Luận văn tính toán thiết kế hệ thống xử ly nước thải khách sạn công suất 300m3ngày đêm

Tài liệu Đề tài: Tính toán thiết kế hệ thống xử ly nước thải khách sạn công suất 300m3/ngày đêm doc

Tài liệu Đề tài: Tính toán thiết kế hệ thống xử ly nước thải khách sạn công suất 300m3/ngày đêm doc
... doanh khách sạn. Do xử ly nước thải khách sạn điều cần thiết Để hiểu biết rõ vấn đề nước thải sinh hoạt từ khách sạn em định chọn đề tài Tính toán thiết kế hệ thống xử ly nước thải khách sạn công ... 48 Tính toán thiết kế hệ thống xử ly nước thải khách sạn công suất 300m3/ngày đêm Hà Thị Thanh Thảo – Lớp CNMT K50 - QN Chương : Tính toán công trình thiết bị hệ thống xử nước thải khách sạn ... chọn công nghệ xử ly nước thải khách sạn - Các kết tính toán thiết kế - Tính toán chi phí xử ly nước thải Chương1 : Tổng quan chung nước thải sinh hoạt vấn đề môi trường từ nước thải sinh hoạt...
 • 125
 • 777
 • 5

Luận văn Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải tái chế giấy 600 m3/ngày đêm pot

Luận văn Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải tái chế giấy 600 m3/ngày đêm pot
... 8693551 25 Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải tái chế giấy 600 m3/ngày đêm Trịnh Quốc Long - Lớp CNMT- K50 QN II.3.1 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử nước thải tái chế giấy Nước thải vào ... đồ công nghệ hệ thống xử nước thải tái chế giấy thiết minh sơ đồ công nghệ 24 II.3.2 Thiết minh sơ đồ công nghệ hệ thống xử nước thải .26 CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN CÁC HẠNG ... 26 Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải tái chế giấy 600 m3/ngày đêm Trịnh Quốc Long - Lớp CNMT- K50 QN Bể gom nơi tập trung nguồn nước thải nhà máy (bao gồm nước thải sinh hoạt nước thải...
 • 91
 • 486
 • 0

Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải mía đường công suất 600 m3/ngđ.

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải mía đường công suất 600 m3/ngđ.
... Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải mía đường cho nhà máy A có công suất 600m3/ngđ MỤC LỤC GVHD : Biện Văn Tranh SV : Lê Ngọc Giàu Page Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải mía ... Page 30 Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải mía đường cho nhà máy A có công suất 600m3/ngđ Phương án Nước thải sản xuất dẫn theo đường thoát nước riêng hệ thống xử nước thải. Dòng thải ... bùn Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải mía đường cho nhà máy A có công suất 600m3/ngđ Thuyết minh sơ đồ công nghệ: Phương án 1: Nước thải sản xuất dẫn theo đường thoát nước riêng hệ thống...
 • 54
 • 985
 • 33

tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải bột ngọt công suất 23000m3 1ngày đêm

tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải bột ngọt công suất 23000m3 1ngày đêm
... xuất bột X G N - Tổng quan phương pháp xử nước thải bột - Lựa chọn cơng nghệ xử nước thải phù hợp O U - Tính tốn thiết kế cơng trình xử nước thải R IT O - Tính tốn thiết kế cơng trình xử ... cơng nghệ trạm xử nước thải nhà máy chế biến bột ngột mơ tả hình 2) Thuyết minh sơ đồ cơng nghệ: - Nước thải sản xuất dẫn theo đường nước riêng hệ thống xử nước thải Nước thải sau xử lí ... trình xử nước thải trạm xử lí (nộp kèm theo) Bài tập lớn mơn học kỹ thuật xử nước thải Page of 54 TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT Tính tốn KH kế hệ thống xử nước thải THAM thiết O nhà máy bột...
 • 55
 • 561
 • 3

tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải bột ngọt công suất 23000m3 1 ngày đêm

tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải bột ngọt công suất 23000m3 1 ngày đêm
... theo ngày Giờ (h) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Tổng Q (m3/h) 50 40 40 40 30 45 70 18 0 19 0 15 0 10 0 82 90 10 0 16 5 12 6 11 4 12 0 11 0 10 5 10 0 91 90 72 2300 O U M R IT O BOD5 (mg/l) 515 ... 15 0 10 0 82 90 10 0 16 5 12 6 11 4 12 0 11 0 10 5 10 0 91 90 72 Thể tích tích lũy vào bể (1) (m3) 50 90 13 0 17 0 200 245 315 495 685 835 935 10 17 11 07 12 07 13 72 14 98 16 12 17 32 18 42 19 47 2047 213 8 2228 2300 ... 5: Tính tốn hàm lượng BOD5 trung bình tải lượng BOD5 trước sau bể điều hòa Lưu lượng Giờ vào Qh(i) (h) (m3) 18 0 19 0 10 15 0 11 10 0 12 82 13 90 14 10 0 15 16 5 16 12 6 17 11 4 18 12 0 19 11 0 20 10 5 21...
 • 55
 • 500
 • 0

Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải cao su công suất 350m3/ngày.đêm

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cao su công suất 350m3/ngày.đêm
... nghệ xử nước thải từ số nhà máy cao su 2.2.2.1 Cơng nghệ xử nước thải cao su Malaysia; Malaysia đất nước đầu việc phát triễn cơng nghệ xử nước thải ngành cao su năm 70 với cơng nghệ ... XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ ĐỀ XT CƠNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 2.1 CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI Phương pháp xử nước thải phân loại thành dạng sau:  Xử phương pháp học;  Xử phương pháp hóa lý; ... trình hóa Phương pháp đem lại hiệu xử cao song chi phí đầu tư vận hành cao cần thường xun theo dõi hệ thống 2.3 ĐỀ XUẤT CƠNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CAO SU HỒNG THANH Phương án xử nước thải...
 • 71
 • 422
 • 2

tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải thủy sản công ty tnhh lộc khang công suất 120m3 ngày.đêm

tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công ty tnhh lộc khang công suất 120m3 ngày.đêm
... thải thủy sản Công ty TNHH Lộc Khang nước thải đạt tiêu chuẩn trước thải vào nguồn tiếp nhận góp phần bảo vệ môi trường 35 Tính toán, thiết kế HTXL nước thải thủy sản Công ty TNHH Lộc Khang ... TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN CÔNG TY TNHH LỘC KHANG – VŨNG TÀU 3.1 Các thông số tính toán thiết kế Lưu lượng nước thải ngày đêm:120 m3/ngày đêm Các thông số đầu vào nước ... toán, thiết kế HTXL nước thải thủy sản Công ty TNHH Lộc Khang Nguyên liệu Tiếp nhận Nước thải, khí thải chất thải rắn Nước thải Cắt đầu, lột da Rửa Phi lê chất thải rắn Nước thải Nước thải chất thải...
 • 130
 • 405
 • 1

Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải thủy sản công ty thủy sản Vĩnh Hoàn Đồng Tháp (công suất 1700 m3 ngày.đêm)

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công ty thủy sản Vĩnh Hoàn Đồng Tháp (công suất 1700 m3 ngày.đêm)
... Lãng Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải nhà máy thủy sản Vónh Hoàn- Đồng Tháp Trước tình hình trên, có số đề tài nghiên cứu thiết kế hệ thống xử nước thải cho ngành chế biến thuỷ sản ... Tôn Thất Lãng Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải nhà máy thủy sản Vónh Hoàn- Đồng Tháp nước thải tính chất khác Nước thải sản xuất chế biến thuỷ sản chức chủ yếu chất thải hửu có nguồn ... Lãng Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải nhà máy thủy sản Vónh Hoàn- Đồng Tháp • Đề tài nghiên cứu bổ sung, phát triển rộng cho nhà máy, công ty xử nước thải thuỷ sản nói chung nước...
 • 129
 • 364
 • 1

Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải thủy sản công ty thủy sản Thanh Khiết huyện Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng công suất 200m3 ngày.đêm

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công ty thủy sản Thanh Khiết huyện Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng công suất 200m3 ngày.đêm
... 29 Nước sau xử Tính tốn thiết kế hệ thống xử nước thải thủy sản Cơng ty thủy sản Thanh Khiết Hình 3.4 Hệ thống xử nước thải xí nghiệp chế biến thủy sản Ngô Quyền Nước thải 2.4.4 Hệ thống ... phơi bùn Tính tốn thiết kế hệ thống xử nước thải thủy sản Cơng ty thủy sản Thanh Khiết Nước thải Song chắn rác bùn Bể kỵ khí Hình 3.5 Hệ thống xử nước thải công ty chế biến thủy sản xuất ... Trang 13 Tính tốn thiết kế hệ thống xử nước thải thủy sản Cơng ty thủy sản Thanh Khiết Qua kết phân tích nước thải công ty, ta nhận thấy nước thải công ty không đạt tiêu chuẩn xã thải vào...
 • 110
 • 268
 • 2

tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt công suất 1000m3 /ngàyđêm

tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 1000m3 /ngàyđêm
... pháp hóa kể trên, để xử – khử chất bẩn nước thải người ta dùng phương pháp như: khử phóng xạ, khử khí, khử mùi, khử muối nước thải 2.3 Xử nước thải phương pháp sinh học Xử nước thải phương ... 10mg/l; nước thải sau xử Aeroten khơng hồn tồn hay Biophin cao tải 5mg/l; nước thải xử sinh học hồn tồn 3mg/l SVTH: Nhóm 07 - 21- TÍNH TỐN - THIẾT KẾ HT XLNT SINH HOẠT CƠNG SUẤT 1000M 3/ ... lửng nước thải sau bể lắng đợt hai nước thải sinh hoạt lấy theo bảng 7-15, nước thải sản xuất lấy theo số liệu thực - nghiệm SVTH: Nhóm 07 - 47- TÍNH TỐN - THIẾT KẾ HT XLNT SINH HOẠT CƠNG SUẤT...
 • 60
 • 292
 • 3

Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải dệt nhuộm công suất 1500m3 ngày đêm

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm công suất 1500m3 ngày đêm
... hệ thống xử nước thải dệt nhuộm công suất 1500m3 ngày đêm Để thực đƣợc nhiệm vụ trên, trƣớc hết phải tìm hiểu qua quy trình công nghệ dệt nhuộm 1.2 Quy trình công nghệ Ngành dệt ngành công ... Nƣớc thải dệt nhuộm Bùn, nƣớc thải từ mạng lƣới thu gom lên hệ thống xử nƣớc thải BỂ GOM NƢỚC THẢI Điều hòa lƣu lƣợng nồng độ chất ô nhiễm trƣớc đƣa vào hệ thống xử Đƣợc khuấy trộn hệ thống ... để xử nƣớc thải dệt nhuộm Từ đặc tính nƣớc thải quan tâm đến yêu cầu xử phƣơng pháp xử sau đƣợc xem xét: * Xử sơ + Sàng lọc: Mục đích để tách xơ sợi, tạp chất, rác thải sinh từ công...
 • 47
 • 214
 • 1

Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt công suất 15000 m3 ngày đêm

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 15000 m3 ngày đêm
... SỞ LÝ THUYẾT LỰA CHỌN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 27 2.1 Các yếu tố cần thiết để lựa chọn hệ thống xử nước thải 27 2.2 Các thông số tính toán của hệ thống xử nước ... LÝ THUYẾT LỰA CHỌN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 2.1 Các yếu tố cần thiết để lựa chọn hệ thống xử nước thải Nước thải trước xả vào nguồn cần thiết phải xử để không làm ô nhiễm ... Đặc tính nước thải: Nước thải cần xử tính đặc trưng nước thải sinh hoạt (nước thải sinh hoạt chiếm 90 %, 10% lại nước thải công nghiệp qua xử sơ đạt tiêu chuẩn loại C) Với thành phần nước...
 • 91
 • 679
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sảntính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản cty tnhh lộc khang công suất 120m3đề tài tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sảntính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thảitính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thuộc da bể điều hòatính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải khách sạntính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải chăn nuôitính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh việntính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải trịnh xuân laitính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạttính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến sữa công ty tnhh cổ phần việt nam tại khu công nghiệp mỹ phước bình dương công suất 250 m3 ngày đêmtính tóan thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò hơi công ty tnhh green chemicalnghiên cứu mô hình phục vụ tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất tinh bột mì sơn hải – sơn hà – quảng ngãitính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho khu nghỉ dưỡng cao cấp tại khu vực dinh i tp đà lạt công suất 150m3ngày đêmtính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải bùn spa ở trung tâm du lịch suối khoáng nóng tháp bà nha trang công suất 600 m3 ngày đêmTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây