Phân tích hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp khách sạn nhà hàng trên địa bàn quận thanh khê thành phố đà nẵng

Hoàn thiện hoạt động bảo lãnh tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn quận thanh khê, thành phố đà nẵng

Hoàn thiện hoạt động bảo lãnh tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn quận thanh khê, thành phố đà nẵng
... bảo lãnh Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp&PTNT Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện hoạt động bảo lãnh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quận Thanh Khê, TP.Đà ... lãnh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quận Thanh Khê TP Đà Nẵng - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động bảo lãnh tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn ... lãnh Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động bảo lãnh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quận Thanh Khê, Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động bảo lãnh Chi...
 • 26
 • 87
 • 0

Phát triển dịch vụ thẻ tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn quận thanh khê thành phố đà nẵng

Phát triển dịch vụ thẻ tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn quận thanh khê  thành phố đà nẵng
... thẻ ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Quận Thanh Khê Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ Chi nhánh Ngân hàng Nông ... CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PTNT QUẬN THANH KHÊ 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CHI NHÁNH NHNO & PTNT QUẬN THANH KHÊ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ ... phát từ thực tế đó, tác giả chọn đề tài : “Phát triển dịch vụ thẻ Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quận Thanh Khê – TP Đà Nẵng” làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu luận...
 • 26
 • 39
 • 0

Quản lý thuế môn bài tại cục thuế thanh khê thành phố đà nẵng

Quản lý thuế môn bài tại cục thuế thanh khê thành phố đà nẵng
... luận thuế môn quản lý thuế môn Chương 2: Thực trạng quản lý thuế môn Chi cục Thuế Thanh Khê thành phố Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp kiến nghị hoàn thiện quản lý thuế môn Chi cục Thuế Thanh Khê thành ... LÝ THUẾ MÔN BÀI TẠI CHI CỤC THUẾ THANH KHÊ 2.1 KHÁI QUÁT CHI CỤC THUẾ THANH KHÊ 2.1.1 Tình hình kinh tế -xã hội địa bàn 2.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp hộ kinh doanh cá thể địa bàn Thanh Khê 2.1.3 ... tính chất lệ phí c Nội dung thuế môn - Đối tượng nộp thuế - Mức thuế môn - Kê khai, nộp thuế môn 1.2.2 Quản lý thuế môn a Khái niệm quản lý thuế môn Quản lý thuế môn tác động có chủ đích quan chức...
 • 26
 • 416
 • 0

Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng

Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng
... Khê 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THANH KHÊ 2.2.1 Công tác tổ chức quy định công tác kiểm soát, toán vốn đầu 2.2.2 Nội dung kiểm ... KBNN THANH KHÊ 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC THANH KHÊ 2.1.1 Vài nét quận Thanh Khê KBNN Thanh Khê 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ KBNN Thanh Khê 2.1.3 Mô hình tổ chức quản lý KBNN Thanh ... liệu, số nghiên cứu có liên quan 4 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 1.1 NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1.1 NSNN...
 • 26
 • 163
 • 0

Luận văn thạc sĩ Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng (full)

Luận văn thạc sĩ Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng (full)
... HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số : 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ ... toàn kho quỹ 35 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THANH KHÊ 2.2.1 Công tác tổ chức quy định công tác kiểm soát, toán vốn đầu a Công ... KBNN Thanh Khê .33 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THANH KHÊ 35 2.2.1 Công tác tổ chức quy định công tác kiểm soát, toán vốn đầu tư...
 • 102
 • 342
 • 0

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong đánh bắt xa bờ tại thành phố đà nẵng

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong đánh bắt xa bờ tại thành phố đà nẵng
... pháp nâng cao hi u qu ho t đ ng đánh b t xa b t i thành ph 2.1 it c th c tr ng đánh b t xa b t i thành N ng ng ph m vi nghiên c u it ng nghiên c u it ng nghiên c u c a đ tài gi i pháp nâng cao ... t xa b 1.2 Hi u qu kinh t đánh b t xa b 1.2.1 Khái ni m 1.2.2 Phân tích hi u qu kinh t mô hình kinh t h c v đánh b t th y s n 1.2.3 M t s ch tiêu kinh t hi u qu kinh ... ng đánh b t xa b t i thành ph N ng đ t đ a gi i pháp nâng cao hi u qu kinh t đánh b t xa b t i thành ph N ng K t qu nghiên c u s góp ph n xây d ng k ho ch, sách qu n lý đánh b t xa b t i thành...
 • 107
 • 72
 • 0

Quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố đà nẵng

Quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố đà nẵng
... ng qu n tr r i ro tín d ng t i chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông Chương 2: Th c tr ng qu n tr r i ro tín d ng t i chi nhánh ngân hàng nông nghi p phát tri n nông thôn thành ph Đà ... r i ro tín d ng c a ngân hàng Thôn Thành Ph Đà N ng - Phân tích tình hình ho t ñ ng kinh doanh ho t ñ ng qu n tr r i ro tín d ng t i Chi nhánh Ngân hàng nông nghi p Phát tri n nông CHƯƠNG thôn ... lư c ñư c gi i quy t r i ro( t xu ng dư i) thông báo thông tin r i ro( t dư i lên) v t t c r i ro quan tr ng, trình bày tình hu ng r i ro ñ i v i bên trong( báo cáo r i ro) ñ i v i bên ngoài( báo...
 • 13
 • 241
 • 0

nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro trong các dự án đầu tư xây dựng bằng công tác thanh tra trong quá trình thực hiện dự án tại thành phố đà nẵng

nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro trong các dự án đầu tư xây dựng bằng công tác thanh tra trong quá trình thực hiện dự án tại thành phố đà nẵng
... nõng cao hiu qu ca cỏc d ỏn c kim tra thng xuyờn qua cỏc giai on khỏc CHáNH THANH TRA PHó CHáNH THANH TRA PHó CHáNH THANH TRA PHó CHáNH THANH TRA (Phụ trách trật tự xây dựng) (Phụ trách tra dự ... HèNH THANH TRA, KIM TRA CC D N TXD HIN NAY 1.3.1 C cu t chc v thc hin cụng tỏc tra ti N CHáNH THANH TRA PHó CHáNH THANH TRA ĐộI TRƯởNG ĐộI THANH TRA CƠ ĐộNG CHUYÊN CHUYÊN VIÊN VIÊN PHó CHáNH THANH ... dụng Chủ đầu Nhà thầu thi công Chủ đầu Nhà thầu cung cấp thiết bị Không đạt Nghiệm thu Thi công công việc xây dựng Chủ đầu Kỹ thuật A Kỹ thuật B Nhà thầu thi công Thanh tra xử lý sai...
 • 26
 • 290
 • 1

Mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh ngân hàng NN&PTNT Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh ngân hàng NN&PTNT Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
... Hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại a Khái niệm cho vay tiêu dùng b Vai trò cho vay tiêu dùng b Đặc điểm cho vay tiêu dùng c Phân loại cho vay tiêu dùng 1.2 MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG ... nợ cho vay tiêu dùng Dư nợ cho vay tiêu dùng tiêu phản ánh số tiền mà ngân hàng giải ngân cho khách hàng chưa thu lại thời điểm định - Tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng cho biết dư nợ cho vay tiêu ... nợ cho vay tiêu dùng tất ngân hàng thị trường mục tiêu Chỉ tiêu tăng trưởng thị phần cho thấy lực cạnh tranh ngân hàng lĩnh vực cho vay tiêu dùng c Hợp lý hóa cấu dư nợ cho vay tiêu dùng Chỉ tiêu...
 • 26
 • 116
 • 0

Công tác đào tạo công chức quận sơn trà thành phố đà nẵng

Công tác đào tạo công chức quận sơn trà thành phố đà nẵng
... Lu n văn th c sĩ "Công tác t o công ch c qu n Sơn Trà thành ph N ng" ã ph n áp ng c yêu c u Ti n hành thành công v i công tác t o công ch c s m t ng l c ch y u quy t nh thành công cho trình i ... tích công vi c, ánh giá k t qu công vi c c a công ch c; i u tra kh o sát t o i v i công ch c Xác nh nhu c u t o công ch c c n th c hi n ho t Làm rõ nh ng mong mu n, yêu c u, nguy n v ng v công ... d ch v công; Rút ng n th i gian th c hi n hoàn thành m t d ch v công hay th c thi công v ; Rút ng n th i gian t ch c, công dân ph i ch i gi i quy t d ch v hành công; Gi m chi phí d ch v công 1.3...
 • 26
 • 64
 • 0

Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn quận sơn trà thành phố đà nẵng

Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn quận sơn trà thành phố đà nẵng
... lý chi tiêu ngân sách Cải thiện tính minh bạch chi ngân sách c Về việc toán chi ngân sách quận Sơn Trà Từng bước thực đổi cấu chi NSNN, bố trí khoản chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển, chi ... khoản chi ngân sách cho giáo dục quận Sơn Trà lại có chi u hướng tăng giai đoạn b Về chi nghiệp y tế quận Sơn Trà Tỷ lệ chi cho y tế hàng năm chi m tổng giá trị sản xuất biến đổi không đáng kể Chi ... thấy, chi NS quận Sơn Trà từ 2010 – 2014 cho thấy năm tăng nói lên khả quản lý, điều hành chi NS quận Sơn Trà tốt 2.1.4 Tình hình chi ngân sách nhà nƣớc quận Sơn Trà a Chi đầu tư phát triển quận Sơn...
 • 26
 • 144
 • 0

phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố đà nẵng

phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố đà nẵng
... nghi p phát tri n nông thôn Thành ph Đà & PTNT TP Đà N ng N ng - Không gian: t i Ngân hàng nông nghi p phát tri n nông thôn thành - Chương 3: M t s gi i pháp phát tri n d ch v Ngân hàng ph Đà N ... thêm chi nhánh ngân hàng thương m i c ñi n t t i Ngân hàng nông nghi p phát tri n nông thôn Thành ph ph n ñ a bàn ñã tri n khai d ch v NHĐT Đà N ng - N i dung: nh ng s n ph m d ch v Ngân hàng ñi ... tri n d ch v Ngân hàng ñi n t t i Ngân hàng nông nghi p phát tri n nông thôn thành ph Đà N ng” ñã t p trung gi i quy t m t s n i dung quan tr ng sau: M t là, làm rõ b n ch t d ch v Ngân hàng ñi...
 • 13
 • 219
 • 0

Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của người tiêu dùng đối với hoạt động mobile marketing nghiên cứu thực tiễn tại thành phố đà nẵng

Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của người tiêu dùng đối với hoạt động mobile marketing nghiên cứu thực tiễn tại thành phố đà nẵng
... VỀ MOBILE MARKETING VÀ THÁI ĐỘ NGƯỜI TIÊU DÙNG 1.1 LÝ THUYẾT VỀ MOBILE MARKETING 1.1.1 Khái niệm Mobile Marketing Tổng kết lại, khái niệm Mobile Marketing bao gồm ba nội dung chính: - Mobile Marketing ... độ người tiêu dùng Đà Nẵng hoạt động Mobile Marketing - H4: Sự phiền nhiễu chương trình Mobile Marketing ảnh hưởng hưởng tiêu cực đến thái độ người tiêu dùng Đà Nẵng hoạt động Mobile Marketing ... Nẵng” Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài xác định yếu tố ảnh hưởng đến thái độ người tiêu dùng Đà Nẵng hoạt động Mobile Marketing mức độ tác động yếu tố đến thái độ người tiêu dùng...
 • 26
 • 233
 • 0

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua vé máy bay trực tuyến tại thành phố đà nẵng

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua vé máy bay trực tuyến tại thành phố đà nẵng
... hành vi mua vé máy bay trực tuyến khách hàng để đạt hiểu biết tốt toàn diện với hành vi mua khách hàng Từ lý trên, tác giả chọn đề tài Nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến hành vi mua vé máy bay trực ... cứu  Đối tượng nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua vé máy bay trực tuyến thành phố Đà Nẵng  Phạm vi nghiên cứu:Thành phố Đà Nẵng Phƣơng pháp nghiên cứu Quá trình nghiên cứu thực ... hành vi người tiêu dùng mua sắm trực tuyến Malaysia”  Orapin Laohapensang (2009)với nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến: Nghiên cứu Thái Lan”  Một số nghiên cứu Vi t...
 • 26
 • 326
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: gdp thành phố đà nẵngđề thi học sinh giỏi lớp 9 môn hóa học năm học 20052006 phòng giáo dục và đào tạo thành phố đà nẵngphân tích chiến lược kinh doanh của hệ thống bán lẻ của siêu thị big cphân tích chiến lược công ty levi strauss và vai trò của nhà quản trị cấp cao trong việc kết hợp cải tiến vượt trội với hiệu quả chất lượng và đáp ứng khách hàng vượt trộiphân tích chiến lược kinh doanh của coca colaphân tích luận điểm của chủ tịch hồ chí minh vì lợi ích mười năm thì phải trồng câyđề tài phân ti ́ch thiê ́t kê ́ma ̣ng ftth theo công nghê ̣gponkết quả phân tích sắc ký carotenoidphân tích kỹ thuật chứng khoánphân tích chiến lược hiện tạiphân tích biến động các khoản mục giá thànhphân tích khoản mục chi phí nguyên vật liệu trong giá thànhbảng phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốnlý thuyết về phân tích thiết hệ thốngphân tích chiến lược mở rộng thị trường của vinamilkĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học