kế hoạch giảng dạy tiếng anh 12 cơ bản

Ke hoach giang day tieng anh 12 nang cao

Ke hoach giang day tieng anh 12 nang cao
... 118 119 120 121 122 Unit 15: 1st lesson : reading 123 Unit 15: 2ndlesson : reading 124 Unit 15: 3rd lesson Listening 125 Unit 15: 4th lesson Speaking Correct the test 126 32 Recognize mistakes and ... Language focus Unit 12: 1st lesson : reading 96 97 98 25 Unit 12: 2nd lesson : reading Unit 12: 3rd lesson Listening 99 Unit 12: 4th lesson Speaking 100 Unit 12: 5th lesson Writing Unit 12: 6th lesson ... cassette Tape, cassette Tape, cassette Lesson plan Explanation Keys, 127 128 Unit 15: 5th lesson Writing Unit 15: 6th lesson Language focus 129 130 33 Unit 15: 7th lesson Language focus Unit 16: 1st...
 • 9
 • 495
 • 7

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TOÁN KHỐI 12 BẢN NĂM 2015 2016

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TOÁN KHỐI 12 CƠ BẢN NĂM 2015 2016
... trình bậc hai KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI 12 - CƠ BẢN Năm: 2015 - 2016 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MƠN HÌNH HỌC 12 ( BAN CƠ BẢN) Tên chương Tổng số tiết Mục đích u cầu Kiến thức trọng tâm Chương 1: KHỐI ĐA DIỆN ... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… GV: Nguyễn Thành Hưng KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI 12 - CƠ BẢN Năm: 2015 - 2016 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MƠN GIẢI TÍCH 12 ( BAN CƠ BẢN) Tổng số tiết Chương 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ ... KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI 12 - CƠ BẢN Năm: 2015 - 2016 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÁC LỚP ĐANG DẠY * Lớp 12A5 : - Lớp có nhiều cố gắng học tập,...
 • 17
 • 412
 • 2

KẾ HOẠCH GIẢNG dạy TIẾNG ANH 10,11,12

KẾ HOẠCH GIẢNG dạy TIẾNG ANH 10,11,12
... correct mistakes if necessary Lesson plan Id 15 Id 16 17 18 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TIẾNG ANH 11-CB THE SECOND TERM 12 Kế hoạch giảng dạy Tiếng Anh Năm học 2014– 2015 *************************************************************************************************************************** ... 37 105 Giving remarks and correct mistakes if necessary KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TIẾNG ANH 12-CB THE FIRST TERM 16 Kế hoạch giảng dạy Tiếng Anh Năm học 2014– 2015 *************************************************************************************************************************** ... Lesson Kế hoạch giảng dạy Tiếng Anh Năm học 2014– 2015 *************************************************************************************************************************** KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY...
 • 25
 • 696
 • 6

ke hoach giang day Tieng anh 6,7,8,9

ke hoach giang day Tieng anh 6,7,8,9
... 50 C1,2,3 Getting ready for school C4,5,6,7 Getting ready for school Unit 5.A1,2 My day A3,4 My day A5,6 My day B1,2,3 My routine C1 Classes C2,3 Classes Grammar practice Unit 6.A1,2,3 Our house ... Telephone numbers A3,4Telephone numbers A5 Telephone numbers 10 B1,2 My birthday 11 B3,4 My birthday 12 B6,7 My birthday 13 A1,2 What a lovely home! 14 A3 What a lovely home! 15 B1,2 Hoas family ... môn Tiếng Anh 2010 Năm học 2009 19 54 20 21 22 23 24 25 26 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Test correction A1 A holiday in Nha Trang A2 A holiday in Nha...
 • 19
 • 3,139
 • 19

Kế hoạch giảng dạy tiếng anh 7

Kế hoạch giảng dạy tiếng anh 7
... học hành hạn chế, em cha có nhiều thời gian tự học c Kết khảo sát đầu năm ST S DT Môn/Lớp Nam N T s TS Anh 7A Anh 7B Anh 7C Anh 7D Anh 7E Anh 7G 41 41 40 32 36 42 HC G khú XL hc lc nm hc XL hc ... Hà Trờng THSC Hơng Lâm Tổ: Toán-Ngoại Ngữ Phần thứ hai: kế hoạch giảng dạy cụ thể B/ kế hoạch giảng dạy môn tiếng anh Tun Lp Môn hc: Tiếng Anh S tit tun: 03 đến ABC DEG Tờn chng, bi (LT,TH ) Revisio ... qu thc hin ch tiêu: Bng tng hp kt qu xp loi hc lc ca hc sinh: STT Môn/Lớp S s Anh 7A Anh 7B Anh 7C Anh 7D Anh 7E Anh 7G 41 41 40 32 36 42 Nam N T TRNG XC NHN Giáo viên: Đố Xuân Hà DT TS HC G khú...
 • 13
 • 2,521
 • 16

kế hoạch giảng dạy tiếng anh 7

kế hoạch giảng dạy tiếng anh 7
... Bài UNIT 7: THE WORLD OF WORK Lesson 2: A2,3 PPCT 41  Knowledge: After  UNIT 7: THE WORLD OF WORK Lesson 3: A4 42     15 UNIT 7: THE WORLD OF WORK Lesson : B1,2 43   UNIT 7: THE WORLD ... of P 47 in textbook… - Students: books, notebooks… Bài PPCT 09 UNIT : WORK AND PLAY Lesson : A1,2 UNIT : WORK AND PLAY Lesson : A3,4 Tuần (1) Unit5 26 27 UNIT : WORK AND PLAY Lesson : A5,6 ,7 TÊN ... vocabulary Bài PPCT TEST ONE PERIOD 38 TEST CORRECTION 39 14 UNIT 7: THE WORLD OF WORK Lesson 1: A1 Tuần (1) TÊN CHƯƠNG BÀI (2) Unit7 40 Số tiết (3)  Skills: skills  Attitudes: Work hard  Knowledge:...
 • 16
 • 358
 • 0

kế hoạch giảng dạy Tiếng Anh 8,9 hàgiangstyle VIP

kế hoạch giảng dạy Tiếng Anh 8,9 hàgiangstyle VIP
... dụng vào đời sống - Giao tiếp tiếng anh tình cụ thể, giới thiệu, đáp lời giới thiệu 1 MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kỹ năng, tư duy) (4) KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (a) CHUẨN BỊ CỦA THẦY ... opinions - Write a passage Yêu cầu vận dụng vào đời sống - Giao tiếp tiếng anh tình cụ thể, bàn luận việc học tiếng Anh - Viết thư tiếng anh kể lợi ích Internet với sống người Yêu cầu giáo dục tư tưởng, ... (Tài liệu tham khảo, đồ dung dạy học v.v ) Từ tiêt 81 đến tiết 86 - Progressive tenses with always Yêu cầu vận dụng vào đời sống - Giao tiếp tiếng anh tình cụ thể Lập kế hoạch công việc - Viết bưu...
 • 66
 • 274
 • 1

Kế hoạch giảng dạy tiếng Anh 10 CB

Kế hoạch giảng dạy tiếng Anh 10 CB
... Comprehension questions + Describing the chart 100 Language focus + Pronouncing correctly the sounds /  / and / / + Making comparison 16-17 46 101 102 -105 Test yourself F Revision for the first ... on True or False statements - Identifying specific information + Writing a letter of invitation 10 64 Language focus + Pronouncing correctly the sounds /b/ and /p/ + Practicing using the passive ... the sounds // , // and / / + Using should and conditional sentences type Reading 60 unit 10: conservation + A monologue about whales + A table giving information about the dolphin + Pronunciation:...
 • 6
 • 368
 • 5

Kế hoạch giảng dạy Tiếng anh 7

Kế hoạch giảng dạy Tiếng anh 7
... 23 24 25 25 26 27 28 69 70 71 72 73 74 - A1 - A2,3 - B1 - B2,3 - B4 - TEST -Teacher’s books -Cassette player -Pictures -Flip charts -Hand out -Cards -Real objects 75 76 77 78 79 80 81 - A1 - ... EXAM ( period) 102 103 104 105 106 1 07 - A3 - A4 - B1 - B2 - B4,5 - Language focus -Cassette player -Pictures -Flip charts -Hand out -Cards -Real objects 36 37 108 109 110 - Revision - Revision ... - B2,3 -Teacher’s books -Cassette player -Pictures -Flip charts -Hand out -Cards -Real objects 47 48 49 50 51 - A1,2 - A3 - A4,5 - B1,4 - B2,3 -Teacher’s books -Cassette player -Pictures -Flip...
 • 7
 • 227
 • 3

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MÁY TÍNH ĐỂ THIẾT KẾ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TIẾNG ANH LỚP 4

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MÁY TÍNH ĐỂ THIẾT KẾ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TIẾNG ANH LỚP 4
... kiến: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MÁY TÍNH ĐỂ THIẾT KẾ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TIẾNG ANH LỚP 2.Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Häc sinh líp 3.Thời gian áp dụng sáng kiến: Từ tháng 20/8/20 14 đến tháng 20/5/2015 4. Tác ... KIẾN ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MÁY TÍNH ĐỂ THIẾT KẾ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TIẾNG ANH LỚP I-ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾN Đã từ lâu môn Ngoại ngữ nói chung, môn tiếng Anh nói riêng đưa giảng dạy trường ... VỊ TÁC GIẢ SÁNG KIẾN ÁP DỤNG SÁNG KIẾN Trường Tiểu học Giao Nhân xác nhận: Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng phần mềm máy tính để thiết kế kế hoạch giảng dạy tiếng Anh lớp 4 tác giả Vũ Thị Thuỷ...
 • 14
 • 103
 • 0

KE HOACH GIANG DAY TIENG ANH 7 NAM HOC 2015 2016

KE HOACH GIANG DAY TIENG ANH 7 NAM HOC 2015 2016
... Tape,cassette, Text book, work book Lesson 4: B (4) 70 71 25 72 26 73 Unit 12: Let's eat! Lesson 2: A (3-4) 74 Unit 12: Let's eat! Lesson 3: B (1) 75 27 fever vocabulary & grammar uaed in Revision ... B (4-5) 66 Unit 11: Keep fit, stay healthy Unit 11: A 67 68 69 Unit 11: Keep fit, stay healthy Lesson 2: A (2-3) Unit 11: Keep fit, stay healthy Lesson 3: B (1) Unit 11: Keep fit, stay healthy ... work book Tape,cassette, Text book, work book Tape,cassette, Text book, work book Groupwork 77 78 79 28 Language focus Past simple, too, either, so, neither Test correction Unit 13: Activities...
 • 14
 • 287
 • 0

KE HOACH GIANG DAY TIENG ANH 9 NAM HOC 2015 2016 THEO CHUAN KIEN THUC KY NANG (2)

KE HOACH GIANG DAY TIENG ANH 9 NAM HOC 2015 2016 THEO CHUAN KIEN THUC KY NANG (2)
... verbs +Make suggestion - Objectives: Ss get further information about celebrations in the world - Skill: Listening and reading skills - Vocab: icon, through out, occur, sticky rice cake, slavery, ... sub-board - In class Textbook, Language focus 53 Test correction 28 54 29 55 Unit 9: Getting started & Listen and read Unit 9: Speak & Listen the relative clauses, know how to use them - Skill: ... Tape,cassette, - Ask and textbook, answer, workbook Pairwork, Groupwork 56 Unit 9: Read 30 57 Unit 9: Write 58 Unit 9: Language focus ladder, peg, ropes, latch, available, damaged, appliances, drill...
 • 24
 • 356
 • 1

kế hoạch giảng dạy vật lí 11 bản

kế hoạch giảng dạy vật lí 11 cơ bản
... Hạnh phúc KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MƠN VẬT LÍ 11CB Năm học: 2 011 − 2012 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 70 TIẾT Học kì I: 19 tuần = 37 tiết Học kì II: 18 tuần = 33 tiết I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÁC LỚP DẠY - Kiến ... KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY THEO TUẦN MƠN VẬT LÍ – KHỐI 11( CƠ BẢN) TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY 2 3,4 KIẾN THỨC §1.Điện -Trình bày khái niệm điện tích ... văn nhom cử đại diện báo cáo kết Đặt vấn đề, gợi mở vấn đáp, kết hợp HS quan sát thực nghiệm để kết luận Đặt vấn đề, gợi mở vấn đáp, kết hợp HS quan sát thực nghiệm để kết luận Đàm thoại, gợi mở...
 • 17
 • 209
 • 2

Kế hoạch giảng dạy bài 10 hệ sở dữ liệu quan hệ (tiết 2) tin học 12 - chương iii

Kế hoạch giảng dạy bài 10 hệ cơ sở dữ liệu quan hệ (tiết 2) tin học 12 - chương iii
... TIN HỌC 12 Chương Chương Khái niệm hệ sở liệu Hệ quản trị sở liệu Microsoft Access Bài 10: sở liệu quan hệ Chương Chương Bài 11: Các thao tác với sở quan hệ Hệ sở liệu liệu quan hệ Tiết ... hệ Tiết 2: sở liệu quan hệ Kiến trúc bảo mật hệ sở liệu GIẢ ĐỊNH  Lớp học gồm 40 học sinh, chia thành 10 nhóm nhóm học sinh  Phòng học có máy chiếu  Lớp có trang Wordpress riêng học sinh ... dạy Tiết 1: Mô hình liệu quan hệ Tiết 3: khóa liên kết bảng) BÀI 10 Tiết 2: Khái niệm CSDL quan hệ ví dụ Tiết Hoạt động (20ph) Hoạt động (15ph) Hoạt động (10ph) + Giáo viên đặt câu hỏi liên quan...
 • 14
 • 484
 • 0

KE HOACH GIANG DAY TIN HOC 12

KE HOACH GIANG DAY TIN HOC 12
... đợc phân công: Giảng dạy môn: Tin học 12 gồm: 12A1, 12A2, 12A3, 12A4, 12A5, 12A6, 12A7, 12A8, 12A9, 12A10, 12A11 Năng lực, sở trờng, dự định cá nhân: - Giảng dạy môn Tin học Đặc điểm học sinh a ... trang thiết bị phục vụ trình học tập c Kết khảo sát đầu năm: STT Lớp 10 11 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10 12A11 Hoàn Xếp loại học lực năm học Xếp loại học lực qua khảo cảnh trớc ... Kế hoạch giảng dạy cụ thể Lớp 12 Môn học Tổng số tiết Lý thuyết Tin học 53 21 Thực hành Số tiết/1 tuần Số tiết thực hành Số tiết ngoại khoá 1.5 Nội dung tin học 12 Tuần Tên Chơng I: Khái niệm...
 • 14
 • 375
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: ke hoach giang day mon toan 12 co bankế hoạch giảng dạy sinh học 12 cơ bảnke hoach giang day vat ly 12 co bankế hoạch giảng dạy tiếng anh lớp 12kế hoạch giảng dạy tiếng anh 3kế hoạch giảng dạy tiếng anh lớp 11kế hoạch giảng dạy tiếng anh lớp 10kế hoạch giảng dạy tiếng anh lớp 6kế hoạch giảng dạy tiếng anh 8kế hoạch giảng dạy tiếng anh 8 9kế hoạch giảng dạy tiếng anh lớp 8kế hoạch giảng dạy tiếng anh 6 7 8 9kế hoạch giảng dạy tiếng anh 10kế hoạch giảng dạy tiếng anh 7kế hoạch giảng dạy tiếng anh 11Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Sách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây