BÀI GIẢNG rủi RO TRONG TMĐT

bài giảng rủi ro trong đầu tư chứng khoán - ths. đinh tiến minh

bài giảng rủi ro trong đầu tư chứng khoán - ths. đinh tiến minh
... diện rủi ro loại rủi ro đầu chứng khoán Th.S Đinh Tiên Minh Nội dung Rủi ro gì? TTCK gì? Rủi ro đầu chứng khoán Một số kinh nghiệm Th.S Đinh Tiên Minh Rủi ro gì? Th.S Đinh Tiên Minh Rủi ro ... được) Th.S Đinh Tiên Minh Rủi ro đầu chứng khoán Rủi ro hệ thống (Không kiểm soát được) Rủi ro Rủi ro không hệ thống (Kiểm soát được) Th.S Đinh Tiên Minh Rủi ro đầu chứng khoán Rủi ro hệ thống: ... Th.S Đinh Tiên Minh Rủi ro đầu chứng khoán Rủi ro không hệ thống (tt): Rủi ro quản lý: Là rủi ro tác động định từ nhà quản lý doanh nghiệp 19 Th.S Đinh Tiên Minh Rủi ro đầu chứng khoán Rủi...
 • 24
 • 229
 • 1

Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p9 ppt

Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p9 ppt
... d. Nhận xét về rủi ro thanh khoản của ngân hàng?   Bài tập tình ≥ 5. Tổng tài sản của một ngân hàng là $10 triệu bao gồm, $1  tiền  mặt  và  $9  đầu  tư  vào  chứng  khoán.  Trong tổng  nguồn  ... NHTM Việt nam  gặp khó khăn về thanh toán hàng ngày hoặc đột xuất và rủi ro thanh khoản dễ dàng xảy ra bất cứ lúc nào trong điều kiện của Việt nam  Phương pháp đo lường:           Hiện  nay,  hệ  thống  NHTM  Việt  nam    thực  hiện  quản  trị  rủi ro thanh khoản thống nhất theo chuẩn mực chung theo phương pháp chỉ số là cơ  ... pháp đo lường để đảm bảo dự báo chính xác hơn nhu cầu về thanh khoản của ngân hàng để có biện pháp quản trị phù hợp Bài tập tình ≥ 1.  Mức  độ  rủi ro thanh  khoản  khác  biệt  như  thế nào giữa các tổ chức tài chính: Ngân hàng,  Công ty bảo hiểm?     2. Ngân hàng có thể sử dụng hai phương pháp ...
 • 12
 • 338
 • 0

Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p1 doc

Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p1 doc
... thực hiện: • Các ngân hàng chuyên nghiệp trợ giúp khác hàng họ việc tái cầu tài hoạt động, bao gồm việc giảm qui mô • Đánh giá hoạt động quản lý thay đổi ban quản lý Kết quả: • Trong nhiều trường ... Vấn đề: • Trong khủng hoảng Châu Á có giảm sút ghê gớm doanh số bán hàng • Các công ty thường không sử dụng số tiền vay ngân hàng theo qui định, mà dùng vào việc đầu bất động sản Hoạt động thực ... trường học Ngân hàng có đại diện tham gia Hội đồng quản trị Kết •Cải thiện kết hoạt động •Tuy nhiên, chi phí gia cố chi phí bảo dưỡng chung, hầu hết năm hoạt động, nảy sinh thiếu hụt Ngân hàng...
 • 40
 • 229
 • 0

Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p2 docx

Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p2 docx
... xếp hạng khách hàng • Phân tán rủi ro • Sử dụng nghiệp vụ phái sinh 30 Phân tán rủi ro • Thu nhập dự tính RP = ∑XiRi • Rủi ro dự tính ∂p2=∑Xi2∂i2+∑∑XiXj∂ij Trong đó: • Ri: thu nhập doanh nghiệp ... phiếu không chịu rủi ro vỡ nợ, trừ khoản đền bù nhận phải chịu rủi ro bên mua bảo hiểm Kết hoán đổi người mua bảo hiểm hưởng dòng thu nhập tương xứng với việc nắm giữ khoản nợ đầy rủi ro Việc hoán ... nguồn lực tài nguy tiềm ẩn 60 – 78 B Loại trung bình: hoạt động chưa hiệu quả, khả tự chủ tài thấp, nguy tiềm ẩn 41 – 59 CC Loại trung bình: hoạt động thấp, tài yếu kém, thiếu khả tự chủ tài Dưới...
 • 40
 • 230
 • 0

Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p3 pps

Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p3 pps
... Phần RI RO HI OI TRONG HOT NG KINH DOANH NGN HNG 36 KT CU CHUYấN Gii thiu chung v t giỏ hi oỏi Lý lun chung v ri ro t giỏ kinh doanh ngõn hng - Khỏi nim Nguyờn nhõn o lng v ỏnh giỏ ri ro Bin ... phũng nga Ri ro ca cỏc giao dch tin t phỏi sinh Ri ro t giỏ v phũng nga ri ro t giỏ ti cỏc NHTM Vit Nam - H thng bn phỏp lý - Cỏc bin phỏp phũng nga ti NHTM Vit Nam Mt s tỡnh ri ro t giỏ ca ... húa danh mc u t ỏp ng cỏc yờu cu v k hn v mc ri ro 27 Vai trũ ca chng khoỏn húa i vi ngõn hng Ci thin tớnh lng ca bng cõn i ti sn Qun tr ri ro Giỳp NH chuyn hng kinh doanh mt cỏch nhanh chúng...
 • 40
 • 265
 • 0

Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p4 doc

Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p4 doc
... Khái niệm rủi ro tỷ giá hối đoái • Rủi ro: là những tổn thất, sai lệch so với dự tính xảy nằm ngoài ý muốn của người • Rủi ro tỷ giá hối đoái: + Peter S Rose: rủi ro hối đoái khả ... giá tăng Tỷ giá giảm >0 Lãi Lỗ 0 Lãi Lỗ ...
 • 40
 • 257
 • 0

Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p5 pdf

Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p5 pdf
... phòng ngừa rủi ro (giảm mức phí quyền chọn) • Ví dụ 11: Giả sử Ngân hàng Eximbank trường 1.000.000 USD ngân hàng cần mua GBP tháng tới Để phòng ngừa rủi ro tỷ giá biến động tỷ giá, ngân hàng tiến ... chi phí phòng ngừa rủi ro • Ví dụ 12: Giả sử Sở giao dịch Ngân hàng ĐT&PTVN trường 1.000.000 USD ngân hàng cần mua GBP tháng tới Để phòng ngừa rủi ro tỷ giá biến động tỷ giá, ngân hàng tiến hành ... làm chi phí phòng ngừa rủi ro • Ví dụ 13: Giả sử Ngân hàng Eximbank trường 1.000.000 USD ngân hàng cần mua GBP tháng tới Để phòng ngừa rủi ro tỷ giá biến động tỷ giá, ngân hàng tiến hành mua...
 • 40
 • 79
 • 0

Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p6 ppt

Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p6 ppt
... thiết quản lý rủi ro lãi suất hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Nội dung quản lý rủi ro lãi suất nhtm Kinh nghiệm quản lý rủi ro lãi suất NHTM số nước 28 Rủi ro lãi suất Rủi ro lãi suất ... biến động thu nhập giá trị ròng ngân hàng lãi suất thị trường có biến động 29 Rủi ro lãi suất Rủi ro thu nhập Các loại RRLS Rủi ro giảm giá trị tài sản 30 Rủi ro lãi suất Nguyên nhân Sự biến động ... thiết nhằm trì khả toán ngân hàng 33 Nội dung quản lý rủi ro lãi suất Tổ chức quản lý rủi ro lãi suất Nhận biết rủi ro dự báo lãi suất Lượng hóa rủi ro lãi suất Phòng ngừa rủi ro lãi suất 34 Dự báo...
 • 40
 • 191
 • 0

Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p7 pptx

Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p7 pptx
... độ công nghệ ngân hàng yếu cha đáp ứng yêu cầu quản lý rủi ro kinh doanh ngân hàng Hoạt động kiểm toán nội ngân hàng nhiều hạn chế 25 BI TP TèNH HUNG 26 Phần RI RO THANH KHON TRONG HOT NG KINH ... Thực tế rủi ro lãi suất quản lý RRLS NHNo & PTNT Việt Nam Diễn biến lãi suất Thực tế rủi ro lãi suất NHTM Việt Nam Thực trạng quản lý rủi ro lãi suất NHTM Việt Nam 17 18 Thực trạng rủi ro lãi ... lý rủi ro lãi suất Cha có phận chuyên trách thực việc đo lờng rủi ro lãi suất Hệ thống kế toán thống kê ngân hàng cha cung cấp đầy đủ số liệu cần thiết cho việc tính toán, lợng hóa rủi ro lãi...
 • 40
 • 141
 • 0

Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p8 ppt

Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p8 ppt
... thng c NHNN ó ban hnh Q457 Trong ú c bit chỳ ý l v khon mc t l kh nng chi tr phự hp vi yu cu qun tr RR khon u im: Hn ch: 39 THC TRNG QUN TR RRTK TI VN T chc qun tr ri ro khon +/ Ngõn hng VPBank ... chin lc, chớnh sỏch, th tc v bin phỏp ngõn hng thc hin qun tr ri ro khon Ban kim soỏt cng phi nhn c cỏc thụng tin kp thi ỏnh giỏ ri ro khon v m bo rng ngõn hng cú k hoch qun tr khon cn thit 38 THC ... thng xuyờn xem xột cỏc hn mc Kim soỏt ni b qun tr ri ro khon Quy tc 12: Mi ngõn hng cn cỏc th tc kim soỏt ni b cn thit ci t quỏ trỡnh qun tr ri ro khon Th tc kim soỏt ni b quan trng nht l cn cú...
 • 40
 • 296
 • 0

Bài giảng rủi ro trong thanh toán quốc tế

Bài giảng rủi ro trong thanh toán quốc tế
... toán quốc tế (nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu, ngân hàng, tổ chức, cá nhân tác nhân trung gian)  nguyên nhân khách quan khác gây nên PHÂN LOẠI Rủi ro gian lận Rủi ro tài Phân loại rủi ro TTQT Rủi ... mục đích người  Tóm lại: rủi ro khả xảy biến cố gây tổn thất/ thiệt hại KHÁI NIỆM  Rủi ro TTQT:  Khả xảy tổn thất kinh tế,  phát sinh trình thực hoạt động toán quốc tế,  nguyên nhân phát sinh ... giải tình nhƣ nào? 13 RỦI RO TÁC NGHIỆP Rủi ro tác nghiệp: xảy trình thao tác nghiệp vụ TTQT, mang tính chủ quan, trình độ, kỹ xử lý nghiệp vụ cán TTQT Rủi ro người (VD 2) Rủi ro công nghệ (VD 3)...
 • 59
 • 182
 • 0

Bài giảng rủi ro – tỷ suất sinh lợi mong đợi

Bài giảng rủi ro – tỷ suất sinh lợi mong đợi
... danh mục E(Ri) Tỷ suất sinh lợi mong đợi tài sản i Tỷ suất sinh lợi mong đợi danh mục  Tỷ suất sinh lợi mong đợi danh mục khoản đầu tư đơn giản trung bình trọng tỷ suất sinh lợi mong đợi khoản đầu ... lợi mong đợi phương sai (hoặc độ lệch chuẩn) tỷ suất sinh lợi  Với mức độ rủi ro cho trước, nhà đầu tư ưa thích tỷ suất sinh lợi cao tỷ suất sinh lợi thấp Tương tự, với mức độ tỷ suất sinh lợi ... mức độ rủi ro thấp Tuy nhiên có nhiều nhà đầu tư lại chấp nhận rủi ro để có mức tỷ suất sinh lợi cao Hiểu biết rủi ro Thái độ rủi ro Như vậy, thái độ rủi ro khác biệt tỷ suất sinh lợi mong đợi, ...
 • 105
 • 1,908
 • 1

Rủi ro trong TMĐT

Rủi ro trong TMĐT
... http://en.wikipedia.org/wiki Rủi ro TMĐT  nhóm rủi ro  Nhìn nhận góc độ khác nhóm rủi ro TMĐT  Rủi ro liệu  Rủi ro công nghệ  Rủi ro đường truyền thủ tục , quy trình giao dịch  Rủi ro pháp lý tiêu chuẩn ... nghiệp Việt Nam tham gia thương mại quốc tế Nhìn nhận góc độ khác  Rủi ro máy chủ  Rủi ro máy khách  Rủi ro kênh truyền thông Rủi ro máy chủ  Các hiểm hoạ máy chủ Web  Các đe dọa máy chủ sở liệu ... doanh nghiệp  sơ xuất việc chứng thực thông tin người mua đối tác… Rủi ro pháp lý tiêu chuẩn công nghiệp  Rủi ro pháp lý  Rủi ro tiêu chuẩn công nghiệp Đây vấn đề đặc biệt quan trọng với doanh...
 • 59
 • 254
 • 0

Xem thêm