NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MBBR (MOVING BED BIOFILM REACTOR) ĐỂ XỬ LÝ NƢỚC THẢI SẢN XUẤT BIA

nghiên cứu ứng dụng công nghệ mbbr (moving bed biofilm reactor) để xử nước thải sản xuất bia

nghiên cứu ứng dụng công nghệ mbbr (moving bed biofilm reactor) để xử lý nước thải sản xuất bia
... ngành : Công nghệ Môi trƣờng 1- TÊN ĐỀ TÀI: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) để xử nƣớc thải sản xuất bia 2- NHIỆM VỤ LUẬN VĂN:  Lập mô hình nghiên cứu, kế ... đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ MBBR( Moving Bed Biofilm Reactor) để xử nước thải sản xuất bia Chƣơng Mở đầu 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên cƣ́u , đánh giá hiê ̣u quả x chất hữu ... quan đến hiệu xử nƣớc thải sản xuất bia phƣơng pháp MBBR Nghiên cứu mô hình thực nghiệm công nghệ xử nƣớc thải sản xuất bia phƣơng pháp xử MBBR, gồm có:  Thiết lập mô hình xử phƣơng...
 • 130
 • 634
 • 1

ĐỀ TÀI " NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MBBR (MOVING BED BIOFILM REACTOR) ĐỂ XỬ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT BIA " doc

ĐỀ TÀI
... ngành : Công nghệ Môi trƣờng 1- TÊN ĐỀ TÀI: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) để xử nƣớc thải sản xuất bia 2- NHIỆM VỤ LUẬN VĂN:  Lập mô hình nghiên cứu, kế ... suất hoạt động hệ thống xử nƣớc thải hữu gặp phải nhiều khó khăn Nên đề tài Nghiên cứu ứng dụng công nghệ MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) để xử nƣớc thải sản xuất bia đƣa thêm lựa chọn ... tổng quan tài liệu liên quan đến phƣơng pháp xử nƣớc thải sản xuất bia Thu thập thông tin tổng quan tài liệu liên quan đến hiệu xử nƣớc thải sản xuất bia phƣơng pháp MBBR Nghiên cứu mô hình...
 • 130
 • 522
 • 4

Ứng dụng công nghệ MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) trong xử nước thải sinh hoạt đô thị.- Lưu lượng q = 2000 m3/ngày đêm

Ứng dụng công nghệ MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) trong xử lý nước thải sinh hoạt đô thị.- Lưu lượng q = 2000 m3/ngày đêm
... học Ứng dụng công nghệ MBBR xử nước thải sinh hoạt Sinh viên: Đỗ Quốc Cường, Lớp CNMT k50.QNTrang 13 Đồ án môn học Ứng dụng công nghệ MBBR xử nước thải sinh hoạt Thuyết minh sơ đồ công nghệ: ... nguyên sinh vi khuẩn, chúng chất thị quan trọng thể hiệu xử công trình xử sinh học nước thải Sinh viên: Đỗ Quốc Cường, Lớp CNMT k50.QNTrang Đồ án môn học Ứng dụng công nghệ MBBR xử nước thải ... môn học Ứng dụng công nghệ MBBR xử nước thải sinh hoạt Chương I: TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÔ THỊ I.1 Giới thiệu chung: Con người hoạt động kinh tế xã hội sử dụng lượng nước lớn Nước cấp...
 • 48
 • 305
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hybrid (lọc sinh học aerotank) trong xử nước thải thủy sản tại đà nẵng

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hybrid (lọc sinh học  aerotank) trong xử lý nước thải thủy sản tại đà nẵng
... + lọc sinh học 1.5 MỘT SỐ QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN ĐANG ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM VÀ ĐÀ NẴNG 1.5.1 Một số quy trình công nghệ xử nước thải thủy sản áp dụng Việt Nam - Công nghệ lọc yếm ... hiệu xử lý, tăng khả chịu sốc tải, nâng cao khả xử nitơ photpho công trình; Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu khả kết hợp nhiều công nghệ xử bể xử lý; Nghiên cứu xử nước ... hiếu khí; 1.5.2 Một số quy trình công nghệ xử nước thải thủy sản áp dụng Đà Nẵng Tại Đà Nẵng, hầu hết nhà máy chế biến thủy sản thường lựa chọn công nghệ sinh học hiếu khí bùn hoạt tính lơ lửng...
 • 25
 • 615
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học kỵ khí cao tải xử nước rỉ rác

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học kỵ khí cao tải xử lý nước rỉ rác
... 14 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học kỵ khí cao tải xử nước rỉ rác 2.2.1 Nguyên nhân phát sinh nước rỉ rác Nước rỉ từ bãi rác nước bẩn thấm qua lớp rác, kéo theo chất ô nhiễm từ rác ... hệ thống xử nước rỉ rác hai BCL rác sinh hoạt Công nghệ xử bao gồm kết tủa hydroxide, xử sinh học với tháp sinh học kỵ khí hiếu khí cuối xử lọc nhiều lớp Xử sinh học sử dụng chủ ... 42 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học kỵ khí cao tải xử nước rỉ rác kết tủa vôi Hiệu xử số công nghệ xử thường áp dụng tuỳ theo tuổi BCL, thể bảng sau: Bảng 12 Tính chất nước rỉ rác...
 • 81
 • 371
 • 0

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MBBR TRONG XỬ NITO NƯỚC THẢI SINH HOẠT

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MBBR TRONG XỬ LÝ NITO NƯỚC THẢI SINH HOẠT
... bể lọc sinh học Hình 1.1: Nhà máy xử nước thải 1.2 Tổng quan nước thải sinh hoạt 1.2.1 Sự hình thành nước thải sinh hoạt Nước thải sinh hoạt nước thải từ khu dân cư bao gồm nước sau sử dụng ... Nitrat nước thải Tuy nhiên đến năm 1990 sở sử dụng công nghệ MBBR đem vào sử dụng Ngay sau công nghệ MBBR nước Châu Âu sử dụng Công nghệ MBBR có nhiều ưu điểm so với công nghệ xử bùn hoạt tính ... pháp xử Nitơ nước thải, đề tài nghiên cứu sử dụng phương pháp sinh học để xử nước thải sinh hoạt 2.3.2 Xử Nitơ phương pháp sinh học Ngày có nhiều công nghệ để làm giảm hàm lượng Nitơ nước...
 • 106
 • 346
 • 0

Nghiên cứu hiệu quả xử nước thải ao nuôi thủy sản bằng công nghệ MBBR – moving bed biofilm reactor

Nghiên cứu hiệu quả xử lý nước thải ao nuôi thủy sản bằng công nghệ MBBR – moving bed biofilm reactor
... MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu hiệu xử nƣớc thải ao nuôi công nghệ MBBR 1.3 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu đƣợc thực phòng thí nghiệm mô hình gồm bể MBBR bể lắng Nƣớc thải đƣợc ... thƣờng không cao Kết hợp với nhu cầu thực tế khắc phục yếu điểm phƣơng pháp trƣớc đây, luận văn tiến hành Nghiên cứu hiệu xử nước thải ao nuôi công nghệ MBBR Moving Bed Biofilm Reactor So ... kgCOD/m3  Nghiên cứu khả xử COD nƣớc thải Nghiên cứu khả xử hợp chất hữu Nitơ nƣớc thải Nghiên cứu khả xử hợp chất hữu Photpho nƣớc thải  So sánh chất lƣợng nƣớc thải sau xử với...
 • 71
 • 2,426
 • 12

BÀI báo NCKH NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ XỬ NƢỚC THẢI AO NUÔI THỦY SẢN BẰNG CÔNG NGHỆ MBBR – MOVING BED BIOFILM REACTOR.

BÀI báo NCKH NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƢỚC THẢI AO NUÔI THỦY SẢN  BẰNG CÔNG NGHỆ MBBR – MOVING BED BIOFILM REACTOR.
... PHÁP NGHIÊN CỨU: 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu nước thải ao nuôi cá lấy từ hộ nuôi cá xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 2.2 Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu hiệu xử ... trọng 1.2kgCOD/m3.ngày khả xử đạt hiệu cao hơn, từ 70% - 97% KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ: 4.1 Kết luận: Đề tài nghiên cứu khả xử nước thải ao nuôi thủy sản công nghệ MBBR Đặc điểm bật kĩ thuật ... định tải trọng Hiệu xử N-NO2- đạt từ 70 96% Hiệu xử N-NO3- đạt từ 75 98 % Hiệu xử N-NH4+ đạt 85% Qua trình nghiên cứu cho thấy mô hình chạy ổn định đạt hiệu cao, nước thải đầu đạt...
 • 12
 • 218
 • 0

luận văn công nghệ hóa học Nghiên cứu ứng dụng vật liệu nano MnO2, MnO2cát thạch anh để xử nước nhiễm Mangan

luận văn công nghệ hóa học Nghiên cứu ứng dụng vật liệu nano MnO2, MnO2cát thạch anh để xử lý nước nhiễm Mangan
... làm nớc, xử nớc từ tìm kiếm nghiên cứu ứng dụng chất hấp phụ thích hợp dùng phơng pháp xử Từ công nghệ liệt kê công nghệ màng công nghệ trao đổi ion công nghệ có khả tách loại triệt để kim ... pháp vật lý, hóa học kế hợp hai phơng pháp hóa- a Phơng pháp vật lý: Là phơng pháp tạo vật liệu nano từ nguyên tử chuyển pha Nguyên tử để hình thành vật liệu nano đợc tạo từ phơng pháp vật lý: ... hấp phụ hóa học đợc coi trung gian hấp phụ vật phản ứng hóa học Để phân biệt hấp phụ vật hấp phụ hóa học, ngời ta đa số tiêu so sánh sau: - Hấp phụ vật đơn lớp đa lớp, hấp phụ hóa học đơn...
 • 37
 • 142
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử nước thải sản xuất dược phẩm

