Đề thi thử 2016 môn hóa trường thpt chuyên lê quý đôn lần 1

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN ANH - TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN ( ĐỀ 7 ) docx

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN ANH - TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ( ĐỀ 7 ) docx
... water (A) unpleasant (B) to look at, to smell, and to swim in Fish and shellfish harvested from (C) polluted waters may be unsafe to eat (D) Question 42: A finishing (A) motion picture (B) is ... the work (C) of the collaboration of many individuals (D) Question 43: Educational films are made for (A) schools, training films for industry; documentary films present (B) fact events (C) or circumstances ... nature (D) Question 44:The train to Ho Chi Minh city left at precisely (A) o’ clock as usually,(B) but the train to Ha Noi capital left at half past six o’clock, which (C) was exactly (D) 20 minutes...
 • 7
 • 396
 • 2

Đề thi thử đại học lần thứ nhất môn hóa học - THPT chuyên Quý Đôn - mã đề 132 pot

Đề thi thử đại học lần thứ nhất môn hóa học - THPT chuyên Lê Quý Đôn - mã đề 132 pot
... `54(D4 % 'w5'A(5(43L5(F)>kPQ u v 4 4 ]4w 'w5 - 4 E ; M h ] c& ,3%&24U ; )(634 4% '9 );54x434 , . 7 Z : %> 4 34 - : $ 4 * 34 6%R4 R N,)R ; ) N6D'EO6 Y634 ... N6PO3 X D 6F)8Nf QX4 b * @ 3d D  N,P 4PNE P D QE,P 9%&% )g5h ?24R) ON f -A : A * *ch > 4  H  Q I", (5(43j5(F)k 44 *5Y4 %` *3 (m n 53 i * ; M ... 8 8 8   ! #$ %&'()+,2(% %./ 01 424 *5 0%(7 "  * * - & 2% 34 55 24  6 8 4 );52...
 • 6
 • 821
 • 9

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI D - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: TOÁN, khối A, B - TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN Lần II doc

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI D - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: TOÁN, khối A, B - TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN Lần II doc
... có cách chọn a A9 cách chọn b, c , d < /b> + Nếu a = : + b > : có cách chọn b có A8 cách chọn c , d < /b> + b = c > 1: có cách chọn c và cách chọn d < /b> + b = c = : có cách chọn d < /b> Vậy số số thỏa yêu cầu toán ... ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM KHỐI D < /b> Câu I ( 2,0 điểm) Đáp án Điểm 1.(1,25) 1  a/ Tập xác định : D < /b>  R \   2 5 b/ Sự biến thi< /b> n: y /   x  D < /b> ( x  1) 0,25 0,25 1 + H/s nghịch biến ( , ) ; ( , ... a 2b 2c a  a  2     Thay vào : a  b  c  65  b  30  b   30   c  15 c   15   VI.a (2,0 điểm) 1.( 1,0 điểm) + (C) có tâm I(2 , 1) b n kính R = ˆ + AMB  900 ( A , B tiếp...
 • 6
 • 178
 • 0

Xem thêm