TỔNG HỢP NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP TRONG HÓA VÔ CƠ

Giáo trình phân tích và tổng hợp những vấn đề thường phát sinh trong cấu hình mạng phần 1 ppt

Giáo trình phân tích và tổng hợp những vấn đề thường phát sinh trong cấu hình mạng phần 1 ppt
... DHCP 1. 1 Chia a ch mng vi NAT v PAT 1. 1 .1 a ch riờng RFC 19 18 dnh riờng di a ch IP sau: a ch lp A: 10 .0.0.0/8 16 a ch lp B: 17 2 .16 .0.0 17 2. 31. 255.255 (17 2 .16 .0.0 /12 ) 484 256 a ch lp C: 19 2 .16 8.0.0 -19 2 .16 8.255.255 ... thống mạng nên nâng cấp để đáp ứng nhu cầu phát triển 1. 1.4 Ngăn trặn bão quảng bá 4 81 Trận bão quảng bá xảy có nhiều gói quảng bá đợc nhận vào port Việc sử lý chuyển mạch gói cho hệ thống mạng ... router switch thành viên nhiều cấu trúc hình port kết nối vào đờng trunk Lu ý: VTP chạy Catalyst switch không chạy router Trên switch kết nối vào router, bạn nên cấu hình cho switch chạy chế độ...
 • 10
 • 164
 • 0

Giáo trình phân tích và tổng hợp những vấn đề thường phát sinh trong cấu hình mạng phần 2 pptx

Giáo trình phân tích và tổng hợp những vấn đề thường phát sinh trong cấu hình mạng phần 2 pptx
... sang địa công cộng định tuyến Trong thuật ngữ NAT, mạng nội có nghĩa tập hợp địa mạng cần chuyển đổi địa Mạng bên tất địa khác lai Mạng cục có cửa mạng bên Hình 1.1 .2. a Mạng cửa Cisco định nghĩa ... address): địa công cộng hợp pháp host nằm bên mạng nội Hình 1.1 .2. b Host nội 10.0.0.3 muốn gửi gói liệu cho host nằm 128 .23 .2. 2 Gói liệu gửi tới router biên giới RTA Hình 1.1 .2. c RTA nhận thấy gói ... từ RTA phát vào mạng nội có địa đích địa riêng host đích 10.0.0.3 Xét ví dụ hình 1.1 .2. b, RTA: • Địa nội bên 10.0.0.3 • Địa toàn cục bên là: 179.9.8.80 • Địa toàn cục bên là: 128 .23 .2. 2 489...
 • 10
 • 267
 • 0

Giáo trình phân tích và tổng hợp những vấn đề thường phát sinh trong cấu hình mạng phần 3 potx

Giáo trình phân tích và tổng hợp những vấn đề thường phát sinh trong cấu hình mạng phần 3 potx
... 192.168.1.2 trước phát gói cổng s0 1.1.4.2 Chuyển đổi động Để Chuyển đổi động địa nguồn bên trong, cấu hình theo bước sau: Bước Thực Ghi Xác định dải địa đại diện bên Trong chế độ cấu hình Rourter ... động NAT 502 Hình 1.1.5.a Hình 1.1.5.b Chúng ta dùng lệnh show run để kiểm tra lại giá trị cần khai báo câu lệnh cấu hình NAT, access-list, interface 1.1.6 Xử lý cố cấu hình NAT PAT Thường khó ... (config-if) # ip nat outside Một cách khác để cấu hình Overload ISP cung cấp nhiều địa IP công cộng hệ thống mạng khách hàng sử dụng làm dải địa chuyển đổi PAT Cấu hình ví dụ cho tình sau: • Xác định địa...
 • 10
 • 178
 • 0

Giáo trình phân tích và tổng hợp những vấn đề thường phát sinh trong cấu hình mạng phần 4 pdf

Giáo trình phân tích và tổng hợp những vấn đề thường phát sinh trong cấu hình mạng phần 4 pdf
... client chọn trả lời Hình 1.2.3 1.2 .4 Họat động DHCP Quá trình DHCP client lấy cấu hình DHCP diễn theo bước sau: Client phải có cấu hình DHCP bắt đầu tiến trình tìm thành viên mạng Client gửi yêu ... cung cấp 30 thông tin cấu cấu hình IP hình IP 1.2.3 Những đỉểm DHCP Có chế dùng để cấp phaqst địa IP cho client: • Cấp phát tự động – DHCP tự động chọn địa IP dải địachỉ cấu hình cấp địa IP cố định, ... chế độ client-server DHCP cho phép DHCP client mạng IP nhận cấu hình IP từ DHCP server Khi sử dụng DHCP công việc quản lý mạng IP phần lớn cấu hình IP client lấy từ server Giao thức DHCP mô tả...
 • 10
 • 115
 • 0

Giáo trình phân tích và tổng hợp những vấn đề thường phát sinh trong cấu hình mạng phần 5 doc

Giáo trình phân tích và tổng hợp những vấn đề thường phát sinh trong cấu hình mạng phần 5 doc
... DHCP client thực bước để lấy cấu hình IP từ server • DHCP server thường cấu hình để phân phối nhiều địa IP • Lệnh show ip dhcp binding dùng để kiểm tra họat động DHCP 52 2 • Lệnh debug ip dhcp server ... cấp cho client Hình 1.2.8.a Cấu trúc gói DHCP Hình 1.2.8.b Chuyển tiếp DHCP 52 0 Hình 1.2.8.c Client A gửi quảng bá DHCPDISCOVER router chuyển tiếp yêu cầu cho server DHCP 192.168.2. 254 Trước chuyển ... sử dụng quảng bá để tìm TACACS server TACACS server server bảo vệ Thông thường, cấu trúc mạng phân cấp phức tạp, client phát quảng bá để tim server mặc định router không chuyển gói quảng bá subnet...
 • 10
 • 98
 • 0

Giáo trình phân tích và tổng hợp những vấn đề thường phát sinh trong cấu hình mạng phần 6 ppsx

Giáo trình phân tích và tổng hợp những vấn đề thường phát sinh trong cấu hình mạng phần 6 ppsx
... SONET 155.54 Mbps OC-9 SONET 466 . 56 Mbps OC-12 SONET 62 2.08 Mbps OC-18 SONET 933.12 Mbps OC-24 SONET 1244. 16 Mbps OC- 36 SONET 1 866 .24 Mbps OC-48 SONET 2488.32 Mbps Hình 2.2.3.a Các đường truyền ... lượng lên tới 2,5 Gb/giây 5 26 Loại Chuẩn Dung lượng 56 DS0 56 Kbps 64 DS0 64 Kbps T1 DS1 1.544 Mbps E1 ZM 2.048 Mbps E3 M3 34. 064 Mbps J1 Y1 2.048 Mbps T3 DS3 44.7 36 Mbps OC-1 SONET 51.84 Mbps ... Relay sơ đồ mạng WAN ATM tương tự Hình 2.2 .6 ATM ATM công nghệ có khả truyền thoại, video liệu thông qua mạng riêng mạng công cộng ATM xây dựng dựa cấu trúc tế bào (cell) không dựa cấu trúc frame...
 • 10
 • 106
 • 0

Những vấn đề thường gặp trong bài thi ngữ pháp

Những vấn đề thường gặp trong bài thi ngữ pháp
... have với chủ ngữ số a growing concern không dùng từ lóng (slang) bunch of (B) (C) rườm rà Causing the result of dài dòng (D) có chỗ sai: không dùng result (động từ số nhiều) với chủ ngữ danh từ...
 • 2
 • 207
 • 0

Những vấn đề thường gặp trong PowerPoint 2007

Những vấn đề thường gặp trong PowerPoint 2007
... NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP TRONG POWERPOINT Hiện tượng cách chữ gõ tiếng Việt có dấu? Trong số trường hợp bạn gõ có dấu ký tự có dấu bị cách ... thông minh PowerPoint * Đối với PowerPoint 2003 - Vào menu Tools - Options, chọn thẻ Edit - Bỏ chọn mục User smart cut and paste - Nhấn OK để tắt hộp thoại Options * Đối với PowerPoint 2007 - Kích ... PowerPoint 2007 - Kích chọn nút Office, chọn PowerPoint Options, chọn nhóm Advanced - Đánh dấu bỏ chọn mục Use smart cut and paste - Nhấn OK để tắt hộp thoại PowerPoint Options ...
 • 2
 • 246
 • 0

Những vấn đề thường gặp trong nuôi cấy mô thực vật pps

Những vấn đề thường gặp trong nuôi cấy mô thực vật pps
... thủy tinh thể Trong nuôi cấy thường gặp tượng thủy tinh thể mẫu nuôi cấy Khi chuyển khỏi bình nuôi cấy, dễ bị nước tỷ lệ sống sót thấp Dạng thường thấy nuôi cấy môi trường lỏng hay môi trường ... thống mạch gây nhiễm môi trường sau tuần nuôi cấy Nhiễm khuẩn trường hợp thường gây vệt trắng sữa xuất phát từ cấy quan sát rõ xem từ đáy chai nuôi cấy Vài loài vi khuẩn thường gây nhiễm: Acinebacter, ... không lặp lại (Creissen Karp 1985; Fish Karp 1986) Nuôi cấy sẹo cho biến dị nhiều nuôi cấy chồi đỉnh Cây trồng bị biến dị tế bào soma qua nuôi cấy thường biến dị chất lượng , số lượng suất biến...
 • 13
 • 355
 • 5

Những vấn đề thường gặp trong nuôi cấy mô thực vật pdf

Những vấn đề thường gặp trong nuôi cấy mô thực vật pdf
... thủy tinh thể Trong nuôi cấy thường gặp tượng thủy tinh thể mẫu nuôi cấy Khi chuyển khỏi bình nuôi cấy, dễ bị nước tỷ lệ sống sót thấp Dạng thường thấy nuôi cấy môi trường lỏng hay môi trường ... không lặp lại (Creissen Karp 1985; Fish Karp 1986) Nuôi cấy sẹo cho biến dị nhiều nuôi cấy chồi đỉnh Cây trồng bị biến dị tế bào soma qua nuôi cấy thường biến dị chất lượng , số lượng suất biến ... thao tác mẫu: - Sử dụng mẫu nuôi cấy nhỏ từ non - Gây vết thương mẫu nhỏ khử trùng - Ngâm mẫu vào dung dịch ascorbic acid, citric acid vài trước cấy - Nuôi cấy mẫu môi trường lỏng, oxy thấp,...
 • 5
 • 746
 • 7

Giáo trình tổng hợp những vấn đề hạch toán trong việc bảo vệ an toàn và tiết kiệm phần 1 pdf

Giáo trình tổng hợp những vấn đề hạch toán trong việc bảo vệ an toàn và tiết kiệm phần 1 pdf
... ghi: Nợ TK 335 - Chi phí phải trả (Tổng số tiền lãi trái phiếu) Nợ TK 343 - Trái phiếu phát hành (TK 34 31 - Mệnh giá trái phiếu) Có TK 11 1, 11 2, 10 Trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu ... phiếu) Có TK 11 1, 11 2, Trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu có chiết khấu, trả lãi sau (sau trái phiếu đáo hạn), kỳ doanh nghiệp phải tính trước chi phí lãi vay phải trả kỳ vào chi phí ... phải có giải trình khoản chi phí phải trả Việc tính trước hạch toán chi phí chưa phát sinh vào chi phí sản xuất, kinh doanh kỳ phải tính toán cách chặt chẽ (Lập dự toán chi phí dự toán trích trước)...
 • 9
 • 264
 • 0

Giáo trình tổng hợp những vấn đề hạch toán trong việc bảo vệ an toàn và tiết kiệm phần 2 doc

Giáo trình tổng hợp những vấn đề hạch toán trong việc bảo vệ an toàn và tiết kiệm phần 2 doc
... vị trực thuộc hạch toán độc lập Các đơn vị trực thuộc nhận vốn kinh doanh Tổng công ty, Công ty giao ghi tăng tài sản nguồn vốn kinh doanh, không hạch toán vốn kinh doanh giao vào Tài khoản 336 ... đơn vị nội doanh nghiệp p PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU I Hạch toán đơn vị trực thuộc, phụ thuộc có tổ chức kế toán Định kỳ tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp ... trên, ghi: Nợ TK 111, 1 12, Có TK 136, 511, (Chi tiết xem hướng dẫn TK 136, 6 42) TÀI KHOẢN 337 THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ KẾ HOẠCH HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG Một số nguyên tắc hạch toán Kết cấu nội dung...
 • 10
 • 188
 • 0

Giáo trình tổng hợp những vấn đề hạch toán trong việc bảo vệ an toàn và tiết kiệm phần 3 pdf

Giáo trình tổng hợp những vấn đề hạch toán trong việc bảo vệ an toàn và tiết kiệm phần 3 pdf
... pháp hạch toán kế toán Tài khoản dùng để phản ánh tình hình toán khoản phải trả, phải nộp nội dung phản ánh tài khoản khác thuộc nhóm TK 33 (từ TK 33 1 đến TK 33 7) Tài khoản dùng để hạch toán doanh ... 3- Tài khoản 33 7 phải theo dõi chi tiết theo hợp đồng xây dựng p KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 33 7 - THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ KẾ HOẠCH HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG Bên ... Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Có TK 33 31 - Thuế GTGT phải nộp Khi nhà thầu nhận tiền khách hàng toán, ghi: Nợ TK 111, 112, Có TK 131 - Phải thu khách hàng TÀI KHOẢN 33 8...
 • 10
 • 197
 • 0

Giáo trình tổng hợp những vấn đề hạch toán trong việc bảo vệ an toàn và tiết kiệm phần 4 doc

Giáo trình tổng hợp những vấn đề hạch toán trong việc bảo vệ an toàn và tiết kiệm phần 4 doc
... Có TK 41 1 - Nguồn vốn kinh doanh; Có TK 44 1 - Nguồn vốn đầu tư XDCB Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388) Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Hàng tháng trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ... tình hình tăng, giảm doanh thu chưa thực doanh nghiệp doanh nghiệp kỳ kế toán Hạch toán vào tài khoản số tiền khách hàng trả trước cho nhiều kỳ kế toán cho thuê tài sản; Khoản lãi nhận trước ... trị ghi sổ tài sản đưa góp vốn liên doanh tương ứng với phần lợi ích bên góp vốn liên doanh; Không hạch toán vào tài khoản số tiền nhận trước người mua mà doanh nghiệp chưa cung cấp sản phẩm, hàng...
 • 10
 • 198
 • 0

Giáo trình tổng hợp những vấn đề hạch toán trong việc bảo vệ an toàn và tiết kiệm phần 5 docx

Giáo trình tổng hợp những vấn đề hạch toán trong việc bảo vệ an toàn và tiết kiệm phần 5 docx
... báo cáo thực toán chi phí cổ phần hoá với quan định cổ phần hoá Tổng chi phí trừ (-) vào tiền thu từ bán cổ phần thuộc phần vốn Nhà nước doanh nghiệp, kế toán kết chuyển chi phí cổ phần hoá duyệt, ... 33 85 - Phải trả cổ phần hoá (Chi tiết tiền thu bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước) Có TK 13 85 - Phải thu cổ phần hoá (Chi tiết chi phí cổ phần hoá) - Khi nộp tiền chênh lệch tổng số thu bán cổ phần ... doanh vào thu nhập khác vào thời gian sử dụng hữu ích TSCĐ mà sở kinh doanh đồng kiểm soát sử dụng, ghi: Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực (Phần lãi hoãn lại tương ứng với phần lợi ích liên doanh...
 • 10
 • 140
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những vấn đề thường gặp trong làm việc nhómnhững vấn đề thường gặp trong các báo cáo của đoàn đánh giá ngoài 1những vấn đề thường gặp trong các báo cáo của đoàn đánh giá ngoài 2những vấn đề thường gặp trong các báo cáo của đoàn đánh giá ngoài 3những vấn đề thường gặp trong trái cây chế biến tươi và cách khắc phụcmột số vấn đề thường gặp trong khi thi công mạng hai chiềucác vấn đề thường gặp trong kế toánnhững vấn đề thường gặp khi làm việc nhómnhững vấn đề thường gặp phải khi làm việc nhómcác vấn đề thường gặp trong kinh doanhmột số vấn đề thường gặp trong quá trình testcác vấn đề thường gặp trong tiếp cận sites and servicesnhững vấn đề thường gặp khi cấu hình ripnhững vấn đề thường gặp khi cấu hình rip ttmột số vấn đề thường gặp trong quy hoạch thuỷ lợiĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả