Đề cương ôn tập mác 2

ĐỀ CƯƠNG ôn tập mác II

ĐỀ CƯƠNG ôn tập mác II
... quyền tự tín ngưỡng không tín ngưỡng công dân Ba là, thực đoàn kết người có tôn giáo với người tôn giáo, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, đoàn kết toàn ... phải tôn trọng bảo đảm quyền tự tín ngưỡng không tín ngưỡng công dân - Công dân có tôn giáo hay tôn giáo bình đẳng trước pháp luật có quyền lợi nghĩa vụ - Cần phát huy giá trị tích cực tôn giáo, ... Tiền công = (Số sản phẩm*đơn giá tiền công)/Đơn vị sản phẩm b Tiền công danh nghĩa tiền công thực tế + Tiền công danh nghĩa số tiền mà người công nhân nhận bán sức lao động cho nhà tư Tiền công...
 • 16
 • 7,090
 • 198

đề cương ôn tập mác - lê nin

đề cương ôn tập mác - lê nin
... cấp công nhân với giai cấp nông dân tầng lớp lao động khác cách mạng XHCN Tính tất yếu sở khách quan liên minh công-nông-trí thức L nin vận dụng phát triển lý luận liên minh công – nông Các Mác ... sản - Về kinh tế: Sự gắn bó nông nghiệp – công nghiệp – khoa học công nghệ quy định tính tất yếu liên minh công – nông - trí Tuy khác hình thức kinh tế, song có gắn bó với nhau; công nghiệp, nông ... giai cấp, không nhà nước  điều thực sở xây dựng khối liên minh vững giai cấp công nhân với gc nông dân giai cấp khác Trong nước mà kinh tế nông nghiệp chủ yếu liên minh công-nông-trí tất yếu...
 • 16
 • 2,183
 • 0

Đề cương ôn tập Mac - Lenin

Đề cương ôn tập Mac - Lenin
... trình đấu tranh dựng nước giữ nước B Những nguyên tắc CN Mac Lenin việc giả vấn đề dân tộc: - Vấn đề dân tộc vấn đề chung CM XHCN giải vấn đề dân tộc phải gắn liền với CM vô sản sở CM XHCN, đồng ... mặt: kinh tế, văn hoá, trị, ngôn ngữ - Theo quan điểm CN Mac Lenin giải vấn đề dân tộc phải theo cương lĩnh dân tộc ĐCS dân tộc hoàn toàn bình đẳng, tự liên hiệp công nhân dân tộc, gồm nội dung: ... giai cấp công nhận lãnh đạo thông qua đảng cộng sảo , sở lien minh công nông & đại diện cho lợi ích toàn dân tộc b Những đặc trưng XH XHCN :(6 cái) - Cơ sở vật chất kỹ thuật CNXH đại công nghiệp...
 • 12
 • 132
 • 0

Đề cương ôn tập mác 2

Đề cương ôn tập mác 2
... đổi đại lượng khác không đổik= 100 , c/v không đổi= 4/1.Giảsử:+ m'1=100% => Cơ cấu giá trị hàng hóa là: 80c +20 v +20 m=> p'1= 20 % + m '2 =20 0% => Cơ cấu giá trị hàng hóa là: 80c +20 v+40m=> p'1= 40% ... nghĩa Mác- Lênin việc giải vấn đề tôn giáo Việc giải vấn đề tôn giáo trình xây dựng CNXH phải tinh thần chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng ta là: Không "tuyên chiến" với tôn ... Giảsửtỉlệtíchlũy:tiêudùnglà1:1 Với40mđượcchialàm2phần:tíchlũy20m,tiêudùng20m Với20mtíchlũysẽđượcchiathànhbộphận:c1= 12, v1=8 QuymôsảnxuấnămIIlà:(60c+12c1)+(40v+8v1) Vớim’=100%,quymôgiátrịnămIIlà:72c+48v+48m(168đvtt) Vậy,...
 • 41
 • 844
 • 11

câu hỏi , đề cương ôn tập mác 2

câu hỏi , đề cương ôn tập mác 2
... vấn đề đến kết C .Mác rõ: "Lưu thông hay trao đổi hàng hóa, không sáng tạo giá trị cả" Như vậy, lưu thông không đẻ giá trị thặng dư Vậy phải giá trị thặng dư đẻ lưu thông? Trở lại lưu thông, xem ... tạp; đ , lực trị lợi dụng tôn giáo để phục vụ cho mưu đồ trị Mặt khác, chiến tranh cục b , xung đột dân tộc, sắc tộc, tôn giáo, khủng b , bạo loạn, lật đổ xảy nhiều nơi Nỗi lo sợ chiến tranh, bệnh ... lý tôn giáo Nhiều tín đồ tôn giáo sùng đạo, hiểu giáo lý ít, gia nhập đạo phần nhiều lan truyền tâm l , vận động, lôi kéo; ý thức tôn giáo phần lớn tín đồ không thật sâu sắc Hai l , tôn giáo, tín...
 • 22
 • 623
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÁC LÊNIN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÁC LÊNIN
... chế độ công hữu tư liệu sản xuất, tồn hình thức nhà nước tập thể, không giai cấp đối kháng, không tình trạng áp bóc lột CNXH xây dựng SX đại công nghiệp có trình độ cao CNTB tạo tiền đề vật chất ... cấp công nhân: tập đoàn người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành công cụ sản xuất có tính công nghiệp hóa ngày đại, ngày có trình độ xã hội hóa cao Đây đặc trưng phân biệt người công nhân ... quốc tế sáng Lênin: “Giai cấp công nhân toàn giới liên hiệp lại, giai cấp công nhân dù quốc gia nữa, họ người lao động bị bốc lột lao động thặng dư” Kết luận: - Giai cấp công nhân tập đoàn xã...
 • 14
 • 325
 • 1

đề cương ôn tập mác 2

đề cương ôn tập mác 2
... quyền -   Câu 5: công thức chung tư Hàng hóa sức lao động  Công thức chung tư bản: Page | H – T – H’ : công thức lưu thông hàng hóa giản đơn (1) T – H – T’ : công thức chung tư (2) - Giống nhau: ... Tạo nên sức mạnh đoàn kết to lớn bảo đảm thắng lợi Tôn giáo nguyên tắc CN Mác – Lenin việc giải vấn đề tôn giáo: a Khái niệm tôn giáo: - Tôn giáo hình thái ý thức xã hội phản ánh cách hoang đường, ... chủ nghĩa Mác – Lenin việc giải vấn đề tôn giáo: Khắc phục ảnh hưởng tiêu cực tôn giáo phải gắn liền với trình cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội Tôn trọng bảo đảm quyền tự tín ngưỡng công dân,...
 • 24
 • 84
 • 0

Đề cương ôn tập Học phần triết học Mác -lê nin

Đề cương ôn tập Học phần triết học Mác -lê nin
... ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÁC-L NIN I Sự đời phát triển triết học Mác - L nin Những điều kiện lịch sử đời triết học Mác 1.1 Tiền đề kinh tế-xã hội 1.2 Tiền đề lý luận 1.3 Tiền đề ... điểm Triết học Mác - L nin quan hệ biện chứng tồn xã hội ý thức xã hội NỘI DUNG ÔN TẬP I SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRIẾT HỌC MÁC-L NIN Những điều kiện lịch sử đời triết học Mác Triết học Mác ... điểm triết học Mác- L nin nguồn gốc chất ý thức Trên sở thành tựu triết học vật, khoa học, thực tiễn xã hội, triết học Mác- L nin cho thấy rõ nguồn gốc chất ý thức C .Mác Ph.Ăngghen, Toàn tập, t.20,...
 • 61
 • 1,561
 • 20

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin HP2 có đáp án

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin HP2 có đáp án
... Haøng Những nguyên Chủ Nghĩa Mác Lênin HP2 SP giảm nửa => tổng SP làm tăng gấp đôi => doanh thu tăng gấp đôi) K15TC10 Taøi Chính Ngaân Haøng Những nguyên Chủ Nghĩa Mác Lênin HP2 14 ... công xã nguyên thủy 179 Phạm trù dân chủ xuất nào? Đáp án : Ngay từ nhà nước 180 Dân chủ gì? K15TC10 Taøi Chính Ngaân Haøng Những nguyên Chủ Nghĩa Mác Lênin HP2 Đáp án : Dân chủ quyền ... tộc chủ nghĩa Mác - Lênin, nội dung xem quyền làm chủ dân tộc? Đáp án : Nội dung quyền dân tộc tự K15TC10 Taøi Chính Ngaân Haøng Những nguyên Chủ Nghĩa Mác Lênin HP2 Chủ nghĩa xã hội thực...
 • 33
 • 14,550
 • 77

de cuong on tap nhung nguyen ly co ban cua chu nghia mac lenin ii 2

de cuong on tap nhung nguyen ly co ban cua chu nghia mac lenin ii 2
... thành lao động chuyên môn lành nghề định thực Trong thời gian lao động lao động phức tạp tạo nhiều giá trị lao động giản đơn thực chất lao động phức tạp lao động giản đơn nhân lên Trong trình trao ... tiền ứng ra, C Mác gọi giá trị thặng dư ký hiệu m) Số tiền (T) ứng ban đầu chuyển hóa thành tư (ký hiệu K) Được gọi công thức chung tư tư vận động nhằm mục đích mang lại giá trị thặng dư Tư tiền ... giá trị thặng dư b) Mâu thuẫn công thức chung tư Nhìn vào công thức chung tư ta có cảm giác giá trị thặng dư sinh lưu thông hàng hóa Nhưng thực chất Trong trình trao đổi, thực theo nguyên tắc...
 • 18
 • 10,556
 • 61

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN pdf

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN pdf
... nộp cho địa chủ Ý nghĩa luận địa tô của Mác: Ý nghĩa luận địa tô C.Mác không nêu quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa nông nghiệp, mà sở luận để nhà nước xây dựng sách thuế nông nghiệp ngành ... giá trị thặng dư công nhân tạo để trả cho địa chủ hình thức địa tô Như vậy, địa tô tư chủ nghĩa phận lợi nhuận siêu ngạch lợi nhuận bình quân tư đầu tư nông nghiệp công nhân nông nghiệp tạo mà ... thành nên chênh lệch giá trị nông sản với giá sản xuất chung nông phẩm 12 Ví dụ: Có hai tư nông nghiệp công nghiệp 100, cấu tạo hữu nông nghiệp 3/2, cấu tạo hữu công nghiệp 4/1 Giả sử m'=100%,...
 • 15
 • 27,106
 • 670

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC- LENIN pdf

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC- LENIN pdf
... giai đoạn chủ nghĩa tư tự cạnh tranh, xuất tư đặc điểm chủ nghĩa tư độc quyền LÊ MINH BÍCH – Đ7QL6 - KHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC- LENIN - Xuất ... TRỊ NHÂN LỰC ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC- LENIN dẫn đến ảnh hưởng đời sống, kinh tế - văn hóa xã hội Điều trái với ý nghĩa, chất dân chủ xã hội chủ nghĩa đảm bảo ... Đ7QL6 - KHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC- LENIN - Dân chủ TS đảng giai cấp tư sản lãnh đạo, đa nguyên trị, thực d - thông qua nhà nước pháp quyền...
 • 30
 • 4,102
 • 56

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn NGUYÊN lý cơ bản MAC LENIN 2

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn NGUYÊN lý cơ bản MAC LENIN 2
... trị lao động công nhân tạo sức lao động, kết lao động không công công nhân cho nhà tư Chú ý rằng, phần lao đông không công trở thành giá trị thặng dư thuộc sở hữu nhà tư người lao đông Sở dĩ nhà ... động Có hai hình thức tiền công Đó tiền công tính theo thời gian tiền công tính theo sản phẩm Tiền công theo thời gian hình thức tiền công tính theo thời gian lao động công nhân dài hay ngắn (giờ, ... tư công nhân làm thuê TSGTTD rõ: ngày công lao động, người công nhân hao phí phần ngày để bù lại giá trị sức lao động phần ngày họ làm không công cho nhà tư Nếu nửa ngày lao động người công nhân...
 • 23
 • 5,582
 • 32

đề cương ôn tập những nguyên lí cơ bản và chủ nghĩa mác lênin 2

đề cương ôn tập những nguyên lí cơ bản và chủ nghĩa mác lênin 2
... lên chủ nghĩa xã hội?  Tính tất yếu thời kỳ độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội lý giải từ sau: Một chủ nghĩa chủ nghĩa xã hội khác chất + Chủ nghĩa tư xây dựng sở chế độ tư hữu tư chủ nghĩa ... hội chủ nghĩa đường phát triễn hình thái kinh tế- xã hội Câu 9: Trình bày quan niệm Mác Lênin dân chủ, dân chủ đặc trưng dân chủ xã hội chủ nghĩa  Quan niệm dân chủ dân chủ: Dân chủ thực dân chủ ... quyền chủ nghĩa Chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước hình thức vận động quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa nhằm trì tồn chủ nghĩa bản, làm cho chủ nghĩa tư thích nghi với điều kiện lịch sử  Những...
 • 14
 • 746
 • 19

Đề cương ôn tập môn Nguyên lý II chủ nghĩa Mác-Lênin pot

Đề cương ôn tập môn Nguyên lý II chủ nghĩa Mác-Lênin pot
... chức tôn giáo vào hoạt động tích cực xã hội làm cho xung đột tôn giáo không 15.2 Quan điểm Chủ nghĩa Mác- Lênin vấn đề giải tôn giáo Chủ nghĩa xã hội Giải vấn đề tôn giáo trình xây dựng chủ nghĩa ... đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc độc lập dân tộc tiến xã hội Câu 15: Phân tích nguyên nhân tồn tôn giáo Chủ nghĩa xã hội Quan điểm Chủ nghĩa Mác- Lênin vấn đề giải tôn giáo Chủ nghĩa xã hội? 15.1 ... vấn đề dân tộc 14.2.2 Nội dung nguyên tắc Chủ nghĩa Mác - Lênin việc giải vấn đề dân tộc (Theo Cương lĩnh dân tộc Chủ nghĩa Mác – Lênin”) Các nguyên tắc Chủ nghĩa Mác – Lênin việc giải vấn đề...
 • 53
 • 867
 • 18

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập mac lenin 2đề cương ôn tập chương 2 giải tích 12đề cương ôn tập chương 2 hình học 9đề cương ôn tập triết 2đề cương ôn tập chương 2 đại số 8đề cương ôn tập chương 2 đại số 7đề cương ôn tập chương 2 hình học 11đề cương ôn tập mac lenin 1de cuong on tap mac lenin 1đề cương ôn tập chương 2 đại số 9đề cương ôn tập chương 2 vật lý 10đề cương ôn tập macđề cương ôn tập chương 2 hình học 7de cuong on tap mac leninđề cương ôn tập mac leninĐề cương bài giảng tiếng anh chuyên ngành (kế toán)don xin hoc laiđơn xin miễn giảm học phí pdfĐề cương bài giảng quản trị tài chínhĐề cương bài giảng hệ thống thông tin quản lýĐề cương bài giảng kế toán chi phíĐề cương bài giảng lý thuyết động cơ ô tôĐề cương bài giảng cấu tạo động cơ (hệ cao đại học)Đề cương bài giảng thực tập hệ thống điện và điều khiển động cơ (hệ đại học chính quy)Đề cương bài giảng nhiên liệu dầu mỡĐề cương bài giảng quản lý bảo trì công nghiệpĐề cương bài giảng sử dụng và sửa chữa ô tôĐề cương bài giảng hệ thống cơ điện tử trên ô tôĐề cương bài giảng vi điều khiển công nghiệpĐề cương bài giảng thực tập động cơ chuyên ngành cơ điện tử ô tôĐề cương bài giảng thực tập động cơ đốt trong (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng thực tập nâng cao cơ điện tử ô tôBài giảng hệ thống nhúngBài giảng kỹ thuật ăng tenBài giảng kỹ thuật cao áp (đại học chính quy)