Nghiên cứu ứng dụng aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử lý nước thải sản xuất dược phẩm
... liệu than hoạt tính, vật liệu có nguồn gốc aluminosilicat chọn đề tài Nghiên cứu ứng dụng aluminosilicat than hoạt tính biến tính để xử nước thải sản xuất dược phẩm nhằm góp phần vào ... kaolinit, zeolit…Trong nghiên cứu chủ yếu sử dụng zeolit 1.3.2 Ứng dụng than hoạt tính biến tính xử nước thải Đặc điểm quan trọng thú vị than hoạt tính bề mặt biến tính thích hợp để thay đổi đặc ... nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam có hệ thống xử nước thải Nhưng nhìn chung, trạm xử nước thải nhà máy dược phẩm nước có điểm chung dựa sở công nghệ sinh học thông dụng phổ biến xử kỵ...
 • 19
 • 486
 • 0

nghiên cứu ứng dụng aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử nước thải sản xuất dược phẩm

nghiên cứu ứng dụng aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử lý nước thải sản xuất dược phẩm
... aluminosilicat – zeolit, than hoạt tính biến tính xử nước thải 17 1.3.1 Ứng dụng zeolit xử nước thải 17 1.3.2 Ứng dụng than hoạt tính biến tính xử nước thải 26 Chương ... với than hoạt tính thông thường 1.3.2.2 Ứng dụng than hoạt tính biến tính xử nước thải Để tăng hiệu hấp phụ chất ô nhiễm hữu vô nước thải than hoạt tính, nhà khoa học nghiên cứu biến tính ... Nghiên cứu ứng dụng aluminosilicat than hoạt tính biến tính để xử nước thải sản xuất dược phẩm 2.1.2 Nội dung nghiên cứu Khảo sát khả hấp phụ rivanol vật liệu aluminosilicat xốp, zeolit, than...
 • 77
 • 177
 • 0

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BÃI LỌC NGẦM TRỒNG CÂY ĐỂ XỬ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI TRONG ĐIỀU KIỆN TỈNH THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BÃI LỌC NGẦM TRỒNG CÂY ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI TRONG ĐIỀU KIỆN TỈNH THÁI NGUYÊN
... file NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BÃI LỌC NGẦM TRỒNG CÂY ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI TRONG ĐIỀU KIỆN TỈNH THÁI NGUYÊN PP nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 5.1 Thí nghiệm 1: Xác định khả xử ... phương, phù hợp cho việc xử hậu bioga Từ đề xuất nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu Công nghệ bãi lọc ngầm trồng để xử nước thải chăn nuôitrong điều kiện tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam” Mục tiêu ... hình bãi lọc ngầm trồng xử nước thải hăn nuôi Đối tượng phạm vi nghiên cứu 6.1 Đối tượng nghiên cứu Bãi lọc ngầm trồng với dòng chảy ngang xử nước thải chăn nuôi 6.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên...
 • 24
 • 720
 • 0

nghiên cứu ứng dụng vật liệu có chứa ca(oh)2 để xử nước thải nhà máy chế biến thủy sản

nghiên cứu ứng dụng vật liệu có chứa ca(oh)2 để xử lý nước thải nhà máy chế biến thủy sản
... tài Nghiên cứu ứng dụng vật liệu chứa Ca(OH)2 để xử nƣớc thải nhà máy chế biến thủy sản thực Mục tiêu đề tài: Loại bỏ lân khỏi nước vật liệu chứa canxi hidroxit (Ca(OH)2) để ứng dụng ... phosphate vật liệu 22 Bảng 4.3 Các dạng lân trước sau xử vật liệu 34 vii TÓM LƢỢC Đề tài Nghiên cứu ứng dụng vật liệu chứa Ca(OH)2 để xử lân nước thải nhà máy chế thủy sản thực ... (QCVN 40:2011/BTNMT loại A)) để áp dụng cho hệ thống xử nước thải nhà máy chế biến thủy sản Vật liệu thí nghiệm với nước thải nhà máy chế biến thủy sản cho kết xử cao khả hấp phụ tốt (đạt...
 • 48
 • 157
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tinnghiên cứu ứng dụng công nghệ đa phương tiện nhằm nâng cao văn hóa truyền thống việt namđề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tinviện nghiên cứu ứng dụng công nghệ nha trangnghiên cứu ứng dụng công nghệ 4d cad trong lập và mô phỏng tiến độ thi công xâynghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giáo án chương trình toán khối lớp 3đề cương nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và gis xây dựng bản đồ hoang mạc hóaviện nghiên cứu ứng dụng công nghệnghiên cứu ứng dụng công nghệnghiên cứu ứng dụng công nghệ pon để quy hoạch nâng cấp và tối ưu hóa mạng truyền dẫn 3g wcdmanghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý hoàn tất vải len 100 phần trămluận văn thạc sỹ nghiên cứu ứng dụng công nghệ cừ bản bê tông cốt thép dự ứng lực để bảo vệ bờ sông bờ biển ở đồng bằng sông cửu longnghiên cứu ứng dụng công nghệ phủ pvd physical vapor depositionđồ án nghiên cứu ứng dụng công nghệ điện thoại trên internetnghiên cứu ứng dụng công nghệ quenching để sản xuất thép chất lượng cao dùng trong ngành xây dựngĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học