skkn các KIẾN THỨC cơ bản về tổ hợp

CÁC KIẾN THỨC BẢN VỀ TỔ HỢP

CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TỔ HỢP
... dẫn từ đầu đếm ước lượng cách suy nghĩ, cách dẫn đến bất đẳng 15 CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TỔ HỢP GIÁO VIÊN : TRẦN TIẾN ĐẠT thức cần chứng minh Đó kỹ thuật hay sử dụng tổ hợp (2) Từ chứng minh ta ... phần tử lại tập hợp 13 CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TỔ HỢP GIÁO VIÊN : TRẦN TIẾN ĐẠT A\{x;y} Số cách để chọn người cặp với z 2n-3 Tiếp tục trình Số cách cần tìm : (2n-1)(2n-3)… 5.3.1 Cách 2: Trước ... ;u}=13 Bằng cách liệt kê ta có cách chọn cặp (x ;s) ; 15 cách chọn (y ;t) ; 27 cách chọn (z ;u) Theo qui tắc nhân , ta 7×15×27=2835 cặp số (a ;b) thỏa điều kiện CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TỔ HỢP GIÁO...
 • 36
 • 1,065
 • 4

Ôn tập các kiến thức bản về lập trình C

Ôn tập các kiến thức cơ bản về lập trình C
... thờng char *strrev(char *s): đảo ng c chuổi trừ ký tự kết th c( \0) char *strcpy(char *dest, char *scr): chép ton chuổi src sang chuổi dest char *strncpy(char *dest, char *scr,n): n ký tự đầu chuổi ... chữ không? int isdigit(int c) : kiểm tra c có phải l chữ số không? Int ispunct(int c) : kiểm tra c có phải l ký tự chấm c u không? int isxdigit(int c) : kiểm tra c có phải l chữ số hệ 16 không? ... biến _c u_tr c. biến _c u_tr c_ 2.biến_thnh_phần; đ c sử dụng biến c u tr c l thnh phần tr c tiếp biến c u tr c lớn (C u tr c lồng nhau) Một số phép toán kiểu c u tr c: thao t c biến c u tr c phải đ c th c thông qua...
 • 19
 • 892
 • 2

Các kiến thức bản về Powerpont

Các kiến thức cơ bản về Powerpont
... dạng slides Mỗi trang hình mà khán giả xem gọi slide Introduction to Power Trước bắt đầu  Tiền kiến thức  Thân thuộc với môi trường Windows  Thành thạo Microsoft Word  Sử dụng Unicode soạn thảo ... văn (text box)  Các ký tự textbox định dạng công cụ Formatting qua menu Format/Font tương tự Word  Có thể tạo thêm text box (menu Insert/Text box) đặt chúng vị trí mong muốn cách di chuột vào ... thuyết, trình diễn, thuyết trình) PROBLEM presentation Introduction to Power UNDERSTANDED Một số hình thức thuyết trình   Speaking only… M ứ c độ Speaking and writing…  Speaking and showing…  Speaking,...
 • 25
 • 404
 • 3

Tài liệu Các kiến thức bản về thị trường pptx

Tài liệu Các kiến thức cơ bản về thị trường pptx
... giá cả, thị trường) , quan hệ vận động chi phối quy luật thị trường môi trường cạnh tranh nhằm mục tiêu lợi nhuận Đặc trưng chế thị trường: Các vấn đề có liên quan đến phân bố sử dụng nguồn tài nguyên ... sử dụng nguồn tài nguyên sản xuất khan định quy luật kinh tế thị trường mà cốt lõi quy luật cung cầu Tất mối quan hệ kinh tế thị trường tiền tệ hoá Động lực phát triển kinh tế biểu tập trung ... (đặc biệt hai lĩnh vực thông tin, tài tiền tệ) Cách mạng khoa học công nghệ phát triển với tốc độ cao quy mô khu vực, quốc tế Sự cạn kiệt tài nguyên, suy thoái môi trường sống Tội ác khủng bố xã...
 • 3
 • 365
 • 0

CÁC KIẾN THỨC bản về môn máy tàu

CÁC KIẾN THỨC cơ bản về môn máy tàu
... chất cơng tác sinh cơng (cơng dương) Còn hành trình lại (nạp, nén, thải) hành trình tiêu tốn cơng (cơng âm) Cơng thực nhờ moment qn tính chi tiết quay động cơ: bánh đà, trục khuỷu Hoặc nhờ cơng ... 120.z Cơng suất có ích động (Ne) −Là cơng suất đo bích trục động Ở cơng suất động truyền cho phụ tải (chân vịt, máy phát, ) −Ne < Ni : lượng cơng tất lực cản: +Cơng tiêu hao cho ma sát +Cơng dẫn ... Đối với động tàu thuỷ ge = 200 ÷ 240g/kWh • CÁC HỆ THỐNG TĂNG ÁP CHO ĐỘNG CƠ CÁC PHƯƠNG PHÁP TĂNG ÁP CHO ĐỘNG CƠ Nếu gọi P0: áp suất khơng khí trước máy nén PK: áp suất khơng khí sau máy nén Pk...
 • 75
 • 480
 • 0

Các kiến thức bản về mạng máy tính - IT

Các kiến thức cơ bản về mạng máy tính - IT
... 325); Button sendit = new Button(); sendit.Parent = this; sendit.Text = "Send"; sendit.Location = new Point(220,52); sendit.Size = new Size(5 * Font.Height, * Font.Height); sendit.Click += new ... checkWrite, IList checkError, int microseconds) checkRead monitors the specified sockets for the ability to read data from the socket checkWrite monitors the specified sockets for the ability ... Font.Height); Button sendit = new Button(); sendit.Parent = this; sendit.Text = "Send"; sendit.Location = new Point(220,52); sendit.Size = new Size(5 * Font.Height, * Font.Height); sendit.Click += new...
 • 117
 • 518
 • 0

HỆ THỐNG CÁC KIẾN THỨC BẢN VỀ SỐ THẬP PHÂN pot

HỆ THỐNG CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ SỐ THẬP PHÂN pot
... phần thập phân chúng hai số + Quy tắc 2: Khi hai số thập phân có phần nguyên ta làm cho phần thập phân hai số (bằng cách viết thêm chữ số vào bên phải phần thập phân) , bỏ dấu phẩy hai số thập phân ... so sánh số tự nhiên tương ứng có Số tự nhiên lớn số thập phân tương ứng với lớn Các phép tính số thập phân Các tính chất phép tính với số thập phân Đối với phép cộng phép nhân số thập phân thoả ... giao hoán, kết hợp phân phối số tự nhiên Các quy tắc tính nhẩm: - Nhân số thập phân với 10, 100, 1000,… ta việc rời dấu phẩy số sang phải 1, 2, 3, … chữ số - Chia số thập phân cho 10, 100, 1000,…...
 • 3
 • 839
 • 3

Hệ thống các kiến thức bản về học thiên thể doc

Hệ thống các kiến thức cơ bản về cơ học thiên thể doc
... :D) Hệ nhiều giúp bạn toán topic "Một số toán Vật lý thiên văn" III, CÁC ĐỊNH LUẬT KEPLER Cùng với định luật vạn vật hấp dẫn, ba định luật Kepler định luật nhất, chi phối hoạt động thiên thể ... tinh tỉ lệ với lập phương bán trục lớn Biểu thức ĐL III Kepler có dạng: (T1)^2/(T2)^2 = (a1)^3/(a2)^3 Định luật III có nhiều ứng dụng toán học thiên thể VD: Nếu lý đó, Trái đất ngừng chuyển động ... Kepler Các hành tinh chuyển động quỹ đạo ellip mà Mặt trời tiêu điểm Định luật II Kepler Diện tích mà hành tinh quét khoảng thời gian (Hay nói cách khác, vận tốc diện tich hành tinh số) Dạng biểu thức...
 • 5
 • 277
 • 0

Chương I - Các kiến thức bản về máy tính ppsx

Chương I - Các kiến thức cơ bản về máy tính ppsx
... N i dung Thông tin xử lý thông tin Biểu diễn thông tin máy tính Các bước gi i toán máy tính THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 Thông tin xử lý thông tin Thông tin gì? Hoạt động thông tin ngư i ...  Tiếp nhận, lưu trữ, xử lý, trao đ i (truyền) Các dạng thông tin  Văn bản, hình ảnh, âm THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 Biểu diễn thông tin máy tính Biểu diễn dạng dãy bit, gồm hai ký hiệu ... ký hiệu hình học THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 Các ký hiệu STT Ký hiệu Diễn gi i Bắt đầu/Kết thúc chương trình Luồng xử lý i u khiển lựa chọn Nhập/Xuất liệu THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010...
 • 26
 • 322
 • 0

Bài giảng Ôn tập các kiến thức bản về hình học

Bài giảng Ôn tập các kiến thức cơ bản về hình học
... ÔN TẬP CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN mp( ABC ) mp(a, b) mp( A, d ) mp(a, b) AB CD ; AC BD ; AD BC đường...
 • 118
 • 2,362
 • 0

SKKN TỪ KIẾN THỨC BẢN VỀ DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC PHÁT TRIỂN, NÂNG CAO ĐỂ BỒI DƯỠNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU TOÁN Ở TIỂU HỌC

SKKN TỪ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC PHÁT TRIỂN, NÂNG CAO ĐỂ BỒI DƯỠNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU TOÁN Ở TIỂU HỌC
... hai cạnh tam giác Bài toán: Cho tam giác ABC Hãy kẻ đường thẳng cắt hai cạnh tam giác để hai hình cho diện tích Hỏi: Diện tích diện tích hình diện tích hình hay diện tích hình lần diện tích ban ... ta thiết kế số toán, từ rút công thức tổng quát 2: - Gọi diện tích hình tam giác S1, chiều cao tam giác h1 - Gọi diện tích hình tam giác S2, chiều cao tam giác h2 Nếu tam giác tam giác có chung ... TỪ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC PHÁT TRIỂN, NÂNG CAO ĐỂ BỒI DƯỠNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU TOÁN ĐẶT VẤN ĐỀ Đất nước ta thời kỳ công nghiệp...
 • 25
 • 493
 • 0

TÌM HIỂU CÁC KIẾN THỨC BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

TÌM HIỂU CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH
... loại mạng máy tính Do mạng máy tính phát triển khắp nơi với ứng dụng ngày đa dạng việc phân loại mạng máy tính việc phức tạp Người ta chia mạng máy tính theo khoảng cách địa lý làm hai loại: Mạng ... Hình 2.1: Một mô hình liên kết máy tính mạng Với trao đổi qua lại máy tính với máy tính khác phân biệt mạng máy tính với hệ thống thu phát chiều truyền hình, phát thông ... diện rộng Mạng cục Mạng cục (Local Area Networks - LAN) mạng thiết lập để liên kết máy tính khu vực nhà, khu nhà Mạng diện rộng (Wide Area Networks - WAN) mạng thiết lập để liên kết máy tính hai...
 • 6
 • 215
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP-CÁC KIẾN THỨC BẢN VỀ PHÂN TÍCH KẾT CẤU-

BÁO CÁO THỰC TẬP-CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH KẾT CẤU-
... vào kết cấu, người sử dụng phải khai báo chạy trường hợp phân tích (analysis case) Các trường hợp phân tích dùng để khai báo trường hợp tải trọng tác dụng (ví dụ : tĩnh, động ) kết cấu phân tích ... Tính toán thiết kế kết cấu Sap2000 CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH KẾT CẤU (SAP2000 - BASIC ANALYSIS REFERENCE) Người sử dụng phần mềm nói ... tích phi tuyến tĩnh phân tích theo sơ đồ dẻo phân tích phi tuyến theo thời gian Tổ hợp : Tổ hợp thường gọi "combo", tổ hợp kết nhiều trường hợp phân tích tổ hợp khác, tất kết tất đối tượng tổ...
 • 160
 • 191
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP-CÁC KIẾN THỨC BẢN VỀ PHÂN TÍCH KẾT CẤU

BÁO CÁO THỰC TẬP-CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH KẾT CẤU
... rạc để lý tưởng hoá kết cấu thực Thực rời rạc hoá kết cấu cách chia kết cấu liên tục thành hữu hạn miền kết cấu gọi phần tử hữu hạn * Đối với hệ : phần tử hữu hạn * Đối với kết cấu : phần tử hữu ... vào kết cấu, người sử dụng phải khai báo chạy trường hợp phân tích (analysis case) Các trường hợp phân tích dùng để khai báo trường hợp tải trọng tác dụng (ví dụ : tĩnh, động ) kết cấu phân tích ... Tính toán thiết kế kết cấu Sap2000 CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH KẾT CẤU (SAP2000 - BASIC ANALYSIS REFERENCE) Người sử dụng phần mềm nói chung...
 • 84
 • 149
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các kiến thức cơ bản về ô tôcác kiến thức cơ bản về điện công nghiệpcác kiến thức cơ bản về internetcác kiến thức cơ bản về tín dụng ngân hàngcác kiến thức cơ bản về ngân hàngcác kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoáncác kiến thức cơ bản về mạng máy tínhcác kiến thức cơ bản về hình học phẳngcác kiến thức cơ bản về hóa hữu cơcác kiến thức cơ bản về lập trình ckiến thức cơ bản về tổ chức sự kiệncác kiến thức cơ bản về y họccác kiến thức cơ bản về hình học lớp 9các kiến thức cơ bản về websitecác kiến thức cơ bản về tài chính ngân hàngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học