BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG cơ sở dữ LIỆU TRÊN WEB với PHP và MYSQL

ỨNG DỤNG SỞ DỮ LIỆU TRÊN WEB VỚI PHP MYSQL

ỨNG DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN WEB VỚI PHP VÀ MYSQL
... NỘI DUNG Giới thiệu MySQL  Lập trình CSDL với PHP MySQL  CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CSDL  sở liệu  Bảng  Trường (các cột)  Bản ghi (các dòng)  Khóa ... CSDL VỚI PHP MYSQL Kết nối với máy chủ CSDL  Chọn CSDL  Thực truy vấn  Xử lý kết  Đóng kết nối  VÍ DỤ < ?php $con = mysql_ connect("localhost", "root", ""); if (!$con) die("Không kết nối với ... có lỗi TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU Lệnh SQL CREATE DATABASE database_name  VÍ DỤ < ?php $con = mysql_ connect("localhost", "root", ""); if (!$con) die('Could not connect: ' mysql_ error()); if (mysql_ query("CREATE...
 • 56
 • 285
 • 0

Bài giảng tạo lập sở dữ liệu

Bài giảng tạo lập cơ sở dữ liệu
... type B3: Tạo khoá cách: - Chọn hay nhiều field cần tạo khoá - Edit/Primary Key ấn công cụ vào edit/ primary key B4: Lưu bảng vừa tạo - File/ Save - Gõ tên bảng cần lưu/OK 2.Thiết lập mối quan ... thiết lập quan hệ xuất để tạo quan hệ ta cần chọn vào mục: Enforce Referential Integrity: ép buộc tính toàn vẹn liệu Cascade Update Related Fields:khi sửa giá trị trường quan hệ bảng liệu tương ... tên bảng liệu (truy vấn con) vùng liên kết hai bảng cha 3.3/ Sắp xếp liệu bảng Sắp xếp liệu cột B1: chọn field cần xếp B2: Record/Sort ->Ascending/Descending: xếp tăng/giảm Sắp xếp liệu nhiều...
 • 26
 • 2,597
 • 3

Bài giảng khởi tạo sở dữ liệu

Bài giảng khởi tạo cơ sở dữ liệu
... dbEncrypt) Khởi tạo Table Set TB = DB.CreateTableDef (name) Trong đó: TB: biến có kiểu Tabledef Name: tên bảng cần tạo Ví dụ: Dim tb as dao.tabledef Set tb = db.CreateTableDef(Khachhang) tạo trường ... rộng trường Lưu ý: kiểu number date không đặt độ rộng cho trường, áp dụng cho kiểu text Các kiểu liệu trường: dbBoolean dbByte dbChar dbCurrency dbDate dbDouble dbInteger dbLong dbLongBinaryLong...
 • 6
 • 648
 • 0

Bài giảng phần mềm sở dữ liệu

Bài giảng phần mềm cơ sở dữ liệu
... dung lượng,lưu trữ, nén liệu góp phần tăng cường bảo mật liệu Khi có liệu dạng nén có liệu gốc Chú ý: liệu thường mã hóa nén chương trình riêng IV Mã hóa thông tin nén liệu Ngoài giải pháp nên ... bảng chữ cái.xét thêm cách khác nén giảm d liệu để giảm liệu nhớ lưu trữ nhớ III Mã hóa thông tin nén liệu Mã hóa độ dài hàng loạt cách nén liệu tệp có liệu lặp lại liên tiếp VD: Xét dãy: AAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCBBBBB ... I Chính sách ý thức   Về phần người phân tích thiết kế người quản trị phải có biện pháp phần cứng phần mềm thích hợp để bảo vệ an toàn thông tin cho hệ thống Về phần người dùng cần có ý thức...
 • 15
 • 670
 • 2

Xây dựng sở dữ liệu hai gene 16s 23s ribosom rna ở vi khuẩn, ứng dụng sở dữ liệu hai gene 16s 23s ribosom rna ở vi khuẩn để phát hiện các tác nhân gây bệnh viêm màng não mủ

Xây dựng cơ sở dữ liệu hai gene 16s và 23s ribosom rna ở vi khuẩn, ứng dụng cơ sở dữ liệu hai gene 16s và 23s ribosom rna ở vi khuẩn để phát hiện các tác nhân gây bệnh viêm màng não mủ
... “XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HAI GENE 16S 23S RIBOSOM RNA VI KHUẨN – ỨNG DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HAI GENE 16S 23S RIBOSOM RNA VI KHUẨN ĐỂ PHÁT HIỆN CÁC TÁC NHÂN GÂY BỆNH VI M MÀNG NÃO MỦ (Bacterial ... BỆNH VI M MÀNG NÃO MỦ 2.4.1 Sơ lƣợc bệnh vi m màng não mủ 2.4.1.1 Định nghĩa Vi m màng não mủ tƣợng vi m màng não Phản ứng vi m xâm lấn loại vi khuẩn sinh mủ vào màng não, từ đƣa đến biến chứng ... VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***000*** XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HAI GENE 16S 23S RIBOSOM RNA VI KHUẨN – ỨNG DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HAI GENE 16S VÀ...
 • 83
 • 743
 • 2

