ĐỀ CƯƠNG SINH học lop 9

de cuong sinh hoc lop 8

de cuong sinh hoc lop 8
... 4 Tuyến sinh dục nữ Tuyến giáp d e f g Cooctizôn Glucagôn Testôstêrôn Insulin Câu 9: a Em điền thông tin...
 • 2
 • 3,184
 • 16

de cuong sinh hoc lop 9

de cuong sinh hoc lop 9
... NHÂN TỐ SINH THÁI” I môi trường sống sinh vật _ môi trường sống nơi sinh sống sinh vật , bao gồm tất bao quanh chúng có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp lên sống , phát triển ,sinh sản sinh vật ... ,lai tạo ,ghép……… III giới hạn sinh thái Giới hạn sinh thái giới hạn chịu đựng thể sinh vật nhân tố sinh thái định “ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA SINH VẬT “ I quan hệ loài _ sinh vật loài sống gần nahu ... ,điều kiện sống kìm hãm phát triển _ kí sinh ,nửa kí sinh : sống nhờ thể sinh vật khác ,lấy máu ,chất dinh dưỡng ….từ sinh vật _ sinh vật ăn sinh vật khác : động vật ăn thịt động vật,động vật ăn...
 • 5
 • 91
 • 1

Đề cương sinh học lớp 10 học kì II

Đề cương sinh học lớp 10 học kì II
... -Nguyên tố sinh trưởng: vào tổng hợp nguyên tố sinh trưởng vi sinh vật chia làm loại +Vi sinh vật khuyết dưỡng +Vi sinh vật nguyên dưỡng -Ứng dụng: +Tạo điều kiện nuôi cấy thích hợp để vi sinh vật ... (10- 20%), chất kháng sinh -Cơ chế hoạt động: Phá oại prôtêin, phá màng tế bào -Ứng dụng: khử trùng, trùng II Các yếu tố lý học 1.Nhiệt độ -Ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng sinh hóa tế bào làm sinh ... sinh hóa tế bào làm sinh vật sinh sản nhanh chậm -Căn vào khả chịu nhiệt chia vi sinh vật làm nhóm: +Vi sinh vật ưa lạnh +Vi sinh vật ưa ẩm +Vi sinh vật ưa nhiệt +Vi sinh vật siêu nhiệt -Ứng dụng:...
 • 4
 • 268
 • 5

ĐỀ CƯƠNG SINH HỌC LỚP 7 HỌC KI II

ĐỀ CƯƠNG SINH HỌC LỚP 7 HỌC KI II
... nghiệm sinh học tiêu diệt loài gặm nhấm co hại _ Các biện pháp bảo vệ môi trường sống: + Bảo vệ động vật hoang dã + Xây dựng khu bảo tồn động vật + Tổ chức chăn nuôi loài thú có giá trị kinh tế ... Có hại cho kinh tế nông nghiệp: chim ăn quả, ăn hạt, ăn cá - Là động vật trung gian truyền bệnh  Thú *Đặc điểm chung: Là động vật có xương sống có tổ chức cao nhất: - Có tượng thai sinh nuôi ... máu pha trộn +Thận sau, xoang huyệt có khả hấp thu lại nước Câu3 * Nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học: - Đốt rừng, làm nương, săn bắn bừa bãi - Khai thác gỗ, lâm sản bừa bãi, lấy đất nuôi thủy...
 • 6
 • 87
 • 0

ĐỀ CƯƠNG SINH học lớp 7

ĐỀ CƯƠNG SINH học lớp 7
... Câu 5: Đ2 chung lớp thú Nêu vai trò cho VD minh họa? TL:(trong vở) Câu 6: Phân biệt guốc chẵn guốc lẻ đặc điểm cấu tạo tập tính? TL: Câu 7: Ko biết Câu 8:Đặc điểm giồng khác...
 • 2
 • 2,265
 • 0

Đề cương sinh học lớp 9 học kì2

Đề cương sinh học lớp 9 học kì2
... -không khí môi trường sinh vật - Nhân tố sinh thái: + KN: Nhân tố sinh thái yếu tố môi trường tác động tới sinh vật + Phân loại : nhân tố sinh thái chia làm hai nhóm: nhân tố vơ sinh ( as, mưa, nước, ... trường Các lồi kìm hãm phát triển Kí sinh, nửa kí sinh Sinh vật sống nhờ thể sinh vật khác, lấy chất dinh dưỡng, máu, từ sinh vật Sinh vật ăn sinh vật khác Gồm trường hợp: động vật ăn thực vật, ... tố huữu sinh Nhân tố hữu sinh lại chia làm hai nhóm: nhân tố sinh vật khác nhân tố người Câu : Nêu mối quan hệ lồi, quan hệ khác lồi đặc điểm mối quan hệ Quan hệ Hỗ trợ Cộng sinh Hội sinh Đối...
 • 2
 • 201
 • 0

ĐỀ CƯƠNG SINH HỌC LỚP 7

ĐỀ CƯƠNG SINH HỌC LỚP 7
... sinh học  Khái niệm,mức độ - Đa dạng sinh học định nghĩa “sự khác biệt sinh vật tồn tất nguồn bao gồm hệ sinh thái cạn, biển, hệ sinh thái nước khác tập hợp sinh thái mà chúng phần Đa dạng sinh ... hình ống phân hóa não, tuỷ sống + Hệ sinh dục: chưa phân hóa → tuyến sinh dục ống dẫn → tuyến sinh dục có ống dẫn Tiến hóa sinh sản,sự hoàn chỉnh hình thức sinh sản hữu tính thể mặt sau: thụ tinh, ... nghiêm trọng đến môi trường sống loài sinh vật * Bảo vệ đa dạng sinh học: - Nghiêm cấm khai thác rừng bừa bãi - Thuần hóa, lai tạo giống để tăng độ đa dạng sinh học độ đa dạng loài ...
 • 4
 • 2,313
 • 0

Đề cương sinh học học kì 2 lớp 11 (1)

Đề cương sinh học học kì 2 lớp 11 (1)
... Đề cương ôn tập Sinh học học lớp 11 made by : Đỗ Mai Ninh  Các nhân tố ảnh hưởng:  • Hoocmôn ảnh hưởng tới sinh trưởng phát triển động vật có xương sống: Hocmon sinh trưởng tuyến ... thích trình sinh trưởng phát triển bình thường thể Ở lưỡng cư có tác dụng gây biến thái từ nòng nọc thành ếch • Hocmon sinh dục: Testosteron đực hay Estrogen có tác dụng kích thích sinh trưởng ... nhờ: tăng phát triển xương, kích thích phân hóa tế bào hình thành đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp  Hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động không xương sống vật • Ecđixơn: gây lột xác sâu...
 • 2
 • 385
 • 0

Đề thi Sinh học lớp 12-2

Đề thi Sinh học lớp 12-2
... phân hủy B Điều kiện lịch sử cần thi t không C Chất hữu tổng hợp sinh học thể sống D Cả câu A, B C Câu 14: Cơ thể đa bội có đặc điểm: A Cơ quan sinh trưởng to B Sinh trưởng, phát triển mạnh, chống ... Câu 33: La-Mác nhà tự nhiên học, triết học người nước nào? A Pháp B Mỹ C Đức D Anh Câu 34: Mặt chưa thành công học thuyết La-Mác là: A Chưa giải thích tính thích nghi sinh vật B Chưa giải thích ... lợi đào thải biến dị có hại sinh vật trình đấu tranh sinh tồn B Sự biến đổi thể sinh vật thích ứng với đặc điểm ngoại cảnh C Nhân tố hình thành đặc điểm thích nghi thể sinh vật D Thực vật động vật...
 • 5
 • 342
 • 0

Đề thi Sinh học lớp 12-3

Đề thi Sinh học lớp 12-3
... chế hình thành đặc điểm thích nghi sinh vật Câu 38: Điểm thành công học thuyết Đác-Uyn là: A Giải thích đựợc tính thích nghi sinh vật B Giải thích tính đa dạng sinh vật C Nêu vai trò sáng tạo chọn ... Gây biến dị tập nhiễm D Cung cấp vật chất lượng cho sinh vật Câu 36: Mặt chưa thành công học thuyết La-Mác là: A Chưa giải thích tính thích nghi sinh vật B Chưa giải thích chiều hướng tiến hóa từ ... Tồn học thuyết tiến hóa Đác-Uyn là: A Chưa giải thích nguyên nhân phát sinh biến dị chế di truyền biến dị B Chưa hiểu rõ chế tác dụng ngoại cảnh thay đổi C Chưa quan niệm nguyên nhân đấu tranh sinh...
 • 5
 • 236
 • 1

de cuong sinh hoc 11

de cuong sinh hoc 11
... phân sinh lóng: mầm tăng chiều dài lóng Khi mơ phân sinh đỉnh bị cắt bỏ, thân tiếp tục sinh trưởng Sinh trưởng sơ cấp: Là sinh trưởng thân rễ theo chiều dài hoạt động mô phân sinh đỉnh Sinh ... tắt giai đoạn sinh trưởng với páht triển chủ yếu loài động vật phim A -SINH SẢN Ở THỰC VẬT Bài 41: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT I KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SINH SẢN: Sinh sản trình sản sinh cá thể mới, ... tục loài Gồm sinh sản vô tính sinh sản hữu tính II SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT: Sinh sản vô tính gì? Là kiểu sinh sản hợp giao tử đực giao tử cáùi, giống giống bố mẹ Các hình thức sinh sản vô...
 • 48
 • 903
 • 7

Đề thi sinh học lớp 10 Nâng cao

Đề thi sinh học lớp 10 Nâng cao
... trỡnh c bn l A ng húa v d húa B Tng hp v phõn gii cht hu c C Tớch ly v gii phúng nng lng D Tng hp v thi cht cn b ó ngoi Cõu 12: Gen cú 96 chu kỡ xon v cú t l cỏc loi nuclờotit l A = 1/3 G S lng tng ... X= 240 C A= T = 120; G= X= 360 D A = T = 240; G= X= 720 Cõu 13: Cỏc cp phõn loi c sp xp t thp n cao l: A Chi- loi- h- b- lp- ngnh- gii B Loi-chi- b- h-lp- ngnh- gii C Loi- chi- h- b- ngnh- lp- ... Câu 3: Tại muốn giữ rau tơi ta phải thờng xuyên vảy nớc vào rau ? - HT Trang 2/2 - Mó thi 132 ...
 • 2
 • 1,559
 • 28

Đề cương triết học lớp Trung cấp LLCT-HC K14B-13

Đề cương triết học lớp Trung cấp LLCT-HC K14B-13
... phải có trọng tâm, trọng điểm Nguyên lý phát triển a Khái niệm: theo triết học vật biện chứng, phát triển phạm trù triết học khái quát trình vận động tiến lên từ thấp lên cao, từ hoàn thiện đến ... chất: Chất phạm trù triết học tính quy định khách quan vốn có vật, tượng, thống hữu thuộc tính làm cho vật mà khác; ví dụ, bàn, ghế, v.v b Khái niệm lượng: Lượng phạm trù triết học tính quy định ... truyền thống, lực lượng xã hội, đảng phái, giai cấp muốn trì ý thức cũ, chống lại ý thức tiến - Tính vượt trước Tư tưởng người, tư tưởng triết học, khoa học, nghệ thuật đóng vai trò dự báo tương lai,...
 • 21
 • 8,392
 • 331

Xem thêm

Từ khóa: đề cương sinh học lớp 9 hk2đề cương sinh học lớp 9 học kì 2đề cương sinh học lớp 9 hk1đề cương sinh học lớp 9 kì 1đề cương sinh học lớp 9 kì 2đề cương sinh học lớp 10 hk1đề cương sinh học lớp 6 hk2đề cương sinh học lớp 6chuyên đề môn sinh học lớp 9đề cương hình học lớp 9giải đề cương sinh học lớp 6đề cương sinh học lớp 6 học kì 1đề cương sinh học lớp 6 học kì 2đề cương sinh học lớp 6 hk1đề thi sinh học lớp 9Quyết định 3446 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bình ĐịnhQuyết định 1257 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa, cải tạo đường xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 822 QĐ-SYT năm 2016 Quy chế quản lý hồ sơ công, viên chức và hợp đồng theo Nghị định 68 2000 NĐ-CP của Sở Y tế Hà GiangQuyết định 2672 QĐ-UBND phê duyệt Danh sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định 33 2015 QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2016 (Đợt 1)Quyết định 30 2016 QĐ-UBND Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc KạnQuyết định 2125 QĐ-UBND về phân bổ kinh phí hỗ trợ xi măng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 do thành phố Hải Phòng ban hànhQuyết định 2264 QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hànhQuyết định 2277 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 2730 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch xây dựng Khu nuôi tôm trên cát (giai đoạn 2) tại xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh tỷ lệ 1 500Quyết định 3773 2016 QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh HóaQuyết định 2149 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Nam ĐịnhQuyết định 29 2016 QĐ-UBND bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà NẵngQuyết định 3758 2016 QĐ-UBND về Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa năm 2016Quyết định 613 QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc GiangQuyết định 1505 QĐ-UBND điều chỉnh chỉ tiêu biên chế sự nghiệp khác năm 2016 do tỉnh Hà Nam ban hànhQuyết định 5479 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Hội đồng Tư vấn khoa học nội dung trưng bày Bảo tàng Hà NộiQuyết định 52 2016 QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long AnQuyết định 1276 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tỷ lệ 1 500 khép kín khu dân cư tại trường mầm non (cũ) phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 3222 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1 10.000 vùng than Hòn Gai đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 do tỉnh Quảng Ninh ban hànhQuyết định 2775 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung