Nghiên cứu kết quả thực hiện của các chương trình, dự án phát triển Nông thôn tới xóa đói giảm nghèo ở huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỚI XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO HUYỆN NHAI TỈNH THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỚI XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở HUYỆN VÕ NHAI TỈNH THÁI NGUYÊN
... chương trình, dự án phát triển nông thôn đến xóa đói, giảm nghèo 55 Chƣơng THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHƢƠNG TRÌNH DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỚI XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI HUYỆN VÕ NHAI, THÁI ... trình dự án phát triển ̣ ̣ ̉ nông thôn tới xóa đói giảm nghèo huyện Nhai, Thái Nguyên Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực chương trình, dự án phát triển nông thôn gắn với giảm nghèo ... cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo cho người dân - Đánh giá kết thực ảnh hưởng chương trình, dự án phát triển nông thôn triển khai đến xóa đói, giảm nghèo huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên 3 - Đề...
 • 143
 • 437
 • 2

Đánh giá tác động của các chương trình, dự án phát triển nông thôn tới xóa đói giảm nghèo huyện nhai tỉnh thái nguyên

Đánh giá tác động của các chương trình, dự án phát triển nông thôn tới xóa đói giảm nghèo ở huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
... Trong đánh giá dự án có cá nội dung đánh giá sau: - Đánh giá tính thích hợp dự án - Đánh giá kết dự án - Đánh giá hiệu dự án - Đánh giá tác động dự án - Đánh giá tính bền vững dự án - Đánh giá ... đánh giá tác động chương trình, dự án phát triển nông thôn đến xóa đói, giảm nghèo 55 Chƣơng THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHƢƠNG TRÌNH DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỚI XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI HUYỆN ... so sánh vùng có dự án vùng dự án, sai khác vùng dự án so với vùng dự án coi kết tác động dự án 1.1.6 Đánh giá tác động chương trình dự án 1.1.6.1 Khái niệm đánh giá tác động Đánh giá tác động...
 • 143
 • 475
 • 5

[Luận văn]đánh giá tác động của các chương trình, dự án phát triển nông thôn tới xoá đói giảm nghèo tại huyện điện biên đông tỉnh điện biên

[Luận văn]đánh giá tác động của các chương trình, dự án phát triển nông thôn tới xoá đói giảm nghèo tại huyện điện biên đông  tỉnh điện biên
... lệ đói nghèo vùng nớc khác Yếu tố vùng thể rõ phân bố hộ nghèo nớc Tuy đ có nhiều chuyển biến công tác xoá đói, giảm nghèo nh nỗ lực vợt nghèo hộ dân, tỷ lệ hộ thuộc diện đói nghèo liên tục giảm ... diện nghèo, gấp lần tỷ lệ nghèo ngời Kinh v Hoa (13.5%) V trung bình ngời dân tộc thiểu số nghèo ằm mức 1/3 dới chuẩn nghèo (31.6%) ngời Kinh v Hoa nghèo mức 1/5 (19.4%) dới chuẩn nghèo Tỷ lệ nghèo ... nghèo theo đầu ngời nghèo chung v nghèo cực vùng nông thôn cao nhiều so với th nh thị chênh lệch Tỷ lệ nghèo dân tộc thiểu số lớn nhiều so với ngời kinh v Hoa cộng lại, khoảng cách nghèo lớn Khoảng...
 • 154
 • 701
 • 6

vai trò của phụ nữ dân tộc dao trong xóa đói giảm nghèo huyện phú lương, tỉnh thái nguyên

vai trò của phụ nữ dân tộc dao trong xóa đói giảm nghèo ở huyện phú lương, tỉnh thái nguyên
... tích, đánh giá thực trạng vai trò phụ nữ dân tộc Dao XĐGN huyện Phú Lƣơng - tỉnh Thái Nguyên năm qua - Tìm hiểu yếu tố ảnh hƣởng đến vai trò khả đóng góp phụ nữ dân tộc Dao hoạt động XĐGN - Đề ... có vai trò vô quan trọng hoạt động XĐGN, nghiệp đổi phát triển kinh tế (PTKT) nông thôn tiến hành nghiên cứu đề tài: Vai trò phụ nữ dân tộc Dao xóa đói giảm nghèo huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên ... (CNH-HĐH) Dân tộc Dao dân tộc ngƣời, chiếm 2,08% dân số toàn tỉnh đứng thứ dân tộc tỉnh Thái Nguyên[ 31], nguồn thu nhập họ từ sản xuất (SX) nông lâm nghiệp Cũng nhƣ dân tộc ngƣời khác phụ nữ dân tộc Dao...
 • 132
 • 411
 • 1

nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tái sinh tự nhiên của một số trạng thái thảm thực vật và đề xuất biện pháp kỹ thuật nhằm phục hồi rừng huyện nhai - tỉnh thái nguyên

nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tái sinh tự nhiên của một số trạng thái thảm thực vật và đề xuất biện pháp kỹ thuật nhằm phục hồi rừng ở huyện võ nhai - tỉnh thái nguyên
... Trước thực tiễn đó, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tái sinh tự nhiên số trạng thái thảm thực vật đề xuất biện pháp kỹ thuật nhằm phục hồi rừng huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên ... tích đặc điểm tái sinh số trạng thái thảm thực vật rừng huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên Đề xuất số biện pháp kỹ thuật nhằm đẩy nhanh trình diễn lên phục hồi rừng huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên ... phục hồi rừng Xuất phát từ tồn nêu trên, việc nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tái sinh tự nhiên số trạng thái thảm thực vật đề xuất biện pháp kỹ thuật nhằm phục hồi rừng huyện Võ...
 • 91
 • 199
 • 0

Nghiên Cứu Đặc Điểm Cấu Trúc Tái Sinh Tự Nhiên Của Một Số Trạng Thái Thảm Thực Vật Và Đề Xuất Biện Pháp Kỹ Thuật Nhằm Phục Hồi Rừng Huyện NhaiTỉnh Thái Nguyên

Nghiên Cứu Đặc Điểm Cấu Trúc Tái Sinh Tự Nhiên Của Một Số Trạng Thái Thảm Thực Vật Và Đề Xuất Biện Pháp Kỹ Thuật Nhằm Phục Hồi Rừng Ở Huyện Võ Nhai – Tỉnh Thái Nguyên
... thành tái sinh tr ng thái rng IIa t i huyn Nhai 42 B ng 3.7 T3 thành tái sinh tr ng thái rng IIb t i huyn Nhai, t.nh Thái Nguyên 43 B ng 3.8 M t tái sinh tái sinh có trin ... ng thái rng ph/c h:i IIb t i huyn Nhai, t.nh Thái Nguyên 39 B ng 3.5.T3 thành tái sinh tr ng thái rng Ic t i huyn Nhai, t.nh Thái Nguyên 41 B ng 3.6 T3 thành tái ... tài: Nghiên c u c i m c u trúc tái sinh t nhiên c a m t s tr ng thái th m th c v t xu t bin pháp k thu t nhm phc hi rng huyn Nhai, tnh Thái Nguyên M5c 3ích nghiên c6u Góp phn nghiên...
 • 91
 • 171
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " TÁC ĐỘNG CỦA VỐN VAY TÍN DỤNG ĐỐI VỚI XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO HUYỆN HƯƠNG THUỶ - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ " docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... 2.1 Mức vốn vay tổ chức tín dụng cho vay Kết điều tra hộ nghèo vay vốn tín dụng huyện Hương Thuỷ cho thấy mức vốn vay bình quân/hộ nghèo khoảng 8,1 triệu đồng, hộ vay triệu đồng hộ vay nhiều ... vốn vay tín dụng hộ nghèo trình xóa đói, giảm nghèo nghiên cứu chủ yếu sử dụng phương pháp hồi quy tương quan với kiểm định thống kê phù hợp tính toán phần mềm SPSS EVIEWS KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ... sâu Rõ ràng, vốn tín dụng tác động tích cực đồng biến việc tăng thu nhập Khi vay vốn tín dụng đại đa số hộ nghèo thừa nhận có tăng lên thu nhập với mức thay đổi khác Với mức vay bình quân...
 • 15
 • 254
 • 0

Nghiên cứu Vai trò của công tác chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp tới xoá đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An

Nghiên cứu Vai trò của công tác chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp tới xoá đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An
... tiến xoá đói giảm nghèo chuyển giao công nghệ - Phân tích vai trò công tác chuyển giao công nghệ xoá đói giảm nghèo địa bàn huyện Anh Sơn -Nghệ An Đề xuất số định hướng nhằm nông cao vai trò chuyển ... công tác chuyển giao công nghệ nông nghiệp tới xoá đói giảm nghèo địa bàn huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích vai trò công tác chuyển giao công nghệ ... giao công nghệ nông nghiệp tới xoá đói giảm nghèo huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, từ đề xuất số định hướng nhằm nâng cao vai trò công tác chuyển giao công nghệ xoá đói giảm nghèo địa bàn huyện 1.2.2...
 • 90
 • 65
 • 0

nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn vùng bị thu hồi đất ở huyện phổ yên, tỉnh thái nguyên

nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn vùng bị thu hồi đất ở huyện phổ yên, tỉnh thái nguyên
... lực tạo việc làm niên nông thôn vùng bị thu hồi đất huyện Phổ Yên Từ đó, đề tài đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu giải việc làm cho niên nông thôn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên ... PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận 5 1.1.1 Lao động việc làm5 1.1.2 Thanh niên nông thôn giải việc làm cho niên nông thôn 14 1.1.3 Thu hồi đất giải việc làm cho niên nông thôn vùng bị thu hồi ... phƣơng pháp nghiên cứu Chương II: Thực trạng công tác giải việc làm cho niên nông thôn vùng bị thu hồi đất huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên Chương III: Giải pháp tạo việc làm cho niên nông thôn vùng...
 • 102
 • 389
 • 2

Thực trạng ốm đau của người dân tại 2 xã có và không trồng và chế biến thuốc lá tại huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Thực trạng ốm đau của người dân tại 2 xã có và không trồng và chế biến thuốc lá tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
... đến trồng, chế biến thuốc lá, thực đề tài: Thực trạng ốm đau người dân xó cú không trồng chế biến thuốc huyện Nhai, tỉnh Thỏi Nguyờn”, nhằm mục tiêu sau: Mô tả thực trạng ốm đau người dân ... Số hộ nghèo năm 20 00 37,7% [24 ] 2. 2 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Người nông dân thuộc trồng, chế biến thuốc không trồng, chế biến thuốc lựa chọn vào nghiên cứu - trồng, chế biến thuốc (Lâu Thượng): ... xó cú không trồng, chế biến thuốc huyện Nhai, tỉnh Thỏi Nguyờn, năm 20 10 Phân tích mối liên quan ốm đau với trồng, chế biến thuốc số yếu tố dân số, kinh tế văn hóa xã hội hành vi người dân...
 • 97
 • 206
 • 0

Thực trạng và giải pháp thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới tại 5 xã điểm huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Thực trạng và giải pháp thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới tại 5 xã điểm ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
... nông thôn mới; - Huyện nông thôn 75% số huyện đạt nông thôn mới; - Tỉnh nông thôn 75% số huyện tỉnh đạt nông thôn mới; 1.1.2.3 Các nội dung xây dựng NTM Xây dựng NTM không nhằm xây dựng ... nhận nông thôn tỉnh để xét công nhận huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn cho huyện 75% số huyện đạt nông thôn tỉnh 75% số huyện tỉnh đạt nông thôn Nhƣ đơn vị nông thôn có cấp: - nông thôn ... từ vấn đề thực tiễn tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Thực trạng giải pháp thúc đẩy trình xây dựng nông thôn điểm huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Mục đích nghiên cứu * Mục tiêu tổng quát: Đánh...
 • 104
 • 246
 • 0

Phân tích và đánh giá thực trạng xoá đói giảm nghèo huyện Bình Liêu - tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2000-2010

Phân tích và đánh giá thực trạng xoá đói giảm nghèo ở huyện Bình Liêu - tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2000-2010
... & XH huyn Bỡnh liờu tnh Qung Ninh em ó chn ti nghiờn cu ca mỡnh : Phân tích đánh giá thực trạng xoá đói giảm nghèo huyện Bình Liêu - tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 200 0-2 010 lm chuyờn thc tt nghip ... phớ trờn ó c s dng vo mc ớch sau: - H tr nh cho h nghốo: nh - H tr bn gh hc sinh - H tr phớch nc - H tr mn tuyn - H tr qun ỏo c - H tr sỏch v cho hc sinh - H tr qu trung thu, hc bng cho hc ... ngh kinh t nh sau: - Nụng lõm nghip: 8.989 (chim 79,19%) - Cụng nghip- TTCN: 1.645 ngi (chim 14,49%) - Thng mi-dch v: 717 ngi (chim 6,31%) Nh vy lao ng ngnh sn xut nụng nghip-lõm ng nghip chim...
 • 61
 • 691
 • 4

