Luyện thi đại học: Chuyên đề hóa học hữu cơ

Luyện Thi Đại Học Hữu 01

Luyện Thi Đại Học Hữu Cơ 01
... 111: Chất hữu A tạo ba ngun tố C, H O Tỉ khối A so với hiđro 37 A phù hợp với: (C = 12; H = 1; O = 16) A Ba cơng thức phân tửB Hai cơng thức phân tử C Một cơng thức phân tử, C4H10O D Bốn cơng thức ... O O OH O O CH Câu 94: Aspartam có cơng thức cấu tạo Đây loại đường hóa học Trong cơng thức trên, góc vị trí ngun tử Cacbon Khối lượng phân tử loại đường hóa học là: (C = 12; H = 1; O = 16; N ... 303 D 294 Câu 95: Một axit hữu no mạch hở có cơng thức thực nghiệm (C3H5O2)n Cơng thức phân tử axit là: A C3H5O2 B C6H10O4 C C18H30O12 D C12H20O8 Câu 96: Nicotine chất hữu có thuốc Hợp chất tạo...
 • 12
 • 285
 • 2

Luyện Thi Đại Học Hữu 02

Luyện Thi Đại Học Hữu Cơ 02
... đồng đẳng Trang 3/16 - Mã đề thi 946 Giáo Viên: Nguyễn Đình Tứ Tổ : Hóa Học C X, Y, Z có công thức đơn giản D X, Y, Z tạo ba nguyên tố hóa học Câu 48: Trong chất hóa học: HCOOH, CaCO3, C3H5(OH)3, ... 119: Loại hợp chất hữu tác dụng với dung dịch kiềm: A Axit hữu cơ; Phenol; Rượu đa chức có chứa hai nhóm –OH liên kết hai nguyên tử cacbon cạnh B Este; Dẫn xuất halogen; Muối axit hữu C Xeton; Anđehit; ... D d Trang 10/16 - Mã đề thi 946 Giáo Viên: Nguyễn Đình Tứ Tổ : Hóa Học Câu 136: A chất hữu Đốt cháy mol A tạo mol CO mol H2O A bị thủy phân, có xúc tác, thu hai chất hữu cho phản ứng tráng gương...
 • 16
 • 266
 • 8

Đề thi chuyên sinh học luyện thi đại học 2013 đáp án

Đề thi chuyên sinh học luyện thi đại học 2013 có đáp án
... - 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC TỔ SINH Môn: Sinh học đề 306 Câu 1: Cho F1 tự thụ phấn, F2 thu tỉ lệ hoa đỏ : hoa trắng Chọn hoa đỏ F2, xác suất để có kiểu gen đồng ... I -Hết - 15 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC TỔ SINH Môn: Sinh học đề 405 Câu 1: Trường hợp sau không xem sinh vật bị biến đổi gen? A Chuối nhà 3n nguồn gốc từ chuối rừng ... phân li không đồng nhiễm sắc thể nguyên phân - Hết - TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC TỔ SINH Môn: Sinh học đề 234 Câu 1: Cho F1 tự thụ phấn đời F2 thu loại kiểu hình khác tỷ...
 • 21
 • 400
 • 0

Bộ đề luyện thi đại học FPT đáp án

Bộ đề luyện thi đại học FPT có đáp án
... clura It nhftt la tao va cam thi thung chira man chi chrra tao va cam thi thung clura tao, chi chira tao va cam thi thung khong chira tao chira it nhftt 1a cam va m~n thi thung khong chira man thung ... chirng la ban bi benh, ban kh6ng diroc thi lai II N~u ban muon duoc thi lai, ban phai dira bang chirng la ban bj benh III.;N~u nhu ban kh6ng diroc thi lai thi ban dii kh6ng dira bang chirng la ... B dang da bong thi C dang kh6ng doc bao (E): B da bong va chi C doc bao Cau 90 N~u ban co th~ dua bang chirng la ban bi benh, ban se duoc thi lai N~u nhu menh d~ tren la dung thi di~u nao sau...
 • 105
 • 300
 • 7

Luyện Thi Đại Học 01

Luyện Thi Đại Học Vô Cơ 01
... Giáo Viên: Nguyễn Đình Tứ Tổ : Hóa Học A 9,36 gam B 6,24 gam C 7,02 gam D 7,8 gam Câu 13: Đá vôi, vôi sống, vôi có công thức là: A CaCO3, CaO, Ca(OH)2 B CaCO3, Ca(OH)2, ... Cacbon Fe2O3 Coi phản ứng xảy lò luyện thép Martin là: Fe2O3 + 3C t → 2Fe + 3CO↑ Khối lượng Sắt phế liệu (chứa 40% Fe 2O3, 1%C cần dùng để luyện với gang 5%C lò luyện thép Martin, nhằm thu loại ... O = 16) Trang 9/10 - Mã đề thi 943 Giáo Viên: Nguyễn Đình Tứ Tổ : Hóa Học A 0,3M B 0,4M C 0,5M D 0,6M - - HẾT Trang 10/10 - Mã đề thi 943 ...
 • 10
 • 324
 • 7

luyen thi dai hoc hay co dap an

luyen thi dai hoc hay co dap an
... A I will have an air-conditioner fixing tomorrow B I will have an air-conditioner fixed tomorrow C I will have someone getting an air-conditioner fixed tomorrow D I have an air-conditioner fixed ... meaning to which of the following A prospered B organized C disbanded D expanded * Read the text carefully and then choose the correct answers : Many people are unaware of how pesticides affect ... poultry, eggs, and butter because A crops grown for animal feed are sprayed with pesticides B cows and chickens drink large quantities of contaminated water C farmers are careless about cleaning their...
 • 6
 • 2,090
 • 10

Tài liệu luyện thi Đại học - READING COMPRENSION SKILLS potx

Tài liệu luyện thi Đại học - READING COMPRENSION SKILLS potx
... city in the United States Nguyễn Đức Hưng* - Marie Curie High School www.my.opera.com/mrduchung Tài liệu luyện thi Đại học * READING COMPRENSION SKILLS Page The question: Which of the following ... about implied detail questions Nguyễn Đức Hưng* - Marie Curie High School www.my.opera.com/mrduchung Tài liệu luyện thi Đại học * READING COMPRENSION SKILLS IMPLIED DETAIL QUESTIONS It is implied ... city of the United States Nguyễn Đức Hưng* - Marie Curie High School www.my.opera.com/mrduchung Tài liệu luyện thi Đại học * READING COMPRENSION SKILLS The question: Where in the passage does...
 • 5
 • 138
 • 0

Luyện thi đại học Sóng Sóng âm Tài liệu luyện thi đại học vật lý

Luyện thi đại học Sóng cơ Sóng âm Tài liệu luyện thi đại học vật lý
... vào A tần số âm B vận tốc âm C biên độ âm D lượng âm Câu 31: Âm sắc đặc trưng sinh lí âm, hình thành dựa vào đặc tính vật âm A biên độ tần số B tần số bước sóng C biên độ bước sóng D tần số ... độ cực đại đoạn S1S2 A 11 B C D.10 Trường THPT Tân Thành Giáo viên: Trần Văn Tùng Tài liệu luyện thi CĐ-ĐH 2013- Chủ đề: Sóng Sóng âm Câu 23: Ở bề mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn sóng kết ... Giáo viên: Trần Văn Tùng Tài liệu luyện thi CĐ-ĐH 2013- Chủ đề: Sóng Sóng âm Câu 35: Tại ba điểm O,A,B nằm đường thẳng xuất phát từ O Tại O đặt nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng không gian,...
 • 4
 • 184
 • 0

luyện thi đại học

luyện thi đại học vô cơ
... hữuTuyển tập100 đề thi thử CĐ-ĐH giải chi tiết tập chìa khóa vàng giải nhanh hóa học A 4,480 B 3,920 C 1,680 D 4,788 Gii: cỏch 1: thi gian t giõy thỡ necho=ne nhn=0,035.4e=0,14 mol e thi gian 2t giõy ... cc tr, cng dũng in khụng i) thi gian t giõy, p dng ppbt e ta cú: 4.nO2 = 2.nM + => nM + = 0, 07 mol => nM = 0, 07 mol in phõn X (vi in cc tr, cng dũng in khụng i) thi gian 2t giõy, nO2 = 2.0, ... 01652.146.888 Email: phueuro@gmail.com Hãy sở hữuTuyển tập100 đề thi thử CĐ-ĐH giải chi tiết tập chìa khóa vàng giải nhanh hóa học B Tt c cỏc protein u tan nc to thnh dung dch keo C Protein cú...
 • 19
 • 268
 • 0

Luyện thi đại học 2012 đáp án

Luyện thi đại học 2012 có đáp án
... How long have you had this watch? A Since when did you buy this watch? B When did you buy this watch? C How long have you bought this watch? D Since when have you bought this watch? It is said ... How long have you had this watch? A Since when did you buy this watch? B When did you buy this watch? C How long have you bought this watch? D Since when have you bought this watch? 82 It is said ... nibble on small pieces of watermelon, but this did not change appreciably the water content in their bodies, which remained at 66.3 to 67.2 during this period This is very close to the water content...
 • 10
 • 2,890
 • 13

ly thuyet thi dai hoc huu co

ly thuyet thi dai hoc huu co
... Cụng thc ca ba mui ú l: A HCOONa, CHC-COONa v CH3-CH2-COONa B CH2=CH-COONa, HCOONa v CHC-COONa C CH3-COONa, HCOONa v CH3-CH=CH-COONa D CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa v HCOONa Cõu 30: Este X khụng ... A C17H31COOH v C17H33COOH B C15H31COOH v C17H35COOH C C17H33COOH v C17H35COOH D C17H33COOH v C15H31COOH Cõu 49: Cho glixerol (glixerin) phn ng vi hn hp axit bộo gm C17H35COOH v C15H31COOH, s ... C 6H10O4 Thy phõn X to hai ancol n chc cú s nguyờn t cacbon phõn t gp ụi Cụng thc ca X l A CH3OCO-CH2-COOC2H5 B C2H5OCO-COOCH3 C CH3OCO-COOC3H7 D CH3OCO-CH2-CH2-COOC2H5 Cõu 2: Thuy phõn este...
 • 23
 • 101
 • 1

Tổng hợp các chuyên đề luyện thi đại học môn hóa

Tổng hợp các chuyên đề luyện thi đại học môn hóa
... 100% 15 Chun đề tập ơn luyện thi đại học năm học 2012-2013 Người soạn: Vũ Thanh Tùng sv khoa hóa ĐHKHTN_ĐHQGHN Bài 12: Có m gam hỗn hợp chứa Fe Fe2O3 Cho lng khí CO dư qua m gam hỗn hợp trên, đun ... II: số đề thi tham khảo T NG TH T CHUN NGUY N HUỆ ĐỀ THI TH ĐẠI HỌC ẦN TH NĂM HỌC 200 - 2010 M N: H - KHỐI Đề c Thời gian làm bài: 90 phút; t ang g m c t c nghi m I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ ... hợp bột Al Mg vào dung dịch HCl thu 1,68 lít H2 (đkc) Phần % khối lượng Al hỗn hợp A 60% B 40% C 30% D 80% Thanh Tùng_ sv ĐHKHTN-ĐHQGHN_ luyện thi đại học hố học_ năm 2011-2012 Mọi thắc mắc đề...
 • 59
 • 2,134
 • 62

Chuyên đề luyện thi đại học môn hóa học

Chuyên đề luyện thi đại học môn hóa học
... dch X thỡ lng kt ta thu c l ln nht Giỏ tr ti thiu ca V l A 240 B 400 C 120 D 360 Cõu 230 Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 bỡnh kớn khụng cha khụng khớ, sau mt thi gian thu c 4,96 gam cht rn v hn hp khớ X ... dch cha H2SO4 mt thi gian ngn pH ca dung dch bin i nh th no quỏ trỡng in phõn ? A Gim mnh B Tng nh C Gn nh khụng i D Tng mnh Bi 19 in phõn dung dch H2SO4 (BP cú in cc tr) sau mt thi gian thy pH ... vi cng dũng in 10A, anot bng bch kim Sau thi gian t thy catot nng thờm m gam, ú cú 1,28 gam Cu H = 100% Giỏ tr ca m l: A 1,28 B 9,92 C 11,2 D 2,28 Thi gian in phõn l: A 1158s B 386s C 193s D...
 • 63
 • 754
 • 11

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC HÓA HỮU PHẦN 1

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC HÓA HỮU CƠ PHẦN 1
... dng vi Cl2 (theo t l s mol 1: 1), s dn xut monoclo ti a sinh l [38- 41] A B C D Chuyên đề luyện thi Đại học môn Hoá học hữu phần BT 33 (2007) t chỏy hon ton mt th tớch khớ thi n nhiờn gm metan, etan, ... Etylaxetilen/but -1- in Vinylaxetilen/but -1- in-3-en Chuyên đề luyện thi Đại học môn Hoá học hữu phần Cu to: - C. C.- : lk gm 1lk v lk ã - Cacbon trng thỏi lai hoỏ kiu, gúc liờn kt CCC =18 00 II/ Hoỏ ... buta -1, 3-dien tỏc dng vi dung dch nc brụm (1: 1) nhit 400C Sn phm chớnh ca phn ng l? A 3,4-Dibrombut -1- en B 1, 4-Dibrombut-2-en C 1, 2,3,4-Tetrabrombutan D 1, 2-Dibrombut-3-en 11 Chuyên đề luyện thi...
 • 20
 • 460
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề luyện thi đại học môn hóaluyện thi đại học môn hóa theo chuyên đềchuyên đề luyện thi đại học môn hóa năm 2013chuyên đề luyện thi đại học môn hóa hoccác chuyên đề luyện thi đại học môn hóacác chuyên đề luyện thi đại học môn hóa 2012chuyên đề luyện thi đại học môn hóa vô cơchuyên đề luyện thi đại học môn hóa năm 2012chuyên đề luyện thi đại học môn hóa 2013chuyên đề luyện thi đại học môn hóa 2012chuyên đề luyện thi đại học môn hóa hữu cơchuyên đề luyện thi đại học hoáchuyên đề luyện thi đại học môn hoácác chuyên đề luyện thi đại học môn hóa 2013các chuyên đề luyện thi đại học hóa vô cơĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