Chọn và nhân nhanh những giống cây trồng có khả năng chống chịu bằng kỹ thuật nuôi cấy mô và tế bào thực vật

PHÂN LẬP THIẾT KẾ VECTOR PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU VỚI ĐIỀU KIỆN BẤT THUẬN

PHÂN LẬP VÀ THIẾT KẾ VECTOR PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN CÓ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU VỚI ĐIỀU KIỆN BẤT THUẬN
... Hội thảo Quốc gia Khoa học Cây trồng lần thứ Hình Cơ chế phản ứng thực vật với điều kiện hạn Trong nghiên cứu này, lựa chọn phân lập thiết kế vector tăng cường biểu gen: GmMYB, GmCHS7 GmGLP1.GmMYB ... chuyển gen không sống sót với áp lực chọn lọc cao IV KẾT LUẬN Chúng tách chiết gen GmMYB, GmGLP1 GmCHS7 đưa thành công vào vector biểu gen pZY101-Asc chuyển vào chủng vi khuẩn A tumefaciens Kết ... chuyển Chỉ bốn số chín phân tích PCR cho thấy mang gen GmMYB (Hình 6) Đối với GmGLP1, số phân tích, cho kết dương tính (Hình 7) Với gen GmCHS7, tỉ lệ phân tích dương tính thấp nhất: Chỉ 1/5...
 • 8
 • 144
 • 2

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy tế bào thực vật để nhân nhanh bảo tồn cây Mắt trâu của Vườn Quốc gia Cúc Phương

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô và tế bào thực vật để nhân nhanh và bảo tồn cây Mắt trâu của Vườn Quốc gia Cúc Phương
... dân biết bảo tồn thuốc quí trước thảm họa bị tuyệt chủng [27] 2.2 Kỹ thuật nuôi cấy tế bào thực vật nhân giống bảo tồn nguồn gen thực vật Kỹ thuật nuôi cấy tế bào thực vật kỹ thuật quan ... tác dụng chữa bệnh Mắt trâu Vì vậy, cần có nghiên cứu đầy đủ ứng dụng nhân giống bảo tồn loài Với lý tiến hành đề tài: Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy tế bào thực vật để nhân nhanh bảo tồn Mắt trâu ... Bao gồm: - Nuôi cấy non trưởng thành - Nuôi cấy quan - Nuôi cấy phôi - Nuôi cấy sẹo - Nuôi cấy tế bào trần Cơ sở lý luận phương pháp nuôi cấy tế bào thực vật tính toàn tế bào Haberlandt...
 • 45
 • 3,385
 • 8

Đánh giá khả năng chịu hạn tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn từ các giống lạc L08, L23, L24, LTB, LCB, LBK bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro

Đánh giá khả năng chịu hạn và tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn từ các giống lạc L08, L23, L24, LTB, LCB, LBK bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro
... 3.3 TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU CHO CHỌN DÒNG CHỊU HẠN Ở CÁC GIỐNG LẠC BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY IN VITRO 3.3.1 Kết sàng lọc dòng tế bào chịu hạn kỹ thuật thổi khô, tái sinh tạo hoàn chỉnh Sau đánh giá khả ... đầu cho chọn dòng chịu hạn từ giống lạc L08, L23, L24, LTB, LCB, LBK kỹ thuật nuôi cấy in vitro Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá khả chịu hạn giống lạc L08, L23, L24, LTB LCB, LBK giai đoạn hạt ... giá khả chịu hạn giống, đặt vấn đề cần nghiên cứu chọn dòng chịu hạn giống lạc L23, L08, LTB, LCB, LBK giống khả chịu hạn Căn vào kết nghiên cứu khả chịu hạn giống L23, L08, LTB, LCB, LBK mức...
 • 75
 • 499
 • 3

Đánh giá khả năng chịu hạn tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn từ các giống lạc L08, L23, L24, LTB, LCB, LBK bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro .pdf

Đánh giá khả năng chịu hạn và tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn từ các giống lạc L08, L23, L24, LTB, LCB, LBK bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro .pdf
... nghiệm đƣợc gây hạn giai đoạn bắt đầu đẻ nhánh rộ (30 ngày sau cấy) Thời gian gây hạn phụ thuộc vào giống thời điểm kết thúc phụ thuộc vào khả chịu hạn giống (kết thúc gây hạn phát bắt đầu quăn lại ... sau gây hạn phục hồi Thời điểm kết thúc phụ thuộc vào khả chịu hạn giống (kết thúc gây hạn phát bắt đầu quăn lại thiếu nƣớc) Chỉ số đồng hồ đo áp suất thời điểm héo ngƣỡng chịu hạn cho giống Sau ... Yêu cầu  Đánh giá đƣợc ngƣỡng chịu hạn cho giống lúa giai đoạn đẻ nhánh điều kiện thí nghiệm  Đánh giá đƣợc nhu cầu nƣớc, hệ số sử dụng nƣớc cho giống lúa điều kiện thí nghiệm  Đánh giá mối...
 • 149
 • 524
 • 0

Luận văn: Luận văn Đánh giá khả năng chịu hạn tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn từ các giống lạc L08, L23, L24, LTB, LCB, LBK bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro pot

Luận văn: Luận văn Đánh giá khả năng chịu hạn và tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn từ các giống lạc L08, L23, L24, LTB, LCB, LBK bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro pot
... cứu: Đánh giá khả chịu hạn tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn từ giống lạc L08, L23, L24, LTB, LCB, LBK kỹ thuật nuôi cấy in vitro Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá khả chịu hạn giống lạc ... gây hạn nhân tạo - Đánh giá khả chịu hạn giống lạc mức độ mô sẹo thông qua xử lý thổi khô - Tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn giống lạc L08, L23, L24, LTB LCB, LBK kỹ thuật nuôi cấy in ... sinh tạo hoàn chỉnh Sau đánh giá khả chịu hạn giống, đặt vấn đề cần nghiên cứu chọn dòng chịu hạn giống lạc L23, L08, LTB, LCB, LBK giống khả chịu hạn Căn vào kết nghiên cứu khả chịu hạn giống...
 • 76
 • 229
 • 0

CHƢƠNG II. CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY TẾ BÀO THỰC VẬTNHÂN GIỐNG IN VITRO pdf

CHƢƠNG II. CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY MÔ VÀ TẾ BÀO THỰC VẬT – NHÂN GIỐNG IN VITRO pdf
... Hình 2.1 Nhân giống trồng phương pháp nuôi cấy Các bƣớc nhân giống in vitro 2.1 Chọn lựa khử trùng mẫu cấy Mẫu cấy mảnh thực vật đặt vào môi trường nuôi cấy Để tiến hành nuôi cấy in vitro ... Nhân giống in vitro Đây giai đoạn quan trọng nhân giống trồng phương pháp nuôi cấy tế bào thực vật nhằm mục đích tăng sinh khối thể nhân giống Vật liệu nuôi cấy thể chồi, môi trường nuôi cấy ... thể nhân giống in vitro Mẫu nuôi cấy môi trường dinh dưỡng thích hợp để tạo thể nhân giống in vitro Có thể nhân giống in vitro thể chồi thể cắt đốt Tạo thể nhân giống in vitro phụ thuộc vào đặc...
 • 14
 • 339
 • 5

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy tế bào thực vật để nhân nhanh cây hoa nhài nhật ( braufel dsla hopeana benth )

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô và tế bào thực vật để nhân nhanh cây hoa nhài nhật ( braufel dsla hopeana benth )
... ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN ………………… NGUYỄN THỊ THÚY ỨNG DỤNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ VÀ TẾ BÀO THỰC VẬT ĐỂ NHÂN NHANH CÂY HOA NHÀI NHẬT (BRUNFELDSIA HOPEANA BENTH) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... tựu nuôi cấy tế bào thực vật Kỹ thuật nuôi cấy tế bào thực vật trở thành phương thức quan trọng để nhân nhanh, đặc biệt khó nhân nhanh phương pháp truyền thống Đã có nhiều nghiên cứu ứng dụng ... truyền Xuất phát từ sở trên, tiến hành đề tài: Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy tế bào thực vật để nhân nhanh hoa Nhài Nhật (Brunfeldsia hopeana Benth) ’’ Nguyễn Thị Thúy 11 K34E Sinh - KTNN Khóa luận...
 • 53
 • 278
 • 0

Đánh giá khả năng chịu hạn tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn từ các giống lạc l08, l23, l24, LTB, LCB, LBK bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro

Đánh giá khả năng chịu hạn và tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn từ các giống lạc l08, l23, l24, LTB, LCB, LBK bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro
... đầu cho chọn dòng chịu hạn từ giống lạc L08, L23, L24, LTB, LCB, LBK kỹ thuật nuôi cấy in vitro Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá khả chịu hạn giống lạc L08, L23, L24, LTB LCB, LBK giai đoạn hạt ... qua xử lý thổi khô - Tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn giống lạc L08, L23, L24, LTB LCB, LBK kỹ thuật nuôi cấy in vitro: Xác định ngưỡng chọn lọc, tái sinh cây, tạo hoàn chỉnh, trồng ... mô sẹo - Tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn giống lạc L08, L23, L24, LTB LCB, LBK Nội dung nghiên cứu - Phân tích số tiêu hoá sinh hạt tiềm sinh giống L08, L23, L24, LTB LCB, LBK - Xác...
 • 20
 • 200
 • 0

Tuyển chọn định hướng các nhóm vi sinh vật đất khả năng chống chịu với nồng độ muối cao chuyển phèn gây độc với thực vật để sử dụng trong các vùng đất canh tác bị tác động bởi biến đổi khí hậu pptx

Tuyển chọn định hướng các nhóm vi sinh vật đất có khả năng chống chịu với nồng độ muối cao và chuyển phèn gây độc với thực vật để sử dụng trong các vùng đất canh tác bị tác động bởi biến đổi khí hậu pptx
... kiện môi trường sống thay đổi bất lợi (như gia tăng nồng độ muối đất, ) Fe2+ đất phèn hoạt động chứng minh tính gây độc với thực vật Cây trồng muốn tồn đất phèn hoạt động hệ rễ phải tiết ... thể vi sinh vật hội sinh vùng rễ phải hoạt động đủ mạnh để chuyển F2+ thành dạng Fe3+ không độc với Khi quần thể vi sinh vật đất khả chuyển hóa F2+ thành Fe3+ hoạt động mạnh làm tăng mức độ ... nguyên liệu sinh phèn gây độc cho thực vật nhiều cách khác nhau, số sử dụng điều kiện ôxi hóa khử để chuyển Fe2+ thành Fe3+ không độc với sinh vật, đặc biệt thực vật Đánh giá hiệu chuyển đổi Fe2+...
 • 8
 • 342
 • 2

Đề tài : ứng dụng công nghệ sinh học vào chọn tạo giống lúa năng suất cao, chất lượng tốt khả năng chống chịu góp phần xoá đói giảm nghèo cho khu vực miền núi phía bắc việt nam

Đề tài : ứng dụng công nghệ sinh học vào chọn tạo giống lúa năng suất cao, chất lượng tốt và có khả năng chống chịu góp phần xoá đói giảm nghèo cho khu vực miền núi phía bắc việt nam
... suất cao, chất lượng tốt khả chống chịu góp phần xoá đói giảm nghèo cho khu vực miền núi phía Bắc Việt nam 2- M ỤC TI ÊU NHIỆM VỤ Trên sở nguồn gen địa nhập nội, chọn tạo dòng, giống lúa ưu ... ưu tú khả cho suất cao, chất lượng tốt thích ứng với điều kiện sinh thái , góp phần xoá đói giảm nghèo cho khu vực miền núi phía Bắc Việt nam 3-DỰ KIẾN SẢN PHẨM ( hợp đồng đính kèm) Phần thứ ... chọn tạo giống lúa Đưa vào sản xuất hàng chục giống lúa xuân, lúa mùa, lúa chịu hạn, chịu úng, lúa nếp, lúa hàm lượng Prôtêin cao, lúa chịu mặn chọn tạo bồi dục Viện này, giống lúa chất lượng...
 • 161
 • 400
 • 0

ứng dụng công nghệ sinh học vào chọn tạo giống lúa năng suất cao, chất lượng tốt khả năng chống chịu góp phần xoá đói giảm nghèo cho khu vực miền núi phía bắc việt nam

ứng dụng công nghệ sinh học vào chọn tạo giống lúa năng suất cao, chất lượng tốt và có khả năng chống chịu góp phần xoá đói giảm nghèo cho khu vực miền núi phía bắc việt nam
... suất cao, chất lượng tốt khả chống chịu góp phần xoá đói giảm nghèo cho khu vực miền núi phía Bắc Việt nam 2- M ỤC TI ÊU NHIỆM VỤ Trên sở nguồn gen địa nhập nội, chọn tạo dòng, giống lúa ưu ... ưu tú khả cho suất cao, chất lượng tốt thích ứng với điều kiện sinh thái , góp phần xoá đói giảm nghèo cho khu vực miền núi phía Bắc Việt nam 3-DỰ KIẾN SẢN PHẨM ( hợp đồng đính kèm) Phần thứ ... chọn tạo giống lúa Đưa vào sản xuất hàng chục giống lúa xuân, lúa mùa, lúa chịu hạn, chịu úng, lúa nếp, lúa hàm lượng Prôtêin cao, lúa chịu mặn chọn tạo bồi dục Viện này, giống lúa chất lượng...
 • 161
 • 426
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá khả năng chịu hạn và tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn từ các giống lạc l08 l23 l24 ltb lcb lbk bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitroý nghĩa của vô trùng trong nuôi cấy mô và tế bào thực vậtnuôi cấy mô và tế bào thực vậtgiáo trình nuôi cấy mô và tế bào thực vậtcông nghệ nuôi cấy mô và tế bào thực vậtngười ta vừa khám phá máu ở người phụ nữ trong chu kỳ kinh có chứa một loại tế bào gốc có khả năng sao chép cao hơn rất nhiều so với các tế bào gốc lấy từ máu dây rốn và tủy xươngnghiên cứu lưu giữ và nhân nhanh giống thuần cà chua dt28 bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro pptxtạo dòng thuần bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn và phối hợp chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống ngô chịu bệnh khô vằn năng suất caonghiên cứu nhân giống vô tính cây húng chanh ấn độ coleus forskohlii bằng kỹ thuật nuôi cấy mô và phương pháp giâm ngọn trong hệ thống khí canhđánh giá khả năng chịu lạnh và tạo nguồn vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu lạnh từ các giống lúa xuân châu hương q5 c27 khang dân u17 và nhị ưu 63 bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitronghiên cứu nhân nhanh giống cây chùm ngây moringa oleifera l chất lượng cao bằng kỹ thuật nuôi cấy môkhả năng chống chịu sâu bệnh và các điều kiện bất lợi của x20 số liệu khảo nghiệm giống vụ xuân 1993 1994 của trung tâm khảo nghiệm giống cây trồng tw trà xuân sớmnghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn ở cây lúanhân giống bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bàocông nghệ nhân giống khoai tây sạch bệnh chất lượng cao bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vậtchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