Bài giảng môn quản trị tài chính

bài giảng môn Quản trị Tài chính Quốc tế :MÔ HÌNH CUNG CẦU NGOẠI TỆ VÀ CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ

bài giảng môn Quản trị Tài chính Quốc tế :MÔ HÌNH CUNG CẦU NGOẠI TỆ VÀ CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ
... vi quốc tế HÌNH THÀNH ĐƯỜNG CẦU NGOẠI TỆ  Coi cầu hàng hóa nhập nguồn phát sinh cầu ngoại tệ chủ yếu  Phân tích mối liên hệ tỷ giá cầu hàng hóa nhập để mối liên hệ tỷ giá cầu ngoại tệ HÌNH THÀNH ... NGOẠI TỆ  Mơ hình cung cầu ngoại tệ hình thành dựa kết hợp hai đường cung cầu ngoại tệ hình thành phần S(d/f) Sf Điểm cân thị trường S0 Df Qf (Qf)0 MƠ HÌNH CUNG CẦU NGOẠI TỆ  Tỷ giá phản ánh ... lực lên tỷ giá đối nghịch với tác động kiện mức thu nhập gia tăng MƠ HÌNH CUNG CẦU NGOẠI TỆ VÀ CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ 14 CÁC QUAN HỆ CÂN BẰNG QUỐC TẾ NỘI DUNG Ngang giá sức mua Ngang giá lãi...
 • 49
 • 461
 • 0

Bài giảng môn Quản trị tài chính: Phần 1 - TS. Đoàn Gia Dũng

Bài giảng môn Quản trị tài chính: Phần 1 - TS. Đoàn Gia Dũng
... n -1 Giá trị tương lai thời điểm n FV = R (1+ i)n -1 FV = R (1+ i)n-2 FV = R (1+ i)n-3 … FV n -1 = R n -1 (1+ i)n-(n -1 ) =R (1+ i )1 FV n-n = R n (1+ i)n-n = R (1+ i)0 n-2 + R (1+ i) + … + R n -1 (1+ i) + R n (1+ i) ...       (1 12 %) (1 12 %) (1 12 %) (1 12 %) (1 12 %) (1 12 %) 10 0.000 10 0.000 10 0.000 1. 000.000    (1 12 %) (1 12 %) (1 12 %) (1 12 %) V  V= - PV (12 %,9 ,10 0000 ,10 00000,0) =893.453 ... gian tiền tệ PV( n )  t=n Rn Rn (1  i %) ( n ) PV = R (1+ i) -1 + R (1+ i )-2 + R (1+ i )-3 + … + R n -1 (1+ i )-( n -1 ) + R n (1+ i)-n n PV   Rt  (1  i ) t (2.5) t 1 Trong trường hợp dòng tiền tức...
 • 96
 • 1,037
 • 4

Bài giảng môn quản trị tài chính phần 2 TS đoàn gia dũng

Bài giảng môn quản trị tài chính phần 2  TS đoàn gia dũng
... 31/ 12/ 95 31/03/96 30/06/96 30/09/96 31/ 12/ 96 31/03/97 TS on Gia Dng Ti sn c nh 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Ti sn lu ng 21 30 25 21 22 31 26 22 23 C5_1 32 Qun tr Vn luõn chuyn 30/06/97 59 32 30/09/97 ... nhp trờn ti sn Li nhun rũng biờn Chớnh sỏch Hin ti 10 10 10 1 ,2 1 ,2 1 ,2 3 ,2 3,5 3,8 3, 125 2, 857, 2, 6 32% 37,5% 31,3% 31,6% 20 % 20 5 20 % Li nhun gp biờn khụng thay i doanh s v thu nhp trc thu v lói ... VDTtng thờm 21 6.476 1 12. 811 1 72. 117 Chi phớ 32. 4714 16. 921 6 25 .8176 Mt mỏt tng thờm 2. 88 15.36 25 .344 Li nhun biờn 0.6486 -21 .847 -47.1 62 Li nhun tng thờm so vi hin 0.6486 -21 .198 -68.36 Max= 0.6486...
 • 139
 • 223
 • 0

Bài giảng môn quản trị tài chính phần 1 đặng minh tuấn

Bài giảng môn quản trị tài chính phần 1  đặng minh tuấn
... kỳ dòng tiền vơ hạn 10 0 … n -1 n 10 0 10 0 10 0 … 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 … 17 10 0 dòng tiền khơng -10 00 10 0 19 0 223 450 10 0 tổng qt CF0 CF1 CF2 CF3 CFn -1 CFn Ví dụ: Bác Hai ... Chương 1: Tổng quan quản trị tài 1. 1 Khái niệm tài doanh nghiệp quản trị tài DN 1. 1 .1 Khái niệm tài doanh nghiệp 1. 1.2 Định nghĩa quản trị tài doanh nghiệp 1. 2 Các định chủ yếu quản trị tài doanh ... nghiệp 1. 2 .1 Quyết định đầu tư 1. 2.2 Quyết định tài trợ 1. 2.3 Quyết định quản trị tài sản 1. 3 Vai trò quản trị tài doanh nghiệp 1. 4 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 1. 4 .1 Khái niệm thị trường tài 1. 4.2Cấu...
 • 46
 • 245
 • 0

Bài giảng môn quản trị tài chính phần 2 đặng minh tuấn

Bài giảng môn quản trị tài chính phần 2  đặng minh tuấn
... 11 TRANG 323 11-3, 11-4, Quản Trị Tài Chính Căn Bản 78 Tài liệu học tập Tài liệu PGS.TS Nguyễn Quang Thu, Quản Trị Tài Chính Căn Bản, NXB lao động, 20 11 Tài liệu tham khảo Quản trò tài doanh ... Nam – NXB Tài chính, 20 08 Quản trò tài doanh nghiệp – Lưu Thò Hương – NXB Giáo Dục Hà Nội, 20 09 Giáo trình Quản trò tài doanh nghiệp – Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright (20 0 520 06) 79 ... bẩy tài liên quan đến sử dụng nợ (và cổ phần ưu đãi) có chi phí tài cố định Rủi ro tài gắn liền với định tài trợ doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp khơng sử dụng nợ vay (hồn tòan tài trợ vốn cổ phần) ...
 • 34
 • 235
 • 0

Bài giảng môn quản trị tài chính

Bài giảng môn quản trị tài chính
... kiểm tra tài chính: o Kiểm tra tài thực thông qua tiêu tài o Kiểm tra tài thực thường xuyên 1.4 HỆ THỐNG TÀI CHÍNH 1.4.1 Cơ cấu tài chính: Hệ thống tài hệ thống gồm có thị trường chủ thể tài thực ... với Cơ cấu hệ thống tài gồm: - Thị trường tài Các chủ thể tài Cơ sở hạ tầng tài hệ thống tài CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH vốn vốn vốn Các chủ thể thừa vốn vốn n THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH vốn Các chủ thể ... kinh tế hình thức giá trị 1.3 CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH: 1.3.1 Huy động nguồn tài chính: Chức huy động tài chính, hay gọi chức huy động vốn, thể khả tổ chức khai thác nguồn tài nhằm tạo lập nguồn...
 • 77
 • 144
 • 0

Bài tập môn quản trị tài chính

Bài tập môn quản trị tài chính
... Bai - Giá trị rượu thuốc bán cho Chilimex: 60.000 x 15% x 46.000/0.75 = 552.000.000 đồng (1) - Giá trị rượu thuốc bán cho Cty TN Phú Nhuận: 60.000 x 85% ... Nhuận: 60.000 x 85% x 48.000/0.75 = 3.264.000.000 đồng (2) - Tổng giá trị rượu thuốc bán là: (1) + (2) = 3.816.000.000 đồng - Giá trị rượu trắng bán cho NMR Vĩnh Hằng: 40.000 x 20% x 9.000 = 72.000.000 ... hàng: 750 triệu - 612 triệu = 138 triệu (4) Tổng số thuế gián thu phải nộp (1) + (2) + (3) + (4) Bài 3: Bài bạn không cho biết nồng độ rượu nên thuế suất thuế TTĐB Giả sử rượu thuốc 20%, ta có công...
 • 3
 • 3,928
 • 110

