Giáo án Địa lí lớp 11 cơ bản

giáo án địa lớp 11 bản

giáo án địa lí lớp 11 cơ bản
... THPT Bạch Đằng Giáo Án Địa 11CB …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… … ………… GV: Geography.vtlhcmup@gmail.com Trường THPT Bạch Đằng Giáo Án Địa 11CB Ngày soạn: ... Geography.vtlhcmup@gmail.com Yếu- Tỉ lệ% Kém - Tỉ lệ % Trường THPT Bạch Đằng Giáo Án Địa 11CB GV: Geography.vtlhcmup@gmail.com Trường THPT Bạch Đằng Giáo Án Địa 11CB Ngày soạn: / ./ Ngày giảng: / ./ Tiết thứ:10 ... THPT Bạch Đằng Giáo Án Địa 11CB …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… GV: Geography.vtlhcmup@gmail.com Trường THPT Bạch Đằng Giáo Án Địa 11CB Ngày soạn:...
 • 99
 • 3,565
 • 3

Giáo án Địa lớp 11 bản

Giáo án Địa lí lớp 11 cơ bản
... SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN GIÁO ÁN ĐỊA LÝ Trường THPT Bắc Bình Lớp : 11 – Ban Ngày… tháng…… năm…… PHẦN A: KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI ... ) - Rút nhận xét ? ( 1,5 đ ) ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HỌC KÌ I KHỐI 11 – MÔN ĐỊA LÍ ĐỀ I I/ TRẮC NGHIỆM: (2đ ) Câu Đáp án b b c c c a II/ TỰ LUẬN : ( 4,5 đ ) Câu 1: ( 2,5 đ ... nhóm nước ngày lớn ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HỌC KÌ I ( 2008 – 2009 ) KHỐI 11 – MƠN ĐỊA LÍ ĐỀ II: I/ TRẮC NGHIỆM :( đ ) Câu Đáp án a c b c b c b II/ TỰ LUẬN: Câu 1: ( 2,5 đ...
 • 99
 • 331
 • 0

Giáo án Địa lớp 10 bản trọn bộ

Giáo án Địa Lí lớp 10 Cơ bản trọn bộ
... 33 Bài 41 Bài 42 Chơng VIII - Địa công nghiệp Vai trò đặc điểm công nghiệp Các nhân tố ảnh hởng tới phát triển phân bố công nghiệp Địa ngành công nghiệp Địa ngành công nghiệp (tiếp theo) ... 27 nông nghiệp Một số hình thức tổ chức lãnh thổ Nông nghiệp Tiết 34 Bài 28 Địa ngành trồng trọt Tiết 35 Bài 29 Địa ngành chăn nuôi Tiết 36 Ôn tập Tiết 37 Kiểm tra HK I( viết tiết) Thực hành: ... Tiết 31 Bài 25 Thực hành: Phân tích đồ phân bố dân c giới Chơng VI - cấu kinh Từ Tiết 32 Bài 26 cấu kinh tế Chơng VII - Địa nông nghiệp Vai trò, đặc điểm, nhân tố ảnh hởng tới phát triển...
 • 149
 • 13,158
 • 25

Giáo án vật lớp 11 bản trọn bộ

Giáo án vật lí lớp 11 cơ bản trọn bộ
... giáo án vật 11 năm chuẩn kiến thức kỹ năm học 2 011- 2012 liên hệ đt 01689218668 Ngy son: Ngy ging: Tun PHN I IN HC ... mc Sn tnh in Thc hin cỏc cõu hi sgk Ghi cỏc bi v nh giáo án vật 11 năm chuẩn kiến thức kỹ năm học 2 011- 2012 liên hệ đt 01689218668 Ngy son Ngy ging: Tun Tit THUYT ELECTRON ... 10, 11, 12, 13 sgk 3.1, 2.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.10 sỏch bi IV RT KINH NGHIM TIT DY Hot ng ca hc sinh c phn Em cú bit ? Túm tt kin thc Ghi cỏc cõu hi v bi v nh giáo án vật 11 năm...
 • 102
 • 968
 • 21

Giáo án địalớp 11 bản trọn bộ

Giáo án địa lý lớp 11 cơ bản trọn bộ
... cỏc HS khỏc gúp ý b sung, GV chun kin thc Giỏo ỏn a lớ 11 - C bn Hn ch: - Nhỡn chung nn khinh t cũn phỏt trin chm: + Quy mụ nn kinh t nh bộ: Chim 1,9 % GDP ton cu, nhng chim 13 % dõn s + GDP/ ... ngh hin i lm phỏt trin nhanh chúng mu dch quc t v u t nc ngoi trờn phm vi ton cu? Giỏo ỏn a lớ 11 - C bn Tác động cách mạng khoa học công nghệ đại đến phát triển kinh tế- xã hội - Khoa học công ... Cú u t nc ngoi nhiu d Xut khu nhiu du khớ GV: H c Thiu Trang Trng THPT Tam Giang Giỏo ỏn a lớ 11 - C bn Nhõn t tỏc ng mnh m n nn kinh t th gii, chuyn nn kinh t th gii sang giai on phỏt trin...
 • 87
 • 5,584
 • 156

Giáo án địa lớp 11 căn bản pptx

Giáo án địa lí lớp 11 căn bản pptx
... GV: Hà Văn Toản Giaoa án Đòa 11 - CB Euro(¥r«) - §ång tiỊn chung cđa EU - Tõ 1-1-99 11 níc EU ®· b¾t ®Çu sư dơng ®ång ¥r« nh lµ ®ång tiỊn chung cđa EU - Tõ 2002 phÇn lín c¸c níc thµnh viªn ... ph¬ng ph¸p: GV: Hà Văn Toản Trường THPT Y Jut Giaoa án Đòa 11 - CB - §µm tho¹i gỵi më, th¶o ln nhãm, nªu vÊn ®Ị IV TiÕn tr×nh d¹y häc ỉn ®Þnh líp: KiĨm diƯn sÜ sè Bµi cò so s¸nh nh÷ng ®iĨm kh¸c ... c¸c níc ë tõng khu vùc liªn kÕt víi nhau? H§ 6: C¶ líp Khu vùc hãa cã nh÷ng mỈt tÝch cùc nµo, ®Ỉt th¸ch thøc g× cho mçi qc gia? Giaoa án Đòa 11 - CB c«ng nghƯ - Hỵp t¸c qc tÕ: t¨ng cêng sù hỵp...
 • 78
 • 629
 • 0

Giáo án địa lớp 12 bản chi tiết

Giáo án địa lí lớp 12 cơ bản chi tiết
... lát địa 12 Ngày … tháng… năm 2 012 Kí duyệt giáo án Nguyễn Thị Thu Hương Tổ: Xã hội GA Địa 12 - Ngày soạn:19/8/2 012 THPT Tam Nông - Năm học: 2 012 - 2013 Tiết 2- Bài 2: Vị trí địa lí, ... bị thầy: - Bản đồ tự nhiên VN Át lát địa VN Chuẩn bị trò: - Át lát địa VN 12 Sách giáo khoa địa 12 C Tiến trình học Ổn định: Ngày giảng Lớp Sĩ số HS vắng 12A1 12A2 12A3 12A4 12A7 Kiểm ... lát địa 12, sgk địa 12 C Tiến trình học Ổn định: Ngày giảng Lớp Sĩ số HS vắng Nguyễn Thị Thu Hương Tổ: Xã hội 36 GA Địa 12 - THPT Tam Nông - Năm học: 2 012 - 2013 12A1 12A2 12A3 12A4 12A7...
 • 123
 • 2,226
 • 1

Giáo án địa lớp 7 bản đầy đủ cả năm

Giáo án địa lí lớp 7 cơ bản đầy đủ cả năm
... Gọi đại diện HS ghi bảng mà GV chuẩn bị Trường THCS Hồ Tùng Mậu -2- Năm học: 2014 - 2015 GV: Nguyễn Thị Bích Ngà Giáo án Địa - Cả lớp nhận xét  Gv bổ sung hoàn chỉnh theo bảng Khu vực BẮC ... thớt vùng sâu nội địa có khí hậu khô nóng - Tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao ( 1 ,7% ) - 27 - Năm học: 2014 - 2015 GV: Nguyễn Thị Bích Ngà Giáo án Địa nào? - Gv yêu cầu hs so sánh phân bố dân cư ... Nguyễn Thị Bích Ngà Giáo án Địa địa hìnhnên bề mặt địa hình lục địa băng phẳng Thể tích băng 35 triệu km3, chứa 90% thể tích nước dự trữ giới ) GDMT : ?)Tại biển xung quanh lục địa Nam Cực tàu...
 • 79
 • 2,565
 • 1

Giáo án Địa lớp 11

Giáo án Địa lí lớp 11
... d d d KIỂM TRA 45’ MƠN ĐỊA L Í ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 THỜI GIAN : 45 PHÚT (Không kể phát đề) TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT TỔ ĐỊA LÍ - HỌ VÀ TÊN : LỚP :11 ……… 1) Tây Nam Á Trung ... 1:Lãnh thổ vị trí địa Lãnh thổ - GV xác định lãnh thổ Hoa Kì gồm phận: Trung tâm Bắc Mĩ Bán đảo A-lax-ca Haoai 2.Vị trí địa - Sử dụng đồ Tây bán cầu, xác định vị trí địa lí? Thuận lợi phát ... châu Âu Hoạt động Họat động 1: Vị trí địa điều kiện tự nhiên - Sử dụng đồ địa Châu Âu, nêu vị trí địa đặc điểm tự nhiên Đức? - Ảnh hưởng vị trí địa đặc điểm tự nhiên đến phát triển...
 • 81
 • 9,576
 • 23

Giáo án trọn bộ lớp 11 bản

Giáo án trọn bộ lớp 11 cơ bản
... biến, điện lực, khai khoáng; công nghiệp chế biến phát triển mạnh - cấu: + cấu ngành: tăng tỉ trọng ngành công nghiệp đại, giảm tỉ trọng ngành công nghiệp truyền thống + cấu lãnh thổ:  Đông ... HS: 1/Chuẩn bị GV: - Giáo án, Bản đồ tự nhiên châu Mĩ, Bản đồ tự nhiên Hoa Kì - Phóng to hình 6.2; 6.2 SGK 2/Chuẩn bị HS: - Đọc trước - Tổ 1+2 vẽ lược đồ hình 6.1SGK - Tổ viết bảng số liệu hình ... kê để so sánh Hoa Kì với châu lục, quốc gia: so sánh ngành kinh tế Hoa Kì 3/ Thái độ: B/ PHƯƠNG PHÁP: - Đàm thoại gợi mở + Thảo luận C/ CHUẨN BỊ CỦA GV, HS: 1/Chuẩn bị GV: Giáo án. Bản đồ kinh...
 • 97
 • 1,706
 • 10

Giáo án địa lớp 11

Giáo án địa lí lớp 11
... SGK môn Văn Hoạt động Nội dung 36 TRAN HUU DUONG Giáo án lớp 11 Họat động 1: Tìm hiểu vị trí I VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ LÃNH THỔ địa lãnh thổ Vị trí địa - GV: dựa vào BĐ nước - Nằm châu lục Á – Âu, ... đảo A-lax-ca Haoai Bán đảo A-lax-ca Haoai 2.Vị trí địa 2.Vị trí địa - Nắm Tây bán cầu - Sử dụng đồ Tây bán cầu, xác - Giữa đại dương: Thái Bình Dương định vị trí địa lí? Thuận lợi phát - ... động Nội dung Họat động 1: Vị trí địa điều kiện tự I Vị trí địa điều kiện tự nhiên nhiên - Nằm trung tâm châu Âu - Sử dụng đồ địa Châu Âu, nêu vị trí địa => thuân lợi thông thương với...
 • 69
 • 1,914
 • 3

giao an dai so lop 11 co ban_ ca nam

giao an dai so lop 11 co ban_ ca nam
... hàm số tan cot HS: tan α = sin α (cos α ≠ 0) cos α cos α (sin α ≠ 0) sin α (?) Giá trị tan góc α ? co t α = (?) cos α ≠ , sin α ≠ ⇒ α ≠ ? Gợi ý: HS dựa vào định nghĩa giá (?) Hàm số tan cot hàm ... liên quan đặc biệt (?) π = ? tan( − α) = ? tan x b, (?) π = cot x ? tan( − α) = cot x tan x tan3x = π = cot x = tan( − x) tan x * Củng cố - dặn dò - Dành thời gian cho HS xem lại tập GV giải ... kiện? cos(2x + 1) ≠ Gợi ý trả lời:  cos(3x − 1) ≠ (?) tan(2x + 1)tan(3x − 1) = ⇒ tan(2x + 1) = ? (?) = ? cot(3x − 1) = tan(?) tan(3x − 1) GV: Chính xác hóa đáp án + tan(2x + 1) = π = tan( −...
 • 184
 • 1,766
 • 26

Bài soạn Giao an tu chon lop 11 co ban nam học 10 - 11.doc

Bài soạn Giao an tu chon lop 11 co ban nam học 10 - 11.doc
... Bình Trang 27 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Tiết 13 Lớp 11B5 - 11B6 Tiết 14 Lớp 11B5 - 11B6 Trang 28 Giáo án tự chọn 11 ban Ngày soạn: 07 / 11 / 2 010 Ngày giảng: 10 / 11 / 2 010 Ngày soạn: 13 / 11 ... Nguyễn Chiến Bình Giáo án tự chọn 11 ban Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Tiết Lớp 11B5 - 11B6 Giáo án tự chọn 11 ban Ngày soạn: 11 / 09 / 2 010 Ngày giảng: 15 / 09 / 2 010 BÀI TẬP PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM – PHÉP ... tập giải Biên soạn: Nguyễn Chiến Bình Trang 17 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Tiết Lớp 11B5 - 11B6 Giáo án tự chọn 11 ban Ngày soạn: 09 / 10 / 2 010 Ngày giảng: 13 / 10 / 2 010 CHỈNH HP - TỔ HP I Mục...
 • 28
 • 1,695
 • 31

giáo án địalớp 12 bản

giáo án địa lý lớp 12 cơ bản
... Khủng hoảng tài ởû châu V HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP Giáo Án Địa 12 CB ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM VỊ TRI ĐỊA LÍ VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ Bài 2: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, PHẠM VI LÃNH THỔ I MỤC TIÊU BÀI HỌC ... đội trao đổi phút, GV kẻ sẵn ô lên bảng: đồng sông Hồng, đồng sông Cửu Long Bước 3: HS đội viết thật nhanh lên bảng ý kiến mình, HS khác 21 Giáo Án Địa 12 CB đánh giá kết bạn GV đặt câu hỏi: ... lãnh thổ nước ta là: A: Toàn miền Bắc có mùa đông lạnh kéo dài tháng 41 Giáo Án Địa 12 CB B Về phía Nam số tháng lạnh giảm đến tháng, Huế có thời tiết lạnh C Thời kì bắt đầu mùa mưa có xu hướng...
 • 147
 • 2,226
 • 13

Xem thêm