Bài giảng: Thiết kế sở dữ liệu - ngôn ngữ truy vấn SQL

Bài giảng: Thiết kế cơ sở dữ liệu - ngôn ngữ truy vấn SQL
... hệ Các loại truy vấn SQL Các Loại Truy Vấn SQL Truy vấn chọn (Select query) • • Là truy vấn khóa SELECT Trả giá trị tập Truy vấn định nghĩa liệu (Data Definition Query) • • Là truy vấn khóa CREATE, ... Ngôn ngữ truy vấn SQL (p.1) SQL = Structured Query Language • Là ngôn ngữ dùng để truy vấn liệu Ngôn ngữ = cú pháp (cấu trúc ngữ pháp) + từ khóa (từ vựng) + ... Người dùng cuối (End-user) Hệ quản trị CSDL Ngôn ngữ truy vấn SQL (p.2) SQL = Structured Query Language • Ngôn ngữ SQL chuẩn chung tương đối Hệ quản trị CSDL khác • cú pháp SQL : SELECT ...
 • 40
 • 1,813
 • 9

Bài giảng môn học sở dữ liệu

Bài giảng môn học cơ sở dữ liệu
... MÔN HỌC       Thời lượng Phạm vi môn học Đối tượng nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Yêu cầu môn học Cấu trúc môn học Tuesday, Decembe ThS Lê Ngọc Lãm NỘI DUNG      NHẬP MƠN CSDL CƠ SỞ ... ĐỘC LẬP DỮ LIỆU MÔ HÌNH DỮ LIỆU HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Tuesday, Decembe ThS Lê Ngọc Lãm KHÁI NIỆM CSDL      Khái niệm liệu Nhu cầu quản lý truy xuất thông tin Các hình thức tổ chức liệu ...     Mô tả liệu Tìm kiếm liệu Cập nhật liệu Chuyển hoá liệu Điều khiển tính toàn vẹn liệu Quản lý giao tác an toàn liệu Tuesday, Decembe ThS Lê Ngọc Lãm 19 Chương MƠ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ (RELATIONAL...
 • 168
 • 252
 • 0

Ứng dụng sở dữ liệu phân tán xây dựng hệ thống quản lý phí trong trường đại học

Ứng dụng cơ sở dữ liệu phân tán xây dựng hệ thống quản lý phí trong trường đại học
... Xây dựng hệ thống quản phí trường đại học CHƢƠNG GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 1.1 CƠ SỞ DỮ LIỆU 1.2 CƠ SỞ DỮ LIỆU TẬP TRUNG VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 1.2.1 sở liệu tập trung Worstation1 ... trình đào tạo - Xây dựng sở liệu phân tán đảm bảo công tác quản phí sở khác trường đại học đồng - Xây dựng hệ thống quản phí hỗ trợ công tác quản phí sở khác trường đại học diễn nhanh ... quản trường đại học quản đào tạo, quản sinh viên, quản thiết bị…, đặc biệt hệ thống quản phí trường đại học công tác quản quan trọng trường đại học 3 - Tìm hiểu quy trình ứng...
 • 26
 • 1,069
 • 2

Bài giảng Giáo trình sở dữ liệu PGS-TS vũ đức thi

Bài giảng Giáo trình cơ sở dữ liệu PGS-TS vũ đức thi
... thức sở liệu, mà cụ thể sở liệu quan hệ Trong chương này, trình bày khái niệm sở liệu quan hệ, thuật toán thi t kế chúng Chương trình bày kiến thức liên quan đến dạng chuẩn Chương giới thi u ... chương trình bày ứng dụng sở liệu vào thực tiễn Trong chương nêu số ứng dụng sở liệu hệ quản trị sở liệu có Trong có vấn đề liên quan đến thực thể, khoá, dạng chuẩn hệ quản trị sở liệu Chương trình ... liệu (fild) Một sở liệu hệ thống file liệu, file có cấu trúc ghi khác nhau, mặt nội dung có quan hệ với Một hệ quản trị sở liệu hệ thống quản lí điều hành file liệu Nói chung hệ quản trị sở liệu...
 • 178
 • 444
 • 1

Thiết kế website thương mại - Bài 2: Xây dựng sở dữ liệu

Thiết kế website thương mại - Bài 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu
... Bài : Xây Dựng CSDL(tt) Thiết kế CSDL Lựa trọn cài đặt hệ quản trị CSDL ...
 • 2
 • 182
 • 1

slide bài giảng quản lý sở dữ liệu trong excel

slide bài giảng quản lý cơ sở dữ liệu trong excel
... LỌC DỮ LIỆU 2.Trích lọc nâng cao (Advanced Filter) 2.1.Xác định vùng CSDL Trước thực trích lọc, người quản liệu cần xác định vùng liệu chứa thông tin có khả xuất sau thực thao tác trích lọc Trong ... liệu > OK Khoa Khoa học Công nghệ GVĐP: Đỗ Trọng Danh 15 TRÍCH LỌC DỮ LIỆU 2.Trích lọc tự động (AutoFilter) 2.2 .Dữ liệu trích lọc kiểu số (Number) Thao tác sau:  Chọn mũi tên Combo box cột liệu ... Nội dung  QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU  Tổng quan CSDL  Chức Data Form  Trích lọc mẫu tin  Phương pháp Vadilation Khoa...
 • 37
 • 1,381
 • 2

PHP ứng dụng sở dữ liệu phần 1 pptx

PHP và ứng dụng cơ sở dữ liệu phần 1 pptx
... Greenspan 211 Some St Apt San Francisco CA 9 410 7 415 55 512 12 jgreen _1@ yahoo.com Brad Bulger 411 Some St Apt San Francisco CA 9 410 9 415 5552222 bbulger@yahoo.com John Doe 444 Madison Ave New York NY 11 234 ... ch 01. f.qc contact_ name contact_ title phone email BigCo Company 11 21 43rd St Jay Greenspan Vice President 415 55 512 12 jgreen _1@ yahoo.com BigCo Company 11 21 43rd St Brad Bulger President 415 5552222 ... nobody@hotmail.com Page city 15 :20 addr2 12 /15 /00 addr1 Part I: Working with MySQL name 3537-4 ch 01. f.qc TABLE 1- 1 SIMPLE TABLE FOR DATA STORAGE 3537-4 ch 01. f.qc 12 /15 /00 TABLE 1- 3 COMPANIES company_address...
 • 89
 • 464
 • 1

Hello World (bản cập nhật): Rational Application Developer phiên bản V7 Tạo ra các ứng dụng Java, ứng dụng dịch vụ Web, ứng dụng sở dữ liệu pdf

Hello World (bản cập nhật): Rational Application Developer phiên bản V7 Tạo ra các ứng dụng Java, ứng dụng dịch vụ Web, và ứng dụng cơ sở dữ liệu pdf
... triển ứng dụng Rational Bạn tạo ứng dụng Java, ứng dụng dịch vụ Web, ứng dụng sở liệu Hãy chuyển đến phần loạt này, mà giới thiệu WebSphere Integration Developer cho bạn Để theo kịp toàn Hello World, ... đầy đủ sở liệu hỗ trợ Ở bước này, tạo kết nối sở liệu tới sở liệu Derby kèm theo Application Developer Một sở liệu Derby sử dụng thư mục hệ thống tệp làm sở liệu Bạn không cần tạo sở liệu trước ... thuật để nhanh chóng tạo dịch vụ Web, dịch vụ Web phía khách, công bố dịch vụ Web bên Tạo ứng dụng Java Để tạo ứng dụng Java in dòng chữ Hello, World! : Khởi động Application Developer, bạn chưa...
 • 40
 • 202
 • 0

Bài giảng Nhập môn sở dữ liệu - Chương 2 docx

Bài giảng Nhập môn Cơ sở dữ liệu - Chương 2 docx
... thực thể - liên kết Thiết kế - Các bước thiết kế - Nguyên lý thiết kế Ví dụ Nhập môn sở liệu - Khoa CNTT 30 Các ký hiệu Thuộc tính phức hợp Thuộc tính suy diễn Nhập môn sở liệu - Khoa CNTT ... relationship) tập thực thể A B, ràng buộc liên kết bao gồm - Một-Nhiều A - Một-Một A - Nhiều-Một A - Nhiều-Nhiều A Nhập môn sở liệu - Khoa CNTT 1 n n Quan_hệ Quan_hệ Quan_hệ Quan_hệ n 1 m B ... NHANVIEN Nhập môn sở liệu - Khoa CNTT có n CON 27 Tập thực thể yếu (tt) Ví dụ MANV NS LUONG DCHI HONV TENNV NHANVIEN GT (1,n) Co_than_nhan (1,1) THANNHAN QUANHE NS GT TENTN Nhập môn sở liệu -...
 • 41
 • 241
 • 0

Bài giảng Nhập môn sở dữ liệu - Chương 4 potx

Bài giảng Nhập môn Cơ sở dữ liệu - Chương 4 potx
... t3 t4 tồn R với tính chất sau: - t3[X] = t4[X] = t1[X] = t2[X] - t3[Y] = t1[Y] t4[Y] = t2[Y] - t3[Z] = t2[Z] t4[Z] = t1[Z] với Z = (R- (X  Y)) Nhập môn sở liệu - Khoa CNTT 19 Dạng chuẩn 4- pt ... R Nhập môn sở liệu - Khoa CNTT 23 Tài liệu tham khảo  Giáo trình CSDL - Chương  Database management system - Chapter 15  Fundamentals of Database Systems - Chapter 15 Nhập môn sở liệu ... không? Nhập môn sở liệu - Khoa CNTT 14 B1, MaNV TenNV MaDA TenDA Ddiem Sốgiờ R1 1 0 0 R2 0 1 R3 1 0 MaNV TenNV MaDA TenDA Ddiem Sốgiờ R1 1 0 0 R2 0 1 R3 01 0 B3 Nhập môn sở liệu - Khoa...
 • 25
 • 266
 • 1

Xem thêm