ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG Ô NHIỄM Ở LÀNG NGHỀ

ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG Ô NHIỄM LÀNG NGHỀ

ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG Ô NHIỄM Ở LÀNG NGHỀ
... khảo sát 52 làng nghề cho thấy, 46% làng nghề có môi trường bị ô nhiễm nặng dạng; 27% ô nhiễm vừa 27% ô nhiễm nhẹ” Tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề xẩy loại phổ biến sau đây: - Ô nhiễm nước: ... thể nguồn gây ô nhiễm đánh giá trạng ô nhiễm môi trường làng mà phân chia mức độ ô nhiễm khác không gian làng nghề Đó sở quan trọng giúp ích cho việc thực giải pháp giảm thiểu ô nhiễm - Đề xuất ... Nam", Hiện “hầu hết làng nghề Việt Nam bị ô nhiễm môi trường (trừ làng nghề không sản xuất dùng nguyên liêu không gây ô nhiễm thêu, may ) Chất lượng môi trường hầu hết làng nghề không đạt tiêu chuẩn...
 • 55
 • 219
 • 0

Đánh giá tình trạng ô nhiễm môi trường một số cơ sở chăn nuôi gà; nghiên cứu sản xuất và ứng dụng chế phẩm EM trong việc cải thiện môi trường và chất thải chăn nuôi

Đánh giá tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số cơ sở chăn nuôi gà; nghiên cứu sản xuất và ứng dụng chế phẩm EM trong việc cải thiện môi trường và chất thải chăn nuôi
... việc cải thiện môi trờng chất thải chăn nuôi, cụ thể chăn nuôi gà tiến hành thực đề tài Đánh giá tình trạng ô nhiễm môi trờng số sở chăn nuôi gà; nghiên cứu sản xuất ứng dụng chế phẩm EM việc cải ... cải thiện môi trờng chất thải chăn nuôi Mục đích, ý nghĩa:+ Đánh giá đợc trạng vệ sinh môi trờng số sở chăn nuôi gà + Đánh giá đợc hiệu chế phẩm EM việc cải thiện môi trờng chất thải chăn nuôi ... thấy dụng EM mang lại hiệu tốt việc sử lý chất thải, làm môi trờng chăn nuôi Tóm lại, sử dụng chế phẩm EM chăn nuôi có tác dụng tốt việc xử lý môi trờng chất thải chăn nuôi Riêng môi trờng chăn nuôi...
 • 56
 • 1,296
 • 5

Đánh giá tình trạng ô nhiễm vi khuẩn chỉ điểm vệ sinh thực phẩm trong thịt lợn tại một số cơ sở giết mổ và kinh doanh trên địa bàn hà nội

Đánh giá tình trạng ô nhiễm vi khuẩn chỉ điểm vệ sinh thực phẩm trong thịt lợn tại một số cơ sở giết mổ và kinh doanh trên địa bàn hà nội
... nuôi ñ a bàn N i năm 2008” c a Chi c c thú y N i, ti n hành th c hi n ñ tài: “ðánh giá tình tr ng ô nhi m vi khu n ch ñi m v sinh th c ph m th t l n t i m t s s gi t m kinh doanh ñ a bàn ... xâm nh p vào bên 2.1.3 Các ngu n ô nhi m vi khu n vào th t 2.1.6.1 Lây nhi m t không khí Trong không khí b i có r t nhi u vi sinh v t vi khu n, n m m c Ch t lư ng không khí ph thu c vào thành ph ... ô nhi m vi sinh v t t môi trư ng ch vào, qua ti p xúc v i không khí, d ng c ñ pha lóc, bàn, khăn lau, ngư i kinh doanh khách hàng ñi u khó tránh kh i Cũng th i gian s lây nhi m vi sinh v t môi...
 • 109
 • 434
 • 0

Luận văn khảo sát thực trạng hoạt động giết mổ, đánh giá tình trạng ô nhiễm vi khuẩn trong thịt lợn nơi giết mổ và bán chợ thuộc quận kiến an thành phố hải phòng

Luận văn khảo sát thực trạng hoạt động giết mổ, đánh giá tình trạng ô nhiễm vi khuẩn trong thịt lợn nơi giết mổ và bán ở chợ thuộc quận kiến an  thành phố hải phòng
... t m đ a bàn qu n Ki n An Thành ph H i Phòng - Kh o sát s ô nhi m vi sinh v t đ i v i th t l n nơi gi t m bán đ a bàn qu n Ki n An - H i Phòng - Xác đ nh nguyên nhân gây ô nhi m th t đ ng v t ... trích d n lu n văn đ u đư c ch rõ ngu n g c Tác gi Nguy n Th Thu Trang ii L I C M ƠN Trang đ u tiên c a lu n văn cho xin đư c vi t l i chân thành c m ơn s giúp đ c a th y, cô giáo B môn Vi sinh v ... gây ô nhi m bao g m: vi khu n, n m m c, vi rút ký sinh trùng Vi khu n có m i nơi xung quanh Phân, nư c th i, rác b i, th c ph m tươi s ng ch a c a nhi u lo i vi khu n gây b nh Trong không khí vi...
 • 123
 • 1,113
 • 11

đánh giá tình trạng ô nhiễm vi khuẩn chỉ điểm vệ sinh thực phẩm trong thịt lợn tại một số cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc và đề xuất giải pháp khắc phục

đánh giá tình trạng ô nhiễm vi khuẩn chỉ điểm vệ sinh thực phẩm trong thịt lợn tại một số cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc và đề xuất giải pháp khắc phục
... định thực trạng sở hạ tầng, trang thiết bị sở giết mổ lợn địa bàn tỉnh - Xác định tình trạng ô nhiễm vi khuẩn điểm vệ sinh thực phẩm thịt lợn số sở giết mổ - Trên sở kết nghiên cứu, đề xuất số giải ... thực trạng hoạt động giết mổ số sở giết mổ lợn địa bàn Vĩnh Phúc Xác định tình trạng ô nhiễm vi khuẩn điểm thịt lợn sở giết mổ địa bàn thành phố Vĩnh Yên huyện Vĩnh Tường thông qua kiểm tra số ... phải đánh giá thực trạng hoạt động giết mổ gia súc địa bàn tỉnh từ đề giải pháp khắc phục cụ thể Xuất phát từ yêu cầu trên, tiến hành thực đề tài Đánh giá tình trạng ô nhiễm vi khuẩn điểm vệ sinh...
 • 78
 • 1,618
 • 0

Đánh giá tình trạng ô nhiễm và đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng nước sông nhuệ

Đánh giá tình trạng ô nhiễm và đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng nước sông nhuệ
... tỉnh Hà Nam để có sở đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước lưu vực sông, định chọn đề tài: Đánh giá tình trạng ô nhiễm đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng nước sông Nhuệ Mục tiêu, đối ... thông vào môi trường nước Theo chất tác nhân gây ô nhiễm, người ta phân loại ô nhiễm nước: ô nhiễm vô cơ, hữu cơ, ô nhiễm hóa chất, ô nhiễm sinh học, ô nhiễm tác nhân vật lý Ô nhiễm nước mặt, ô ... TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐOÀN VIỆT QUANG ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG Ô NHIỄM VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG NHUỆ Chuyên ngành: Môi trường phát triển bền vững...
 • 113
 • 292
 • 2

Khảo sát hoạt động giết mổ gia súc tại xã nhân hòa, mỹ hào, hưng yên và đánh giá tình trạng ô nhiễm vi khuẩn chỉ điiểm vệ sinh thực phẩm trong thịt gia súc

Khảo sát hoạt động giết mổ gia súc tại xã nhân hòa, mỹ hào, hưng yên và đánh giá tình trạng ô nhiễm vi khuẩn chỉ điiểm vệ sinh thực phẩm trong thịt gia súc
... cnh vic quy hoch cỏc c s git m gia sỳc trung, xõy dng mụ hỡnh cụng ngh x lý cht thi git m gia sỳc, gia cm bng phng phỏp vi sinh, mt lot gii phỏp ỏp dng sn xut sch hn hot ng git m gia sỳc, gia ... nhim vi khun tht v sn phm tht Nu khụng khớ ụ nhim thỡ thc phm cng d nhim vi khun Trong khụng khớ, ngoi bi cũn rt nhiu vi sinh vt nh vi khun, nm, mc Thc nghim cho thy bi cng nhiu thỡ s lng vi sinh ... nhim bn S sinh trng ca vi sinh vt trờn b mt v tht cng lm cho s 18 Khúa lun tt nghip i hc SV: Lng Th Nga lng vi sinh vt tng lờn Do ngun nhim bn tht ht sc phong phỳ nờn cú rt nhiu loi vi sinh vt...
 • 44
 • 303
 • 5

đánh giá hiện trạng môi trường nước làng nghề chế biến nông sản xã vũ hội, huyện vũ thư, tỉnh thái bình

đánh giá hiện trạng môi trường nước làng nghề chế biến nông sản xã vũ hội, huyện vũ thư, tỉnh thái bình
... cách thành ph Thái Bình kho ng 3.5km V i v trí ñ a lý sau: - Phía B c giáp Chính - Phía Nam giáp Vi t Thu n, Vinh - Phía ðông giáp Ninh - Phía Tây giáp Phúc, Vi t Thu ... kinh t - h i 3.3.2 Tình hình s n xu t làng ngh ch bi n nông s n H i, huy n Thư, t nh Thái Bình 3.3.3 Hi n tr ng môi trư ng nư c làng ngh ch bi n nông s n H i 3.3.4 ðánh giá nh hư ... v n ñ ô nhi m môi trư ng làng ngh H i Trên s ñó h c viên ti n hành ch n ñ tài: "ðánh giá hi n tr ng môi trư ng nư c làng ngh ch bi n nông s n H i, huy n Thư, t nh Thái Bình" 1.2 M c...
 • 90
 • 305
 • 2

Tìm hiểu, phân tích và đánh giá tình hình phát triển của làng nghề thêu ren của THANH HÀ (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).doc

Tìm hiểu, phân tích và đánh giá tình hình phát triển của làng nghề thêu ren của THANH HÀ (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).doc
... - Phân tích đánh giá tình hình phát triển làng nghề thêu ren địa bàn xã Thanh năm qua Từ rút thuận lợi, khó khăn phát triển làng nghề thêu ren đề xuất số giải pháp nhằm phát triển làng nghề ... hoạt động sản xuất kinh doanh nghề thêu ren làng nghề địa bàn xã Thanh - Phạm vi: + Về không gian: Tại làng nghề thêu ren Thanh Hà, tập trung vào làng nghề thêu ren An Hoà Hoà Ngãi + Về thời ... thuật làng nghề thấp 3.4 Giải pháp phương hướng Các làng nghề thêu ren Thanh vốn có bề dày truyền thống từ hàng trăm năm Sản phẩm thêu ren làng nghề mặt hàng có nhiều triển vọng phát triển...
 • 23
 • 617
 • 3

Tìm hiểu, phân tích và đánh giá tình hình phát triển của làng nghề thêu ren của THANH HÀ (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam)

Tìm hiểu, phân tích và đánh giá tình hình phát triển của làng nghề thêu ren của THANH HÀ (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam)
... - Phân tích đánh giá tình hình phát triển làng nghề thêu ren địa bàn xã Thanh năm qua Từ rút thuận lợi, khó khăn phát triển làng nghề thêu ren đề xuất số giải pháp nhằm phát triển làng nghề ... cấu giá trị sản lượng sản phẩm thêu ren làng nghề Thanh năm 2007 c, Tình hình lao động làng nghề thêu ren Thanh có tổng số 3.129 hộ có 2.241 hộ làm nghề thêu ren chiếm 71,6%, có làng nghề ... hoạt động sản xuất kinh doanh nghề thêu ren làng nghề địa bàn xã Thanh - Phạm vi: + Về không gian: Tại làng nghề thêu ren Thanh Hà, tập trung vào làng nghề thêu ren An Hoà Hoà Ngãi + Về thời...
 • 23
 • 367
 • 0

Tiểu luận: Tìm hiểu, phân tích và đánh giá tình hình phát triển của làng nghề thêu ren của THANH HÀ (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) pptx

Tiểu luận: Tìm hiểu, phân tích và đánh giá tình hình phát triển của làng nghề thêu ren của THANH HÀ (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) pptx
... tình hình phát triển làng nghề thêu ren THANH (huyện Thanh Liêm, tỉnh Nam) 1.2 Mục đích nghiên cứu - Phân tích đánh giá tình hình phát triển làng nghề thêu ren địa bàn xã Thanh năm qua ... ĐẦU Nghiên cứu: Tìm hiểu, phân tích đánh giá tình hình phát triển làng nghề thêu ren THANH (huyện Thanh Liêm, tỉnh Nam) 1.1 Sự cần thiết đề tài Từ xa xưa, hệ thống làng nghề tiểu thủ công ... số làng nghề thêu ren từ lâu trở nên tiếng tỉnh làng nghề thêu ren An Hoà, Hoà Ngãi, sản phẩm thêu ren làng nghề có mặt nhiều nước giới chọn đề tài : Tìm hiểu, phân tích đánh giá tình hình phát...
 • 24
 • 339
 • 1

Phân tích và đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường không khí tỉnh Lạng Sơn

Phân tích và đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường không khí tỉnh Lạng Sơn
... Hiện trạng môi trường không khí tỉnh Lạng Sơn năm 2014 3.1.1 Hiện trạng môi trường không khíThành phố Lạng Sơn 3.1.1.1 Môi trường không khí Kết phân tích tiêu chất lượng môi trường không khí khu ... gây ô nhiễm môi trường không khí 1.2.2.1 Ô nhiễm không khí sản xuất công nghiệp, nông nghiệp Sản xuất công nghiệp bao gồm sở công nghiệp cũ sở công nghiệp mới.gây ô nhiễm môi trường không khí ... không khí tỉnh Lạng Sơn thực nhằm mục tiêu:  Phân tích đánh giá trạng môi trường không khí tỉnh Lạng Sơn năm 2014  Đánh giá biến động chất lượng môi trường không khí Lạng Sơn giai đoạn 2008...
 • 111
 • 1,056
 • 0

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường nước tại làng nghề tái chế sắt thép Đa Hội – Xã Châu Khê – Thị xã Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh.

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường nước tại làng nghề tái chế sắt thép Đa Hội – Xã Châu Khê – Thị xã Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh.
... trạng ô nhiễm môi trường nước làng nghề tái chế sắt thép Đa Hội Châu Khê Thị Từ Sơn Tỉnh Bắc Ninh” 1.2 Mục đích, yêu càu đề tài 1.2.1 Mục đích đề tài - Đánh giá trạng môi trường nước làng ... trạng ô nhiễm môi trường nước làng nghề tái chế sắt thép Đa Hội Phường Châu Khê Thị Từ Sơn Tỉnh Bắc Ninh 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian : Đề tài nghiên cứu làng nghề tái ... môi trường .35 4.3 Hiện trạng môi trường nước làng nghề Đa Hội 36 4.3.1 Hiện trạng môi trường nước mặt .36 4.3.2 Hiện trạng môi trường nước ngầm 37 4.3.3 Hiện trạng môi...
 • 55
 • 497
 • 0

Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường nước từ hoạt động đúc đồng, tại làng nghề đúc đồng đại bái, xã đại bái, huyện gia bình, tỉnh bắc ninh

Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường nước từ hoạt động đúc đồng, tại làng nghề đúc đồng đại bái, xã đại bái, huyện gia bình, tỉnh bắc ninh
... Đánh giá thực trạng nhiễm mơi trường nước từ hoạt động đúc đồng, làng nghề đúc đồng Đại Bái, Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh Song với giàu lên nhanh chóng nạn nhiễm mơi trường nghiêm trọng, ... mơi trường sinh thái sức khoẻ người dân Trước tình hình mơi trường làng nghề bị nhiễm nghiêm trọng tơi thực khóa luận: Đánh giá thực trạng nhiễm mơi trường nước từ hoạt động đúc đồng, làng nghề ... trường nước từ hoạt động đúc đồng làng nghề đúc đồng Đại Bái - Tìm hiểu ảnh hưởng sản xuất đúc đồng gây mơi trường nước sức khỏe người dân 3 1.3 Mục tiêu đề tài - Đánh giá trạng mơi trường nước...
 • 79
 • 555
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu phân tích và đánh giá tình hình phát triển của làng nghề thêu ren của thanh hà huyện thanh liêm tỉnh hà namđánh giá tình trạng kỹ thuật và công nghệđánh giá hiện trạng môi trường tại làng nghề sơn mài tương bình hiệpđánh giá thực trạng sản xuất của làng nghề đá mỹ nghệ ninh vânđánh giá thực trạng ô nhiễm tại làng nghề xuân đỉnhđánh giá thực trạng ô nhiễm kim loại nặng trong đất và nghiên cứu biện pháp sinh học để phục hồi đất sau khai thác thiếc tại huyện đại từ tỉnh thái nguyênđiều tra đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường nước sông cầu trên địa bàn tỉnh bắc kạnluận văn đánh giá tình trạng nhiễm bệnh virus cucumber mosaic virus tobacco mosaic virus và tomato spotted wilt virus trên cà chua solanum lycopersicum ở tỉnh lâm đồng bằng kỹ thuật elisa và bưđánh giá hiện trạng ô nhiễm làng nghề gốm bát tràngđánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường nước tại làng nghề dương liễuđánh giá hiện trạng ô nhiễm và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nước mặt trên địa bàn tỉnh gia laiđánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường tại làng nghề 18đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường tại làng nghềđánh giá hiện trạng ô nhiễmbáo cáo mô hình đánh giá tình trạng thừa cân béo phì và các yếu tố liên quan ở đô thichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. Quả