Đánh giá sinh trưởng và đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng mỡ tại xã chu hương huyện ba bể tỉnh bắc kạn

Đánh giá thực trạng một số giải pháp phát triển chè shan tuyết tại bằng phúc huyện chợ đồn tỉnh bắc kạn

Đánh giá thực trạng và một số giải pháp phát triển chè shan tuyết tại xã bằng phúc huyện chợ đồn  tỉnh bắc kạn
... tài: "Đánh giá thực trạng số giải pháp phát triển chè Shan Tuyết Bằng Phúc- Huyện Chợ Đồn - Tỉnh Bắc Kạn. ” 1.2 Mục đích nghiên cứu Đánh giá thực trạng sản xuất chè Shan Tuyết Bằng Phúc qua ... tế & Phát triển nông thôn - trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, tiến hành thực tập tốt nghiệp với đề tài: "Đánh giá thực trạng số giải pháp phát triển chè Shan Tuyết Bằng Phúc- Huyện Chợ Đồn ... hội chè shan Bằng Phúc hoàn toàn phát triển tốt trở thành trồng kinh tế mũi nhọn huyện Chợ Đồn, nhƣ Bằng Phúc góp phần vào công công nghiệp hoá đại hoá tỉnh 4.2 Thực trạng phát triển chè Shan...
 • 75
 • 279
 • 1

Đánh giá sinh trưởng rừng trồng mỡ tại chu hương, huyện ba bể, tỉnh bắc kạn

Đánh giá sinh trưởng rừng trồng mỡ tại xã chu hương, huyện ba bể, tỉnh bắc kạn
... ĐẶNG PHÚC TIẾN “ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG RỪNG TRỒNG MỠ (Manglietia conifera) TẠI XÃ CHU HƯƠNG, HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành : Chính quy ... học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp, thực đề tài: Đánh giá sinh trưởng rừng trồng Mỡ (Manglietia conifera )tại Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 1.2 Điều kiện thực khóa ... hành tiếp giáp với sau: - Phía Bắc giáp Hà Hiệu huyện Ba Bể - Phía Nam giáp Mỹ Phương huyện Ba Bể - Phía Đông giáp huyện Ngân Sơn - Phía Tây giáp Đồng Phúc Yến Dương huyện Ba Bể 2.3.1.2...
 • 53
 • 390
 • 0

Đánh giá đặc điểm cấu trúc rừng trồng mỡ tại chu hương, huyện ba bể, tỉnh bắc kạn

Đánh giá đặc điểm cấu trúc rừng trồng mỡ tại xã chu hương, huyện ba bể, tỉnh bắc kạn
... dân Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 1.4 Mục tiêu nghiên cứu + Xác định quy luật kết cấu bản, đặc điểm cấu trúc lâm phần Mỡ trồng loài Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn + Đề xuất biện ... giúp trí ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp giáo viên hưỡng dẫn, tiến hành nghiên cứu đề tài Đánh giá đặc điểm cấu trúc rừng trồng Mỡ (Manglietia conifera) Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn Sau ... ĐOÀN CAO SỸ Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC CỦA RỪNG TRỒNG MỠ (Manglietia conifera) TẠI XÃ CHU HƯƠNG, HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa Lớp...
 • 70
 • 365
 • 0

Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng Keo tai tượng (Acacia mangium) tại công ty Lâm nghiệp Ngòi Lao- Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng Keo tai tượng (Acacia mangium) tại công ty Lâm nghiệp Ngòi Lao- Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
... việc phát triển rừng trồng nói chung huyện Văn Chấn, đề tài Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng Keo tai tượng (Acacia mangium) công ty Lâm nghiệp Ngòi Lao- Văn Chấn, tỉnh ... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM –––––––––––––––––––––––– HOÀNG VĂN ĐỨC ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG KEO TAI TƯỢNG (Acacia mangium) TẠI CÔNG TY LÂM NGHIỆP NGÒI ... Mục đích nghiên cứu Đánh giá thực trạng công tác trồng phát triển Keo tai tượng công ty để từ đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng Keo tai tượng công ty nói riêng huyện Văn Chấn nói chung góp...
 • 103
 • 122
 • 1

đánh giá hiệu quả đề xuất giải pháp sử dụng đất nông nghiệp tại thượng trưng, huyện vĩnh tường, tỉnh vĩnh phúc

đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng đất nông nghiệp tại xã thượng trưng, huyện vĩnh tường, tỉnh vĩnh phúc
... sử dụng đất, hiệu sử dụng đất qua phát thuận lợi khó khăn trình sử dụng đất Phân tích phát mặt chưa việc sử dụng đất nông nghiệp Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh phúc + Đánh giá hiệu ... hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Thượng Trưng ,huyện Vĩnh Tường ,Tỉnh Vĩnh Phúc b Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích -Nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp Thượng Trưng huyện Vĩnh ... nhiên, kinh tế hội Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh phúc + Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp mặt : kinh tế, hội môi trường + Đề xuất định hướng giải pháp sử dụng đất bền vững...
 • 57
 • 364
 • 2

Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng keo lai tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng keo lai tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
... sách giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu rừng trồng sản xuất vấn đề đáng lưu tâm xem xét Đề tài Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng keo lai huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn ... cứu 2.1 Mục tiêu chung : - Đánh giá thực trạng công tác trồng phát triển Keo lai huyện nhằm đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng Keo lai huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn góp phần nâng cao thu nhập ... THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ SỸ HUÂN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG KEO LAI TẠI HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN : 60.62.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS...
 • 91
 • 587
 • 2

Đánh giá hiệu quả kinh tế đề xuất giải pháp phát triển cây khoai tây tại Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Đánh giá hiệu quả kinh tế và đề xuất giải pháp phát triển cây khoai tây tại xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
... đến hiệu kinh tế khoai tây - Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, hội Bình Long, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên - Đánh giá thực trạng sản xuất khoai tây địa bàn Bình Long, huyện Nhai, ... có hiệu đem lại giá trị kinh tế phương hướng phát triển khoai tây năm tới Chính tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá hiệu kinh tế đề xuất giải pháp phát triển khoai tây Bình Long, huyện ... ngành kinh tế nông nghiệp với đề tài: Đánh giá hiệu kinh tế đề xuất giải pháp phát triển khoai tây Bình Long, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên” Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Kinh tế...
 • 74
 • 206
 • 0

Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng cây Keo lai tại Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng cây Keo lai tại xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.
... khắc phục tồn hạn chế thực công tác trồng rừng huyện năm qua Vì đề tài Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng Keo lai Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn” cần thiết ... cứu Đánh giá thực trạng công tác trồng phát triển Keo lai nhằm đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng Keo lai Bình Trung tỉnh Bắc Kạn góp phần nâng cao thu nhập cải thiện đời sống người trồng ... 4.1 Thực trạng phát triển rừng trồng Keo lai Bình Trung, huyện Chợ Đồn 30 4.1.1 Quá trình phát triển rừng trồng Bình Trung, huyện Chợ Đồn 30 4.1.2 Diện tích tỷ lệ phát...
 • 69
 • 443
 • 0

Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng cây Keo lai tại Yên Nhuận, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng cây Keo lai tại xã Yên Nhuận, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.
... trng hỡnh thỏi v u th lai ca Keo lai ó kt lun Keo lai cú t trng g v nhiu c im hỡnh thỏi trung gian gia hai ging b m Keo lai cú u th lai v sinh trng so vi Keo tai tng v Keo lỏ trm, iu tra sinh ... 2.1.1.1 Nhng nghiờn cu v cõy Keo lai (Acacia hybrids) Keo lai l tờn gi tt ca ging lai t nhiờn gia Keo tai tng (Acasimangium) v Keo lỏ trm (Acacia auriculiformis) Ging Keo lai t nhiờn ny c phỏt hin ... ly ca cõy Keo lai, Lờ ỡnh Kh (1997) [10] ó khng nh: Khụng nờn dựng ht ca cõy Keo lai gõy trng rng mi Keo lai i F1 cú hỡnh thỏi trung gian gia hai loi b m v tng i ng nht, n i F2 Keo lai cú biu...
 • 67
 • 631
 • 1

Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng cây keo tai tượng tại công ty lâm nghiệp ngòi lao huyện văn chấn, tỉnh yên bái