CÁC DẠNG BÀI TẬP MÔN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

CÁC DẠNG BÀI TẬP MÔN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
... tiêu số 4) sau tính 3, Dạng 3: Quyết đinh đầu tư vào dự án hay không? Vấn đề đặt DN dự định đầu tư vào dự án Một số yếu tố biết Vậy DN có nên đầu tư hay không? Cách tính Theo dạng đề thi QTTC sử ... dự án Bước 1: Tính dòng tiền thu năm sử dụng tài sản Bảng xác định dòng tiền (ví dụ) Năm Giá trị CPKH LNTT Thuế DN LNST Thanh lý Dòng tiền Chú ý: Các tiêu, số liệu khác Ở ví dụ minh họa Bước ... Nếu DN vay ngân hàng có bước Nếu không bỏ qua Cách lập bảng tính toán dạng Bước 3: Tính NPV - Lập bảng xác định dòng tiền (đây ví dụ minh họa) Năm Giá trị CPKH LNTT Thuế DN LNST Thanh lý Dòng tiền...
 • 7
 • 21,378
 • 457

BÀI tập môn QUẢN TRỊ tài CHÍNH DOANH NGHIỆP

BÀI tập môn QUẢN TRỊ tài CHÍNH DOANH NGHIỆP
... 12,5 trđ x 1,8% (1+1,8%)12 = (1+i) n+1 –1 (1+1,8%)13 – u = 1,067791 trđ II Bài tập chương Quản trị tài sản kinh doanh: * Bài 1: Phương pháp khấu hao đường thẳng: - Tỷ lệ khấu hao năm: 1/5 = 0,2 ... 20.000.000 đ 20 x 1.000.000 = 20.000.000 đ 20 x 800.000 = 16.000.000 đ III Bài tập chương Định giá định đầu tư tài sản tài chính: * Bài 1: 1/ Do giá bán trái phiếu $935, nhỏ mệnh giá $1000 nên lãi suất ... * Bài 5: 1/ Giá trị cổ phiếu công ty trước áp dụng kỹ thuật 24.000(1 + 3%) V= = 274.667 đ 12% − 3% 2/ Giá trị cổ phiếu công ty sau áp dụng kỹ thuật 24000(1 + 6%) V= = 424.000 đ 12% − 6% * Bài...
 • 12
 • 4,332
 • 20

Hướng dẫn giải các dạng bài tập môn quản trị tài chính

Hướng dẫn giải các dạng bài tập môn quản trị tài chính
... đổi của: A Biến phí B Tài sản C Doanh thu D Định phí Câu 6: Khi doanh nghiệp định tài trợ cho mua sắm tài sản c ố định cách phát hành trái phiếu dẫn tới tỷ suất tự tài trợ tài sản cố định: A Tăng ... sáp nhập doanh nghiệp là: A Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh tập đoàn B Giảm số lượng doanh nghiệp C Tăng hiệu kinh tế tài tập đoàn D Phát triển tập đoàn Câu 28: Các khoản tín dụng mà ngân hàng ... tỷ số phục vụ cho quản trị tài doanh nghiệp, tỷ số không trực tiếp phản ánh khả sinh lợi doanh nghiệp A Thu nhập/ Tổng tài sản B Thu nhập/ vốn chủ sở hữu C Thu nhập sau thuế/ Tài sản cố định D...
 • 15
 • 1,506
 • 2

Slide bài giảng môn quản trị hành chính văn phòng

Slide bài giảng môn quản trị hành chính văn phòng
... quan văn phòng công việc hành văn phòng Quản trị hành văn phòng nhà quản trị hành văn phòng Company Logo NỘI DUNG Khái niệm quản trị HCVP Các cấp bậc quản trị HCVP Chức Quản trị HCVP Nội dung quản ... Duyên; giáo trình nội quản trị hành văn phòng- Đại học Duy Tân-2011 Mike Havey - Quản trị hành chánh văn phòng – NXB Thống kê 1997 PGS.TS Nguyễn Hữu Thân - Quản trị Hành chánh Văn phòng - NXB Thống ... nhiệm vụ nhân viên hành thư ký văn phòng  Phân biệt công việc quản trị hành văn phòng công việc hành văn phòng  Hiểu vị trí, tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ cấp bậc hành văn phòng cần phải có...
 • 85
 • 2,184
 • 6

các dạng bài tập môn quản trị tài chính

các dạng bài tập môn quản trị tài chính
... tiêu số 4) sau tính 3, Dạng 3: Quyết đinh đầu tư vào dự án hay không? Vấn đề đặt DN dự định đầu tư vào dự án Một số yếu tố biết Vậy DN có nên đầu tư hay không? Cách tính Theo dạng đề thi QTTC sử ... dự án Bước 1: Tính dòng tiền thu năm sử dụng tài sản Bảng xác định dòng tiền (ví dụ) Năm Giá trị CPKH LNTT Thuế DN LNST Thanh lý Dòng tiền Chú ý: Các tiêu, số liệu khác Ở ví dụ minh họa Bước ... Nếu DN vay ngân hàng có bước Nếu không bỏ qua Cách lập bảng tính toán dạng Bước 3: Tính NPV - Lập bảng xác định dòng tiền (đây ví dụ minh họa) Năm Giá trị CPKH LNTT Thuế DN LNST Thanh lý Dòng tiền...
 • 7
 • 323
 • 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP môn quản trị tài chính

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP môn quản trị tài chính
... năm cuối tài sản +/- Giá trị thu hồi cuối tài sản +/- Thuế (tiết kiệm thuế) bán tài sản lý tài sản +/- Tăng (giảm) vốn lưu động Phương pháp đánh giá lựa chọn dự án đầu tư Có phương pháp dùng ... thay tài sản cũ tài sản hay không? Doanh nghiệp có dự tính đầu tư vào dự án: Mua tài sản thay cho tài sản cũ Chúng ta sử dụng phương pháp để đưa định đầu tư Tùy vào việc sử dụng phương pháp để ... không chấp nhận Nhận xét: Phương pháp NPV PI cho kết giống việc chấp nhận hay từ chối dự án Tuy nhiên, phương pháp NPV thường dùng thể mức đóng góp kinh tế số dự án phương pháp PI cho biết khả sinh...
 • 14
 • 413
 • 1

Bài tập môn Quản trị tài chính Có đáp án

Bài tập môn Quản trị tài chính Có đáp án
... Giá vốn hàng bán Cấu trúc tài Hệ số nợ Hệ số vốn chủ sở hữu Hệ số cấu tài sản Khả toán Hệ số khả toán chung Hệ số khả toán ngắn hạn Hệ số toán nhanh Hệ số khả toán tiền Hệ số toán lãi vay Khả ... Khả toán doanh nghiệp Hệ số khả toán chung cho biết, bình quân đồng nợ phải trả 2,7344 đồng tài sản Hệ số khả toán ngắn hạn lớn chứng tỏ hoạt động bình thường tài DN DN đủ khả toán khoản ... tiêu hệ số nợ hệ số vốn CSH hệ số cấu tài sản khả toán chung khả toán ngắn hạn khả toán nhanh khả toán tiền khả toán lãi vay vòng quay tổng tài sản 10 vòng quay tài sản ngắn hạn 11 vòng quay hàng...
 • 56
 • 1,719
 • 3

Xem thêm