBox Excel việc tự động thực kiểm tra giá trị nhập vào Trong ví dụ trên, người dùng nhập vào giá trị ... người sử dụng nhập vào tên tệp từ bàn phím Tuy nhiên cách phát sinh lỗi người dùng nhập vào tên tệp không tồn (có thể gõ phím sai không nhớ xác tên tệp) Một cách tốt để làm việc sử dụng phương ... phần đầu chuỗi (phần nằm phía trước dấu phẩy - All Files (*.*)) đoạn văn hiển thị danh sách Còn phần thứ hai chuỗi (phần nằm sau dấu phẩy – *.*) phần mở rộng tệp hiển thị Ví dụ sau minh hoạ cách...
 • 5
 • 201
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách làm việc với Range và Cells trên trong Microsoft excel phần 2 potx

Giáo trình hướng dẫn cách làm việc với Range và Cells trên trong Microsoft excel phần 2 potx
... CHƯƠNG IV: LẬP TRÌNH TRÊN MICROSOFT EXCEL hiệu Với định hướng thiết kế giao diện vậy, ta nên sử dụng hệ thống trình đơn, công cụ bảng tính làm giao diện cho ứng dụng Như Excel, người dùng ... qua việc kích chuột vào nút lệnh nhấn Enter nút lệnh Chi tiết thuộc tính điều khiển có phần làm việc với Userform điều khiển phần trước Để cài đặt mã lệnh tương ứng người dùng kích chuột vào ... gán cho thuộc tính Value Combo Box phần tử Combo Box chọn 160 CHƯƠNG IV: LẬP TRÌNH TRÊN MICROSOFT EXCEL ColumnHeads Kiểu Boolean Nếu FALSE, không hiển thị phần tiêu đề cột danh sách xổ xuống...
 • 5
 • 257
 • 1

Giáo trình hướng dẫn cách làm việc với Range và Cells trên trong Microsoft excel phần 1 doc

Giáo trình hướng dẫn cách làm việc với Range và Cells trên trong Microsoft excel phần 1 doc
... trái chuỗi ký tự str 15 4 CHƯƠNG IV: LẬP TRÌNH TRÊN MICROSOFT EXCEL 7.5 Làm việc với biểu đồ Tính biểu đồ Excel ấn tượng Một biểu đồ thể nhiều kiểu liệu khác Excel Excel hỗ trợ 10 0 loại biểu đồ khác ... ws.[SoLieu], xlLine, , xlColumns, 1, 1, True, _ "Bieu Do Gia Hang Nam", "Nam", "Gia" End Sub 15 6 CHƯƠNG IV: LẬP TRÌNH TRÊN MICROSOFT EXCEL 7.5.2 Thêm chuỗi số liệu vào biểu đồ có Các số liệu vẽ ... tiện cho việc trình bày Chính vậy, nội dung giáo trình tập trung thao tác biểu đồ nhúng 7.5 .1 Tạo biểu đồ Cách nhanh để tạo biểu đồ mã lệnh sử dụng phương thức ChartWizard đối tượng Chart Với phương...
 • 5
 • 197
 • 0

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH QUẢN LÝ VỚI MICROSOFT OFFIC ACCESS - BÀI 9 LÀM VIỆC VỚI ĐỐI TƯỢNG TRONG ACCESS ppt

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH QUẢN LÝ VỚI MICROSOFT OFFIC ACCESS - BÀI 9 LÀM VIỆC VỚI ĐỐI TƯỢNG TRONG ACCESS ppt
... đổi liệu đối tượng, …Khi tạo đối tượng đối tượng bất động trước biến cố xảy Do muốn đối tượng phản ứng lại có biến cố xảy đối tượng người lập trình phải định nghĩa xây dựng thủ tục xử kiện (Event ... tính đối tượng  Khai báo lại giá trị cho thuộc tính đối tượng để làm cho đối tượng phù hợp với bói cảnh chương trình Cách 2: Thay đổi lệnh Cách áp dụng để thay đổi thuộc tính đối tượng đối tượng ... Report Đối tượng Form báo cáo nơi chứa đoạn mã lệnh thực Đối tượng cha đối tượng 9. 2.8 CÖ PH P LỆNH WITH a) Ý NGH A Khi ta không muốn lặp lặp lại nhiều lần tên biến đối tượng tên đối tượng câu...
 • 14
 • 114
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình dạy làm hackergiáo trình dạy làm đèn ledgiao trinh day lam den ledtrình tự làm việc với dữ liệu của tập tin theo mô hình fsogiáo án bài 9 làm việc với dãy sốgiáo án làm việc với dãy sốgiáo viên phải đặt yêu cầu khác nhau đối với những nhóm học sinh có trình độ kiến thức và tư duy khác nhau để mỗi học sinh đều được làm việc với sự nổ lực trí tuệ vừa sứclàm việc với dãy sốgiáo trình dạy nghề sản xuất lâm nghiệpgiáo trình dạy học lớp 3 môn tập làm vănquá trình làm việc với khách hànglàm việc với quá trình thiết kế tấm kim loạibài giảng chương 8 làm việc với quá trình thiết kế tấm kim loạigiáo án bài 19 tạo và làm việc với bảnggiáo án điện tử tạo và làm việc với bảngKhung vien 8 - thuthuatphanmem.vnKhung vien 8 - thuthuatphanmem.vn4.Bao cao hoat dong SXKD nam 2016bạn hãy mẫu trang bìa có khung viền đẹp cho giáo ánMau bia 6 - thuthuatphanmem.vn2016 6 BCTC kiem toan2016 9 TT ke hoach TC quy Kh2016 11 TT Ong Pham cuong hd CTB%c3%a1o c%c3%a1o T%c3%a0i ch%c3%adnh Qu%c3%bd III n%c4%83m 2011BCTC NAM 2016 Tieng anh2017 03 09 1154 UBCK xac nhan ket qua phat hanh2017 03 15 185 Cong bo thong tin thay doi DKKD645 Gui BCTC Quy III nam 20162017.04.20 CBTT GD CP cua co dong noi bo PGD NGUYEN NGOC HAI2017 4 27 NT2 BC kq gd cp PGD NGO DUC NHAN2017.03.22 NT2 Bao cao KQ giao dich CP cua PGD Ngo Duc Nhan2017 3 30 TB GD CDNB PGD Ngo Duc NhanB%c3%a1o c%c3%a1o T%c3%a0i ch%c3%adnh Qu%c3%bd I n%c4%83m 2011B%c3%a1o c%c3%a1o T%c3%a0i ch%c3%adnh n%c4%83m 2008 %c4%91%c3%a3 %c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c ki%e1%bb%83m to%c3%a1nBang nhan 8 tuan 11 lop 3 CHÍNH