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng cây keo tai tượng tại công ty lâm nghiệp ngòi lao huyện văn chấn, tỉnh yên bái
... việc phát triển rừng trồng nói chung huyện Văn Chấn, đề tài Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng Keo tai tượng công ty Lâm nghiệp Ngòi Lao huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái ... Lâm nghiệp, thực tập Lâm trường Ngòi Lao, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái với tên đề tài: Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng Keo tai tượng công ty Lâm nghiệp Ngòi Lao huyện ... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRIỆU VĂN ĐÌNH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG CÂY KEO TAI TƯỢNG TẠI CÔNG TY LÂM NGHIỆP NGÒI LAO HUYỆN VĂN CHẤN, TỈNH YÊN BÁI KHÓA...
 • 69
 • 171
 • 1

Xác định sinh khối rễ nhỏ tại rừng trồng Mỡ (Manglietia conifera ) tại Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Xác định sinh khối rễ nhỏ tại rừng trồng Mỡ (Manglietia conifera ) tại xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
... hệ sinh thái rừng nói chung rễ nhỏ quần thực vật nói riêng 1.3 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định số đặc điểm rừng trồng Mỡ Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn - Xác định sinh khối rễ nhỏ rừng ... định sinh khối rễ nhỏ rừng trồng Mỡ Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn - Xác định lượng Carbon tích lũy rễ nhỏ rừng trồng Mỡ Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 ... 4.2: Biểu đồ sinh khối tươi rễ nhỏ rừng trồng Mỡ năm tuổi 4.2.2 Sinh khối tươi rễ nhỏ rừng trồng Mỡ năm tuổi Sinh khối tươi rễ nhỏ lâm phần rừng trồng Mỡ xác định sau cân lượng rễ nhỏ thu từ ống...
 • 57
 • 56
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý đất nông nghiệp địa bàn huyện yên bình tỉnh yên báinghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát chất thải rắn tại quận long biên thành phố hà nộiđánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phục hồi tính đa dạng thực vật tại trạm đa dạng sinh học mê linh vĩnh phúcbáo cáo đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng nước sinh hoạt hiệu quả ở phường linh trung quận thủ đứcđánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyêndanh gia hien trang va de xuat giai phap quan ly chat thai ran sinh hoat tại tinh bac lieuđánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường tại một số nhà máy chế biến cao su trên địa hình tỉnh tây ninhđánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trườngnghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quan trắc môi trường nước sông hồng đoạn chảy qua địa phận hà nộiđánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý nguồn nước hồ đông bằng sông hồngkhảo sát sự hài lòng và đề xuất giải pháp phát triển du lịch sinh thái tại vườn quốc gia cát tiên huyện tân phú tỉnh đồng nai nguyễn thị thanh trúcđánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thực hiện việc giao đất cho thuê đất cho các tổ chức kinh tếcác kết luận đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cp giải pháp công nghệ xanhnghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái học và đề xuất giải pháp phát triển loài cá dầy cyprinus centralus nguyen et mai 1994 ở thừa thiên huếnghiên cứu và đề xuất giải pháp phát triển mô hình nông lâm kết hợptìm hiểu về hệ thống bôi trơnĐiều kiện và thực trạng phát triển các ngành công nghiệp ở trung quốcbáo cáo thực tập nhà máy bia hà nội – nghệ anphương pháp nghiên cứu khoa họcquy trình kỹ thuật trồng nấm lim xanh (ganoderma lucidum(leyss exfr )karst )Ứng dụng của vi sinh vật trong xử lý nước thảiBÀI TẬP SACCAROZƠ, TINH BỘT, XENLULOZƠkiểm tra hóa chương 2 lớp 11đề kiểm tra hóa 45'''' chương 2 lớp 11 (03 đề)BỘ ĐỀ TNKQ LỊCH SỬ 9 (TỰ LÀM THEO 8773 VÀ HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT)Chương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcứng dụng sản xuất biogas từ chất thải rắn hữu cơ có thể phân hủy sinh học và phân gia súcquản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanhĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 6 HỌC KÌ 1chuyên đề kết cấu liên hợp thép bê tôngChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàncông nghệ xử lý nước hộ gia đìnhbáo cáo thực tập tại công ty cổ phần xi măng hà tiênbáo cáo thực tập tại công ty TNHH SX TM NAM BÌNHTuần 4. Bím tóc đuôi sam