Xóa đói giảm nghèo huyện vũ quang, tỉnhtĩnh giai đoạn hiện nay

Xóa đói giảm nghèo ở huyện vũ quang, tỉnh hà tĩnh giai đoạn hiện nay
... định xóa đói giảm nghèo 1.2.1 Khái niệm xóa đói giảm nghèo Xóa đói giảm nghèo chiến lược phủ Việt Nam nhằm giải vấn đề đói nghèo phát triển kinh tế Việtt Nam trước mắt xóa đói, giảm hộ nghèo; ... Những vấn đề đặt công tác xóa đói giảm nghèo huyện Quang thời gian tới Chương NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO HUYỆN VŨ QUANG TỈNH HÀ TĨNH TRONG THỜI GIAN TỚI ... vào công tác XĐGN, hoàn thành tái định cư, tạo công ăn việc làm cho người nghèo Chương THỰC TRẠNG NGHÈO ĐÓI VÀ CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO HUYỆN VŨ QUANG TỈNH HÀ TĨNH 2.1 Đặc điểm địa bàn...
 • 28
 • 219
 • 5

SỬ DỤNG ĐẤT VƯỜN ĐỒI HUYỆN NHAITỈNH THÁI NGUYÊN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP doc

SỬ DỤNG ĐẤT VƯỜN ĐỒI Ở HUYỆN VÕ NHAI – TỈNH THÁI NGUYÊN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP doc
... lƣơng thực đem lại hiệu kinh tế thấp Để phát triển sản xuất, nâng cao hiệu sử dụng đất vƣờn đồi, cần phải thực cách đồng giải pháp quy hoạch sử dụng đất cho xã, giải pháp khuyến nông, giải pháp ... nông lâm nghiệp huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn, Luận án Tiến sỹ Kinh tế, Hà Nội [5] Ngô Xuân Hoàng (2006) Giải pháp chủ yếu nhằm sử dụng có hiệu đất đồi huyện Nhai tỉnh Thái Nguyên, Đề tài ... phƣơng pháp phân tích khác đƣợc dùng phân tích dự báo KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Đặc điểm mô hình sử dụng đất vườn đồi huyện Nhai Huyện Nhai đƣợc chia thành tiểu vùng nhỏ thuộc vùng sinh thái: vùng...
 • 8
 • 323
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các chương trình dự án phát triển cộng đồngphát triển các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội góp phần xóa đói giàm nghèoquyết định các nhiệm vụ thực hiện chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa và vùng còn nhiều khó khănxây dựng trình hđnd cùng cấp thông qua các chương trình khuyên khích phát triển nông nghiệp lâm nghiệp ngư nghiệp ở địa phương và tổ chức thực hiện các chương trình đónghiên cứu khả năng tích luỹ carbon của rừng trồng keo lai acacia hybrid tại vùng đệm của khu bảo tồn thần sa phượng hoàng huyện võ nhai tỉnh thái nguyênđánh giá hiệu quả của một số hệ thống nông lâm kết hợp tại địa bàn huyện võ nhai tỉnh thái nguyênđánh giá hiệu quả của một số hệ thống nông lâm kết hợp tại huyện võ nhai tỉnh thái nguyênxây dựng các chương trình đề án phát triển văn hóa giáo dục thông tin thể dục thể thao y tế phát thanh trên địa bàn huyện và tổ chức thực hiện sau khidược cấp có thẩm quyền phê duỵêtcác xã của huyện võ nhai tỉnh thái nguyênbài giảng xây dựng và quản lý các dự án phát triển nông thôn của cô đinh ngọc lantác động của quá trình hội nhập quốc tế đến công cuộc xóa đói giảm nghèo ở việt nam giai đoạn vừa quacác xã huyện võ nhai tỉnh thái nguyênxã la hiên huyện võ nhai tỉnh thái nguyêndự án phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền trungđiều kiên kinh tế xã hội ở xã la hiên huyện võ nhai tỉnh thái nguyênPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh