trac nghiem tu tuong ho chi minh co dap an

Câu hỏi trác nghiệm tưởng Hồ Chí Minh đáp án

Câu hỏi trác nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án
... nói Hồ Chí Minh đâu? a Lời kêu gọi Hồ Chí Minh 17-7-1966 b Lời kêu gọi Hồ Chí Minh 20-7-1969 c Bản di chúc 189 Hồ Chí Minh dặn toàn Đảng “phải tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, sống với ... cho độc lập” câu nói Hồ Chí Minh vào thời gian nào? a Tháng năm 1945 b Tháng năm 1945 c Tháng 12 năm 1946 185 Khi giáo dục cách người công an cách mạng” chủ tòch Hồ Chí Minh điều? a Ba ... mạng” Hồ Chí Minh in tạp chí nào? a Tạp chí quân đội b Tạp chí học tập c tạp chí Những vấn đề hoà bình chủ nghóa xã hội 162 Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” Hồ Chí Minh in số tháng năm nào? a Tháng...
 • 50
 • 6,530
 • 41

164 CÂU TRẮC NGHIỆM TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ( ĐÁP ÁN)

164 CÂU TRẮC NGHIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ( CÓ ĐÁP ÁN)
... tưởng Hồ Chí Minh Đảng ta qua thời kì cách mạng; giá trị tưởng Hồ Chí Minh Nhiệm vụ lại gì? a) Làm rõ tưởng kinh tế Hồ Chí Minh b) Làm rõ tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh c) Làm rõ ... Minh c) Làm rõ tưởng quân Hồ Chí Minh d) Xác định rõ giai đoạn hình thành, phát triển tưởng Hồ Chí Minh 8) nguyên tắc phương pháp luận nghiên cứu, học tập tưởng Hồ Chí Minh: Bảo đảm thống ... thuyết Khổng tử nhiều điều không 39) Tìm câu nội dung bị nhầm lẫn câu sau: nguồn gốc tưởng Hồ Chí Minh tiếp thu tưởng văn hoá phương Tây Cụ thể là: a) Tiếp thu giá trị tưởng nhân quyền...
 • 28
 • 5,738
 • 19

HỆ THỐNG câu hỏi THI TRẮC NGHIỆM TƯỞNG hồ CHÍ MINH đáp án

HỆ THỐNG câu hỏi THI TRẮC NGHIỆM tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH có đáp án
... e Cả ba đáp án lại 12 Chọn đáp án trả lời tưởng Hồ Chí Minh: a tưởng Hồ Chí Minh kết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện thực tế nước ta b tưởng Hồ Chí Minh kết vận ... triển tưởng Hồ Chí Minh, thời kỳ tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, hoàn thi n? a 1911 – 1920 b 1921 – 1930 c 1930 – 1945 d 1945 – 1969 35 Chọn đáp án trả lời cho câu hỏi: tưởng Hồ Chí ... với chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh tảng tưởng kim nam cho hành động cách mạng Đảng ta d Cả ba đáp án lại 26 Chọn đáp án trả lời cho câu hỏi: Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn học thuyết...
 • 29
 • 1,822
 • 11

300 câu trắc nghiệm tưởng Hồ Chí Minh đáp án

300 câu trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án
... đơn vị tiền tệ sản Hồ Chí Minh, kết đường cầu mặt hàng gạo phẩm nhau: TP .Hồ Chí Minh: MUx/Px = MUy/Py = MUz/Pz = … a Dịch chuyển sang trái c Ưu tiên mua sản phẩm mức gía ng đối rẻ b Dịch ... -1/20 qB + 1300 204 Chọn câu sai câu Trong thị 195 10 xí nghiệp sản xuất sản phẩm X, điều kiện sản trường cạnh tranh hồn tồn: xuất Hàm chi phí sản xuất xí nghiệp a Người mua người bán thơng ... nhữnh a Đánh thuế theo sản lượng câu 233, 234, 235, 236, 237, 238 .Có 100 ngừoi tiêu b Đánh thuế tỉ lệ với doanh thu dùng sản phẩm X tò trường Hàm số cầu nhân c Đánh thuế khoán hàng năm dạng:...
 • 20
 • 342
 • 0

426 câu hỏi trắc nghiệm tưởng hồ chí minh đáp án

426 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh có đáp án
... d Cả a, b, c tưởng cốt lõi tưởng Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam gì? a tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người b tưởng đạo đức cách mạng c tưởng kết hợp ... 1917 Bác Hồ nước ngày, tháng, năm nào? a 28/1/1941 b 28/1/1942 c 12/8/1942 d 19/12/1941 Chọn phương án trả lới cho tưởng Hồ Chí Minh? a tưởng Hồ Chí Minh kết vận dụng phát triển sáng tạo ... Theo Hồ Chí Minh, nguyên tắc xây dựng đạo đức mới? a b c d 412 Theo Hồ Chí Minh, chuẩn mực đạo đức bản? a b c d 413 Theo Hồ Chí Minh, văn hóa lĩnh vực chính? a b c d 414 Theo Hồ Chí Minh, ...
 • 25
 • 2,027
 • 119

câu hỏi trắc nghiệm môn Tưởng Hồ Chí Minh ( đáp án)

câu hỏi trắc nghiệm môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh ( có đáp án)
... phương án trả lời với tưởng Hồ Chí Minh Select one: a tưởng Hồ Chí Minh kết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện thực tế nước ta b tưởng Hồ Chí Minh kết phát triển sáng ... –Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta c tưởng Hồ Chí Minh kết vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta d tưởng Hồ Chí Minh kết học tập sáng tạo chủ nghĩa ... - Tiêu chí để phân kỳ lịch sử tưởng Hồ Chí Minh dựa vào yếu tố nào? Select one: a Chuyển biến cách mạng giới cách mạng Việt Nam b Mốc thời gian hoạt động Người c Chuyển biến mặt tưởng Người...
 • 6
 • 9,588
 • 227

300 câu hỏi trắc nghiệm môn tưởng Hồ Chí Minh (có đáp án) pot

300 câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (có đáp án) pot
... mười ngày nay” câu nói Hồ Chí Minh đâu? a Lời kêu gọi Hồ Chí Minh 17-7-1966 b Lời kêu gọi Hồ Chí Minh 20-7-1969 c Bản di chúc 189 Hồ Chí Minh dặn toàn Đảng “phải có tình đồng chí thương yêu lẫn ... đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” Câu nói Hồ Chí Minh vào thời gian nào? a Lời kêu gọi Hồ Chí Minh: 19-12-1946 b Lời kêu gọi Hồ Chí Minh 17-7-1966 c Lời kêu gọi Hồ Chí Minh 20-7-1966 d Di chúc 188 ... “Đạo đức cách mạng” Hồ Chí Minh in tạp chí nào? a Tạp chí quân đội b Tạp chí học tập c tạp chí Những vấn đề hoà bình chủ nghóa xã hội 162 Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” Hồ Chí Minh in số tháng năm...
 • 50
 • 2,402
 • 15

457 câu hỏi trắc nghiệm môn tưởng hồ chí minh ( đáp án)

457 câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minh ( có đáp án)
... Câu 388 Theo giáo trình tưởng Hồ Chí minh, văn hoá chức năng? Câu 389 Theo giáo trình tưởng Hồ Chí Minh, chuẩn mực đạo đức cách mạng bản? Câu 390 Theo giáo trình tưởng Hồ Chí Minh, ... quan Hồ Chí Minh Câu 348 Chọn phương án trả lời vời tưởng Hồ Chí Minh? tưởng Hồ Chí Minh kết vận dụng phát triển sang tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta Câu 349 Hồ Chí Minh ... xuất Câu 446 Trong câu câu Hồ Chí Minh: Đảng ta đảng cầm quyền Câu 447 Hãy lựa chọn câu trả lời Hồ Chí Minh đựơc viết Di chúc 10/5/1969: Phải tình đồng chí thương yêu lẫn Câu 448 Câu Hồ Chí Minh? ...
 • 23
 • 4,696
 • 23

TUYỂN TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH-CÓ ĐÁP ÁN

TUYỂN TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH-CÓ ĐÁP ÁN
... niệm “ tưởng Hồ Chí Minh” mà đại hộ IX nêu lên bao gồm a) Bản chất cách mạng,khoa học tưởng Hồ Chí Minh b) Nguồn gốc tưởng, lý luận tưởng Hồ Chí Minh c) Nội dung tưởng Hồ Chí Minh ... sản vận dụng tưởng Hồ Chí Minh Câu Bộ môn tưởng Hồ Chí Minh có nhiệm vụ nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh? a c nhiệm ) b ) d vụ nhiệm ) nhiệm vụ nhiệm vụ ) vụ Câu tưởng Hồ Chí Minh có vị ... Chí Minh d) Kết cấu tưởng Hồ Chí Minh Câu Đối ng môn tưởng Hồ Chí Minh? a) Qúa trình sản sinh tưởng b) Qúa trình thực hoá tưởng c) Qúa trình sản sinh thực hoá tưởng d) Qúa trình...
 • 131
 • 756
 • 0

Đề cương trắc nghiệm môn tưởng hồ chí minh đáp án

Đề cương trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minh có đáp án
... d Cả a, b, c tưởng cốt lõi tưởng Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam gì? a tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người b tưởng đạo đức cách mạng c tưởng kết hợp ... nói Hồ Chí Minh vào thời gian nào? a Tháng 5-1941 b Tháng 9-1945 c Tháng 8-1945 d Tháng 12-1946 Đại hội Đảng khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tưởng ... 1917 Bác Hồ nước ngày, tháng, năm nào? a 28/1/1941 b 28/1/1942 c 12/8/1942 d 19/12/1941 Chọn phương án trả lới cho tưởng Hồ Chí Minh? a tưởng Hồ Chí Minh kết vận dụng phát triển sáng tạo...
 • 25
 • 204
 • 2

100 câu hỏi thi tốt nghiệp tưởng hồ chí minh (có đáp án)

100 câu hỏi thi tốt nghiệp tư tưởng hồ chí minh (có đáp án)
... theo tưởng hồ chí minh a Nguồn gốc vân hoá b Mục tiêu văn hoá c Các phận họp thành văn hoá d Chức văn hoá e Cả a,b,c&d 71 theo tưởng hồ chí minh, văn hoá có chức năng: a Bồi dưỡng tương ... tài d Cả a,b,c&d 63 .tư tưởng dạo dức hồ chí minh bắt nguồn từ: a Truyền thống đạo dức dân tộc việt nam b Kế thừa tưởng đạo dức phương đông tinh hoa văn hoá nhân loại c tưởng đạo dức gương ... Cả a,b,c 64.theo tưởng hồ chí minh, đạo dức có vai trò: a Là tảng lý luận người cách mạng b Là gốc,là tảng người cách mạng c Là định hướng lý ng người cách mạng d Là sở tưởng người cách...
 • 13
 • 4,091
 • 8

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HẾT HỌC PHẦN MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐÁP ÁN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HẾT HỌC PHẦN MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CÓ ĐÁP ÁN
... điển Vì vậy, tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ tưởng Chủ nghĩa Mác-Lênin, phạm trù tưởng Hồ Chí Minh nằm phạm trù Chủ nghĩa Mác-Lênin; đồng thời tưởng Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo, phát ... nước, môn tưởng Hồ Chí Minh mới được triển khai nghiên cứu, học tập ở Việt Nam - Định nghĩa tưởng Hồ Chí Minh Đảng ta rõ: Bản chất tưởng Hồ Chí Minh hệ thống lý luận phản ánh ... niệm thi Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà tưởng thực thụ tưởng Người vị trí, vai trò tầm quan trọng to lớn nghiệp cách mạng dân tộc b) Khái niệm tưởng Hồ Chí Minh - tưởng Hồ Chí Minh...
 • 20
 • 1,801
 • 4

Ôn thi tốt nghiệp môn tưởng Hồ Chí Minh đáp án

Ôn thi tốt nghiệp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án
... định trình hình thành tưởng Hồ Chí Minh Bắt gặp chủ nghĩa Mác Lênin tưởng yêu nước Nguyễn Aí Quốc bước nhảy vọt chất -tư tưởng Nguyễn Aùi Quốc trở thành tưởng Hồ Chí Minh Chủ tịch HCM ... sáng tạo HCM tưởng G.phóng dân tộc Nguồn gốc tưởng (lý luận, thực tiễn); nội dung, so sánh với tưởng khác, với chủ nghĩa Mác-Lênin tưởng quốc tế cộng sản để thấy rõ sáng tạo tưởng ... chúng; tinh thần quốc tế sáng, thủy chung người tiêu biểu với ba đức tính: liêm khiết, nhân đạo, vô khiêm tốn./ Câu 8b : tưởng Hồ Chí Minh đạo đức tưởng Hồ Chí Minh đạo đức nội dung tưởng...
 • 39
 • 673
 • 3

câu hỏi ôn tập tưởng hồ chí minh đáp án

câu hỏi ôn tập tư tưởng hồ chí minh có đáp án
... Đề cơng ôn tập môn t tởng Hồ Chí Minh Câu 1: Trình by nguồn gốc v trình hình thnh t tởng Hồ Chí Minh? Nguồn gốc hình thnh t tởng Hồ Chí Minh T tởng Hồ Chí Minh l sản phẩm kết hợp ... Việt Nam 77 năm qua? Câu 3: Trình by nội dung t tởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc? Vận dụng t tởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc công đổi nay? a Những nội dung t tởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc Dân ... ngời Hồ Chí Minh dặn: Muốn xây dựng CNXH, trớc hết cần ngời XHCN Đó l ngời tinh thần v lực lm chủ, đạo đức cần kiệm liêm chính, chí công vô t, kiến thức khoa học- kỹ thuật, tinh...
 • 31
 • 1,308
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: 500 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh có đáp ántrắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh có đáp án300 cau hoi trac nghiem tu tuong ho chi minh co dap an danh cho trung captrắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh và đáp ánngan hang cau hoi chac nghiem tu tuong ho chi minh co dap antrac ngiem tu tuong ho chi minh co dap anngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minh có đáp án300 câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minh có đáp án pot457 câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minh có đáp áncâu hỏi ôn tập tư tưởng hồ chí minh có đáp ánđề cương tư tưởng hồ chí minh co dap anđề thi tư tưởng hồ chí minh có đáp án100 cau hoi tu luan tu tuong ho chi minh co dap anđề thi môn tư tưởng hồ chí minh co dap antư tưởng hồ chí minh có đáp ánĐề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn AnKSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi képBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầuTổng hợp trắc nghiệm số phức220 IELTS SPEAKING TOPICS_02220 IELTS SPEAKING TOPICS_03220 IELTS SPEAKING TOPICS_01Nghiên cứu giải phẫu vạt mạch xuyên động mạch bắp chân trong và ứng dụng trong tạo hình khuyết hổng phần mềmBộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 có đáp án국어1권국 어 2 권Co che di truyen va bien di phan tuCơ chế di truyền va biến dị Tế bàoLien ket gen va hoan vi genQuy luat phan li doc lapBÀI 7:THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚCBài 3: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬTBài 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂNTRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI