ÔN THI CÔNG CHỨC NGÀNH tổ CHỨC NHÀ nước TRẮC NGHIỆM

Tài liệu ôn thi công chức nhà nước và bộ đề ôn thi công chức nhà nước ngành thuế

Tài liệu ôn thi công chức nhà nước và bộ đề ôn thi công chức nhà nước ngành thuế
... Nhà nước, quan trung ương quản lý Nhà nước theo nguyên tắc tổ chức hành Nhà nước Phân loại bộ: Có thể chia thành nhóm Bộ quản lý lĩnh vực Bộ quản lý Nhà nước ngành - Bộ quản lý lĩnh vực (Bộ chức ... Cơ cấu tổ chức phủ: Bộ quan ngang Bộ, quan ngang (gọi chung Bộ) phận cấu thành phủ Bộ quan phủ, thực chức quản lý nhà nước ngành lĩnh vực công tác phạm vi nước Bộ ngành hai khái niệm không đồng ... theo ngành lĩnh vực công tác (quản lý nhà nước thẩm quyền riêng) Vì có loại bộ: Bộ quản lý ngành quản lý theo lĩnh vực (chức năng) + Bộ quản lý ngành: quan phủ thực chức quản lý nhà nước ngành...
 • 72
 • 3,579
 • 22

Tài liệu ôn thi công chức Câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành KẾ TOÁN

Tài liệu ôn thi công chức Câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành KẾ TOÁN
... kế toán người hành nghề kế toán c Quy định nội dung công tác kế toán, tổ chức máy kế toán, người làm kế toán hoạt động nghề nghiệp kế toán Câu 62: Khái niệm kế toán sau nêu Luật kế toán ? a Kế ... b Câu 61: Phạm vi điều chỉnh sau theo Luật Kế toán quy định? a Quy định nội dung công tác kế toán, tổ chức máy kế toán người làm kế toán b Quy định nội dung công tác kế toán , tổ chức máy kế toán, ... thúc kỳ kế toán năm kết thúc công việc kế toán? a Trong thời hạn tháng b Trong thời hạn tháng c Trong thời hạn 12 tháng Câu 82: Luật Kế toán năm 2003 quy định thời gian lưu trữ tài liệu kế toán...
 • 16
 • 8,543
 • 52

Tài liệu viết bài thu hoạch ôn thi công chức nhà nước khu vực TPHCM

Tài liệu viết bài thu hoạch ôn thi công chức nhà nước khu vực TPHCM
... nguồn lực tài công chủ thể thu c Nhà nước, chủ thể tham gia vào quan hệ kinh tế với Nhà nước việc thực chức vốn có Nhà nước, chức phân phối tài công nhằm mục tiêu công xã hội Tài công, đặc biệt ... ÔN TẬP VIẾT BÀI THU HOẠCH I./ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI CHÍNH Chuyên đề 17 I- TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG Bản chất tài công Về mặt sở hữu: nguồn tài chính, ... sách nhà nước, sử dụng làm công cụ để điều chỉnh thu nhập chủ thể xã hội thông qua thu chi tiêu công Cùng với phân phối, tài công thực chức phân bổ Thông qua chức này, nguồn nhân lực tài công...
 • 33
 • 533
 • 1

tài liệu ôn thi công chức nhà nước

tài liệu ôn thi công chức nhà nước
... quản lý khác doanh nghiệp nhà nước II-Nghĩa vụ cán bộ, công chức: Nghĩa vụ cán bộ, công chức mà cán bộ, công chức phải làm; bổn phận, trách nhiệm cán bộ, công chức với nhà nước, với nhân dân Việc ... định chịu hậu việc thi hành định III-Quyền lợi cán bộ, công chức: Quyền lợi cán bộ, công chức cam kết nghĩa vụ nhà nước với cán bộ, công chức Theo quy định hành cán bộ, công chức có 02 loại quyền ... lợi ích hợp pháp khác công dân -Tổ chức đạo công tác tra Nhà nước, tổ chức tiếp dân, giải khiếu nại, tố cáo kiến nghị công dân theo quy định pháp luật -Tổ chức, đạo công tác thi hành án địa phương...
 • 55
 • 1,903
 • 78

NỘI DUNG ôn THI CÔNG CHỨC NHÀ nước các bộ, sở TRONG cả nước 2014 (PHẦN 1)

NỘI DUNG ôn THI CÔNG CHỨC NHÀ nước các bộ, sở TRONG cả nước 2014 (PHẦN 1)
... Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia công bố tiêu chuẩn quốc gia Các tổ chức xây dựng công bố tiêu chuẩn sở bao gồm: a) Tổ chức kinh tế; b) Cơ quan nhà nước; c) Đơn ... tiện, thi t bị thăm dò, khai thác biển, công trình hạ tầng giao thông; d) Bộ Công Thương chịu trách nhiệm thi t bị áp lực, thi t bị nâng đặc thù chuyên ngành công nghiệp, hoá chất, vật liệu nổ công ... Điều Vị trí chức Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ, có chức tham mưu, giúp Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ thực nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực...
 • 118
 • 1,835
 • 0

NỘI DUNG ôn THI CÔNG CHỨC NHÀ nước các bộ, sở TRONG cả nước 2014 (PHẦN 2)

NỘI DUNG ôn THI CÔNG CHỨC NHÀ nước các bộ, sở TRONG cả nước 2014 (PHẦN 2)
... trình 15 Nội dung thi t kế xây dựng công trình 15 .Các bước thi t kế xây dựng công trình 16 Điều kiện tổ chức, cá nhân thực thi t kế xây dựng công trình 17 Nội dung dự toán xây dựng công trình ... tổ chức: a) Các tổ chức thành lập thống Ban, gồm: - Văn phòng; - Thanh tra b) Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ: 16 Căn vào khối lượng công việc, tính chất, đặc điểm yêu cầu quản lý nhà nước công ... thực chức quản lý nhà nước công tác dân tộc địa phương theo ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Phòng Dân tộc thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (hoặc cán bộ, công chức làm công tác...
 • 100
 • 1,745
 • 0

19 câu hỏi tự luận ôn thi công chức nhà nước

19 câu hỏi tự luận ôn thi công chức nhà nước
... ngạch; đ) Cách chức; e) Buộc thơi việc - 14 - CÂU 6: Nâng cao ý thức trách nhiện cán bộ, công chức: - Cán bộ, công chức công dân Việt Nam biên chế hưởng lương từ NSNN Cán bộ, công chức công bộc nhân ... hợp công tác nhằm hòan thành tốt nhiệm vụ, công vụ giao Chấp hành điều động, phân công công tác quan, tổ chức có thẩm quyền Ngoài ra, để nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ, công chức Cán bộ, công ... chí công vô tư, không quan liêu, hách dòch, cửa quyền tham nhũng Có ý thức tổ chức kỷ luật trách nhiệm công tác, thực nghiêm chỉnh nội quy quan, tổ chức Góữ gìn bảo vệ công, bảo vệ bí mật nhà nước...
 • 38
 • 1,046
 • 1

BỘ CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN THI CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

BỘ CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN THI CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
... nghiệp Nhà nước 5) Khai thác sử dụng Doanh nghiệp Nhà nước vào việc thực nhiệm vụ trị nhà nước 6) Quản vốn lãi vốn nhà nước Doanh nghiệp Nhà nước nói riêng tất doanh nghiệp có vốn nhà nước nói ... nghiệp Nhà nước 2) Hoàn chỉnh bổ sung, đổi tổ chức quản khối Doanh nghiệp Nhà nước cho phù 3) Tổ chức đầu tư xây dựng Doanh nghiệp Nhà nước theo kế hoạch dự án lập 4) Bố trí nhân cho máy quản ... Hội đồng Q .lý sử dụng hợp lý, có hiệu quỹ đất để lại phục vụ nhu cầu công ích địa phương; xây dựng q .lý công trình công cộng, đường GT, trụ sở, trường học, trạm y tế, công trình điện, nước theo...
 • 12
 • 365
 • 1

ôn thi công chức: 86 câu trắc nghiệm chuyên ngành luật kinh tế

ôn thi công chức: 86 câu trắc nghiệm chuyên ngành luật kinh tế
... phương; tình hình kinh tế xã hội vàan ninh quốc phòng Câu 86: Phân biệt khỏan thu thuế, phí lệ phí NSnhà nứơc? ThuếPhíLệ phí- Là khoản thu mang tính pháp luật mà NN buộc tổ chức kinh tế ngườidân phải ... gia quan hệ pháp luật NSNN với tư cách đại diện choNN (hải quan, quan thuế…) với tư cách (quan hệ chi ngânsách).- Ngoài ra, tổ chức kinh tế VN nước ngoài, tổ chức kinh doanh, công dânVN người ... vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh giao Bổ sung cómục tiêu nhằm hỗ trợ NScấp thực nhiệm vụ sau: Hỗ trợ thực hiệncác mục tiêu, công trình, dự án có ý nghĩa lớn yêu cầu phát triển kinh tế...
 • 12
 • 261
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm tin học văn phòng ôn thi công chức nhà nước

Câu hỏi trắc nghiệm tin học văn phòng ôn thi công chức nhà nước
... sai Câu 153 : Để tính tổng ô từ A1 đến A7, công thức A =SUM(A1):SUM(A7) B =SUM(A1- A7) 17 Câu 154 : Câu 155 : Câu 156 : Câu 157 : Câu 158 : Câu 159 : Câu 160 : Câu 161 : Câu 162 : Câu 163 : Câu ... 19 Câu 182 : Câu 183 : Câu 184 : Câu 185 : Câu 186 : Câu 187 : Câu 188 : a Câu 189 : Câu 190 : a Câu 191 : B.Excel A .Công thức sai C.Microsoft D.soft ứa số 2537154.57 (dấu chấm thập phân), công ... tồn đĩa ,trong chương trình Microsoft Word ta Câu 70 : Câu 71 : Câu 72 : Câu 73 : Câu 74 : Câu 75 : Câu 76 : Câu 77 : Câu 78 : Câu 79 : Câu 80 : Câu 81 : chọn : A File\Open B Ctrl O C Cả A,B...
 • 26
 • 277
 • 0

Đề thi ngoại ngữ ôn thi công chức nhà nước

Đề thi ngoại ngữ ôn thi công chức nhà nước
... Which word is incorrect? a proofs b thiefs c chefs d cuffs 20 you work harder, you won't be able to pass the exam a Unless b If c Since d As though SECTION B In this section you will find after ... blanks with one suitable word Some years ago, when I was (1) my mid-thirties, I decided to get married There is perhaps nothing unusual about marriage at (2) a time in a man's life What surprised ... Currently, about 80 per cent of the information stored on computer systems worldwide is in English Two-thirds of the world's science writing is in English, and English is the main language of technology,...
 • 5
 • 210
 • 0

Tài liệu ôn thi công chức nhà nước quản lý hành chính

Tài liệu ôn thi công chức nhà nước quản lý hành chính
... quản hành nhà nước 4.1 Hình thức quản hành Hình thức hoạt động quản hành nhà nước hiểu biểu hoạt động quản quan hành nhà nước việc thực chức năng, nhiệm vụ giao Quản hành nhà nước ... pháp luật nhà nước hoạt động quản hành nhà nước Đảng lãnh đạo quản nhà nước không làm thay quan nhà nước Chính vậy, việc phân định chức lãnh đạo quan Đảng chức quản quan nhà nước vấn ... chuẩn mà có họ thi hành công vụ - Nội dung đạo đức công vụ thể quan hệ thi hành công vụ, là: Công vụ quan hệ với nhà nước; công vụ quan hệ với nhân dân; công vụ quan hệ với cấp trên; công vụ quan...
 • 35
 • 215
 • 0

Tài liệu ôn thi công chức nhà nước

Tài liệu ôn thi công chức nhà nước
... qua tra tài phát không phù hợp chế độ tài chính, chế tài Nhà nước Từ đó, đề xuất biện pháp hoàn thi n Với công cụ tra tài nhà nước thực nội dung số công việc sau: Một là, ban hành chế độ tài Hiện ... - xã hội Nhà nước Mặt khác, thông qua thị trường tài để Nhà nước dùng công cụ tài tiền tệ điều chỉnh, phục vụ mục tiêu Nhà nước Nó có ý nghĩa định quản lý nhà nước kinh tế nói chung tài tiền ... quản lý Nhà nước tài tiền tệ sách tài tiền tệ quốc gia 2.2 Quản lý Nhà nước tài a- Quản lý điều hành ngân sách Nhà nước 23 Ngân sách nhà nước nguồn tài tập trung quan trọng hệ thống tài quốc...
 • 44
 • 385
 • 0

ôn thi công chức 2014 1500 trắc nghiệm a

ôn thi công chức 2014 1500 trắc nghiệm a
... 47 Antarctica is larger ……………… , but it has no native human population a than Europe or Australia does b Europe or Australia c of Europe or Australia d than Europe or Australia d 48 His trainer ... a as many as fish b as many as ten fish c as many as ten fishes d many as ten fish > b 30 Nam asleep this morning because he up late last night a falls / had stayed b fell / had been stayed ... d TEST I Pronunciation: a talked b a feat b a cost a a bear a a laugh b a Valentine b naked c asked d liked b great c seat d beat b post c roast d toast b beer c dear d fear b plough c enough...
 • 428
 • 4,700
 • 53

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi công chức nhà nướcôn thi công chức nhà nước 2015tài liệu ôn thi công chức câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành tài chính ngân hàngtài liệu ôn thi công chức câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành tài chínhnội dung ôn thi công chức nhà nước các bộ sở trong cả nước 2014 phần 1tài liệu ôn thi công chức câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành yôn thi công chức 2014 1500 trắc nghiệm ađề thi công chức nhà nước ngành kế toánđiều kiện thi công chức nhà nướcđiều kiện để thi công chức nhà nướcđiều kiện dự thi công chức nhà nướctài liệu thi công chức nhà nướcdap an thi cong chức nha nuoc 2012đề tin thi công chức nhà nướcthi công chức nhà nước là gìTÌM GTLN, GTNN của hàm sốchẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệugiáo án tháng 9 2017 (1) (2)Đề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Naibáo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh93 nguyen nhat minh phuong 310 316KSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhđồ án động cơ đốt trong của phạm văn tuấnBai_tap_trac_nghiem_Dong_hoccác kinh cầu nguyện của người ki tô hữuKẾ HOẠCH DẠY TỰ CHỌN CHỦ ĐỀ BÁM SÁT MÔN TOÁN KHỐI 6gián án xác suất thống kêNghiên cứu giải phẫu vạt mạch xuyên động mạch bắp chân trong và ứng dụng trong tạo hình khuyết hổng phần mềm국어1권Lien ket gen va hoan vi genQuy luat phan li doc lapUng dung di truyen hoc