Tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn thành phố hạ long

Đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh

Đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh
... th c hi n công tác thu gom, v n chuy n ch t th i r n sinh ho t có th Công ty TNHH Nhà n c m t thành viên, Công ty Môi tr Công trình công c ng môi tr ng đô th ho c Công ty ng đô th , Công ty a ... ch t th i r n sinh ho t Qu ng Ninh 19 1.2.4 Tình hình qu n lý ch t th i r n sinh ho t Thành ph H Long 24 CH NG 2: ÁNH GIÁ TH C TR NG CÔNG TÁC QU N LÝ CH T TH I R N SINH HO T TRÊN A BÀN THÀNH ... sinh ho t đ a bàn thành ph H Long- t nh Qu ng Ninh 1 CH NG : C S LÝ LU N VÀ TH C TI N V CH T TH I R N SINH HO T VÀ QU N LÝ CH T TH I R N SINH HO T 1.1 C s lý lu n v ch t th i r n sinh ho t công...
 • 124
 • 77
 • 1

Đề tài Thực trạng công tác quản lý nhà nước về đất đai và một số giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Nguyễn Văn Cừ thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định

Đề tài Thực trạng công tác quản lý nhà nước về đất đai và một số giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Nguyễn Văn Cừ thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định
... tài: “ Thực trạng công tác quản lý nhà nước về đất đai và một số giải pháp bản để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai địa bàn phường Nguyễn Văn Cừ ... CHƯƠNG 2: Thực trạng quản lý nhà nước về đất đai địa bàn phường Nguyễn Văn Cừ 1.Đánh giá việc thực hiện một số nội dụng quản lý nhà nước về đất đai địa bàn phường ... của quản ly nhà nước về đất đai địa bàn cấp phường của thành phô Quy Nhơn 37 CHƯƠNG 2: Thực trạng quản lý nhà nước về đất đai đại bàn phường Nguyễn Văn Cừ...
 • 32
 • 205
 • 1

Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn Tỉnh Đăk Lăk

Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn Tỉnh Đăk Lăk
... đề lý luận công tác quản lý nhà nước đất đai ươ 2: Thực trạng QLNN đất đai địa bàn tỉnh ăk ươ 3: iải pháp hoàn thiện công tác QLNN đất đai Lăk tỉnh ăk Lăk TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU Theo thông ... quản lý nhà nước đất đai: + Nhóm hoàn thiện công cụ phương pháp quản lý nhà nước đất đai tỉnh; + Nhóm hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước đất đai tỉnh ăk Lăk Ki n nghị ất đai tài nguyên vô quý ... hợp nhằm hoàn thiện QLNN đất đai, góp phần thúc đẩy phát triển KT- XH địa bàn tỉnh ăk Lăk Luận án đưa lý luận kiến nghị, đề xuất sử dụng chung cho QLNN đất đai tỉnh ăk Lăk làm tư liệu tham khảo...
 • 26
 • 175
 • 1

Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đăk Nông

Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đăk Nông
... đai kinh tế Chương Tình hình quản lý nhà nước đất đai quyền Thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông Chương Định hướng giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đất đai Thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông ... Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: hoạt động quản lý nhà nước (QLNN) đất đai địa bàn Thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông + Chủ thể quản lý: quyền Thị xã Gia Nghĩa + Thời gian: từ năm 2006 đến năm 2013 ... mắc nói trên, tác giả chọn đề tài nghiên cứu: “Quản lý nhà nước đất đai địa bàn Thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông , với mong muốn làm giảm bớt khó khăn quản lý nhà nước đất đai địa bàn Thị xã Gia Nghĩa...
 • 26
 • 171
 • 0

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thị xã gia nghĩa, tỉnh đăk nông

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thị xã gia nghĩa, tỉnh đăk nông
... Đăk Nông cũ Phía Đông giáp huyện Đăk G’long, tỉnh Đăk Nông Phía Tây giáp huyện Đăk R’lấp, tỉnh Đăk Nông Phía Nam giáp huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng Phía Bắc giáp huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông ... Luật Đất đai 1987, Luật Đất đai 1993, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Đất đai 1998, 2001, Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai năm 2013 cụ thể hóa quy định đất đai Hiến pháp Luật Đất đai quy định ... 122 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC BẢNG Số bảng Bảng 2.1 Tên bảng Dân số trung bình giai đoạn 2005 - 2013, phân theo giới tính phân theo thành thị nông thôn Bảng...
 • 131
 • 225
 • 2

Giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác cát xây dựng trên địa bàn huyện đông triều

Giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác cát xây dựng trên địa bàn huyện đông triều
... lý khai thác khoáng s n - ánh giá th c tr ng công tác qu n lý ho t đ ng khai thác cát xây d ng t i huy n ông Tri u - Xây d ng, đ xu t gi i pháp t ng c ng qu n lý ho t đ ng khai thác cát xây ... qu n lý khai thác cát xây d ng 59 3.1.2 M c tiêu c a qu n lý khai thác cát xây d ng 59 3.2 Nh ng c h i, thu n l i, nh ng khó kh n, thách th c đ i v i công tác qu n lý ho t đ ng khai thác ... t xây d ng c s h t ng đô th , công trình v n hóa xã h i, công trình công c ng ph c v nhu c u c a c ng đ ng Cùng v i nhu c u s d ng cát ph c v xây d ng s t ng m nh Tuy nhiên, trình qu n lý, khai...
 • 103
 • 86
 • 0

Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng bê tông cho đề án xây dựng nông thôn mới, áp dụng trên địa bàn huyện Phúc Thọ thành phố Hà Nội

Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng bê tông cho đề án xây dựng nông thôn mới, áp dụng trên địa bàn huyện Phúc Thọ thành phố Hà Nội
... vùng nông thôn c n K T LU N CH CH NG 2: C BÊ TÔNG C A ng tông đ án xây d ng c .20 NG 21 S LÝ LU N V CÔNG TÁC QU N LÝ CH T L NG ÁN XÂY D NG NÔNG THÔN M I T I CÁC VÙNG NÔNG THÔN ... thi t cho công trình Xác đ nh lo i tông, mác tông đ c dùng công trình 24 Các lo i v t li u xây d ng dùng cho vi c ch t o h n h p tông: Các v t li u đ c dùng cho vi c ch t o tông ph ... ch t l tích ng công trình ng tông cho công trình NTM Ch t l ng tông theo TCVN, tu thu c vào lo i tông nh phân i v i tông làm áo đ c t thép c ng c p xã x p vào lo i tông ng đ theo...
 • 81
 • 141
 • 0

Hoàn thiện công tác đào tạo đội ngũ cán bộ công chức phường trên địa bàn Quận Cẩm lệ

Hoàn thiện công tác đào tạo đội ngũ cán bộ công chức phường trên địa bàn Quận Cẩm lệ
... 3.1.3 Xuất phát từ công tác đánh giá, tuyển dụng, sử dụng, thuyên chuyển, đề bạt bổ nhiệm công chức Công tác đánh giá CBCC tiền đề, công tác quy hoạch 20 tảng, luân chuyển công chức khâu đột ... tích, so sánh Nguồn thông tin nghiên cứu - Thông tin từ công trình nghiên cứu khoa học công tác đào tạo CBCC nước; thông qua kênh thông tin công công cộng, … * Ý nghĩa lý luận thực tiển đề tài: - ... đội ngũ cán công chức cấp phường Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo đội ngũ cán công chức cấp phường quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng Chương 3: Định hướng số giải pháp hoàn thiện công tác đào...
 • 26
 • 202
 • 0

Hoàn thiện công tác quản lý ngân hàng nhà nước đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn Tỉnh Gia Lai

Hoàn thiện công tác quản lý ngân hàng nhà nước đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn Tỉnh Gia Lai
... hưởng đến công tác QLNN NHNN TCTD địa bàn tỉnh Gia Lai - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLNN NHNN TCTD địa bàn tỉnh Gia Lai Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu công tác ... tỉnh Đảng tỉnh Gia Lai lần thứ XIV để đưa Định hướng phát triển tiền tệ hoạt động ngân hàng đến năm 2015 NHNN tỉnh Gia Lai (mục 3.1.1.) Chiến lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh Gia Lai 2011 – 2015 ... tư, công tác tổ chức cán hạn chế Thứ năm, công tác thông tin, tuyên truyền 19 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC TCTD TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI...
 • 26
 • 124
 • 0

Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn Quận Sơn Trà

Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn Quận Sơn Trà
... VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP Nội dung quản lý an toàn, vệ sinh lao động bao gồm nội dung sau: 1.2.1 Ban hành quản lý thống quy định pháp luật an toàn, vệ sinh lao động doanh ... CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ 3.2.1 Cải tiến việc ban hành quản lý thống 20 quy định pháp luật an toàn, vệ sinh lao động doanh ... quản lý an toàn, vệ sinh lao động doanh nghiệp; - Nội dung quy trình quản lý an toàn, vệ sinh lao động; - Kinh nghiệm xây dựng tiêu chí áp dụng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động doanh nghiệp...
 • 26
 • 125
 • 0

Đào tạo cán bộ công chức cấp xã ( phường )trên địa bàn quận thanh khê

Đào tạo cán bộ công chức cấp xã ( phường )trên địa bàn quận thanh khê
... BÀN QUẬN THANH KHÊ 2.1.1 Điều kiện kinh tế - xã hội quận Thanh Khê 2.1.2 Tình hình CBCC cấp phƣờng địa bàn quận Thanh Khê a Số lượng, cấu trình độ chuyên môn Đến năm 2014, tổng số cán bộ, công chức ... CBCC đào tạo 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CBCC CẤP PHƢỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ 2.3.1 Thành công Trong năm qua công tác đào tạo CBCC cấp phường địa bàn quận Thanh Khê đạt kết đáng kể, số ... liên quan đến công tác đào tạo cán bộ, công chức cấp xã (phường) 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu công tác đào tạo cán bộ, công chức cấp xã (phường) - Phạm...
 • 26
 • 230
 • 1

Nghiên cứu xây dựng điều kiện kỹ thuật góp phần nâng cao công tác quản lý chất lượng khi xây dựng đường 337 thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh

Nghiên cứu xây dựng điều kiện kỹ thuật góp phần nâng cao công tác quản lý chất lượng khi xây dựng đường 337 thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh
... vi c nghiên c u nâng cao xây d ng u ki n k thu t góp ph n nâng cao công tác qu n lý ch t l ng xây d ng c u đ ng b , tác gi ch n đ tài: Nghiên c u xây d ng u ki n k thu t góp ph n nâng cao công ... t l ng thi công n ng 337 Trên c s nh ng th c tr ng đ Nghiên c u xây d ng u ki n k thu t góp ph n nâng cao công tác qu n lý ch t l ng xây d ng đ ng 337 thành ph H Long, t nh Qu ng Ninh Cách ti ... đ tài Nghiên c u xây d ng u ki n k thu t góp ph n nâng cao công tác qu n lý ch t l ng xây d ng đ ng 337 thành ph H Long, t nh Qu ng Ninh 4.2 N i dung nghiên c u - T ng quan đ c tình hình xây d...
 • 131
 • 68
 • 0

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ trả lương qua tài khoản tại các ngân hàng trên địa bàn thành phố kon tum

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ trả lương qua tài khoản tại các ngân hàng trên địa bàn thành phố kon tum
... vụ trả lương qua tài khoản chi nhánh ngân hàng thương mại địa bàn thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum Phạm vi đề tài lĩnh vực dịch vụ trả lương qua tài khoản ngân hàng địa bàn thành phố Kon Tum Phương ... TÌNH HÌNH TRẢ LƯƠNG QUA TÀI KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG VÀ SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG 2.1 Tổng quan dịch vụ trả lương qua tài khoản 2.1.1 Giới thiệu dịch vụ trả lương qua tài khoản ... thực trả lương qua tài khoản địa bàn thành phố Kon Tum đạt 91,4% - Chỉ tiêu NHNN Việt Nam giao cho ngân hàng tỉnh Kon Tum chưa đạt yêu cầu : Chỉ tiêu tỷ lệ số đơn vị hưởng lương từ Ngân sách...
 • 26
 • 326
 • 0

Quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội
... hoạt động xuất lao động doanh nghiệp 2.3 50 Quy trình quản lý hoạt động xuất lao động doanh nghiệp 51 2.4 Quy trình tuyển chọn lao động xuất doanh nghiệp 52 3.1 Quy trình xuất lao động Việt Nam ... hoạt động xuất lao động doanh nghiệp 1.1.4.1 Nhóm nhân tố thuộc doanh nghiệp xuất lao động (1) Kinh nghiệm quản lý hoạt động xuất lao động, tiềm lực tài sở vật chất doanh nghiệp Các doanh nghiệp ... Lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp Lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp đa dạng có lợi riêng: XKLĐ cầu nối hợp tác nhiều lĩnh vực kinh doanh khác doanh nghiệp tận dụng hội lĩnh vực Nhiều doanh nghiệp...
 • 201
 • 398
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: biến động thị trường và thực trạng cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố hà nộitài liệu luận văngiải pháp phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh quảng nam dochiện trạng xây dựng trên địa bàn quận 5khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội ở địa bàn thành phố hà nội amp hoạt động của kbnn hà nộiđánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở một số dự án trên địa bàn huyện phúc thọ thành phố hà nộiphát triển hệ thống logistics trên địa bàn thành phố hà nộikhái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội ở địa bàn thành phố hà nộiđiều kiện địa chất thành phố thanh hóamột số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện đông triềutìm hiểu về công tác đăng ký hộ tịch của phòng tư pháp quận cầu giấythực trạng công tác quản lý việc phòng chống bệnh béo phì cho trẻ tại các trường mầm non tại quận bình tân thành phố hồ chí minhthực trạng công tác quản lý việc phòng chống bệnh béo phì cho trẻ tại các trường mầm non tại quận bình tân thành phố hồ chí minh xét theo các chức năng quản lýthực trạng công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện đông triều trong thời gian vừa quakinh nghiệm thực tập quản trị văn phòngthực trạng về bệnh béo phì của trẻ mầm non ở một số trường mầm non tại quận bình tân thành phố hồ chí minhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học