TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG

Ebook tính toán thiết kế các công trình phụ tạm để thi công cầu phần 1 phạm huy chính

Ebook tính toán thiết kế các công trình phụ tạm để thi công cầu  phần 1   phạm huy chính
... vt1030le.pdf vt1030chan.pdf vt1030le.pdf vt1030chan.pdf vt1030le.pdf vt1030chan.pdf vt1030le.pdf vt1030chan.pdf vt1030le.pdf vt1030chan.pdf vt1030le.pdf vt1030chan.pdf vt1030le.pdf vt1030chan.pdf ... vt1030chan.pdf vt1030le.pdf vt1030chan.pdf vt1030le.pdf vt1030chan.pdf vt1030le.pdf vt1030chan.pdf vt1030le.pdf vt1030chan.pdf vt1030le.pdf vt1030chan.pdf vt1030le.pdf vt1030chan.pdf vt1030le.pdf vt1030chan.pdf ... vt1030chan.pdf vt1030le.pdf vt1030chan.pdf vt1030le.pdf vt1030chan.pdf vt1030le.pdf vt1030chan.pdf vt1030le.pdf vt1030chan.pdf vt1030le.pdf vt1030chan.pdf vt1030le.pdf vt1030chan.pdf vt1030le.pdf vt1030chan.pdf...
  • 118
  • 93
  • 1

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN
... 132444,29 509699,92 1011750 2,15 ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI Bảng PHẦN II : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN II.1 TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN XÍCH Công suất trục chủ động P1x=PIII= 4,82 ... dụng lên trục (ở truyền nghiêng 350 so với phương ngang) Sơ đồ lực tác dụng lên trục:(Hình1) z ° 35 Frx x x y Hình1 II.2 TÍNH BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG TRONG HỘP GIẢM TỐC II.2.1 .Tính toán truyền cấp chậm ... kích thước hai truyền: * Bộ truyền cấp nhanh: Khoảng cách trục: aw12 = 180 (mm) Môđun : m = Chiều rộng vành răng: bw12 = 54 (mm) Tỉ số truyền : u1 = 19 ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG...
  • 53
  • 308
  • 0

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ
... thường kết hợp phương pháp học hóa học dể xử lí nước B/ Các kĩ thuật công nghệ xử lí nước đất 1/ Các công trình thu nước ngầm: Giếng khoang: giếng khoan công trình thu nước ngầm mạch sâu với công ... kiểu dáng kiến trúc cảnh quan chung cho nhà máy xử lý nước cấp Chương III: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ I Dàn mưa: Diện tích dàn mưa: F= Q 208 = = 20,8m qm 10 Q = 5000 m3/ngày = ... : TT Tên tiêu Màu sắc(*) Đơn vị tính TCU Giới hạn tối đa cho phép I II 15 15 Phương pháp thử TCVN 6185 - 1996 (ISO 7887 - 1985) Mức độ giám sát A TT Tên tiêu Đơn vị tính Giới hạn tối đa cho phép...
  • 35
  • 331
  • 0

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ xử lý nước thải xi mạ

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ xử lý nước thải xi mạ
... TÍNH TỐN THIẾT KẾ CÁC CƠNG TRÌNH ĐƠN VỊ Các thơng số nước thải theo đề bài: THƠNG SỐ ĐƠN VỊ NƯỚC THẢI Lưu lượng pH Oil Cr3+ Cr6+ m3/ngày 30 34-65 55-73 40-52 mg/l mg/l mg/l NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ ... tràn thấm nước thải - Ảnh hưởng đến hệ thống xử nước thải, cần tách riêng khơng ảnh hưởng đến hoạt động vi sinh vật thực xử sinh học ĐAMH: Thiết kế hệ thống xử nước thải xi mạ cơng suất ... Axit, kiềm H2SO4 NaCN CuSO4 Cu(CN)2 Axit Muội Au Muội Ag Mạ crơm Mạ Niken Mạ kẽm Mạ đồng Mạ vàng Cr6+ Ni2+, axit CN-, Zn2+, axit Cu2+, axit CN-, axit H2SO4 CrO3 ĐAMH: Thiết kế hệ thống xử nước...
  • 32
  • 480
  • 0

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ THEO PHƯƠNG ÁN 1

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH  ĐƠN VỊ THEO PHƯƠNG ÁN 1
... 0 -1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9 -10 10 -11 11 -12 12 -13 13 -14 14 -15 15 -16 16 -17 17 -18 18 -19 19 -20 20- 21 21- 22 22-23 23-24 Qvo (m3) 10 27. 01 1027. 01 1027.06 10 27.30 10 27.63 2452.27 2570. 41 2565.20 ... (m3) 10 50.34 210 0.67 315 0.96 42 01. 01 5250.73 4875. 81 4382.76 3894. 91 3380.39 2863.26 23 51. 09 18 81. 62 13 96.90 9 31. 58 420.38 -94.45 -606.53 -11 01. 63 -15 04.60 -19 07.56 -2309.09 - 210 1.56 -10 51. 96 ... (m3) 10 50.34 10 50.34 10 50.29 10 50.05 10 49.72 -374.92 -493.06 -487.85 - 514 .52 - 517 .13 - 512 .17 -469.47 -484.72 -465.32 - 511 .20 - 514 .83 - 512 .08 -495 .10 -402.97 -402.97 -4 01. 53 207.54 10 49.60 10 51. 96...
  • 35
  • 325
  • 0

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ THEO PHƯƠNG ÁN 2

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ THEO PHƯƠNG ÁN 2
... ] ( 4158,5 × 0,4 × 22 4) 23 + 4158,5 × 26 ,4 × 23 [1 + 0, 12 × 28 ] ( 4158,5 × 0, 12 × 24 ) 23 + ( 0,15 × 0, 12 × 4158,5 × 0,4 × 22 4) 23 + [1 + 0,08 × 23 ] [1 + 0, 12 × 23 ] = = 5844 726 ,1 g (PX, VSS)SRT ... bCOD g/g.ngđ kg/m3.ngđ Giá trị 49900 4158,5 12 224 26 ,4 32 17,5 22 23 10 693 0,3 13,3 23 25 30 ,2 25 8 ,25 2, 4 23 ,1 48,4 97 3615,65 11178 6986,3 0, 52 0,44 0 ,23 0,16 0,4 SVTH: Trần Tư ... kg/m3.ngđ V 23 10 × 10 Bảng 5 .2 Các thông số thiết kế bể SBR STT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Thông số Lưu lượng nước thải Lưu lượng...
  • 8
  • 433
  • 8

tính toán thiết kế các công trình đơn vị

tính toán thiết kế các công trình đơn vị
... tích đơn nguyên là: (611 : 4) = 153 m3 Chiều cao đơn nguyên: (153m3 : 45,24 m2) = 3,38 m Chiều cao bảo vệ hbv = 0,5 m Chiều cao tổng cộng H = 3,38 + 0,5 = 3,88 m Vậy bể Aerotank thiết kế thành đơn ... mg/L × 1,42 (mgO2 30 ) = 28 mg/L Lượng oxy cần cung cấp giá trị UBOD phản ứng Quá trình tính toán dựa theo phương trình phản ứng: C5H7O2N + 5O2 → 5CO2 + 2H2O + NH3 + Năng lượng 113 mg/L 160 mg/L ... 14m / dia Mỗi đơn nguyên có diện tích bề mặt 38,25 m2 Chọn số đĩa đơn nguyên 48 đĩa: đĩa theo chiều rộng, đĩa theo chiều dài Tổng cộng số đĩa phân phối khí cần là: 48 × = 192 đĩa  Tính lại chiều...
  • 37
  • 286
  • 0

Tính toán thiết kế các cụm, chi tiết khác trong dây chuyền

Tính toán thiết kế các cụm, chi tiết khác trong dây chuyền
... máy ta thiết kế kích thước thùng chứa cho thích hợp Kích thước ruột: Chi u dài: l=127 mm Đường kính: d=3 mm Suy kích thước thùng chứa sau: Chi u rộng thùng: B=135 mm Chi u dài: L=204mm Chi u cao: ... Chi u rộng thùng: B=115 mm Chi u dài: L=320mm Rãnh dẫn: có chức đònh hướng cán Chi u dài: L=60 mm Chi u rộng: B=10 mm Tấm trượt.(di chuyển nhờ xylanh): ... thước đầu vặn:  Vật liệu: Như đề cập 7.5 Cụm di chuyển: Chức năng: Mang cụm chi tiết lắp đến vò trí lắp dọc theo dây chuyền Cấu tạo: Cụm di chuyển bao gồm: giá đỡ cố đònh giá đỡ di động Giá đỡ...
  • 7
  • 455
  • 0

Tính toán thiết kế các kích thước của hộp số

Tính toán thiết kế các kích thước của hộp số
... bánh gài số số lùi đợc chế tạo bánh răng thẳng Số5 Số Số Số Số Số lùi - Tớnh toỏn thit k ụ tụ ỏn mụn hc Tt Huy DLK8-LC2 Phần II Tính toán thiết kế kích thớc hộp số Các thông số hộp số Mô men ... loại hộp số 1.4 /Phân tích chọn phơng án kết cấu hộp số: .5 1.5 Chọn sơ đồ động học hộp số Phần II;Nội dung tính toán thiết kế kích thớc hộp số .8 2.1 Các thông số hộp ... số truyền tay số *Để tính toán tỷ số truyền số trung gian hộp số đợc lựa chọn theo hai phơng pháp sau - tính chọn tỷ số truyền số trung gian hộp số theo cấp số nhân - tính chọn tỷ số truyền số...
  • 41
  • 358
  • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC: TÍNH TOÁN,THIẾT KẾ NÂNG HẠ CẦU TRỤC potx

ĐỒ ÁN MÔN HỌC: TÍNH TOÁN,THIẾT KẾ NÂNG HẠ CẦU TRỤC potx
... THỐNG CẦN TRỤC NÂNG HẠ TẢI 30 I Tính điện trở điện trở mở máy 30 II Tính toán điện trở phụ cần thiết đóng vào mạch Rotor nâng tải 31 III Tính toán điện trở phụ cần thiết đóng vào mạch Rotor hạ tải ... Duy Anh T rang Đồ án: TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN GVHD: GVC L Ngọc Hội MỤC LỤC Trang PHẦN A TÍNH TỐN VÀ THIẾT KẾ CƠ CẤU NÂNG HẠ CẦU TRỤC DÙNG ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KÍCH TỪ SONG SONG CHƯƠNG I ĐẶC TÍNH CƠ CỦA ĐỘNG ... Thiết kế đồ nguyên lý điều khiển động 34 KẾT LUẬN T rang 11 16 Đồ án: TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN GVHD: GVC L Ngọc Hội Tài liệu tham khảo T rang Đồ án: TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN GVHD: GVC L Ngọc Hội T rang Đồ án: ...
  • 89
  • 397
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: tính toán thiết kế thi công cầuđồ án tính toán thiết kế các đăngchương 2 tính toán thiết kế các công trình xử lý nươc thải docsách tính toán thiết kế thi công cầutính toán thiết kế các đơn vị công trìnhtính toán thiết kế các thiết bị nhiệt lạnhtính toán thiết kế thi công cầu phạm huy chínhtính toán thiết kế hệ thống pin mặt trờitính toán thiết kế năng lượng điện mặt trờitính toán thiết kế các phương án bố trí cột thu lôitính toán thiết kế các công trình xử lýtính toán thiết kế các công trình đơn vịtính toán thiết kế các công trìnhphần 2 tính toán thiết kế các bộ truyềntính toán thiết kế các bộ phận trong giây chuyềnPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây