skkn biện pháp nâng cao việc rèn chữ cho học sinh lớp một

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng đọc cho học sinh lớp 3

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng đọc cho học sinh lớp 3
... hứng thú học tập cho học sinh Nâng cao chất lợng đọc mẫu giáo viên Thực tốt bớc hớng dẫn học sinh đọc câu tập đọc Hớng dẫn học sinh biết cách nghỉ đọc Hớng dẫn luyện đọc thành tiếng đọc thầm ... văn môn học khác, học khác Trong trình dạy học ý tích cực hoá trình học tập học sinh kết hợp biện pháp với số biện pháp truyền thống Số học sinh có hứng thú học tập với phân môn tập đọc tăng ... tích thực trạng việc học phân môn tập đọc học sinh lớp trờng Tiểu học Ng Thuỷ Bắc - Rút nguyên nhân đề xuất số biện pháp đề nâng cao hiệu đọc phân môn tập đọc lớp Các phơng pháp nghiên cứu - Điều...
 • 12
 • 143
 • 0

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 1

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 1
... sinh c ỳng Kt qu thu c nh sau: Lp 1A /s s Hc sinh c cũn ht bng ch cỏi 28 hc sinh Hc sinh cha c ln ln hc sinh hc sinh Hc sinh c ỳng 20 hc sinh Sau dy tun tụi kho sỏt kt qu nh sau : Lp 1A Hc sinh ... c cha Hc sinh c c Hc sinh c c s s ỳng ting nhng cha ỳng v ỳng tc tc 28 hc sinh hc sinh 10 hc sinh 13 hc sinh Qua kho sỏt thy t l hc sinh c sai ting, c cha ỳng tc dn n kt qu c cha cao Trong ... Kim tra cui kỡ I 14 50,0 32 ,1 14,3 3,6 Kim tra cui kỡ II 16 57,2 10 35,7 7 ,1 0 III PHN KT LUN í ngha ca sỏng kin : Qua nhng nm thc hin cỏc bin phỏp nõng cao cht lng k nng c cho hc sinh lp tụi thy...
 • 19
 • 761
 • 2

skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng đọc cho học sinh lớp 3

skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng đọc cho học sinh lớp 3
... Một số biện pháp nâng cao chất lượng đọc cho học sinh lớp phối hợp đọc thành tiếng đọc hiểu - làm đọc tác động vào sống em Vậy làm để em đọc tốt Đó lý để chọn đề tài Một số biện pháp nâng cao ... môn học khác, học khác Trong trình dạy học ý tích cực hoá trình Nguyễn Huy Phước Long TH Ngư Thuỷ Bắc Một số biện pháp nâng cao chất lượng đọc cho học sinh lớp học tập học sinh kết hợp biện pháp ... III: Một số giải pháp giúp học sinh lớp học tốt phân môn tập đọc trường Th ngư thủy bắc - huyện lệ thuỷ Nguyễn Huy Phước Long TH Ngư Thuỷ Bắc Một số biện pháp nâng cao chất lượng đọc cho học sinh...
 • 14
 • 323
 • 0

skkn BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN lí học SINH nội TRÚ

skkn BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN lí học SINH nội TRÚ
... Ban quản nội trú sinh hoạt nội trú theo định kì tháng lần Đặc biệt quan trọng vấn đề quản học sinh tự học ban quản nội trú đưa số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, tự giác học sinh ... khu nội trú, khu vệ sinh học sinh sẽ, gọn gàng, 100% học sinh nội trú thực việc bỏ dép trước bước vào phòng - Ban quản vệ sinh học sinh quản tốt công tác vệ sinh ngày, tuần - Ban quản nội ... học Số học Tỉ lệ (%) Tổng số Số học sinh Tỉ lệ (%) sinh nội trú sinh vi học sinh vi phạm nội phạm nội nội trú quy quy 131 3.8% 120 0% b Vệ sinh học sinh nội trú : - Vệ sinh cá nhân,vệ sinh phòng...
 • 12
 • 159
 • 0

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng phụ đạo học sinh yếu kém môn Tiếng Anh lớp 6

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng phụ đạo học sinh yếu kém môn Tiếng Anh lớp 6
... lượng học sinh yếu kém, giúp học sinh nắm kiến thức từ đầu cấp học Bởi tảng cho năm học Chính lẽ chọn đề tài “ Biện pháp nâng cao chất lượng phụ đạo học sinh yếu môn Tiếng Anh lớp 6 Mục đích nghiên ... triển khai học đầy đủ từ lớp đến lớp Khố i Tổng số Không học đầy đủ Được học đầy đủ Tiếng anh Tiếng anh từ lớp đến lớp từ lớp đến lớp SL % SL % 56 26 46. 4 30 53 .6 Vì tỷ lệ học sinh yếu tăng so ... số học sinh học Tiếng anh tiểu học số học sinh không học Tiếng anh tiểu học học đến năm tiếng anh tiểu học - Kiểm tra nắm bắt, nhận diện ngôn ngữ khả giao tiếp vận dụng tiếng anh phạm vi học...
 • 13
 • 671
 • 0

biện pháp nâng cao chất lượng môn toán học sinh lớp 9 trường thcs

biện pháp nâng cao chất lượng môn toán học sinh lớp 9 trường thcs
... nghiệp THCS đạt kết cao kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2)Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu tìm biện pháp nâng cao chất lượng học tập mơn tốn hoc sinh lớp 9, nhằm giúp cho học sinh lớp tơi ... tốn chậm Từ dẫn đến chất lượng thấp Sau thống kê chất lượng học tập đầu năm lớp 9A, 9B trường THCS xxx đầu năm học 20 092 010 sau: Lớp TSHS Trung bình trở lên Dưới trung bình 9A 9B 37 37 15 10 22 ... tìm biện pháp giải vướng mắc học sinh nhằm nâng cao chất lượng học tập 3)Nội dung vấn đề * Sau nghiên cứu kĩ chương trình tốn lớp tìm hiểu ngun nhân học yếu học sinh Tơi nhận thấy xóa yếu bước nâng...
 • 14
 • 475
 • 5

Sáng kiến kinh nghiệm một số kinh nghiệm cá nhân trong việc rèn chữ cho học sinh lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm một số kinh nghiệm cá nhân trong việc rèn chữ cho học sinh lớp 1
... tầm quan trọng việc rèn chữ cho học sinh, đồng thời thời hiểu rõ khó khăn công tác này, giáo viên giảng dạy lớp nhiều năm, xin đa số kinh nghiệm nhân việc rèn chữ cho học sinh lớp b đặt vấn ... biện pháp rèn chữ cho học sinh lớp tr ờng tiểu học Chu Văn An năm học trớc - Đề xuất biện pháp rèn chữ cho học sinh lớp nhằm nâng cao chất lợng giảng dạy môn Tập viết học sinh trờng tiểu học Chu ... pháp rèn chữ cho học sinh lớp trờng tiểu học Chu Văn An đề xuất biện pháp đạo 5.3 Tổ chức thực nghiệm biện pháp rèn chữ cho học sinh lớp tr ờng tiểu học Chu Văn An Phơng pháp nghiên cứu: 6 .1 Các...
 • 21
 • 69
 • 0

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh tiểu học

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh tiểu học
... việc rèn chữ viết cho học sinh góp phần nâng cao chất lợng phong trào " Vở - chữ đẹp" nhà trờng chơng iII - biện pháp nâng cao chất lợng chữ viết cho học sinh i -biện pháp nâng cao nhận thức cho giáo ... "Vở - chữ đẹp" nhà trờng nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện cho em Do điều kiện thời gian có hạn, nên sâu nghiên cứu số biện pháp đạo nâng cao chất lợng chữ viết cho học sinh Trờng Tiểu học ... nghiệm nâng cao chất lợng phong trào "Vở - Chữ đẹp" nhà trờng tiểu học mục đích nghiên cứu - Tìm giải pháp nhằm nâng cao chất lợng chữ viết, góp phần làm tốt phong trào Vở chữ đẹp cho học sinh...
 • 18
 • 555
 • 0

SKKN nâng cao chất lượng đọc cho học sinh lớp 2 b trường tiểu học bến củi thông qua sử dụng tích cực biện pháp rènnăng đọc trong phân môn tập đọc

SKKN nâng cao chất lượng đọc cho học sinh lớp 2 b trường tiểu học bến củi thông qua sử dụng tích cực biện pháp rèn kĩ năng đọc trong phân môn tập đọc
... việc đọc < /b> học < /b> sinh < /b> là: Do đọc < /b> chưa có Để thay đổi trạng trên, sử dụng tích cực biện pháp rèn đọc < /b> cho < /b> học < /b> sinh < /b> lớp < /b> 2B phân môn Tập đọc < /b> Giải pháp thay Nâng < /b> cao < /b> chất < /b> lượng < /b> đọc < /b> cho < /b> học < /b> sinh < /b> phân ... thấy học < /b> sinh < /b> lớp < /b> ngày đọc < /b> tiến Đọc nhanh, rõ ràng, ngắt nghỉ quy định Vấn đề nghiên cứu Việc sử dụng tích cực biện pháp rèn đọc < /b> phân môn Tập đọc < /b> nâng < /b> cao < /b> chất < /b> lượng < /b> đọc < /b> cho < /b> học < /b> sinh < /b> lớp < /b> 2B ... cứu Có, việc sử dụng tích cực biện pháp rèn đọc < /b> phân môn Tập đọc < /b> nâng < /b> cao < /b> chất < /b> lượng < /b> đọc < /b> cho < /b> học < /b> sinh < /b> lớp < /b> 2B III PHƯƠNG PHÁP Khách thể nghiên cứu Nghiên cứu này, chọn lớp < /b> 2B lớp < /b> trực tiếp...
 • 34
 • 57
 • 0

SKKN nâng cao chất lượng đọc cho học sinh lớp 2 b trường tiểu học bến củi thông qua sử dụng tích cực biện pháp rènnăng đọc trong phân môn tập đọc

SKKN nâng cao chất lượng đọc cho học sinh lớp 2 b trường tiểu học bến củi thông qua sử dụng tích cực biện pháp rèn kĩ năng đọc trong phân môn tập đọc
... là: Do đọc < /b> chưa có Để thay đổi trạng trên, sử dụng tích cực biện pháp rèn đọc < /b> cho < /b> học < /b> sinh < /b> lớp < /b> 2B phân môn Tập đọc < /b> Giải pháp thay Nâng < /b> cao < /b> chất < /b> lượng < /b> đọc < /b> cho < /b> học < /b> sinh < /b> phân môn Tập đọc < /b> Tôi ... thấy học < /b> sinh < /b> lớp < /b> ngày đọc < /b> tiến Đọc nhanh, rõ ràng, ngắt nghỉ quy định Vấn đề nghiên cứu Việc sử dụng tích cực biện pháp rèn đọc < /b> phân môn Tập đọc < /b> nâng < /b> cao < /b> chất < /b> lượng < /b> đọc < /b> cho < /b> học < /b> sinh < /b> lớp < /b> 2B ... cứu Có, việc sử dụng tích cực biện pháp rèn đọc < /b> phân môn Tập đọc < /b> nâng < /b> cao < /b> chất < /b> lượng < /b> đọc < /b> cho < /b> học < /b> sinh < /b> lớp < /b> 2B III PHƯƠNG PHÁP Khách thể nghiên cứu Nghiên cứu này, chọn lớp < /b> 2B lớp < /b> trực tiếp...
 • 29
 • 152
 • 0

SKKN một số biện pháp rèn chữ cho học sinh lớp 1 của giáo viên chủ nhiệm

SKKN một số biện pháp rèn chữ cho học sinh lớp 1 của giáo viên chủ nhiệm
... tài Một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 1 Đây vấn đề thiết thực giúp cho giáo viên rèn chữ viết cho học sinh đạt hiệu cao dạy học phương pháp số biện pháp hổ trợ đổi phương pháp ... học rèn chữ viết cho học sinh đạt hiệu cao - Khi giáo viên nắm vững biện pháp để tiến hành nâng cao chất lượng rèn chữ viết cho học sinh lớp 1, giáo viên cần chọn thời gian thích hợp để rèn học ... dưỡng cho học sinh lòng say mê, tinh thần tâm rèn chữ viết Tôi thường kể cho em nghe gương rèn chữ ông Cao Bá Quát ngày xưa, gương rèn chữ học sinh năm trước Cho học sinh xem rèn chữ thầy, học sinh...
 • 36
 • 122
 • 0

SKKN một số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO dục học SINH bị rối LOẠN HÀNH VI ở TIỂU học

SKKN một số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO dục học SINH bị rối LOẠN HÀNH VI ở TIỂU học
... MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC HỌC SINH BỊ RỐI LOẠN HÀNH VI TIỂU HỌC Sự cần thiết ( lý nghiên cứu): Mục tiêu giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát ... quan học sinh bị rối loạn hành vi, Coi trọng yếu tố chủ quan, khách quan dẫn đến bị rối loạn hành vi học sinh, trình diễn biến hành vi sai lệch, biện pháp sư phạm áp dụng hiệu biện pháp giáo vi n ... bị rối loạn hành vi Như nói, gần trường học nào, lớp học vậy, có số học sinh bị rối loạn hành vi Đây vấn đề nhảy cảm, có giáo vi n vui vẻ nhận lớp có nhiều học sinh bị rối loạn hành vi Bởi em...
 • 14
 • 113
 • 0

SKKN một số biện pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử 9

SKKN một số biện pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử 9
... Quảng Bình với đề tài: “Giải pháp bồi dưỡng học sinh giỏi lớp môn Lịch sử dự thi cấp tỉnh đạt hiệu quả", hay đề tài Một số phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử thầy Nguyễn Văn Sáng trường ... thân mạnh dạn đưa sáng kiến Một số biện pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9 Đã có số nghiên cứu liên quan đến đề tài thầy giáo Đinh Văn Đồng ... phải học nhiều môn Trong đó, thời gian học môn bồi dưỡng học sinh chưa nhiều em phải học môn khóa dành thời gian nhiều cho môn học khác Học sinh chưa thực yêu thích môn học, phần lớn em cho học Lịch...
 • 25
 • 102
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: biện pháp khắc phục lỗi chính tả cho học sinh lớp 3biện pháp giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3sang kien cai tien ki thuạt ren chu cho hoc sinh lop 1biện pháp khac phuc loi phat am cho hoc sinh lop 1skkn biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên mônmột số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học lăng hiếu trùng khánh cao bằngkết luận skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh tại trường tccnbiện pháp nâng cao công tác chủ nhiêm thcsmột số biện pháp nâng cao việc sử dụng hình thức dạy học ngoài thiên nhiên trong môn tự nhiên và xã hộiskkn biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn ở trường tiểu họcskkn một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm lớpbiện pháp nâng cao chất lượng dạy và họccác biện pháp nâng cao chất lượng dạy và họcmột số biên pháp ren kĩ năng song môn đao đức cho học sinh lớp 5PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học