Anhchị hãy nêu những giá trị và hạn chế của nho giáo và ảnh hưởng của nho giáo tới nước ta hiện nay

thảo luân triết 2 VCU đề tài Lý luận của C.Mác về phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư dưới Chủ nghĩa tư bản. Ý nghĩa thực tiễn đối với nước ta hiện nay

thảo luân triết 2 VCU đề tài Lý luận của C.Mác về phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư dưới Chủ nghĩa tư bản. Ý nghĩa thực tiễn đối với nước ta hiện nay
... thống trình sản xuất giá trị sử dụng trình sản xuất giá trị thặng 1 .2 Quá trình sản xuất giá trị thặng dư: Muốn sản xuất giá trị thặng dư, nhà buộc người công nhân phải sản xuất giá trị sử dụng ... hội, sản phẩm thặng giá trị sản xuất chủ nghĩa, giá trị sản phẩm thặng giá trị thặng Phần giá trị thặng lao động công nhân làm thuê sáng tạo giá trị sức lao động bị nhà chiếm ... động • Về mặt xã hội, thời kỳ chủ nghĩa đời, nhà nước ban bố nhiều đạo luật có lợi cho giai cấp sản B Sản xuất giá trị thặng ng đối: Giá trị thặng ng đối giá trị thặng thu...
 • 16
 • 209
 • 0

Những giá trị hạn chế của phật giáo ảnh hưởng của phật giáonước ta hiện nay

Những giá trị và hạn chế của phật giáo ảnh hưởng của phật giáo ở nước ta hiện nay
... khuyết điểm, hạn chế song phủ nhận giá trị đạo đức to lớn mà Phật giáo mang lại Đặc trng hớng nội Phật giáo giúp ngời tự suy ngẫm thân, cân nhắc hành động để không gây đau khổ bất hạnh cho ngời ... mục tiêu chiến lợc đòi hỏi kết hợp giáo dục tổng hợp xã hội - gia đình - nhà trờng - thân cá nhân, kết hợp tự giác tích cực truyền thống đại Chúng ta tin tởng vào hệ trẻ hôm mai sau cờng tráng ... khách quan lẫn giới nội tâm Đạo đức kỷ XXI khai thác đóng góp tích cực Phật giáo để xây dựng đạo đức nhân văn toàn thiện hơn, tự giác cao sang kỷ XXI, bên cạnh phát triển kỳ diệu khoa học, mâu thuẫn,...
 • 18
 • 476
 • 0

những giá trị hạn chế của phật giáo ảnh hưởng của phật giáonước ta hiện nay

những giá trị và hạn chế của phật giáo ảnh hưởng của phật giáo ở nước ta hiện nay
... khuyết điểm, hạn chế song phủ nhận giá trị đạo đức to lớn mà Phật giáo mang lại Đặc trng hớng nội Phật giáo giúp ngời tự suy ngẫm thân, cân nhắc hành động để không gây đau khổ bất hạnh cho ngời ... mục tiêu chiến lợc đòi hỏi kết hợp giáo dục tổng hợp xã hội - gia đình - nhà trờng - thân cá nhân, kết hợp tự giác tích cực truyền thống đại Chúng ta tin tởng vào hệ trẻ hôm mai sau cờng tráng ... khách quan lẫn giới nội tâm Đạo đức kỷ XXI khai thác đóng góp tích cực Phật giáo để xây dựng đạo đức nhân văn toàn thiện hơn, tự giác cao sang kỷ XXI, bên cạnh phát triển kỳ diệu khoa học, mâu thuẫn,...
 • 17
 • 340
 • 0

Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước – tiềm năng giới hạn ý nghĩa phương pháp luận trong bối cảnh nền kinh tế nước ta hiện nay tiểu luận cao học môn chuyên đề kinh tế chính trị

Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước – tiềm năng và giới hạn ý nghĩa phương pháp luận trong bối cảnh nền kinh tế nước ta hiện nay tiểu luận cao học môn chuyên đề kinh tế chính trị
... quyền nhà nước việc điều hành kinh tế, xây dựng kinh tế nhiều thành phần Với ý nghĩa xin chọn vấn đề Chủ nghĩa độc quyền nhà nước Tiềm giới hạn Ý nghĩa phương pháp luận bối cảnh kinh tế nước ... chủ nghĩa độc quyền nhà nước bối cảnh Ba là nghĩa phương pháp luận rút thông qua tiềm năng, giới hạn chủ nghĩa độc quyền nhà nước trình xây dựng kinh tế thị trường định hưỡng xã hội chủ ... tới độc quyền Chủ nghĩa độc quyền nhà nước giai đoạn phương thức sản xuất chủ nghĩa chủ nghĩa mà hình thức phát triển cao giai đoạn chủ nghĩa độc quyền Chủ nghĩa độc quyền nhà nước...
 • 31
 • 281
 • 0

Ưu điểm hạn chế củachế kế hoạch hoá tập trung bao cấp của nước ta. Ý nghĩa của nó đối với nước ta hiện nay

Ưu điểm và hạn chế của cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp của nước ta. Ý nghĩa của nó đối với nước ta hiện nay
... Nhà nước ta xác định nhiệm vụ lúc xây dựng phát triển kinh tế đất nước theo mô hình kế hoạch hóa tập trung chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung nước ta trì năm 1986 chế ưu điểm ... DUNG I chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu, bao cấp chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu, bao cấp 1.1.Khái niệm: chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung: Nhà nước định toàn hoạt động kinh ... định ưu nhược điểm chế quản lý kế hoạch hóa tập trung, bao cấp để rút học kinh nghiệm phương hướng hoạt động cho nước ta điều quan trọng cần nghiên cứu đánh giá NỘI DUNG I chế kế hoạch hoá tập...
 • 16
 • 24,345
 • 116

sự vận dụng những hạt nhân hợp lý của nguyên tắc phân chia quyền lực nhà nước trong tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước ta hiện nay

sự vận dụng những hạt nhân hợp lý của nguyên tắc phân chia quyền lực nhà nước trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước ta hiện nay
... nhà nước tổ chức hoạt động máy nhà nước Việt Nam Dựa hạt nhân hợp nguyên tắc phân chia quyền lực nhà nước, máy nhà nước xã hội chủ nghĩa tổ chức theo nguyên tắc nhà nước thống nhất, có phân ... cho nhà nước Như vậy, hạt nhân hợp nguyên tắc phân chia quyền lực nhà nước vận dụng hiệu để đem lại hiệu tổ chức hoạt động máy nhà nước Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO 1/ Giáo trình luận nhà nước ... lực nhà nước nguyên tắc tập quyền nguyên tắc phân quyền Theo quan điểm tác giả học thuyết phân quyền nội dung nguyên tắc thể hiện: Quyền lực nhà nước phải phân chia thành quyền khác quan nhà nước...
 • 8
 • 408
 • 4

Cơ sở lý thuyết đánh giá về tiêu chuẩn , thiết bị kiểm định an toàn kỹ thuật ô tô ở nước ta hiện nay

Cơ sở lý thuyết và đánh giá về tiêu chuẩn , thiết bị kiểm định an toàn kỹ thuật ô tô ở nước ta hiện nay
... Sp.min Tiêu (m) chu n (m) Sp (m) Jp.max (m) Ô con, ô chuyên dùng 9,3 7,2 5,8 Ô tải ô khách cỡ nh 6,3 1,5 6,0 1 2,6 5,8 9,5 5,0 Ô tải ô khách cỡ lớn 1 3,9 11 4,2 L ô Căn c vào ... t an kỹ thuật hệ thống chiếu sáng, tín hiệu Chương 3: sở thuyết tiêu chuẩn kiểm định 3.1 sở thuyết tiêu chuẩn kiểm định hệ thống phanh 3.1.1 sở thuyết xác định tiêu tiêu chuẩn kiểm ... 0,6 0 0,3 5 ÷ 0,4 5 0,4 0 ÷ 0,5 0 0,3 0 ÷ 0,4 0 0,4 5 ÷ 0,7 0 0,3 0 ÷ 0,4 0 0,4 5 ÷ 0,6 5 0,3 0 ÷ 0,4 0 0,4 5 ÷ 0,5 0 0,4 0 ÷ 0,5 5 0,5 0 ÷ 0,6 0 0,3 0 ÷ 0,4 0 0,5 0 ÷ 0,6 0 0,6 0 ÷ 0,7 0 0,1 5 ÷ 0,3 0 0,1 0 ÷ 0,1 5 Hiệu phanh...
 • 125
 • 206
 • 0

Những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh việc vận dụng, vào thực tế nước ta hiện nay

Những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh và việc vận dụng, vào thực tế nước ta hiện nay
... dục Đào tạo, mơn tưởng Hồ Chí Minh giới thiệu vấn đề thuộc nội dung tưởng Hồ Chí Minh: tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc KI L tưởng Hồ Chí Minh CNXH đường ... I TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ BẢN CHẤT VÀ MỤC TIÊU CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh CNXH Việt Nam + Hồ Chí Minh tiếp cận tưởng CNXH từ phương diện kinh tế Hồ Chí Minh ... NGHĨA, ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Ý NGHĨA HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Định nghĩa hệ thống tưởng Hồ Chí Minh a) Khái niệm tưởng Hồ Chí Minh - tưởng Hồ Chí Minh hệ thống...
 • 73
 • 288
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SĨ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ XÃ HỘI CỦA MẠNH TỬ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI NƯỚC TA HIỆN NAY

LUẬN VĂN THẠC SĨ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ XÃ HỘI CỦA MẠNH TỬ VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI NƯỚC TA HIỆN NAY
... - XÃ HỘI VÀ TIỀN ĐỀ TƯ TƯỞNG ĐỂ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CỦA MẠNH TỬ 1.1 Cơ sở kinh tế - hội để hình thành tưởng trị- hội Mạnh Tử 1.2 Tiền đề tưởng để hình thành tưởng ... đề tưởng để hình thành nên tưởng trị- hội Mạnh Tử Chương 2: Những nội dung tưởng trị- hội I Mạnh Tử Chương 3: Ý nghĩa tưởng trị- hội Mạnh Tử nước ta Chương CƠ SỞ KINH TẾ- XÃ ... TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CỦA MẠNH TỬ ĐỐI VỚI NƯƠC TA HIỆN NAY 3.1 Đánh giá mặt tích cực hạn chế tưởng trị - hội Mạnh Tử 3.2 tưởng trị - hội Mạnh Tử nước ta KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI...
 • 80
 • 118
 • 0

lạm phát là gì Nó để lại những hậu quả gì Nguyên nhân nào dẫn đến lạm phát Thực trạng nền kinh tế nước ta hiện nay ra sao

lạm phát là gì Nó để lại những hậu quả gì Nguyên nhân nào dẫn đến lạm phát Thực trạng nền kinh tế nước ta hiện nay ra sao
... phát lại có tác dụng tích cực, thúc đẩy kinh tế điều quan trọng quốc gia muốn làm đợc điều phải hiểu rõ: lạm phát gì? để lại hậu gì? Nguyên nhân dẫn đến lạm phát? Thực trạng kinh tế nớc ta sao? ... nét lạm phát I Khái niệm lạm phát Lạm phát vấn đề không xa lạ kinh tế Lạm phát đợc ví nh bệnh kinh niên mà hầu hết kinh tế gặp phải nhng để đa khái niệm lạm phát điều khó trả lời câu hỏi lạm phát ... độ cao hay thấp lạm phát biểu thị khía cạnh tình trạng kinh tế Vì việc nhìn nhận rõ nguyên nhân, chất thực trạng kinh tế sở để đa biện pháp hữu hiệu để phòng chống Có nh kinh tế phát triển ổn định...
 • 25
 • 1,665
 • 6

Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện nay.

Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện nay.
... THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG Nhờ vào công thức pha trộn lý tưởng, cửa Dongtamwindow hoàn toàn tái sử dụng mà không gây ảnh hưởng xấu tới môi trường chất liệu nhôm gỗ HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO KHI SỬ DỤNG ... TUYỆT ĐỐI Bằng cấu hàn góc hoàn hảo nên hệ thống cửa Dongtamwindow có tác dụng chống thấm tuyệt đối Thêm vào đó, hệ gioăng kép - cao su EPDM gắn xung quanh cánh khung cửa làm tăng thêm hiệu chống ... giai đoạn xây dựng hệ thống phân phối thiết lập mối quan hệ mạng lưới phân phối công ty mỏng, sản phẩm chưa tiếp xúc nhiều với khách hàng, vấn đề quan trọng với nghành bán hàng vật liệu xây dựng,...
 • 27
 • 4,926
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: sự vận dụng những hạt nhân hợp lý của nguyên tắc phân chia quyền lực nhà nước trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước ta hiện naynhững hạn chế của nền văn hóa việt nam hiện nayưu điểm và hạn chế của cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp của nước ta ý nghĩa của nó đối với nước ta hiện naynhững điều kiện và xu hướng phát triển của dân chủxhcn ỏ nuóc ta hiện naymối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện nay 1đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới và ý nghĩa của nó đối với nước ta hiện nayvận dụng mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện nayhạn chế của nền văn hóa việt nam hiện naynêu cảm nghĩ vê an toàn giao thông nuoc ta hiên naylam ro vai tro cua lien minh cong nong tri thuc viet nam trong su nghiep xay dung chu nghia xa hoi o nuoc ta hien naynguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng và liên hệ thực tiễn cách mạng nước ta hiện naynhững đặc điểm cơ bản của nền kinh tế nước ta hiện naytư tưởng nguyễn trãi về trách nhiệm của nhà cầm quyền đối với dân và ý nghĩa của nó đối với nước ta hiện naynhững giá trị và hạn chế của phật giáo cùng ảnh hưởng của phật giáo tại việt nam hiện nay docnhững giá trị và hạn chế của phật giáo và ảnh hưởng của nó ở nước ta hiện nayTiểu luận Tìm hiểu phương pháp chiếu xạ trong bảo quản nông sản sau thu hoạch. Tình hình ứng dụng phương pháp ở Việt Nam và trên thế giớichương 4 hằng đặc trưng điều kiện của các cân bằng hóa học trong nướcGame TheoryZerosum gamesExtensive gamesĐáp án bài tập tự luyện Sơ đồ tư duy - Cách tiếp cận bài toán cực trị hàm bậc baBài giảng Tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tếNghiên cứu chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh thanh hóa giai đoạn 2010 2015Phân loại văn bản hành chính tiếng việt và ứng dụng vào các cơ quan nhà nước tỉnh bắc kạnBài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinhBài 8. Nhiễm sắc thểKỹ năng thuyết trình và trình bàyBài 8. Nhiễm sắc thểBài 66. Ôn tập - Tổng kếtBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiBài 39. Bài tiết nước tiểuPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại KHU CÔNG NGHIỆP tây bắc ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN hệ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI sản PHẨM dầu NHỜN LON hộp PETROLIMEX tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾslide thuyet trinh quan tri logisticsPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG sản ở HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNHDiễn ngôn lịch sử trong biên bản chiến tranh 1 2 3 4 75 của trần mai hạnh (tt)